Meža zinātnieks vada meistarklasi Ogres tehnikuma audzēkņiem - Ogres tehnikums

Meža zinātnieks vada meistarklasi Ogres tehnikuma audzēkņiem

Ogres tehnikuma (OT) Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas 2.kursa mežsaimniecības tehniķiem Karjeras izglītības centra organizētajā meistarklasē bija iespēja apgūt kokaugu potēšanu.

Meistarklasi vadīja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena vadošais pētnieks Dr.silv. Imants Baumanis.

"Imants Baumanis ir erudītākais zinātnieks meža selekcijā Latvijā, ilgstoši darbojas meža selekcijā un ģenētikā. Mežsaimniecības tehniķiem šis temats ir arī programmā, bet no zinātnieka audzēkņi var iegūt informāciju, pieredzi, kā potēšana notiek praktiski, cik svarīgi labāka materiāla iegūšanai ir precīzi izdarīt darbu, tā veikšanai izmantojot maksimāli kvalitatīvus instrumentus. Potēšana nepieciešama selekcijā, sēklkopībā, lai varētu pavairot spēcīgākus, kvalitatīvākus kokus, iegūstot meža pieaugumu par 15-20 procentiem," atklāj Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Solvita Krodziniece.

Topošie mežsaimniecības tehniķi varēja vērot darbībā nozares profesionāli, iegūt jaunas zināšanas par galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un laiku zinātnieka profesijā, iepazīties ar darba specifiku, pielietojamiem instrumentiem un aprīkojumu, strādājot meža selekcijā, kā arī uzzināt par nozares jaunākajām tendencēm un attīstību.

"Šis ir interesants darbs, kas ļauj radīt lielas vērtības. Jūs varat potēt egles, priedes, augļu kokus, rozes. Iegūtās zināšanas koku potēšanā varēsit izmantot arī savos dārzos, piemēram, ābelei uz katra zara uzpotējot savu šķirni," skaidro I.Baumanis. "Šis ir arī ļoti ienesīgs darbs. Profesija ir diezgan reta, mūsu kokaugu potēšanas speciālistus aicina arī uz citām valstīm."

S.Krodziniece ļoti pozitīvi vērtē OT Karjeras izglītības centra organizētās meistarklases, jo, iegūstot papildu prasmes, audzēkņiem pēc tehnikuma beigšanas paveras plašākas iespējas. "Absolventi var turpināt izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē, strādāt AS "Latvijas meži" struktūrvienībā "LVM sēklas un stādi", nodarboties ar uzņēmējdarbību un veidot sēklu plantācijas. Iegūtās zināšanas noderēs ne tikai mežsaimniecībā, bet arī dārzkopībā," saka S.Krodziniece.

2.kursā mežsaimniecības tehnikas izglītības programmu apgūst 22 audzēkņi, tāpēc, lai varētu vairāk darboties individuāli, audzēkņi tika sadalīti divās grupās. Meistarklase notika 22. un 24.janavārī.

Karjeras izglītības centra pedagoģe-karjeras konsultante Inga Lišmane-Ozoliņa informē, ka, sadarbojoties ar profesionālo priekšmetu pedagogiem, Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas audzēkņiem tiks rīkoti arī turpmāk. "Saistībā ar projektu audzēkņi var detalizētāk izpētīt profesijas nianses, kas viņus sagaida nākotnē, tādējādi tuvinoties reālajai darba dzīvei," uzsver I.Lišmane-Ozoliņa