Karjeras brauciens uz Bauskas novada pamatskolām

2019. gada 31. janvārī Ogres tehnikuma abi pedagogi karjeras konsultanti Inga Lišmane – Ozoliņa un Inese Kaupuža devās vēl līdz šim netipiskā braucienā uz četrām Bauskas novada pamatskolām ar mērķi 9. klašu skolēnus iepazīstināt ar Ogres tehnikumā apgūstamajām profesijām.

Pirmā izglītības iestāde bija Vecsaules pamatskola, kas īsteno izglītības programmu gan Vecsaulē, gan Ozolainē. Lai arī pamatskola redz savu izglītības iestādi kā radošu, atvērtu, tradīcijām bagātu, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vietu, kurā mācās darbīgi izglītojamie un māca radoši pedagogi, kur tiek organizētas vietējai kopienai nepieciešamās pilsoniskās aktivitātes un tā ir intelektuāls resurss Vecsaules pagasta attīstībai, mūsu stāstījums, kas tika papildināts ar virtuālo skolas apskati, par moderni izremontēto un aprīkoto Ogres tehnikumu un tajā apgūstamajām izglītības programmām radīja neviltotu sajūsmu un apbrīnu jauniešos. Jāatzīst, ka daudzi no klātesošajiem iepriekš nemaz nebija dzirdējuši par Ogres tehnikumu. Tika uzdoti jautājumi, līdzi paņemtas interesējošo profesiju reklāmas kartītes. Kāds zēns, atvadoties no mums, bilda, ka tikšoties tehnikumā, jo meža mašīnu operatora profesija viņam šķita īpaši piemērotākā. Savukārt cits jaunietis, kurš bija stingri nolēmis turpināt mācības kādā citā tehnikumā, atzina, ka izvēle tomēr būšot Ogres tehnikumam par labu.

Savukārt Bauskas novada Codes pamatskola ir ar 165 gadus tradīcijām bagāto skolas pastāvēšanas vēsturi. Tas, ka mācību process noteikti ir virzīts uz katru izglītojamo, neatkarīgi no viņa spējām, izmantojot mācību priekšmetu stundās dažādas mūsdienīgas darba metodes un paņēmienus, tika konstatēts pirmajā ierašanās minūtē, jo pie skolas ārdurvīm satikāmies ar kādu sākumskolas audzēkņu grupiņu ar lineāliem rokās, kuri gatavojās doties šajā sniegotajā dienā mērīt formas. Jāatzīst, ka šīs skolas audzēkņi bija arī viskūtrākie. Atmiņā ir palikusi kāda meitenes, kura, nespējot viennozīmīgi atbildēt, kura profesija vairāk saista, līdzi ņēma dažādu profesiju kartītes, apgalvojot, ka mājās kārtīgi izlasīšot. Arī savu draudzeni, kura mācās citā klasē, aicināja nākt pie mums aprunāties un iepazīstināt tuvāk ar grāmatveža profesiju.

Mūsu pēdējais pieturas punkts bija Īslīces pamatskola. Tajā īsteno plašu programmu piedāvājumu (pirmsskolas, speciālās pirmsskolas, pamatizglītības, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem). Savukārt 9. klases audzēkņi bija gatavi doties mums līdzi uz Ogri jau uzreiz pēc mūsu stāstījuma, kā arī aicināja klases audzinātāju organizēt ekskursiju uz tehnikumu. Arī tad, kad skolas zvans bija noskanējis, daži jaunieši uzkavējās, lai pavēstītu, ka viņus uzrunājušas divas profesijas – datorsistēmu tehniķis un video operators.

Jāsaka paldies Bauskas novada pedagogam karjeras konsultantam, kurš mūs aicināja doties šādā ceļojumā pa Bauskas novadu. Ceram uz turpmāku šāda veida sadarbību.