Ogres tehnikums kopā ar sadarbības partneriem izstrādā Eiropas drošības standartus arboristiem - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums kopā ar sadarbības partneriem izstrādā Eiropas drošības standartus arboristiem

Šonedēļ Ogres tehnikumā (OT) vienlaikus norisinās divi nozīmīgi pasākumi – Erasmus+ projekta "European Utility Arborist" vadības sanāksme un ABA International darbseminārs.

Ogres tehnikumā ieradušies aptuveni 40 viesu no Spānijas, Īrijas, Anglijas, Vācijas, Čehijas. Ogres tehnikuma partneri šajā projektā ir - A1 Arborists LTD (Apvienotā Karaliste), North West Forest Services (Īrija), Mendelova univerzita v Brne (Čehija), Fito-Cosult (Itālija) un Transsilvānijas universitāte (Rumānija). Projekta koordinators ir ABA International.

26.jūnija vadības sanāksmē un darbseminārā piedalījās projekta partnerorganizāciju, Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrības, AS "Sadales tīkls" pārstāvji, kā arī Ogres tehnikuma vadība un speciālisti – direktore Ilze Brante, Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska, projektu vadītājas Anda Bimbere un Ieva Kārkliņa. Ogres tehnikumu kā tehniskais eksperts projektā pārstāv OT profesionālo priekšmetu pedagogs Armands Lapiņš.

Ogres tehnikums sadarbībā ar ABA International, kas ir arboristu un motorzāģu vadītāju sertifikācijas organizācija Eiropā, un citiem partneriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm īsteno Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu "European Utility Arborist".

Projekta laikā tiek izstrādāti Eiropas mēroga jauni, inovatīvi drošības standarti arboristiem, tai skaitā tiem, kas strādā pie elektrolīnijām un sniedz citus sabiedriskos pakalpojumus.

Drošības standartu izstrādē aktīvi piedalās arī AS "Sadales tīkls" speciālisti. "Mūsu uzdevums ir izvērtēt sagatavotos standartus no elektrodrošības viedokļa. Katru gadu uzņēmuma darbiniekiem jāiztīra vairāki tūkstoši kilometru gaisvadu līniju, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai šie darbi tiktu veikti droši, neapdraudot pašu darba veicēju dzīvību un veselību, kā arī, lai darbs tiktu izpildīts kvalitatīvi, nebojājot sadales tīkla infrastruktūru," atklāj AS "Sadales tīkls" elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats. "Latvijas iesaistīšanās Eiropas standartu izstrādāšanā palīdz sakārtot arī mūsu sfēru. Esam ieinteresēti, lai Ogres tehnikumā tiktu sagatavoti profesionāli arboristi atbilstoši Eiropas standartiem, jo mums, kā pakalpojuma saņēmējiem, ir ļoti svarīgi, lai būtu kvalificēti speciālisti un uzticētie darbi tiktu veikti pēc iespējas kvalitatīvāk. Plānojam arī turpmāk sadarboties ar Ogres tehnikumu."

Līdztekus teorētiskajiem semināriem un diskusijām, norisinās arī izstrādāto standartu aprobācija reālos apstākļos – OT valdījumā esošajā mežā Ķeguma novadā.

Kā informē projektu vadītāja A.Bimbere, praktisko uzdevumu veikšanā piedalās gan viesi, gan arī arboristi no Latvijas, lai sagatavotos eksāmena kārtošanai atbilstoši Eiropas standartiem. Tas ir pilottests, kas ļaus noskaidrot, kas izstrādāto standartu jomā jāuzlabo un jāpapildina. ABA International pārstāvji Ogres tehnikumā līdzīgā seminārā piedalījās arī pagājušā gada augustā. "Tas jau kļūst par tradīciju, ka katru gadu uzņemam arboristu grupas no citām valstīm. Esam iekļāvušies starptautiskā apritē, un turpināsim to darīt vēl aktīvāk. Ogres tehnikuma līdzdalība jauno standartu izstrādē ir ļoti nozīmīga arī mācību procesā. Apmācot topošos arboristus, jau tiek izmantoti jaunie standarti," norāda A.Bimbere.