Starptautiskā Bakalaurāta programmas audzēkņi apceļos Eiropu

No 2018. gada 25. novembra līdz 1. decembrim Ogres tehnikuma pedagogi Anita Grauduma, Inga Lišmane–Ozoliņa, Inese Kaupuža piedalījās Erasmus+ projekta "PEACE&HUMAN RIGHTS&DIVERSITY& TOLERANCE" sanāksmē Samsunā, Turcijā, lai vienotos par sadarbības iespējām un veidiem, kā audzēkņos attīstīt tik ļoti nepieciešamās 21. gs. prasmes - kritiskā domāšana, empātija, integrācija, lojalitāte, pieticība, demokrātija un tolerance.

Brauciena laikā pedagogiem bija iespēja iepazīties ne tikai ar Turcijas, bet arī Itālijas, Portugāles un Grieķijas kultūru un izglītības sistēmu dažādību. Turcijas izglītības sistēmas īpatnība ir tā, ka reliģija un valsts vara tiek apvienota un integrēta gan ikdienas dzīvē, gan izglītības sistēmā.

Ogres tehnikuma Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā izglītības programmas audzēkņiem būs iespēja doties uz Itāliju, Portugāli un Grieķiju - darbs pāros un grupās, prezentēšana, analīze, viedokļu apmaiņa, lomu spēles – šādas un cita veida aktivitātes tiks veiktas, lai katrs projekta dalībnieks pilnveidotos kā multikulturāla personība.

Sanāksmē Turcijā pedagogi prezentēja Latviju kā patriotisku valsti, Ogri kā zaļu pilsētu, un Ogres tehnikumu – uz attīstību virzītu izglītības iestādi. Sadarbības partneri izrādīja interesi par Latviju, uzdodot dažādus jautājumus gan par izglītības sistēmu, gan sasniegumiem kultūrā, mākslā un sportā, ģeogrāfisko atrašanās vietu utt.

No 2019. gada 10. līdz 16. martam projekta aktivitātes tiks īstenotas Itālijā, no 2019. gada 29. septembra līdz 5. oktobrim - Portugālē, no 2020. gada 1. līdz 7. martam - Latvijā, bet no 2020. gada 3. līdz 9. maijam - Grieķijā.

Gaidām sadarbības partnerus Ogres tehnikumā, lai varētu pārsteigt ar Latvijas burvību!