Ogres tehnikums pāriet uz dokumentu elektronisko apriti

1.februārī Ogres tehnikumā (OT) viesojās skolvadības sistēmas "E-klase" vadītājs Jānis Kaģis un projektu vadītājs Persijs Ģederts, lai aktualizētu profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa dokumentāciju atbilstoši e-pārvaldībai.

"Vizītes mērķis ir uzsākt diskusiju, lai varētu jēgpilni pievērsties Ministru kabineta (MK) noteikumu grozījumiem, kas skar profesionālo izglītību. Elektronisko dokumentu aprite vai informācijas aprite elektroniskā veidā – tas ir tikai paņēmiens, lai samazinātu resursu patēriņu, lietojot dokumentus papīra formātā, kā arī 21.gadsimtam neatbilstošu dokumentu lietošanu," norāda J.Kaģis. "Tehnoloģijas attīstās, un līdz ar to jāattīstās arī normatīvajiem dokumentiem. Ar novecojušu normatīvo dokumentu bāzi cerēt, ka viss notiks raiti un netiks tērēti lieki resursi, ir neiespējami. Tāpēc plānots pārstrādāt MK noteikumus par obligāto dokumentāciju un par izglītību apstiprinošiem dokumentiem, ko tautā sauc par diplomiem."

J.Kaģis atklāj, ka nākotnē diplomi varētu pastāvēt tādā pašā elektroniskā formātā, kā mūsdienās, piemēram, ir Zemesgrāmatu apliecības un Komersantu apliecības, kuru eksistenciālā forma ir Valsts reģistrā. Ja diplomi būs elektroniska formātā datu bāzē, tad darba devēji, augstāko mācību iestāžu Uzņemšanas komisijas varēs pieprasīt no Valsts reģistra visu nepieciešamo informāciju. Nebūs arī jāapšauba, vai izglītības dokuments ir viltots.

Diskusijas par dokumentu papīra formātā aizstāšanu ar dokumentiem elektroniskā formātā OT aizsākās divu iemeslu dēļ.

Ogres tehnikumam ir ļoti veiksmīga pieredze E-klases ieviešanā. Projektu vadītājs P.Ģederts uzsvēra, ka tas noticis, pateicoties tehnikuma profesionālajai administrācijai – direktorei Ilzei Brantei, direktores vietniecei izglītības jomā Ilzei Dzirkalei un mācību daļas vadītājai Gintai Garkalnei. "Ogres tehnikums ir paraugs citām profesionālās izglītības iestādēm, un pārējās skolas no ogrēniešiem jau mācās. Ogres tehnikuma darbinieki būs pirmie, kas saņems apliecības par apmācībām," norāda P.Ģederts.

OT direktore I.Brante ir arī Profesionālās izglītības biedrības vadītāja, kuras uzdevums būs informēt kolēģus un koordinēt dokumentu elektroniskās aprites ieviešanas procesu profesionālajās izglītības iestādēs.

"Mēs izveidosim darba grupu, strādāsim ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, lai aktualizētu profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa dokumentāciju atbilstoši e-pārvaldībai," informē I.Brante.