Ogres tehnikums paver karjeras iespējas arī pieaugušajiem - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums paver karjeras iespējas arī pieaugušajiem

Jūnija mēnesis ir izlaidumu laiks Ogres tehnikumā (OT). Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" trešās kārtas ietvaros laika periodā no 2018. gada 22. novembra līdz 2019. gada 11. jūnijam tika īstenota profesionālās pilnveides izglītības programma "Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana". 11.jūnijā mācības šajā programmā pabeidza astoņi izglītojamie. Viņi saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apguvi.

Savukārt 14.jūnijā profesionālās kvalifikācijas apliecības par 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni saņēma pieci profesionālās tālākizglītības programmas "Mežsaimniecība" absolventi, kuri tagad būs diplomēti mežsaimniecības tehniķi. Mācības tika īstenotas no 2018.gada 28.jūnija līdz 2019. gada 14.jūnijam.

Izlaidumā jaunos speciālistus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, projektu vadītāja Ilze Ozola, profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas pārstāvji un pedagogi.

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Madonas nodaļas vecākais mežzinis A.Bondars kvalifikācijas eksāmena komisiju Ogres tehnikumā vada jau septīto gadu, un viņam uzkrājusies bagātīga pieredze vērtēšanā. "Labie vērtējumi pārsteidza arī komisiju, bet tie ir cilvēki, kuri zina ko grib. Viņi mācās mežsaimniecību, lai iegūtu valsts atzītu dokumentu un varētu strādāt šajā nozarē," norāda A.Bondars. "Profesionālās kvalifikācijas apliecība paver ne tikai jaunas iespējas karjerā, bet arī dod oficiālas tiesības strādāt līdzšinējā darbā. Šos darbiniekus jau vairs neuztver kā amatierus, bet kā profesionāļus."

Eksaminācijas komisijas locekle, SIA "Rīgas meži" Daugavas mežniecības mežziņa vietniece Anita Mežale, paužot gandarījumu par lieliskajiem eksāmena rezultātiem, vēlēja absolventiem tikpat apzinīgi turpināt iesākto, jo Latvijai vajadzīgi gudri mežsaimnieki. Kvalifikācijas eksāmenā izglītojamie uzrādījuši tikai teicamus un izcilus rezultātus. Četru absolventu zināšanas tika novērtētas ar deviņām ballēm, bet viena – ar desmit ballēm.

Viens no pieciem absolventiem, kurš gadu katru nedēļas nogali (mācības notika piektdienās un sestdienās) mēroja ceļu uz Ogri, ir mežizstrādes uzņēmuma SIA "Kraujas Z" mežsaimniecības tehniķis Raivis Maslabojevs.

"Izlēmu mācīties šajā programmā, jo man nebija atbilstošas izglītības. Šāds dokuments paver vairākas iespējas – iesaistīties Eiropas projektos, uzsākt savu biznesu, jo tagad esmu kvalificēts speciālists un drīkstu sniegt savus pakalpojumus, kā arī, ja vēlēšos, turpināt izglītību Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātē," saka R.Maslabojevs. "Šī iespēja noteikti jāizmanto tiem, kam jau pāri trīsdesmit. Mācību ieguvums ir ne tikai dokuments, bet arī zināšanas, ko var iegūt kompetentu pasniedzēju vadībā."

Savukārt profesionālās pilnveides izglītības programmā "Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana" absolventi noslēguma pārbaudījumā demonstrēja savas izveidotās elektronikas iekārtas darbības principus un apgūtās prasmes programmēšanā. Gandarījumu sniedza absolventu vērtējums par mācību procesu, ka cerības, uzsākot mācības pilnībā ir attaisnojušās un jokoja, ka viņiem ir bijusi doma noslēguma pārbaudījumā "izkrists", lai tādējādi gūtu iespēju turpināt mācības! Ieguvums ir arī mācību laikā izveidojusies saliedētā domubiedru grupa, kuri kontaktus uzturēs arī turpmāk, lai savstarpēji dalītos pieredzē.

Līdz 28.jūnijam notiek pieteikšanās dalībai pieaugušo izglītības projekta 4.kārtā. Ogres tehnikums piedāvā 22 izglītības programmas. Sīkāka informācija par piedāvātajām izglītības programmām, mācību norises laikiem pieejama Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv - Pieaugušo izglītības centrs - Projekti. Mācības plānots uzsākt jūlija beigās, augusta sākumā. Mācīties gribētāju skaits pieaug, jo šobrīd jau ir pieteikušies 228 pieaugušie , bet pieteikšanās vēl turpinās.

Izmēģiniet savu iespēju!