„Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās restorānu vadības sistēmas iegāde” - Ogres tehnikums

„Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās restorānu vadības sistēmas iegāde”

Līguma priekšmets

„Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās restorānu vadības sistēmas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs

OT 2014/29

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmito daļu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā internetā.

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.12.2014. plkst. 10.00

Rezultātu publicēšanas datums

2014. gada 22. decembris

Piegādātāja nosaukums

SIA „UCS”

Līgumcena (bez PVN)

22 913,40 EUR

Līguma izpildes termiņš

30 dienas


1.protokolu var lejupielādēt šeit

Līgums šeit