1.kursu vecāku dienas - Ogres tehnikums

1.kursu vecāku dienas

1.kursu sadarbības līgumu parakstīšanas kārtības norise

Sadarbības līgumu parakstīšana par audzēkņu uzņemšanu un mācībām Ogres tehnikumā atbilstoši norādītajam grafikam.

Datums, laiks

Izglītības programmas nodaļa

vieta

12.09.2019.

plkst.16:00

ceturtdiena

Dizaina un mākslas nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

24.09.2019.

plkst.16:00

otrdiena

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

25.09.2019.

plkst.16:00

trešdiena

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

02.10.2019.

plkst.16:00

trešdiena

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

 

 

 

 

Sapulces norises kārtība:

  • Informācija par tehnikumu – attīstības perspektīva un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
  • Stipendiju piešķiršanas kārtība Ogres tehnikumā. Projekta 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējas audzēkņiem. Iniciatīva “Latvijas skolas somas”. Direktores vietniece Armanda Auziņa.
  • Pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējas tehnikumā. Direktores vietniece Baiba Liepiņa.
  • Starptautiskā Bakalaurāta programma un iespējas piedalīties Erasmus+ projektos. Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska.
  • Izglītības programmas kritēriji kvalifikācijas iegūšanai. IP Nodaļas vadītājs.
  • Vecāku iepazīstināšana ar grupas audzinātājiem.

(Audzinātājs kopā ar vecākiem dodas uz norādītajiem kabinetiem)