Skolēni Ēnu dienā ēno Ogres tehnikuma audzēkņus - Ogres tehnikums

Skolēni Ēnu dienā ēno Ogres tehnikuma audzēkņus

Ēnu dienā Ogres tehnikuma (OT) mācību kabinetos, laboratorijās un darbnīcās kopā ar audzēkņiem darbojās skolēni.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante pauda gandarījumu par jauniešu izvēli ēnot Ogres tehnikuma audzēkņus, kā arī informēja par mācību iestādes izglītības virzieniem un programmām.

"Izvēles iespējas ir lielas. Ogres tehnikumā var apgūt 21 akreditētu izglītības programmu. Tehnikumā darbojas arī trīs skolēnu mācību uzņēmumi, kuros var attīstīt uzņēmējdarbības prasmes. Mūsu tehnikuma lielākā vērtība ir tā, ka ļaujam audzēkņiem darboties un izpausties, lai viņi būtu iesaistīti visos procesos un būtu lēmēji par to, kas notiek tehnikumā," uzsvēra I.Brante.

Iespēju apmeklēt Ogres tehnikumu izmantoja 20 jauniešu no Rīgas, Jelgavas, Ropažiem, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Varakļāniem, Smiltenes un citām pilsētām un novadiem.

Visvairāk – aptuveni puse no ēnotājiem – izrādīja interesi par Dizaina un mākslas nodaļā apgūstamajām specialitātēm. Arī Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņiem ēnu netrūka.

Ropažu vidusskolas 9.klases skolēns Āris Bumbieris atklāj, ka viņam ļoti patīk darbs ar koku, tāpēc ļoti vēlētos mācīties par galdnieku. Arī viņa klasesbiedrs Ēriks Simbircevs vēlas kļūt par galdnieku un nākotnē sapņo par savu galdniecības uzņēmumu. Vadims Antonovs pēc Ropažu vidusskolas 9.klases absolvēšanas nolēmis apgūt tehnikumā meža mašīnu tehniķa profesiju.

Daudzeses pamatskolas 9.klases skolnieki Matīss Caunītis un Egīls Čipa-Ziemelis Ēnu dienā devās uz elektronikas laboratoriju, jo abi vēlas apgūt šo sarežģīto, bet ļoti vajadzīgo un interesanto profesiju.

Lai Ēnu dienā jaunieši nebūtu tikai pasīvi vērotāji, bet pietuvinātos izvēlētajai profesijai, bija rūpīgi gatavojušies arī OT audzēkņi un pedagogi.

"Mēs piedāvāsim skolēniem piedalīties praktiskajās nodarbībās kopā ar audzēkņiem. Datorsistēmu tehniķi veidos kabeli tīklam un pārbaudīs, vai tas strādā, kā arī labos datoru. Savukārt elektronikas tehniķi saslēgs shēmas un veiks mērījumus. Ēnu dienas dalībnieki veiks praktiskos uzdevumus kopā ar audzēkņiem, lai jauniešiem veidotos izpratne par profesiju," informē Datorikas, Elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka.

Arī Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis uzsver, ka Ēnu dienā ir svarīgi jauniešiem radīt izpratni, ar ko viņiem nāksies saskarties izvēlētajā profesijā, ja viņi mācīsies Ogres tehnikumā.

"Skolēnu fiziskajām spējām un vecumam atbilstoši ļausim izmēģināt savas spējas kokgriešanā. Jauniešus iesaistīsim dārza dekoratīvā elementa – koka vardes - veidošanā. Lai skolēniem būtu interesantāk un dienas beigās varētu sajust sava darba rezultātu, viņi piedalīsies dekoratīvā elementa izgatavošanas noslēguma procesā. Skolēniem tiks dots uzdevums – izgriezt vardei pleznas. Topošie meža mašīnu operatori darbosies ar simulatoriem, meistara vadībā varēs vadīt arī traktoru laukumā pie mācību angāra," norāda K. Miezis.

Viens no Ēnu dienas dalībnieku ieguvumiem bija iespēja kontaktēties ar OT audzēkņiem, jo jauniešiem ir vieglāk atrast kopīgu valodu.

"Es stāstīšu par to, kā ir mācīties un iejusties svešā pilsētā un skolā, jo pati esmu no Jelgavas, un Ogri līdz mācību sākumam tehnikumā nepazinu. Ēnas, kuras arī, starp citu ir no Jelgavas, iepazīstināšu ar savu, vizuālās reklāmas noformētāja, profesiju. Ieteiktu to apgūt jebkuram, kurš vēlas savu dzīvi saistīt ar mākslu," saka OT Dizaina un mākslas nodaļas Vizuālās reklāmas noformēšanas izglītības programmas 4.kursa audzēkne Liene Kraukle.

Arī Jelgavas 4.vidusskolas 9.klases skolnieces Undīne Bikše un Laura Černiķa vēlas kļūt par vizuālās reklāmas noformētājām un septembrī nolēmušas uzsākt mācības Ogres tehnikumā.

Ēnu dienas noslēgumā skolēni saņēma Apliecinājumu par piedalīšanos Ēnu dienā.