Ogres tehnikuma ESF finansēto programmu audzēkņi saņem diplomus - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma ESF finansēto programmu audzēkņi saņem diplomus

27.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētas Jauniešu garantiju projekta programmu – Mežsaimniecības tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators un Datorsistēmas, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis – audzēkņi.

Absolventi un grupu audzinātājas zālē ienāca, skanot aplausiem. Un aplaudēt ir par ko, jo izglītība ir vērtība.

OT direktore Ilze Brante absolventus apsveica ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju: meža mašīnu operators, datorsistēmu tehniķis un mežsaimniecības tehniķis.

"Tās visas šodien ir moderno tehnoloģiju specialitātes," sacīja I.Brante, piebilstot, ka tās ir darba tirgū pieprasītas. Absolventu vidū ir arī audzēkņi, kas ar jau iegūtu augstāko izglītību pašmācības ceļā mācījušies, lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

OT direktore pateicās audzēkņiem par to, ka viņi izvēlējušies Ogres tehnikumu, pateicās par kopsadarbību un pieredzi, kas gūta, lai tehnikumu attīstītu. Paldies pedagogiem par darbu un sadarbību ar audzēkņiem! Absolventu paveikto – vēl vienu pakāpienu Zinību kalnā – noteikti novērtē arī vecāki un vecvecāki.

"Mūsu šodienas dzīve ir izaicinājumu pilna. Izmantojiet to!" vēlēja I.Brante.

Grupu audzinātājas – Baiba Liepiņa un Anita Stikute – īsi raksturoja katru audzēkni, un tad jau nāk pats svarīgākais – diploma saņemšana.

B.Liepiņa par galveno dzīvē uzskata labus līdzcilvēkus, attieksmi pret darāmo darbu un mērķi, ko katrs vēlas sasniegt.

Jautāta par nākamajiem absolventiem šajās specialitātes, B.Liepiņa norāda, ka meža mašīnu operatori un datorsistēmu tehniķi šobrīd mācās. 2018.gada janvārī OT plānota audzēkņu uzņemšana kokvedēju automobiļu vadītāju, lietvežu un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu grupās.

Elmārs Laškovs nu ir diplomēts datorsistēmu tehniķis. "Tā ir moderna specialitāte, pēc tam ir iespēja attīstīties. Ļoti dažādas sfēras, kur pēc tam var doties strādāt. Nav tā, ka izmācies un tev ir tikai viena profesija," viņš stāsta, atklājot, ka par datoriem nopietni sācis interesēties no divpadsmit – trīspadsmit gadu vecuma.

OT diplomus saņēma 12 meža mašīnu operatori, 16 datorsistēmu tehniķi. 2 audzēkņiem profesionālā kompetence vainagojusies ar mežsaimniecības tehniķa diplomu ārpus formālās izglītības sistēmas.