Ogres tehnikumu absolvē Jauniešu garantijas projekta audzēkņi - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumu absolvē Jauniešu garantijas projekta audzēkņi

26.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) izlaidumu svinēja izglītības programmu "Mežsaimniecības tehnika" un "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" absolventi, kuri profesionālo izglītību ieguva pusotra gada laikā.

Diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 11 datorsistēmu tehniķi un 13 meža mašīnu operatori. Divi audzēkņi līdztekus diplomam par profesionālo vidējo izglītību ieguva arī apliecību par profesionālo pilnveidi un nokārtotu eksāmenu darbā ar hārvesteru.

Absolventus svinīgi ieveda zālē ieveda abu grupu audzinātājas – Baiba Liepiņa un Anita Stikute. Ar video starpniecību rudens izlaiduma gaviļniekus sveica OT direktore Ilze Brante, kura šajā dienā atradās profesionālās izglītības konferencē Austrijā. I.Brante pateicās absolventiem, ka viņi izvēlējušies mācīties Ogres tehnikumā.

"Šodien dzīve piedāvā ļoti daudz iespēju. Izmantojiet arī tās zināšanas, ko esat ieguvuši Ogres tehnikumā!" vēlēja I.Brante. Direktore pateicās arī visiem pedagogiem, kuri pusotru gadu strādāja ar audzēkņiem un dalījās ar zināšanām. Īpašu paldies par projekta veiksmīgu norisi I.Brante izteica savai vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibai Liepiņai un projektu vadītājai Ilzei Ozolai.

Grupu audzinātājas – Baiba Liepiņa un Anita Stikute – saņēma Pateicību par ieguldīto darbu projekta "Jauniešu garantija" speciālistu sagatavošanā.

OT Jauniešu garantijas projekta ietvaros šobrīd 10 audzēkņi apgūst kokvedēja automobiļa vadītāja profesiju.

Ogres tehnikums Jauniešu garantijas projektā iesaistījās 2011.gadā, dodot iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem iegūt profesiju un atrast savu vietu darba tirgū.

Mācības, atkarībā no izvēlētās profesijas, ilgst vienu vai pusotru gadu. Projektā var iesaistīties arī jaunieši, kuriem jau ir profesionālā vidējā izglītība, bet viņi vēlas savā dzīvē kaut ko mainīt.

Šī gada absolvents Andris Eversons atklāja, ka pirms tam Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā ieguvis mēbeļu galdnieka kvalifikāciju, bet vairāk tomēr vilinājusi tehnika un darbs mežā, tāpēc izšķīries par labu meža mašīnu operatora profesijai, un savu izvēli nenožēlo. Par Andra profesijas izvēles pareizību liecina arī rezultāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru audzēknis vienīgais grupā nokārtoja ar vērtējumu "izcili". Viņš pildīja arī grupas vecākā pienākumus, saliedējot kolektīvu.

"Jebkurš darba devējs varētu priecāties par tādu darbinieku," izlaidumā, pasniedzot A.Eversonam diplomu, sacīja B.Liepiņa. "Es lepojos ar šīs grupas audzēkņiem, jo kvalifikācijas eksāmenā viņu vidējā atzīme bija 8.31 balle". Lielākajai daļai meža mašīnu operatoru ir piedāvāts darbs un noslēgti darba līgumi.

Savukārt šī gada "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" absolventi Rihards Mežiņš un Viesturs Pudulis nokārtoja eksāmenu ar vērtējumu "ļoti labi".

"Lai vienmēr pietiek dzīves gudrības atrisināt vissarežģītākās dzīves situācijas!", novēlēja saviem audzēkņiem grupas audzinātāja A.Stikute.