Sacensības novusā “ Labākais” novusa spēlētājs un “ Labākā” novusa spēlētāja 2019/2020 mācību gadā - Ogres tehnikums

Sacensības novusā “ Labākais” novusa spēlētājs un “ Labākā” novusa spēlētāja 2019/2020 mācību gadā

Mērķis.

  1. Noskaidrot labākos novusa spēlētājus – jauniešus un jaunietes Ogres tehnikumā;
  2. Uzlabot spēlētāju individuālo meistarību;
  3. Piesaistīt jaunus spēlētājus

 

Vieta un laiks.

Sacensības notiek katrā no dienesta viesnīcām atsevišķi: Upes pr.18; Jaunatnes ielā 3; Aizupes

 

1.kārtas spēles - notiek no 25.novembra līdz 23.decembrim

2.kārtas spēles – notiek no 13.janvāra līdz 27.janvarim (piedalās no katras dienesta viesnīcas trīs labākie jaunieši un trīs labākās jaunietes.)

2.kārtas spēles notiek – vienā no dienesta viesnīcām.

Sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību norises datumus, par to paziņojot divas nedēļas iepriekš.

Spēles notiek katrā dienesta viesnīcā atsevišķi, spēļu grafiki tiek sastādīti pēc tam, kad dalībnieki ir pieteikušies - dienesta viesnīcā pie pedagoga.

Dalībniekiem jāpierakstās spēļu grafikā, spēles notiek vakaros no 17.00 – 20.00

 

Vadība. Sacensības organizē Ogres tehnikuma sporta organizators – Māris Kurilovičs tel.29135939, sadarbībā ar dienesta viesnīcu darbiniekiem.

 

 

 

Dalībnieki.

Sacensībās atļauts piedalīties neierobežotam skaitam dalībnieku, drīkst piedalīties arī Ogres tehnikuma audzēkņi, arī tie kuri nedzīvo dienesta viesnīcās.
Jaunieši un jaunietes sacenšas atsevišķi.

 

Izcīņas kārtība.

Sacensības izcīņas kārtība tiks noteikta, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaitu.
Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, pie 1:1 spēlē izšķirošo spēli, neizšķirti spēle nevar noslēgties.
Spēlējot pēc riņķa sistēmas, vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu nosaka:

  • Pēc savstarpējās spēles rezultāta;
  • Pēc savstarpējo spēļu setu attiecības;
  • Pēc visu setu attiecības

Dalībnieki – paši tiesā savas spēles(strīdus gadījumā pieaicina citu dalībnieku, vai skatās spēles noteikumus)

 

Apbalvošana.

Pirmo trīs vietu ieguvēji jaunieši un jaunietes – saņem piemiņas balvas.

Tiek noskaidroti “ Labākais novusa spēlētājs” , “ Labākā novusa spēlētāja”

2.kārtas sacensībās – iekļuvušie jaunieši un jaunietes ir izcīnījuši tiesības – būt Ogres tehnikuma – Novusa komandas spēlētāju izlasē!

Labākie – trīs jaunieši un jaunietes varēs pārstāvēt Ogres tehnikuma komandu Ogres novada organizētajās sacensībās un Latvijas mēroga sacensībās.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogres tehnikuma

Novusa sacensību – dalībnieku saraksts

Jaunietes

N.p.k.

Vārds Uzvārds

Kurss, grupa

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 


Jaunieši

N.p.k.

Vārds Uzvārds

Kurss, grupa

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

Pieteikšanās līdz 25.novembrim!

Dalībnieku sarakstā ir jāieraksta – vārds uzvārds, kurss, grupa
Sacensību nolikums, dalībnieku saraksts, spēļu grafiki un spēles noteikumi atradīsies katrā no dienesta viesnīcām pie pedagoga.

 

Novusa spēļu grafiki
1.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

 

3.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

 

4.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

5.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

 

6.spēļu kārta

N.p.k.

Laiks

Dalībnieks

Dalībnieks

Rezult.

1.

17.00-17.30

 

 

 

2.

17.30-18.00

 

 

 

3.

18.00-18.30

 

 

 

4.

18.30-19.00

 

 

 

5.

19.00-19.30

 

 

 

6.

19.30-20.00

 

 

 

Dalībnieki paši ieraksta savus vārdus uzvārdus, pēc spēles rezult.
(piem.2:0, vai 2:1)