Ekskursija uz Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

1. kursa mežsaimniecības tehniķi kopā ar mežkopības skolotāju Andu Vilciņu un grupas audzinātāju Viju Vīksnu 20. martā apmeklēja Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, kur interesantā ārpusskolas lekcijā pilnveidoja un paplašināja savas zināšanas Latvijas augsnes problēmu un to iespējamo risinājumu sfērā. Lekciju vadīja Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs Raimonds Kasparinskis, kas topošos meža jomas speciālistus iepazīstināja ar augsni ietekmējošajiem faktoriem, vienkāršiem paņēmieniem, iespējām noteikt augsnē dominējošo elementu, dažādām augšņu erozijas kartēm, kas palīdzēja izprast pētīšanas un kartēšanas sistēmas gan mūsdienās, gan Padomju savienības laikā, kā arī galvenajām problēmām, ar kurām sastopas zinātnieki, cenšoties panākt datu ticamību. Kā galveno problēmu lektors uzsvēra vienotas sistēmas trūkumu, kas diemžēl noved pie nekorektiem augsnes datiem visas Eiropas kontekstā, jo nereti novērotais intereses trūkums par augsnes datēšanas paņēmieniem otrā Eiropas galā rada kļūdas, no kurām varētu izvairīties, pienācīgu finansējumu apvienojot ar efektīvas sistēmas ieviešanu. Tāpat tika izteiktas nešaubīgas cerības kādu no klātesošajiem - topošajiem Ogres tehnikuma absolventiem nākotnē sagaidīt pievienojamies jaunā augsnes monitoringa sistēmas izveidošanā.

Jauniešiem tika dota iespēja arī apskatīt moderni aprīkotās mācību laboratorijas, gūt īsu ieskatu studentu ikdienas dzīvē, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un, protams, pavērot neaizmirstamo Rīgas panorāmu no Latvijas Universitātes jumta.

Emīlija Mariševa - 1MT