OT Eiropas programmas vizuālās reklāmas noformētāju skate

Pirms Ziemassvētkiem komisijas vērtējumam pirmajā pusgadā paveikto nodeva Ogres tehnikuma Eiropas Sociālā fonda (ESF) (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) finansētās profesionālās vidējās izglītības programmas "Vizuālās reklāmas noformētājs" 14 audzēkņi.

Uzņemšana šajā izglītības programmā audzēkņiem ar vidējo izglītību Ogres tehnikumā šogad norisinājās pirmo reizi, tāpēc profesijas apgūšana ievērojami īsākā laika posmā (mācību ilgums 1,5 gadi) nekā pamatskolu absolventiem, kuri mācās četrus gadus, ir izaicinājums gan audzēkņiem, gan pedagogiem.

"Skate ir organizēta ar mērķi, lai konstatētu, kas ir sasniegts un uz ko mums jātiecas turpmākajā šo audzēkņu izglītošanas procesā," norāda OT direktores vietniece kvalitātes un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

"Mēs ar lielu prieku skatāmies uz mūsu audzēkņu veikumu – tie ir ļoti apjomīgi darbi un audzēkņi straujiem soļiem virzās uz priekšu. Īpaši gribētu atzīmēt, ka audzēkņi veido katrs savu portfolio, kurā ir iekļauti visi viņu darbi. Portfolio pēc tam varēs izmantot gan darbā, gan arī kā apliecinājumu savām prasmēm," uzsver OT direktore Ilze Brante.

Audzēkņu paveikto atzinīgi vērtē arī mākslas priekšmetu pedagogi. "Mans uzdevums pirmajos mēnešos bija iemācīt jauniešiem gleznošanas pamatus, bet viņi uzrādīja tik labus rezultātus, kādus dažkārt varam sagaidīt tikai no 3.kursa audzēkņiem,” atklāj Vineta Oboznaja, kura māca gleznošanu.

"Vidusskolu absolventi ļoti atšķiras no jauniešiem, kuri iestājas tehnikumā pēc pamatskolas beigšanas, jo viņu mērķis ir kaut ko iemācīties. Viņi ir pieauguši cilvēki, ar kuriem var runāt un strādāt kā līdzīgs ar līdzīgu," piebilst zīmēšanas skolotājs Aldis Veicis.

Jaunieši apzinās, ka profesija jāapgūst salīdzinoši īsā laikā, tāpēc, viņu pašu vārdiem runājot, neiznieko velti laiku un uzsūc sevī jaunas zināšanas un prasmes. Kitija Zviedre:"Esmu ļoti priecīga un pateicīga par šo iespēju, jo man patīk viss, ko mēs šeit darām un mācāmies. Māksla man patikusi kopš bērnības – esmu mācījusies mākslas skolā un dažādos kursos. Šī ir iespēja pilnveidoties ļoti pieprasītā profesijā, jo reklāma vienmēr būs aktuāla."

Audzēkņi atzīst, ka tehnikumā apgūtās zināšanas noderēs gan darbā, gan arī veidojot savu uzņēmumu, kā to, piemēram, gatavojas darīt Liene Baldiņa. Savukārt Ieva Līce pēc profesijas iegūšanas gatavojas doties uz ārzemēm: "Man ir doma šeit apgūt vizuālās reklāmas pamatus, un nākotnē pilnveidoties ārzemēs. Uzskatu, ka tehnikumā iegūtās zināšanas man palīdzēs sevi pierādīt pasaulē.”

Nepilna pusgada laikā audzēkņi ne tikai sagatavojušies skatei, bet paguvuši arī izgatavot Ogres tehnikuma kalendāru, kur katrs veidojis viena mēneša vizuālo noformējumu. Kalendārs veidots Ogres tehnikuma prezentācijas vajadzībām un atspoguļo tajā apgūstamās programmas.

www.ogrenet.lv