Lekcija “Darbs mūsdienu mežizstrādes uzņēmumā ” - Ogres tehnikums

Lekcija “Darbs mūsdienu mežizstrādes uzņēmumā ”

06.novembrī projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikumā notika pasākums-lekcija. SIA „MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS" lektors Egils Sausserdis meža mašīnu operatoru mācību centra instruktors, 1MT, 2 MT, 3MT, 1MH, 1MO, 2MH un 2MO grupu audzēkņiem sniedza priekšstatu par darbu izvēlētajā jomā mūsdienu mežizstrādes uzņēmumos. Stāstīja par nepieciešamajām profesionālajām zināšanām, kas jāiegūst mācību procesā un praksē. Lekciju dalībnieki tika iepazīstināti ar optimālu, efektīvu un ergonomisku darba paņēmienu pielietošanu cirsmu izstrādes darbos, strādājot ar harvesteru un forvarderu. Iegūtās zināšanas ļaus efektīvāk izprast cirsmu izstrādes darbu plānošanas un izpildes pareizas secības nozīmīgumu, un meža mašīnu operatoru atbildību, veicot savus tiešos ikdienas darba pienākumus. Arī paši jaunieši, aizpildot aptaujas anketas par pasākumu, atzīst, ka "vajag vairāk šādu lekciju, bija interesanti", "patika, būs noderīgs nākotnē".