OT audzēkņi apgūst debašu mākslu - Ogres tehnikums

OT audzēkņi apgūst debašu mākslu

17.februārī Ogres tehnikumā (OT) viesojās Iecavas vidusskolas Debašu kluba dalībnieki, lai sniegtu paraugnodarbību debašu organizēšanā.

Lai arī Latvijā debašu kustība aizsākās pirms 20 gadiem, Ogres tehnikumā Debašu klubs, pateicoties skolotājas Ievas Ozolas entuziasmam, nodibināts tikai pagājušā gada nogalē. OT Debašu klubā šobrīd apvienojušies apmēram 20 audzēkņu. 

Ieva Ozola tehnikumā pasniedz dažādus ar mākslu saistītus priekšmetus – kulturoloģiju, mākslas vēsturi, stila mācību, un arī mācību stundās bieži izmanto debašu metodi. 

"Audzēkņi izrādīja ļoti lielu interesi par debatēm. Iniciatīva ārpus nodarbību laika turpināt attīstīt debatēšanas prasmes – argumentēt un apgūt māku konstruktīvi izteikt viedokli - nāca tieši no viņiem, un es padevos," atklāj I.Ozola, kura pati savulaik  aizrautīgi darbojusies šajā kustībā. 

Nodarbībās, kas notiek vienreiz nedēļā,  audzēkņi sadalās komandās, izvēlas noteiktu tēmu, un cenšas par to debatēt. Tēmu loks ir plašs, nereti tās ir aktuālas, politiskas un arī sarežģītas tēmas.

Piemēram, 2015.gada pavasara sezonas debašu tēma: Vārda un preses brīvības ierobežošana masu mēdijos ir pieļaujama sabiedrības drošības nolūkos. Debates par šo tēmu bija sagatavojušas arī Iecavas vidusskolas Debašu kluba komandas sava trenera Mihaila Haļitova vadībā.

Debašu kluba nodarbība bija ļoti labi apmeklēta. Sevišķu interesi par to izrādīja OT audzēkņi, kuru nākamās profesijas būs saistītas ar klientu apkalpošanu un viesmīlības pakalpojumu sniegšanu. Viņiem ik dienas būs jāsastopas ar cilvēkiem un jāpielieto prasme uzklausīt un māka argumentēt.

"Debates – tā ir ļoti laba lieta. Esmu jau piedalījusies  debašu sacensībās. Uzskatu, ka tā ir ļoti laba pieredze, kas palīdz pārvarēt bailes, uztraukumu un iemāca diskutēt. Tas noder jebkurā dzīves situācijā," atzīst OT Debašu kluba dalībniece, Izglītības  programmas "Reklāmas dizains" II kursa audzēkne Dženeta Tropa.