Atklāj jaunuzcelto Ogres tehnikuma multifunkcionālo halli un svin Skolotāju dienu - Ogres tehnikums

Atklāj jaunuzcelto Ogres tehnikuma multifunkcionālo halli un svin Skolotāju dienu


5.oktobrī norisinājās svinīgs Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles atklāšanas pasākums, kurā tika pārgriezta citkārt neierasta simboliskā lenta - Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu un pedagogu ceptā kūka vairāk nekā desmit metru garumā.

Saldās lentas griešanā piedalījās Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministrijas, Centrālās finanšu un līguma aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, SIA "2B Arhitekt", SIA "Būvkore", Ogres tehnikuma Konventa, kā arī Ogres, Ikšķiles, Kokneses un Gulbenes novadu pašvaldību pārstāvji.

"Šodien Ogres tehnikumā ir liels notikums – tiek atklāta multifunkcionālā halle, kas ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā un valsts budžeta līdzfinansētā projekta noslēdzošais objekts," uzrunājot klātesošos, uzsvēra I.Brante. "Paldies visiem, kuri piedalījušies šī projekta īstenošanā!"

Multifunkcionālās halles būvniecība tika veikta projekta "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu" ietvaros. Būvniecības izmaksas – 2 218 086.73 EUR (bez PVN).

Vislielāko pateicību par ieguldījumu projekta īstenošanā saņēma I.Brante un Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska.

Ogres tehnikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu sāka 2014.gada janvārī. Projekta pirmajā kārtā tika uzbūvēts mācību korpuss un angārs, savukārt otrajā kārtā – pārbūvēta dienesta viesnīca un uzbūvēta multifunkcionālā halle. Nākamajā plānošanas periodā savu kārtu gaida stadions un divu dienesta viesnīcu pārbūve.

Līgums starp Ogres tehnikumu (OT) un SIA "BūvKore" par multifunkcionālās halles būvdarbu uzsākšanu tika noslēgts 2018.gada 16.oktobrī.

2019.gada 9.jūnijā Ogres tehnikumā (OT) svinīgā pasākumā topošās multifunkcionālās halles sienā ievietota vēsturiskā laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Šī gada 6.februārī multifunkcionālā halle tika nodota ekspluatācijā, bet ēkas svinīgā atklāšana, kas bija paredzēta martā, aizkavējās sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Multifunkcionālā halle tiks izmantota sporta nodarbībām un pasākumu rīkošanai. Līdz šim Ogres tehnikuma audzēkņiem sporta nodarbības tika organizētas Ogres novada Sporta centra hallē un stadionā, bet kultūras un atpūtas pasākumi – Ogres novada Kultūras centrā.

Īpaši gandarīts par jauno būvi ir Ogres tehnikuma sporta darba organizators Māris Kurilovičs.

"Ēka ir uzcelta, tagad šajā zālē ir jāiedzīvina sportiskais gars," atzīst M.Kurilovičs. "Hallē notiks sporta stundas, treniņi, sacensības. Jaunajā hallē izveidots basketbola laukums ar transformējamiem groziem un diviem volejbola laukumiem. Zāli sadalot ar speciālu transformējamu aizkaru, vienlaikus var notikt nodarbības divām audzēkņu grupām. Pieejamas arī divas papildu zāles – trenažieru un aerobikas. Sagādāts viss nepieciešamais aprīkojums, lai audzēkņi var nodarboties ar sportu un fiziski attīstīties."

Savukārt skatuve izveidota tā, lai mēģinājumu process netraucētu sporta aktivitātēm. Hallē izbūvētās skatītāju tribīnes sniedz iespējas rīkot pasākumus 995 skatītājiem ar 680 sēdvietām zālē un 315 sēdvietām tribīnēs.

Šajā dienā Ogres tehnikumā bija divkārši svētki – ne tikai multifunkcionālās halles atklāšana, bet arī Skolotāju diena.

"Pedagogu darbā pats svarīgākais ir pildīt sabiedrības un valsts uzticēto pienākumu - audzināt jaunatni. Tā ir mūsu misija - palīdzēt audzēkņiem mācīties un attīstīties. Mēs spējam veicināt jauniešu personības veidošanos un viņu talantu attīstību," svētku uzrunā kolēģiem sacīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. "Saku jums katram paldies par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, novēlu neizsīkstošu enerģiju un spēku, radošu izdomu darbā ar jaunatni!"

Svētku pasākumā piedalījās un pedagogus sveica Ogres, Ikšķiles, Kokneses un Gulbenes pašvaldību pārstāvji – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis un Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Ogres tehnikums ir saistīts ne tikai ar Ogres un Ikšķiles novadiem, kuru teritorijās izvietotas mācību un dienesta viesnīcu ēkas. Kopš 2017.gada izglītības programmas tiek īstenotas Kokneses novada Vecbebros, bet no 2019.gada arī Gulbenes novada Rankā.

Sakot paldies par izcilāko pedagogu un tehnisko darbinieku ieguldījumu tehnikuma attīstībā un kvalitatīva mācību procesa īstenošanā, pašvaldību pārstāvji pasniedza viņiem Pateicības rakstus.

Īpašu apsveikumu pedagogiem profesionālajos svētkos bija sagatavojusi Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde, kuras vārdā runāja Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi Amanda Ieva Tutāne (2MD2) un Kristiāns Graudiņš (3ID).

Svinīgā pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem sveica dziedātāja Ieva Kerēvica un Ogres tehnikuma tautisko deju kolektīvs "Solis".