OT direktore Ilze Brante: Mēs vēlamies saglabāt Vecbebrus - Ogres tehnikums

OT direktore Ilze Brante: Mēs vēlamies saglabāt Vecbebrus

31. augustā Kokneses novada domē noslēgts Sadarbības līgums starp Kokneses novada domi un Ogres tehnikumu (OT) par turpmāko savstarpējo sadarbību, lai iesaistītos kopīgos projektos, īstenotu profesionālās tālākizglītības programmas, sekmējot profesionālās informācijas apmaiņu.

Sadarbības līgums paredz, ka OT un Kokneses novada pašvaldība apņemas apvienot spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumu, biškopības, lauksaimniecības, dizaina un mākslas, datorikas un elektronikas, mežsaimniecības jomās, izmantojot telpas izglītības programmu īstenošanai, izstrādājot zīmola un dizaina projektus, radot mazās arhitektoniskās formas, dizaina priekšmetus telpā un pilsētvidē, īstenojot pieaugušo tālākizglītības programmas, organizēto seminārus un pasākumus.

Līgumu parakstīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, klātesot pašvaldības un Ogres tehnikuma pārstāvjiem. Parakstītais līgums ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Līdztekus Sadarbības līgumam tika noslēgts līgums par Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas ēku un telpu (mācību korpusa, dienesta viesnīcu un Biškopības muzeja) izmantošanu. Šis līgums noslēgts uz pieciem gadiem līdz 2022.gada 31.decembrim.

Abu pušu pārstāvji pauda pārliecību par sadarbības nozīmīgumu, lai nodrošinātu Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas profesionālo izglītības programmu tālāku īstenošanu.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris pateicās OT direktorei Ilzei Brantei par to, ka viņas vadītais tehnikums uzņēmies turpināt profesionālās izglītības tradīcijas Vecbebros. "Pēc Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas reorganizācijas, kas notika šogad, profesionālās izglītības īstenošana mūsu novadā būtu izbeigusies," atzina D.Vingris.

"Tā ir ļoti liela atbildība, bet mēs izjūtam Kokneses novada domes atbalstu un ieinteresētību kopīgā sadarbībā, un tas mūs iedvesmo. Esam izvirzījuši sev mērķi – saglabāt šo vietu Latvijai. Ja mēs sākumā plānojām, ka Vecbebros īstenosim biškopības un lauksaimniecības programmas, tad šobrīd esam pieteikuši jau vairāk nekā 20 pieaugušo tālākizglītības programmas, ko nodrošināsim kopā ar nozaru pārstāvjiem," sacīja I.Brante.

Skolēni, kuri mācījās vispārizglītojošajā internātvidusskolā, turpinās mācības savu novadu izglītības iestādēs. Arī 10 Kokneses novada skolēni mācīsies savas pašvaldības teritorijā esošajās skolās, informē D.Vingris.

Savukārt Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi pēc izvēles varēs turpināt mācības savā specialitātē Ogres tehnikumā vai arī izvēlēties citu mācību iestādi. Pagājušajā mācību gadā Vecbebru profesionālajā skolā mācījās teju 40 audzēkņu.

"18 nu jau bijušie Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi turpinās izglītoties OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas Ēdināšanas pakalpojumu programmā. Audzēkņi mācīsies 2., 3. un 4.kursā. Teorētiskās nodarbības notiks Ogres tehnikumā, praktiskās mācības organizēsim Vecbebros. Šeit praktiskās iemaņas gūs ne tikai bijušie Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi, bet visi OT Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi," uzsver OT direktores vietniece Linda Caune, kura koordinēs izglītības programmu īstenošanas norises Vecbebros.


Piemēram, jau 19.septembrī, kad Vecbebros norisināsies Latvijas profesionālo izglītības iestāžu vieglatlētikas sacensības, OT audzēkņi praktizēsies ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā.

No Vecbebriem uz OT pāries strādāt divas pedagoģes, bet Vecbebros darbu turpinās Biškopības muzeja pedagogs, bišu dravas vadītājs un tehniskais darbinieks.

"Vecbebros galvenokārt attīstīsim pieaugušo tālākizglītības programmas. Šobrīd jau uzņemti 24 audzēkņi programmā "Biškopis". Viņi uzsāks mācības 16.septembrī. Aicināsim kopā Kokneses novada uzņēmējus, lai kopīgi aktualizētu programmu "Lauku īpašuma apsaimniekotājs", kā arī plānojam izstrādāt jaunu programmu "Lauksaimniecības tehnika". Šīs programmas tiks īstenotas Vecbebros un prakses notiks pie vietējiem uzņēmējiem.


"Mēs liksim uzsvaru uz pieaugušo izglītību, izglītojot tos speciālistus, kas vajadzīgi uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem. Tas būs liels ieguvums arī Kokneses novadam, jo arī mūsu novadā nepieciešami kvalificēti speciālisti. Tas attīstīs uzņēmējdarbību novadā, jo uzņēmēji nevēlas atvērt ražotnes vietās, kur trūkst darbinieku," pārliecināts Kokneses novada pašvaldības vadītājs.


D.Vingris saskata perspektīvu arī jaunās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" izveidošanā, jo zemnieku saimniecībās tiek izmantota sarežģīta lauksaimniecības tehnika, kuras apkalpošanā nepieciešami kvalificēti speciālisti. Līdzīgi ir ar slaukšanas iekārtu operatoriem. "Uzņēmēji izrāda interesei par dažādu kategoriju autovadītājiem, elektriķiem, metinātājiem, kas ir pieprasīti darba tirgū. Iegūtās amata prasmes novada iedzīvotājiem ļaus atrast darbu un nopelnīt," norāda D.Vingris.