Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīkla biedru tikšanās Latgalē - Ogres tehnikums

Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīkla biedru tikšanās Latgalē

Krāslavas novadā, Kaplavā, zirgu setā "Klajumi" saimniece Ilze Stabulniece uzņēma Latgales kulinārā mantojuma centra biedrus no Preiļiem, Aglonas, Rēzeknes, Balviem, Krāslavas un arī Ogres tehnikumu "Zemgales kulinārā mantojuma centrs", tālākie viesi bija no Kuldīgas tehnikuma, pārstāv Kurzemes kulināro mantojumu, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums".

Šī gada 25.janvārī biedrība "Latgales kulinārā mantojuma centrs" (vadītāja Tatjana Kozačuka) organizēja sirsnīgu kopā sanākšanu, lai dalītos ar savstarpējo pieredzi, paveikto iepriekšējā gada laikā un sadarbību nākamajam gadam. Šogad bija ieradies arī Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla koordinators Niclas Fjellstrroom (Zviedrija) .

Pasākumu norisinājās trīs daļās: iepazīšanās ar sniegotiem "Klajumiem" un to skaistajiem zirgiem, vizināšanās kamanās, tad oficiālā sadaļa - sarunas par paveikto un darāmo, Niclas Fjellstrom klātesošos iepazīstināja ar citu valstu pieredzi, uzteicot Latviju kā aktīvu dalībnieci, pasniedzot sertifikātus par dalību Eiropas Reģionālā Kulinārā mantojuma tīklā. Sirsnīgā gaisotnē "Klajumu ķēķī" tika baudīti visu Latvijas reģionu kulinārā mantojuma ēdieni.

Ogres tehnikums dalījās ar saviem paveiktajiem darbiem kulinārā mantojuma popularizēšanā – pavasarī organizēto semināru Zemgales profesionālajām izglītības iestādēm, oktobrī organizēto visu četru Latvijas reģionu Kulinārā mantojumu centru bagātīgajiem galdiem jauniešu forumā "Mūsdienīga profesionālā izglītība Latvijā", tradicionālo gadu klāšanu Vispasaules Jumiķu kongresā, kā arī Zemgales kulinārā mantojuma centra produktu – Medus gotiņu, no mūsu pašu ievāktā medus Vecbebros, kā arī citiem īstenotajiem pasākumiem, ko var apskatīt tehnikuma mājas lapā.

Niclas Fjellstrom atzinīgi novērtē Ogres tehnikuma dalību un sasniegto kulinārā mantojuma tīkla popularizēšanā, piedāvājot tuvākā nākotnē sadarboties ar Polijas profesionālās izglītības iestādi, audzēkņu pieredzes apmaiņas organizēšanā, kā arī aicinot tehnikumu piedalīties pieredzes braucienā uz Turciju.

Savukārt biedrība "Latgales kulinārā mantojuma centrs" aicina mūs piedalīties Starptautiskajā kulinārā mantojuma festivālā Krāslavā šī gada 20.jūlijā un pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju.

Sagatavoja: Armanda Auziņa