Ogres tehnikumā svin rudens izlaidumu - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā svin rudens izlaidumu

28.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēmuši 26 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) ietvaros finansēto izglītības programmu audzēkņi.

Diplomi izsniegti izglītības programmu "Reklāmas dizains", "Mežsaimniecība", "Mežsaimniecības tehnika" un "Datorsistēmas" absolventiem.

ES fondu finansētajās izglītības programmās mācības ilgst pusotru gadu, tāpēc OT izlaidumu svin divas reizes gadā – mācību gada noslēgumā, kad tehnikumu absolvē četrgadīgo izglītības programmu audzēkņi, un rudenī.

Izlaidums sākās ar absolventu un grupu audzinātāju – Lindas Meņģes, Baibas Liepiņas un Anitas Stikutes - svinīgu sagaidīšanu OT konferenču zālē.

Absolventus ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu sveica OT direktore Ilze Brante, pateicoties par kopīgo sadarbību.

"Mēs ar jums pirmo reizi tikāmies tehnikuma ēkā Ogrē, Meža prospektā 13, un kopīgi gājām ceļu uz šo jauno ēku "Aizupēs", kuru atklājām šī gada janvārī. Jūs arī izmēģinājāt un pilnveidojāt savas prasmes ar tām iespējām, ko esam ieguvuši, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu. Šis ir pirmais izlaidums, ko svinam rekonstruētajā tehnikuma mācību ēkā. Paldies pedagogiem, kuri strādāja ar audzēkņiem un nodeva viņiem savas zināšanas un pieredzi, paldies arī vecākiem, kuri atbalstījuši jauniešu izglītošanos Ogres tehnikumā," sacīja I.Brante.

Darba tirgū ienāks 26 jaunie speciālisti – 5 vizuālās reklāmas noformētāji, 5 meža mašīnu operatori, 7 mežsaimniecības tehniķi un 9 datorsistēmu tehniķi.

 

Jaunieši nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, par kuru rezultātiem ir gandarīta OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa:

"Izglītības programmas "Mežsaimniecības tehnika" audzēkņiem, kuri ieguvuši meža mašīnu operatoru kvalifikāciju, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā vidējā atzīme ir 8.4 balles, bet absolūti visas grupas ir izpildījušas profesionālās izglītības kompetences centra kritērijus. Proti, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un profesionālās izglītības kompetences centra statusa kritērijiem, 60 procentiem no grupas audzēkņiem eksāmenos ir jābūt 7 un vairāk balles. Esam ļoti apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem," norāda B.Liepiņa.

ES fondu finansēto izglītības programmu grupu absolventi ne tikai uzrādījuši augstus rezultātus obligātajos eksāmenos, bet vairāki no topošiem meža mašīnu operatoriem un mežsaimniecības tehniķiem izmantojuši tehnikumā doto iespēju iegūt F un A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību un nokārtojuši eksāmenu darbam ar harvesteru.

Divi izglītības programmas "Mežsaimniecība" absolventi – Ralfs Dilāns un Toms Lielpēteris, vēl mācoties Ogres tehnikumā, no 1.septembra kļuvuši arī par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes nepilna laika studentiem. Šis abiem jauniešiem bija saspringts laiks, jo bija gan jāapmeklē lekcijas augstskolā, gan arī jāgatavojas profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem tehnikumā. Ralfs profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja ar vērtējumu "10 balles-izcili", bet Toms - "9 balles,teicami". Abi nākotnē plāno kļūt par meža inženieriem.

"Man interesē mežsaimniecība, un Ogres tehnikumā ir ļoti labi, augsti kvalificēti pasniedzēji. Šeit iegūtās zināšanas būs ļoti labs pamats un, manuprāt, palīdzēs arī studijās universitātē. Šobrīd viss notiek pēc plāna – iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību, uzsāktas studijas, kā arī kvalifikācijas prakses laikā saņemts darba piedāvājums SIA "Ziemeļlatvijas meži", stāsta Toms Lielpēteris.

Mācoties Ogres tehnikumā, ES fondu finansēto izglītības programmu grupu audzēkņi iesaistās arī dažādās aktivitātēs. Baltijas valstu meža nozares profesionālo izglītības iestāžu sporta spēlēs, kas šogad notika Ogres tehnikumā, ar labiem panākumiem startēja topošie meža mašīnu operatori Mareks Izašars un Harijs Cers, attiecīgi iegūstot 1. un 2.vietu.

B.Liepiņa visvairāk priecājas, ka visiem Mežsaimniecības un Mežsaimniecības tehnikas programmu audzēkņiem pēc tehnikuma beigšanas ir darbs.

