Ogres tehnikums un meža zinātnieki uzsāk sadarbību tālākizglītības projektu īstenošanā - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums un meža zinātnieki uzsāk sadarbību tālākizglītības projektu īstenošanā

Ogres tehnikumā (OT) 12.decembrī notika seminārs "Nestandarta risinājumi mežizstrādē", ko organizēja Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar Ogres tehnikumu.

Seminārā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava' pētnieki iepazīstināja ar forvardera papildaprīkojuma izmantošanu Latvijā - forvardera greifera pacelšanas mehānismiem un dubultgreifera mehānismiem, kā arī alternatīviem risinājumiem cirsmas izstrādē, izmantojot mazgabarīta tehniku. Savukārt semināra praktiskajā daļā tika apsekoti divi objekti, kuros veikta mašinizēta jaunaudžu kopšana.

Seminārā piedalījās meža nozares speciālisti no AS "Latvijas valsts meži", Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kokapstrādes uzņēmumiem, kā arī Ogres tehnikuma audzēkņi – topošie meža mašīnu operatori.

"Zinātnieku pienākums ir iepazīt jaunāko mežistrādes tehniku - iegūt jaunāko informāciju par ražotāju piedāvājumu, izvērtēt tās atbilstību Latvijas apstākļiem, sagatavot secinājumus par veiktajiem pētījumiem un prezentēt potenciālajiem tehnikas izmantotājiem. Uzņēmumu pārstāvjiem atliek izlemt, vai šīs iekārtas viņiem ir nepieciešamas un vai viņi tās vēlēsies iegādāties," skaidro Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" zinātniskais asistents Agris Zimelis.

A.Zimelis atzinīgi vērtē sadarbības uzsākšanu tālākizglītības jomā ar Ogres tehnikumu jaunā, daudz augstākā pakāpē.

"Esam sadarbojušies arī agrāk, bet šāda līmeņa seminārs notiek pirmo reizi. Tas ir laba veiksmes stāsta sākums, ar kuru mēs mēģinām uzsākt un attīstīt saikni starp pētniecību un izglītību. Protams, svarīgi ir uzņēmēji, kuri izmanto šīs iekārtas, bet vēl būtiskāk izglītot jauniešus, lai viņi saprastu, kādi izaicinājumi viņus gaida izvēlētajā profesijā. Ogres tehnikumā materiāli tehniskā bāze ir ļoti augstā līmenī, un zinātniekiem būs labas iespējas sadarboties ar šo profesionālās izglītības mācību iestādi," uzsver A.Zimelis.

Pie Ogres tehnikuma Mežsaimniecības, kokapstrādes un medību nodaļas mācību angāra notika arī forvardera greifera pacelšanas mehānismu demonstrējumi. OT audzēkņi ne tikai semināra laikā varēja vērot, kā darbojas šie mehānismi, bet, kā informē A.Zimelis, iekārta kādu laiku paliks tehnikumā, un ar to varēs iepazīties arī pārējie nodaļas audzēkņi un pedagogi.

Zīmīgi, ka OT Mežsaimniecības, kokapstrādes un medību nodaļas profesionālo priekšmetu skolotājs Māris Šusts šobrīd studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē un gatavojas aizstāvēt bakalaura darbu par greifera pacelšanas mehānismiem. M.Šusts ir arī Ogres tehnikuma absolvents.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, uzrunājot klātesošos, pauda gandarījumu par iespēju kopsadarbībā ar zinātniekiem īstenot tālākizglītības semināru par inovatīviem risinājumiem nozarē.

"Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kura īsteno ar mežsaimniecības jomu saistītas izglītības programmas. Kopš šī gada jūlija Ogres tehnikuma mežsaimniecības programmu īstenošanas vieta ir arī Rankā, kur arī mācās mežsaimniecības jomas audzēkņi. Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi mežsaimniecību un visas ar to saistītās izglītības programmas par Ogres tehnikuma, kā profesionālās izglītības kompetences centra, atbildības jomu, tāpēc, pildot šo funkciju, izglītojam nozarē strādājošos sadarbībā ar Valsts mežzinātnes institūtu "Silava"," norāda I.Brante.

Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Apliecinājumu, ka Ogres tehnikumā ir pilnveidojis savas zināšanas.