„Traktortehnikas ekspluatēšanai nepieciešamo rezerves daļu piegāde” (2015/2) - Ogres tehnikums

„Traktortehnikas ekspluatēšanai nepieciešamo rezerves daļu piegāde” (2015/2)

Līguma priekšmets

„Traktortehnikas ekspluatēšanai nepieciešamo rezerves daļu piegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs

OT 2015/2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmito daļu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā internetā.

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.01.2015. plkst. 10.00

Rezultātu publicēšanas datums

2015. gada 19. janvāris

Piegādātāja nosaukums

SIA „AFI”

Līgumcena (bez PVN)

1031,29 EUR

Līguma izpildes termiņš

12 mēneši

 

Ziņojumu par rezultātiem var lejupielādēt šeit

Līgums šeit