Ogres tehnikumā jauno mācību gadu pirmie uzsāk pieaugušie - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā jauno mācību gadu pirmie uzsāk pieaugušie

30. un 31.augustā Ogres tehnikuma (OT) Konferenču zālē uz tikšanos ar tehnikuma vadību un pedagogiem pulcējās pieaugušie, kuri pieteikušies mācībām ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.

Pieaugušo izglītība OT tiek īstenota jau vairākus gadus, bet pirmo reizi tika organizēts visu izglītības programmu kopīgs mācību ieskaņas pasākums. "Līdz šim, sākoties mācībām, tehnikuma vadība ar katru grupu tikās atsevišķi. Šoreiz aicinājām visus kopā, lai informētu par mācību procesu, kā arī rezultātiem, kas jāsasniedz mācību noslēgumā. Izglītojamie iepazinās ar pedagogiem, kuri savukārt iepazīstināja ar katras izglītības programmas prasībām. Tikšanās laikā visi tika informēti par mācību iestādes, viesnīcu iekšējās kārtības noteikumiem un instruēti par drošību," norāda Pieaugušo izglītības centra vadītāja, OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Ogres tehnikumā 2019./20120.gadā pieteikušies 205 pretendenti 13 dažādās pieaugušo izglītības programmās.

Vislielākā interese šajā mācību gadā ir par profesionālās tālākizglītības programmu "Biškopība", kurai pieteikušies 68 interesenti. Viņu vidū arī ikšķilietis Ingars Punculis.

"Ar bitēm Preiļu pusē vienmēr nodarbojies mans vectēvs, bet kopš vecvecāki ir aizsaulē, bišu saimes ir panīkušas. Biškopība interesē kā hobijs un sirdsdarbs, jo ikdienā strādāju būvniecības nozarē. Vēlos iegūt zināšanas, nevis eksperimentēt ar lietām, ko līdz galam pats nesaprotu. Plānoju kopt bišu saimes un, iespējams, attīstīt saimniecību. Medus garšo visiem, arī mūsu ģimenei," atklāj I.Punculis.

Tiekoties ar izglītojamajiem, OT direktore Ilze Brante uzsvēra, ka biškopība līdztekus mežsaimniecības un visām ar mežsaimniecību saistītām izglītības programmām, kā arī elektroniku, noteikta Ogres tehnikumā kā profesionālās izglītības centra atbildības joma, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti.

Pieaugušie apgūs arī mēbeļu galdnieka, pavāra, konditora, mežsaimniecības tehniķa, kokkopja (arborista), datorsistēmu tehniķa, telpu dizainera un florista un citas programmas.

"Mūsu mērķis ir nodrošināt iespējas mācīties visiem, ne tikai 8.4.1.projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" projekta dalībniekiem, kuriem par mācībām ir jāveic desmit procentu līdzmaksājums. Tiem pretendentiem, kuri neatbilda atlases kritērijiem, piedāvājam apgūt izglītības programmas par pilnu samaksu un pievienoties projekta dalībnieku grupām," skaidro B.Liepiņa.

Pieaugušo izglītības centra speciālisti nereti saņem zvanus ar jautājumiem, vai iespējams kādu no Ogres tehnikuma izglītības programmām apgūt neklātienē.

"Tehnikumā šobrīd nav neklātienes apmācības formas, bet ir pieejama ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana. Šobrīd, piemēram, šo apmācības formu izvēlējušās divas grāmatvedes, kuras ilgstoši strādā savā profesijā, ieguvušas lielu pieredzi, bet viņām nav izglītību apliecinoša dokumenta. Abām izglītojamajām esam iedalījuši pedagogu konsultantu, kurš viņas sagatavos kvalifikācijas eksāmenam, rezultātā iegūstot apliecību. Tā ir savdabīga neklātienes forma, kas domāta tiem, kuri strādā nozarē un ir pietiekami zinoši savā profesijā, bet viņiem nav izglītību apliecinoša dokumenta," norāda B.Liepiņa.

Informāciju par iespējām apgūt ārpus formālo izglītību var iegūt Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv sadaļā Pieaugušo izglītības centrs. B.Liepiņa piebilst, ja kādam ir vēlēšanās apgūt noteiktas prasmes, bet Pieaugušo izglītības centrā šāda izglītības programma nav uzrādīta, Ogres tehnikumā iespējams komplektēt grupu un īstenot šādu programmu.

Pagājušajā mācību gadā dažādās programmās Ogres tehnikumā izglītojās 600 pieaugušo, kuri mācību rezultātā ieguva profesionālās kvalifikācijas apliecību, profesionālās pilnveides apliecību vai apliecinājumu, ka noklausījušies astoņu dienu semināru par noteiktu tēmu.

Jauno mācību gadu Ogres tehnikums uzsāk ar 300 pieaugušajiem, kuri izglītojas gan projekta ietvaros, gan maksas kursos.