OT audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās starptautiskos projektos - Ogres tehnikums

OT audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās starptautiskos projektos

28.j anvārī Ogres tehnikumā (OT) notika seminārs par iespējām piedalīties starptautiskos projektos.

Lai arī tehnikumā kopš tā izveidošanās 2011.gadā pavisam ārvalstu mobilitātēs ir piedalījušies 85 audzēkņi un 29 pedagoģiskie darbinieki, šāda sanāksme, uz kuru tiek aicināti visi interesenti, notika pirmo reizi. Līdz šim dalībai starptautiskos projektos audzēkņi un pedagogi pieteikušies individuāli.

OT projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska iepazīstināja ar nodaļas darbu. Viens no projektu nodaļas uzdevumiem ir arī starptautisko mobilitātes projektu īstenošana.

Sanāksmes gaitā tika sarīkots improvizēts konkurss, lai noskaidrotu, cik valstis projektu ietvaros apmeklējuši audzēkņi un pedagogi. Ja vēl valstu skaitu uzminēt bija salīdzinoši vieglāk, tad ar nosaukumiem tik labi neveicās.

Pavisam pabūts 16 valstīs, tostarp Turcijā, kur pagājušajā gadā no 22.marta līdz 19.aprīlim Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektā "Efektīva prakse stabilai nākotnei" piedalījās 10 topošās tūrisma pakalpojumu komercdarbinieces un klientu apkalpošanas speciālistes. 3.kursa audzēknes Laura Zvejniece un Andra Maļinovska dalījās iespaidos par praksē iegūto pieredzi un ieguvumiem. „Tas ir lielisks papildinājums mūsu CV, mēs esam kļuvušas pašpārliecinātākas, esam uzlabojušas valodu zināšanas un apzinājušas savas biznesa idejas. Tas ir arī lielisks un neaizmirstams piedzīvojums, tāpēc uzdrošinieties un dariet,” novēl A.Maļinovska.

Lai varētu iesaistīties mobilitātes projektā, jāiztur atlase, kurā tiek vērtēta audzēkņa sekmība, stundu apmeklētība, piedalīšanas ārpusstundu aktivitātēs (pašpārvalde, dejošana, dziedāšana, teātris u.c.). „Svarīgs priekšnoteikums ir, vai izglītības programma, kuru apgūst audzēknis, atbilst projekta mērķim. „Mežsaimniecības un mežsaimniecības tehnikas specialitāšu audzēkņi bijuši praksē Austrijā un Zviedrijā, kokizstrādājumu, multimediju dizaina, apģērbu dizaina – Anglijā, klientu apkalpošanas specialitāšu audzēkņi – Grieķijā, datorzinību un elektronikas specialitāšu audzēkņi – Spānijā, viesmīlības specialitāšu audzēkņi – Turcijā,” informē projektu vadītājs Sandis Krapāns.

Krapāns iepazīstināja semināra dalībniekus ar projektiem, uz kuriem var pieteikties šajā mācību gadā. Tie jaunieši, kuri ir izrādījuši interesi iesaistīties starptautiskos projektos, 10.februārāi tiek aicināti uz projekta rakstīšanas sanāksmi ar saviem ierosinājumiem un idejām.