Ogres tehnikuma audzēkņu vizīte Bulgārijā Erasmus+ projekta “Promoting Catering” ietvaros

No 2018.gada 26.novembra līdz 2.decembrim Pernikā, Bulgārijā norisinājās Erasmus+ skolu apmaiņas partnerības projekta "Promoting Catering" pirmā pieredzes apmaiņas vizīte, kurā piedalījās Ogres tehnikuma izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" 1. un 2.kursu audzēkņi Viktorija Sazonova, Mikus Miķelis Mačuks, Viktorija Klāsupa, Elīza Anna Graudiņa, Agnese Ksenija Mazitane un Jānis Suvorovs, pedagoģes Lilita Meldere, Māra Strazdiņa un projektu vadītāja Jolanta Zāģere.

Projektā "Promoting Catering" piedalās 3 partnerskolas - Bulgārijas, Latvijas un Itālijas profesionālās izglītības iestādes, un tā mērķis ir palielināt audzēkņu motivāciju turpināt studijas izvēlētajā profesijā, iedrošināt jauniešus veidot karjeru ēdināšanas nozarē, uzsverot profesijas nozīmīgumu, prestižu un piedāvātās iespējas, kā arī gūt starptautisku pieredzi un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes.

Vizītes laikā audzēkņi prezentēja Bulgārijas, Latvijas un Itālijas izglītības iestādes un to izglītības sistēmas ēdināšanas un viesmīlības jomā, tādējādi sniedzot ieskatu par izglītības iespējām citās Eiropas valstīs, attīstīja komunikācijas prasmes, uzlaboja prezentēšanas prasmes un angļu valodas zināšanas, kā arī piedalījās komandas saliedēšanas aktivitātēs.

Ogres tehnikuma audzēkņi kopā ar pedagogiem gatavoja trīs dažādus Latvijas nacionālos ēdienus un prezentēja tos Bulgārijas profesionālās izglītības iestādes 50 gadu jubilejā, kā arī iepazinās ar Bulgārijas un Itālijas nacionālo virtuvi un gatavošanas īpatnībām, apmeklēja darba devējus Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā - pasaules mēroga viesnīcas, kuras sniedza plašu ieskatu par savu darbību un viesmīlības un ēdināšanas iespējām. Audzēkņiem un pedagogiem bija unikāla iespēja gūt ieskatu par Bulgārijas un Itālijas tradicionālajiem ēdieniem un kultūru, jauniešiem - saskatīt plašas iespējas turpmākai karjeras attīstībai ēdināšanas un viesmīlības sfērā, tādējādi gūstot motivāciju turpināt mācības šajā nozarē.

Nākamā projekta "Promoting Catering" mobilitāte norisināsies Potencā, Itālijā no 2019.gada 8. līdz 14.aprīlim un tās ietvaros audzēkņiem būs iespēja tikties ar uzņēmējiem ēdināšanas sfērā, apmeklēt mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī piedalīties skolas gatavošanas meistarklasēs un ģenerēt idejas uzņēmējdarbības veidošanai šajā nozarē.