Ogres tehnikuma pedagoģiskā sēde Vecbebru profesionālajā un izglītojošajā internātvidusskolā - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma pedagoģiskā sēde Vecbebru profesionālajā un izglītojošajā internātvidusskolā

Ogres tehnikuma (OT) pedagoģiskā sēde aizvadīta izbraukumā – Vecbebru profesionālajā un izglītojošajā internātvidusskolā, jo šeit no 1.septembra varēs īstenot daļu no OT profesionālās izglītības programmām.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris iepazīstināja ar izglītības sistēmas izdzīvošanas iespēju meklējumu vēsturi Vecbebros, cenšoties šeit saglabāt izglītības iestādes un iedzīvotājiem darbavietas.

Sadarbība ar OT ir piemērs, kā meklēt risinājumus kopā. Sākotnējā neticība, ka sadarbība varētu būt īslaicīga un tikai ķeksīša pēc, vecbebriešiem ir zudusi, redzot, ar kādu entuziasmu pie uzdevuma īstenošanas ķērušies ogrēnieši un OT direktore Ilze Brante.

Piemēram, tādas profesionālās izglītības programmas kā "Biškopis" vai "Lauku īpašuma apsaimniekotājs" būs apgūstamas Vecbebros. I.Brante pastāstīja, ka notiekot programmas aktualizācija. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Biškopju biedrības priekšsēdētāju Armandu Krauzi un ar Ogres novada Biškopju biedrību, lai noskaidrotu šīs profesijas pārstāvju mūsdienu vajadzības. Darbs būs arī muzejpedagogam, kurš ir speciālists biškopības jautājumos.

Pēc pedagoģiskās sēdes Vecbebru profesionālās un izglītojošās internātvidusskolas direktors Jānis Bakmanis iepazīstināja ar telpām un to izvietojumu, kuras turpmāk pārzinās arī OT.

Vecbebru Biškopības un dārzkopības skola, no kuras šobrīd izveidojusies Vecbebru profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, šogad 17.jūnijā aicināja skolas absolventus un bijušos darbiniekus uz salidojumu un 95 gadu jubilejas svinībām. Šobrīd jāliek visiem galvas kopā, lai mācību iestādes tradīcijas saglabātu un zināšanu ķēdīte nepārtrūktu.

Ogres tehnikuma pedagogi iepazinās arī ar Kokneses Tūrisma centra darbu un ar to, kas jauns pēdējā laikā izveidots Likteņdārzā Koknesē