Uzņēmēju dienas Ogres tehnikuma Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļā

Turpinot iepriekšējos mācību gados aizsākto tradīciju, Ogres tehnikums arī šogad rīko Uzņēmēju dienas-Atvērto durvju dienas. 18.martā viesus uzņēma Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļa.

"Šī pasākuma mērķis ir parādīt gan Ogres tehnikuma audzēkņiem, gan arī tiem, kuri tikai vēl plāno uzsākt mācības tehnikumā, cik daudzveidīga var būt profesionālo zināšanu un prasmju pielietojamība, tāpēc aicinām uzņēmējus, lai viņi dalītos pieredzē par karjeras iespējām," norāda OT Karjeras izglītības centra pedagogs karjeras konsultants Inese Kaupuža.

Tā kā Ogres tehnikums ir vadošā izglītības iestāde Latvijā mežsaimniecības un kokizstrādājumu jomā, pirmā diena tika veltīta mežsaimniecības un koka izstrādājumu izgatavošanas programmām.

Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļā audzēkņi ar pamatskolas vai vidējo izglītību pašlaik var apgūt mežsaimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora, meža mašīnu mehāniķa, mēbeļu galdnieka un namdara profesijas. Savukārt pieaugušajiem tiek piedāvāta iespēja iegūt kokvedēja automobiļa vadītāja vai arborista kvalifikāciju. Šobrīd nodaļā mācās 328 audzēkņi.

"Nākamajā mācību gadā meža mašīnu mehāniķu programmā audzēkņi vairs netiks uzņemti, jo 2019./2020.mācību gadā Ogres tehnikums uzsāk jaunas profesionālās vidējās izglītības programmas ar profesionālo kvalifikāciju "Spēkratu mehāniķis" īstenošanu. Tie būs mehāniķi, kuri galvenokārt strādā servisos un labo dažāda veida smagos spēkratus. Ar spēkratu mehāniķiem mēs apvienojam gan meža mašīnu, gan lauksamniecības tehnikas, gan ceļu būves mehāniķus," informē OT direktore Ilze Brante.

Jauniešiem ar pamatskolas izglītību šajā programmā būs jāmācās četri gadi, bet ar vispārējo vidējo izglītību – 1,5 gadi.

"Visas Mežsaimniecības, koka izstrādājumu un medību nodaļas īstenotās profesionālās izglītības programmas tiek izstrādātas sadarbībā ar nozares darba devējiem un ir nozares darba devēju pasūtījums," uzsver I.Brante. "Tehnikumā viss vērsts uz to, lai tiktu sagatavots darba devēja prasībām atbilstošs speciālists. Darba devējs ir tas, kas vērtē izglītības kvalitāti."

Ogres tehnikumam izveidojusies ilgstoša sadarbība ar nozares uzņēmumiem, arvien paplašinot uzņēmēju loku, kuri iesaistās OT izglītības programmu īstenošanā. Lai veicinātu profesionālās izglītības attīstību un tuvinātu speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, 18.martā tika parakstīti sadarbības līgumi ar vēl diviem uzņēmējiem.

Līgumus par sadarbību jaunās profesijas "Spēkratu mehāniķis" attīstībai ar Ogres tehnikumu parakstīja SIA "Dojus Latvija" valdes priekšsēdētāja Dita Tjumina, nodibinājuma "Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai" valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

"SIA "Dojus Latvija" ir uzņēmums, kas strādā ar modernām tehnoloģijām. Kopumā nodarbinām ap 80 darbiniekiem Latvijā, un vairāk nekā puse no tiem ir spēkratu mehāniķi. Darbinieki mums ir ļoti nepieciešami. Gribu izteikt gandarījumu, ka mēs uzsākam sadarbību ar Ogres tehnikumu, gatavojamies atbalstīt un virzīt šo profesiju darba tirgū. Ogres tehnikums ir inovatīva mācību iestāde, kas domā par darba tirgū nepieciešamām profesijām un attīsta sadarbību ar darba devējiem," norāda D.Tjumina.

Līgums paredz, ka Ogres tehnikums iesaistīs SIA "Dojus Latvija" speciālistus ar smago spēkratu remontu saistītu izglītības programmu satura izstrādē un pilnveidošanā, talantīgo jauniešu sagatavošanas pasākumos dalībai profesionālās meistarības konkursos, savukārt uzņēmums rīkos kopīgus tālākizglītības pasākumus, vadīs informatīvus seminārus un nodarbības par tehnikas aktualitātēm, iesaistīsies un īstenos dažādus ar smago spēkratu remonta nozares attīstību saistītus projektus, kā arī pēc vienošanās un atbilstoši iespējām nodrošinās tehnikuma audzēkņus ar prakses vietām.

Savukārt ar Latvijas lauksaimniecības attīstības fondu tehnikums sadarbosies profesionālās izglītības attīstību veicinošu pasākumu - konkursu, izstāžu, nometņu - īstenošanā, piedalīsies fonda rīkotajos pasākumos, piemēram, "Traktordiena", "Lauki ienāk pilsētā" un citos.

Līguma parakstīšanas brīdī klāt bija arī nozares uzņēmēji, kuri atzinīgi vērtē jaunās profesijas iekļaušanu izglītības programmā.

"Beidzot nozare būs ieguvusi profesiju, kas mums ir ļoti nepieciešama un svarīga. Mēs ceram, ka šī profesija kļūs arvien populārāka, un mēs un mūsu kolēģi noteikti palīdzēsim sagatavot kvalitatīvus speciālistus," gandarījumu pauž SIA "Intrac Latvija" tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs.

Arī SIA "Amazone" lauksaimniecības tehnikas mehāniķis Valters Šuba atklāj, ka viņa pārstāvētais uzņēmums liek lielas cerības uz jauno izglītības programmu, jo mūsdienās tehnika kļūst arvien komplicētāka un vajadzīgi mehāniķi ar plaša spektra zināšanām.

Uzņēmēji laukumā pie mācību angāra iepazīstināja ar jaunāko tehniku un sniedza paraugdemonstrējumus.

Uzņēmēju diena vienlaikus bija arī Atvērto durvju diena, kuru apmeklēja vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēni un viņu vecāki.