Swedbank pārstāvji vada mācībstundas Ogres tehnikuma audzēkņiem

Programma "Dzīvei gatavs" piedāvā aicināt bankas darbiniekus uz matemātikas, ekonomikas, angļu valodas un informātikas stundu, kā arī klases stundu, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedz priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

2018. gada 13. novembrī tika novadītas trīs Swedbank pārstāvju mācībstundas – 3GR - klases audzināšana, 3KL - angļu valoda un 2DT-1 grupai – matemātika. Stundas plānā bija paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze, kas izglītojamajiem arī patika vislabāk.

Mācībstundas "Dzīvei gatavs" skolēniem sniedza ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļāva iejusties bankas speciālista lomā. Jaunieši attīstīja 21. gadsimta kompetences, kā, piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā.

"Ļoti patīkami, ka šādā kapacitātē strādāja arī bijušais Ogres tehnikuma audzēknis. Labs stimuls un viela pārdomām," šāds ir angļu valodas skolotājas Anitas Graudumas viedoklis par notikušo angļu valodas mācībstundu.