Topošie mežsaimnieki gatavību darbam apliecina mežā

20.oktobrī mežā Birzgales pagastā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtoja Ogres tehnikuma (OT) mežsaimniecības un mežsaimniecības tehnikas programmu audzēkņi.

Pusotra gada laikā apgūto šodien eksāmenu komisijai demonstrēja pieci mežsaimniecības tehniķi un 18 meža mašīnu operatori, kuri profesiju apguvuši Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros.

Vispirms tehnikumā tika pārbaudītas teorētiskās zināšanas, kam mežā sekoja praktiskā daļa. Lai arī abu programmu audzēkņi eksāmenu kārtoja kopā, tomēr katrai specialitātei ir savas nianses.

"Mežsaimniecības tehniķiem vairāk jāpārzina mežierīcība, meža atjaunošana, tās lietas, kas attiecas uz mežu kopšanu un izstrādi, bet meža operatoriem papildus nāk klāt tehniskās zināšanas – tehnikas uzbūve, ekspluatācija, apkope, koku izvešana," skaidro Mežsaimniecības izglītības programmu nodaļas pedagogs Artūrs Cīrulis.

Topošajiem mežsaimniecības speciālistiem eksāmenā bija jāpazīst koki pēc zariem, lapām, pumpuriem, mizas, jāprot noteikt koka augstums, diametrs, jāaprēķina šķērslaukums, vai ir pareizi izretināts mežs – vai nav par biezu, vai nav par retu, jānosaka augošiem kokiem, cik tajos varētu būt kubikmetru koksnes utt.


Visas šīs zināšanas, ko šodien vērtēja eksāmenu komisija, topošajiem speciālistiem būs nepieciešamas darbā. "Tie ir mežsaimniecības pamati, bez kuriem dzīvē nekur tālāk nevar tikt. Ja nezina pamatus, tad nav vērts mācīties par mežsaimnieku," uzsver A.Cīrulis.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, "Intrac Latvija", tehniskais direktors, Sergejs Sudarevs atzīst, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, Ogres tehnikumā sagatavoto mežsaimniecības speciālistu zināšanu līmenis ir ievērojami audzis.

"Eksāmens pierāda, ka audzēkņi ir vērīgi klausījušies, ko viņiem stāsta pasniedzēji un prot šīs zināšanas izmantot. Arī mežsaimniecības tehnika, ar ko tehnikumā praktizējas audzēkņi, ir kļuvusi mūsdienīgāka. Var just, ka audzēkņi ar to ir iepazinušies un palīdz tehniku uzturēt kārtībā," norāda S.Sudarevs