Interešu izglītības kolektīvu labdarības koncerts Ropažu pansionātā - Ogres tehnikums

Interešu izglītības kolektīvu labdarības koncerts Ropažu pansionātā

Par tradīciju jau ir izveidojusies Ogres tehnikuma interešu izglītības muzikālo kolektīvu jauniešu labdarības koncerts VSAC „VIDZEME" filiālē „Ropaži". Koncerts tiek organizēts par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai un Baltā galdauta svētkiem.

Pedagogu Reiņa un Lienes Grīnhofu vadībā un audzēkņu izpildījumā skanēja latviešu un citu tautu komponistu, arī pašu audzēkņu sacerētās dziesmas. Koncertā piedalījās jauktais koris, vokālais ansamblis, instrumentālais ansamblis un individuālie izpildītāji.

VSAC „VIDZEME" filiālē „Ropaži" saka lielu paldies PIKC Ogres tehnikuma jauniešiem un pedagogiem par draudzību, sirds siltumu, ko sajuta no emocionālā koncerta. Sirsnīgs paldies Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas pedagogiem un audzēkņiem par svētku kliņģeriem.