Tautisko deju nometne Vecbebros

Ogres tehnikums organizēja Latvijas simtgades XVI Deju svētku lieluzveduma "Māras zeme" koncertprogrammas profesionālās meistarības pilnveides tautisko deju nometni, ar mērķi izkopt audzēkņos tautas tradīcijas, veicināt personības attīstību, uzsverot Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošo XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nozīmīgumu.

Tautisko deju treniņu nometne norisinājās Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros no 2017.gada 3.-4.februārim, piedalījās tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Solis" (vadītāja Daira Dāle) un Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Dzīpari" (vadītāja Marta Dargiene) kopā 55 dalībnieki. Audzēkņi, divas dienas, cītīgi pilnveidoja savus deju soļus, lai sagatavotos atlases skatēm, par ko katrs dalībnieks saņēma arī Apliecinājumu no Ogres tehnikuma direktores Ilzes Brantes un direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas. Tautisko deju nometne audzēkņiem ir viena no tehnikuma tradīcijām, aicinot ciemos citu skolu kolektīvus un veicinot kopīgu sadarbību audzēkņu interešu izkopšanā.

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.