Raitis Šuksto, meža mašīnu operators, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmenā ieguva izcilu vērtējumu- 10 balles, strādās SIA "Indāres" Aknīstes pagastā. "Tas nebija nekāds pārsteigums, ka tik labi nokārtoju eksāmenu, jo nācu taču ar domu mācīties un iegūt kvalifikāciju. Tehnikumā iestājos uzreiz pēc Bebrenes vidusskolas beigšanas. Apgūt profesiju ieteica vectēvs, kurš savulaik strādājis mežā," atklāj Raitis.

Mareks Izašars atgriezīsies darbā savā dzimtajā pusē Ventspils novada Ugāles pagastā un strādās Latvijas lielākajā mežistrādes uzņēmumā SIA "Niedrāji MR". Harijam Ceram ir izteikti pat divi darba piedāvājumi.

 

Izglītības programmas "Reklāmas dizains" absolventi Aneti Jermacāni darba devējs, reklāmas aģentūras "Esplanāde" pārstāvis, noskatīja profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Jau nākamnedēļ Anete dosies uz pārrunām ar darba devēju.

Veiksmīgi vizuālās reklāmas noformētāja kvalifikācijas iegūšana noslēgusies arī Sanitai Veinbergai, kura pievērsīsies dažādiem projektiem. Absolventes radošais kvalifikācijas darbs, kurā viņa izstrādāja grafisko identitāti uzņēmumam SIA "VeraV" Ikšķiles novadā, vienīgais grupā novērtēts ar "10 ballēm, izcili".

"Viegli nebija, bija negulētas naktis un smags darbs, bet ir liels gandarījums par paveikto," atzīst Sanita. Par rezultātu gandarīta arī Sanitas profesionālās kvalifikācijas darba vadītāja, Dizaina un mākslas nodaļas skolotāja Dace Runča: "Profesionālās kvalifikācijas darbs tapa kopsadarbībā, bet vislielākais nopelns ir pašai audzēknei. Perspektīvas es redzu lieliskas. Ja Sanita tā turpinās, mēs par viņu vēl dzirdēsim," pārliecināta D.Runča.

Izlaidumā absolventi pateicās saviem pedagogiem. Mežinieki savējiem dāvināja priežu stādus, lai tie augtu par vareniem kokiem. Daudz pateicības vārdu tika veltīts arī Dizaina un mākslas nodaļas, kā arī Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas pasniedzējiem. Īpaši augstu vērtējumu no absolventiem izpelnījās skolotājs Viktors Ceiruls.

"Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisija uzsvēra, ka šī gada absolventiem ir izcilas praktiskās zināšanas, kuru nodrošināšanā liels nopelns ir skolotājam Viktoram Ceirulam, jo viņš vadīja kvalifikācijas darbus un sagatavoja audzēkņus eksāmenam," norāda B.Liepiņa.

Topošo speciālistu gatavību darbam, apsekojot Jauniešu garantijas fonda kvalifikācijas prakses vietas, pārbaudīja arī Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālisti, kuri atzinīgi novērtēja skolotāja V.Ceirula audzēkņu prasmes.

"Pēc vidusskolas jaunieši atnāk ar konkrētāku mērķi. Viņi jau zina, ko vēlas sasniegt, ir priekšstats par turpmāko dzīvi un darbu. Pozitīvais ir tas, ka nav jācīnās par kārtību, bet uzreiz var pievērsties veicamajiem uzdevumiem," par audzēkņiem, kuri mācās ES fondu finansēto izglītības programmu grupās, saka V.Ceiruls.

"Gan Latvijā, gan Eiropā ir ļoti liels pieprasījums pēc datorsistēmu tehniķiem. Jaunieši Ogres tehnikumā mācās no visas Latvijas, arī kvalifikācijas praksēs bija devušies uz reģioniem – Valmierā, Liepājā, Alūksnē. Rīgas uzņēmumos bija tikai trīs audzēkņi."

Datorsistēmu tehniķa profesiju apgūst arī jaunietes, īpaši sekmīgi tas izdevies Ivonnai Jefimovai, kura ļoti labi nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Šie jaunieši jau absolvējuši Ogres tehnikumu, mācības turpina tie, kas ES fondu finansētajās izglītības programmās iestājušies šajā mācību gadā.

"1.septembrī mācības uzsākuši 43 jaunieši trīs izglītības programmās - "Mežsaimniecības tehnika" ar profesionālo kvalifikāciju meža mašīnu operators, "Datorsistēmas" - datorsistēmu tehniķis un arodizglītības programmā "Administratīvais darbs un sekretāra pakalpojumi" ar kvalifikāciju lietvedis. Viss notiek un attīstās,” norāda OT Jauniešu garantijas izglītības programmu projekta vadītāja Ilze Ozola.