Centrālāzijas valstu profesionālās izglītības organizatori vēlas pārņemt Ogres tehnikuma pieredzi - Ogres tehnikums

Centrālāzijas valstu profesionālās izglītības organizatori vēlas pārņemt Ogres tehnikuma pieredzi

Ogres tehnikumā (OT) 13.decembrī viesojās Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministriju, aģentūru, profesionālās izglītības iestāžu un citu ar profesionālās izglītības īstenošanu saistītu institūciju pārstāvji.

Latvijā šonedēļ bija ieradušies Centrālāzijas valstu izglītības darbinieku delegācija deviņu cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Eiropas Komisijas finansētajā projektā "ES – Centrālāzijas izglītības platforma".

Vizītes pirmajā dienā viesi piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā seminārā, kurā valstu pārstāvji pārrunāja aktualitātes profesionālajā izglītībā, kā arī sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu starp Latviju un Centrālāzijas valstīm.

"Izglītības un zinātnes ministrija organizēja semināru, lai valstu pārstāvji varētu dalīties pieredzē par profesionālās izglītības īstenošanu. Savukārt šodien – 13.decembrī – ir vizītes praktiskā daļa, kuras laikā esam ieplānojuši divu profesionālo izglītības iestāžu - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un Ogres tehnikuma - apmeklējumu," norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Aļona Babiča. "Ogres tehnikums ir pozitīvais piemērs profesionālās izglītības īstenošanā, un vienmēr priecājamies šurp vest dažādu valstu viesus, lai viņi nodibinātu kontaktus un rastu kopīgas intereses turpmākai sadarbībai".

Viesi no Centrālāzijas tikās ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti un Starptautiskās nodaļas vadītāju Sigitu Jasinsku. Ogres tehnikumā ir Starptautisko attiecību nodaļa, kura koordinē nacionālo un starptautisko projektu īstenošanu.

Iesaistoties Eiropas Savienības finansētajos projektos, ne tikai tehnikuma audzēkņi papildina zināšanas un gūst praktiskās iemaņas dažādās Eiropas valstīs, bet arī citu valstu jaunieši apgūst darba vidē balstītas mācības Ogres tehnikumā.

Igaunijas un Čehijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi Ogrē praktizējušies mežizstrādē, Turcijas – elektronikā, Spānijas – datorsistēmās un administratīvajā darbā, Austrijas – profesionālajā angļu valodā. OT sadarbība ar Spāniju ilgst jau trīs gadus, un šīs valsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi apgūst praktiskās iemaņas pie vietējiem uzņēmējiem.

OT direktore I.Brante aicināja kolēģus no Centrālāzijas valstīm iesaistīties šādos projektos un attīstīt sadarbību ar Ogres tehnikumu, jo audzēkņu praktizēšanās citās valstīs sniedz vērtīgu pieredzi.

Jāpiebilst, ka nupat Ogres tehnikums par projektu "Gudrība-zināšanās, spēks-darbā!" nominācijā "2016. un 2017.gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts" profesionālās izglītības sektorā saņēma kvalitātes balvu "Spārni 2019".

Delegācija no Vidusāzijas iepazinās ar Ogres tehnikuma mācību kabinetiem, laboratorijām, mācību angāru, dienesta viesnīcu, vēl būvniecības procesā esošo multifunkcionālo halli, kā arī iesaistījās diskusijās ar audzēkņiem un pedagogiem.