Ogres tehnikumā tiks īstenota valsts aizsardzības mācība - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā tiks īstenota valsts aizsardzības mācība

2019. gada 29. martā Aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs, tikās ar 48 Latvijas skolu pārstāvjiem, lai pārrunātu valsts aizsardzības mācības ieviešanu un īstenošanu 2019./2020. mācību gadā.

Ogres tehnikums ir viena no kandidāt skolām, kura atbilst visām prasībām, lai varētu jau šī gada septembrī īstenot drošu un kvalitatīvu valsts aizsardzības mācību kā obligāti piedāvājamo izvēles priekšmetu.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Ogres tehnikumā ar šī gada janvāri jaunieši var iesaistīties Jaunsardzes vienībā, kuru vada instruktors Andris Juškāns.

Foto: Jaunsardzes informācijas centrs.

Armanda Auziņa, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā