OT absolventiem par darba iespējām nav jāuztraucas

20. un 21.oktobrī Ogres tehnikumā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja audzēkņi, kuri profesiju apgūst pēc vidusskolas.
Pēc pusotra gada teorētiskajām un praktiskajām apmācībām kvalificētu speciālistu pulkam pievienosies mežsaimniecības tehniķi, meža mašīnu operatori, datorsistēmu tehniķi, elektronikas tehniķi, vizuālās reklāmas noformētāji.
Lai saņemtu diplomu par profesionālo vidējo izglītību, jauniešiem vispirms mācību laikā iegūtās zināšanas un prasmes bija jāpierāda neatkarīgai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijai, kurā vērtētāju lomā tiek iekļauti nozares speciālisti un eksperti.
"Lai iegūtu datorsistēmu tehniķa kvalifikāciju, kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim, audzēkņiem jāveic daļēji izjaukta datora salikšana un darbības nodrošināšana, operētājsistēmas noskaņošana, uzstādīšana, programmnodrošinājuma uzstādīšana, konfigurēšana un datorprogrammu lietošana darbībā," stāsta Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba programmu nodaļas skolotājs Viktors Ceiruls. Un turpina: "Lielākā daļa no desmit audzēkņiem, kuri šobrīd kārto eksāmenu, ir jau saņēmuši darba piedāvājumu un strādās uzņēmumos, kur izgājuši kvalifikācijas praksi."

Kā portālam atklāja Datorsistēmu tehniķu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas vadītājs, SIA "NT piedzīvojumi" direktors A.Plakans, arī viņa vadītais IT uzņēmums nereti izvēlas praktikantus un vēlāk arī tehnikuma absolventus darbam uzņēmumā.

Topošie elektronikas tehniķi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijai demonstrēja savus izgudrojumus. Ansis Buiķis izgatavojis radiostaciju, kas var raidīt vairāku kilometru rādiusā. Radiostacija jau strādā un to varēs izmantot savām vajadzībām, piemēram, atpūtas pasākumiem.

"Ja nebūtu apguvis elektronikas tehniķa specialitāti Ogres tehnikumā, iespējams, ka varētu kaut ko līdzīgu izgudrot, taču šāda ierīce taptu ilgākā laika posmā un būtu daudz zemākā kvalitātē. Jebkurā gadījumā, pateicoties tehnikumā gūtajām zināšanām, izprotu labāk, kā šāda ierīce funkcionē un nepieciešamības gadījumā varēšu patstāvīgi novērst kļūmes,” atzīst topošais elektronikas sistēmu tehniķis Ansis Buiķis. Tehnikumā iegūtā specialitāte ir arī garants nākotnei – Ansis jau strādā elektronikas elektroinstalācijas piederumu ražošanas uzņēmumā "Lexel Fabrika", kur veica arī kvalifikācijas praksi.

Ne mazāk iepriecinoša nākotne ir arī topošajiem vizuālās reklāmas noformētājiem, kuri atklāja, ka arī viņus izvēlējušies darba devēji, kur jaunieši bija praksē un jau saņēmuši pasūtījumus no klientiem.