Ogres tehnikuma biškopji mācās, darot paši - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma biškopji mācās, darot paši

16.decembrī Ogres tehnikumā (OT) uz praktiskajām nodarbībām ieradās topošie biškopji, kuri OT programmu īstenošanas vietā Vecbebros biškopību apgūst profesionālās tālākizglītības programmas ietvaros tālmācībā.

OT direktores vietniece izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros Linda Caune atklāj: "Profesionālās tālākizglītības programmas audzēkņi pieredzējušu pedagogu vadībā apgūs nepieciešamās prasmes divos mācību priekšmetos - biškopības inventārs un dravošana. Praktisko mācību laikā biškopji izgatavos apkāres, mācīsies veidot stropu pakojumus, veiks bišu stropu atjaunošanas darbus, lai pavasarī, kad sākies darbi mācību dravā, šīs lietas jau ir apgūtas. Apkāres, protams, var nopirkt arī gatavas, bet lielā daļā veikalu ir iespējams iegādāties sagataves un apkāres gatavot pašam.

Tālākizglītības programmas audzēkņiem saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu klātienes nodarbības notiek vienu reizi mēnesī – sestdienā un svētdienā, tāpēc svētdien ir plānota mācību ekskursija pie biškopjiem, lai gūtu praktisko pieredzi biškopja darbā un iepazītu praksē bišu ziemināšanu dažādu konstrukciju stropos, dažādos veidos. Liela interese jaunajiem dravniekiem ir par dravas telpu iekārtošanu, produkcijas pirmapstrādi un realizāciju. Šīs un vēl daudzas citas profesionālas lietas skatīs Anda Titorenko un Lolitas Rudzītes dravās.

Pirms praktisko nodarbību uzsākšanas Didzis Siksalietis, dravas aprīkojuma un biškopības produktu tirdzniecības vadītājs SIA "Lauku apgāds un meliorācija", iepazīstināja ar jaunumiem par biškopjiem nepieciešamo inventāru. D. Siksalietis atzina, ka ap gadu miju viena no pieprasītākajām precēm ir silikona formas, kuras nepieciešamas vaska sveču izgatavošanai.

Ogres tehnikuma muzejpedagoģe, kas ir arī profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēja, stāsta, ka mūsdienās arvien vairāk cilvēku pēc vidējās vai augstākās izglītības ieguves vēlas apgūt jaunu specialitāti vai vienkārši papildināt zināšanas jau apgūtajā arodā. Cilvēkiem, kuri vairs nevar visu laiku veltīt mācībām, jo ir darbs, ģimene, labs risinājums ir mācības e-izglītības versijā jeb tālmācībā. Biškopību tālmācībā var apgūt kopš 2011. gada. Šajos 6 gados profesionālās izglītības 3. līmeņa kvalifikācijas apliecību ir saņēmuši 212 interesenti. Kvalifikācijas apliecība ir dokuments, kas apliecina iegūto biškopja izglītību, ļauj saimniekot gudrāk un dod lielākas iespējas pretendēt uz dažādiem atbalsta pasākumiem. 960 stundu mācību programma paredz teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības un kvalifikācijas praksi pie profesionāliem dravniekiem.

Viena no tālākizglītības programmas audzēknēm Elita Kārkliņa ir no Suntažiem. Lai piepildītu savu sapni un nākamajā pavasarī kļūtu par zinošu bitenieci pirmajām bišu saimēm, viņa uzsākusi mācības OT piedāvātajā programmā biškopjiem.

"Mana krustmāte ir profesionāla biškope, kas beigusi Vecbebru tehnikumu un devusi man iedvesmu," stāsta E.Kārkliņa. "Suntažos mums bišu ir ļoti daudz, ir profesionāli biškopji un amatieri. Piemēram viena no zināmākajām ir Sandra Ceimere. Biškopības tradīcijas mūsu apkārtnē ir. Ja veca māja un vecs ābeļdārzs, tad arī bišu strops tur stāv. Man sākumā – droši vien – būs maz saimju, jo ar bitēm nekad neko nevar zināt. Ja man izdosies un padosies, tad es gribētu tā nopietni nodarboties."

Motivācija profesionālai interesei par biškopību E.Kārkliņai bijusi dzīvesvieta, kura ir upes ielokā un bez tādiem kaimiņiem, kuri savās druvās un tīrumos izmanto bišu veselībai kaitīgas vielas.

OT šobrīd ir vienīgā vieta Latvijā, kur biškopji var iegūt valsts atzītu dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šajā mācību gadā OT programmu īstenošanas vietā Vecbebros biškopību apgūst 26 audzēkņi. Interesentu skaits aug, bet nākamā audzēkņu uzņemšana šajā specialitātē notiks 2018.gada septembrī.