3MT – ornitoloģijas pētnieki!

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3MT grupas audzēkņi devās interesantā ekspedīcijā – aptuveni 6 km garā pārgājienā gar Daugavas krastu, spītējot aukstajam vējam. Tika vēroti putni, izmantojot tālskati un teleskopu. Tika redzēti gan ūdensputni, gan meža un lauka putni - paugurknābja gulbis, baltpieres zoss, meža pīle, brūnkaklis, platknābis, cekulpīle, gaigala, lielā gaura, sudrabkaija, jūras krauklis, lielā ķīra, lauku balodis, baltais gārnis, zivju gārnis, baltais stārķis, vistu vanags, laucis, dižraibais dzenis, lauku cīrulis, mājas strazds, lauku un mājas zvirbulis, melnais meža strazds, niedru stērste, lielā zīlīte, zilzīlīte, garastīte, dzilnītis, žagata, pelēkā vārnau, krauklis, zaļžubīte – dzirdētas zilnīša, zīlīšu, zaļžubīšu u.c putnu dziesmas un uztraukuma saucienui.

Neformālās sarunās tika noskaidrots, kādas iespējas ir kļūt par ornitologu, kāda ir darba specifika (pielietojamie instrumenti/aprīkojums, cik liela nozīme ir laika apstākļiem, kādas ir izglītības un darba iespējas, kādas ir nozares jaunākās tendences un attīstība - ekspedīcijas citās zemēs, par putnu atlanta veidošanas zīmīgums, "dabas dati" un daudz ko cits).

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas pedagogs

Ingrīda Barisa