Ogres tehnikums piedāvā daudzveidīgas izglītības iespējas - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums piedāvā daudzveidīgas izglītības iespējas

202 šī gada Ogres tehnikuma absolventu skaitā ir arī 14 Tālākizglītības nodaļas audzēkņi, kuri bija izvēlējušies atšķirīgu profesionālās izglītības ieguves veidu.

Tradicionāli tehnikumā jaunieši iestājas pēc pamatskolas beigšanas un mācās četrus gadus, diendienā apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Ogres tehnikumā vēlamo specialitāti var iegūt arī pēc vidusskolas, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda finansētajā Jauniešu garantijas programmā. Šo iespēju aizvadītajā mācību gadā izmantoja piecas jaunietes, iegūstot lietveža kvalifikāciju.

Absolventu vidū arī ogrēniete Dzidra Kārkliņa: "Biju pārtraukusi studijas augstskolā, piedzima bērniņš. Kad bērns varēja sākt iet bērnudārzā, nolēmu izmantot iespēju tepat netālu no mājām gada laikā bez maksas iegūt izglītību. Piedevām Jauniešu garantijas programmā maksā stipendiju. Pēc prakses mani pieņēma darbā Ikšķiles novada pašvaldībā. Ar darbu esmu ļoti apmierināta, jo tas ir vēlamais rezultāts – pēc prakses palikt strādāt. Darbavieta ir ļoti laba, esmu tikai un vienīgi ieguvēja. Plānoju arī turpināt studijas un studēt personālvadību."

Šobrīd Dzidra Kārkliņa ir Ikšķiles novada pašvaldības klientu apkalpošanas un personāla speciāliste.

Izlaidumā profesionālās kvalifikācijas apliecības absolventēm izsniedza OT direktore Ilze Brante, Jauniešu garantijas projektu vadītāja Ilze Ozola un audzinātāja Tatjana Skābarde.


Mūsdienās darba vide ir ļoti mainīga, un arī mēs paši attīstāmies arvien uz priekšu un vēlamies iegūt jaunas prasmes, Ogres tehnikums sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru īsteno Profesionālās tālākizglītības programmu "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" ar profesionālo kvalifikāciju "Lietvedis".

 

Arī šajā grupā profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēma piecas absolventes, kuras sešu mēnešu laikā apguva vajadzīgās prasmes.

"Esmu strādājusi šajā profesijā, tāpēc vēlējos pilnveidot savas teorētiskās zināšanas. Šajos sešos mēnešos esmu ieguvusi pietiekami daudz jaunu zināšanu, lai varētu veiksmīgi startēt darba tirgū," atklāj ogrēniete Maija Andžāne.

 

"Arī nozarē strādājošiem ir jāpapildina savas profesionālās zināšanas, prasmes un jāiegūst profesionālā kvalifikācija, tāpēc mums ir četri absolventi, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju ārpus formālā ceļā apgūtā izglītībā. Tas nozīmē, ka viņi mācījušies pašmācības ceļā, sadarbojoties un konsultējoties ar Ogres tehnikuma skolotājiem. Tāpat kā audzēkņi, kas katru dienu iet uz skolu, viņi kārtoja kvalifikācijas eksāmenus, ko vērtēja neatkarīga darba devēju komisija," norāda I.Brante.

Apliecību par iegūto profesionālo kvalifikāciju saņēma divi mežsaimniecības tehniķi un divi elektronikas tehniķi.

Mežsaimniecības tehniķa profesionālo kvalifikāciju ieguva arī SIA "Rīgas meži" Tīreļu mežniecības mežsaimniecisko darbu strādnieks Kārlis Sondors.

"Šajā jomā strādāju sešus gadus, darba vietā ir izaugsmes iespējas. Lai to varētu darīt, nepieciešams izglītības dokuments," par savu izvēli mācīties Ogres tehnikumā stāsta K.Sondors.

Jāpiebilst, ka tieši izlaidumā K.Sondoram radās ideja, ka vajadzētu turpināt mācīties un doties studēt uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, kas viņam pavērtu vēl lielākas iespējas izvēlētajā profesijā.