Konkurss: Stilīgi audzēkņu radīti iepirkuma maisiņi "ES SĀKU AR SEVI - TĪRAI LATVIJAI"

Pieteikuma anketaIedvesmai skatīt:
https://www.fenikssfun.com/spogulis/iepirkumu-somas-6951
https://www.pinterest.com/pin/452963674995875814/
https://www.pinterest.com/wwid3/plastic-bag-crafts/