Zinību dienas norise 2. septembrī Rankā - Ogres tehnikums

Zinību dienas norise 2. septembrī Rankā

2019.g. gada 2.septembra DIENAS KĀRTĪBA

 

Norises laiks

Aktivitāte

Līdz 12.00

Iekārtošanās dienesta viesnīcā

12.30-12.35

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors Anda Caunīša sveiciens jaunajā mācību gadā (skolas aktu zālē)

12.35-12.40

Ogres tehnikuma direktores virtuāls sveiciens jaunajā mācību gadā

 

Muzikāls sveiciens

12.40 – 13.00

Ogres tehnikuma direktores vietniece Linda Ozoliņa:

Mācību procesa īstenošana Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā

 

Muzikāls sveiciens

13.10-13.50

13.55- 14.35

Mācību stunda atbilstoši stundu sarakstam (2.-4.kursi)

13.10-13.50

13.55- 14.35

1.kursu iepazīšanās ar skolu un Rankas ciemu

14.35-15.45

Sporta aktivitātes un dienas noslēgums

 

 

3.septembrī mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam un tikšanās ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti, direktores vietnieci kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandu Auziņu, Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītāju Kārli Rangu