Paziņoti logo konkursa rezultāti

Ogres tehnikumā norisinājās konkurss ar mērķi izveidot oriģinālu un Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu 28. sporta spēlēm, kas notiks Ogrē, atbilstošu logo (turpmāk tekstā – Logo), kas simbolizētu Baltijas valstu vienotību un sportisko garu, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu komandu sadarbības spēku.

Konkursā piedalījās 7 autori (Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas 2RD, 2MD, 2ID un 4VD kursu audzēkņi), un tika iesniegti13 logo pieteikumi.

2020.gada 20.janvārī iesniegtos logo izvērtēja Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu 28.sporta spēļu darba grupa – IZM pārstāvji, AMI sporta kluba pārstāvji, Latvijas profesionālās izglītības iestāžu direktori, pārstāvji, Ogres tehnikuma dizaina un mākslas nodaļas pedagogu pārstāvji. Vērtēšana notika atbilstoši nolikuma kritērijiem:

1. idejas oriģinalitāte;

2. logo vizuālā pievilcība un uztveramība;

3. logo atbilstība mērķim;

4. logo tehniskā funkcionalitāte.

 

Darba grupa nolēma piešķirt 1.-3. vietu sekojošiem konkursa dalībniekiem:

1.vieta- Kristiāns Graudiņš 2ID grupa,

2.vieta- Niks Zāraks 2MD grupa,

3.vieta- Amanda Zaļkalne 4VD grupa.

1. vietas ieguvēja Kristiāna Graudiņa konkursā iesniegto darbu lietos kā Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu 28. sporta spēļu oficiālo logo. Logo būs skatāms uz ielūgumiem, diplomiem, plakātiem un citiem starptautiskā pasākuma grafiskās identitātes materiāliem.