Ogres tehnikumu absolvē 48 jaunie speciālisti

23.oktobrī Ogres tehnikumā diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma Eiropas Sociālā fonda finansēto izglītības programmu audzēkņi.

Pusotra gada laikā vidējo profesionālo izglītību un 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni ieguvuši 18 meža mašīnu operatori, 5 mežsaimniecības tehniķi, 11 vizuālās reklāmas noformētāji, 10 datorsistēmu tehniķi un 4 elektronikas tehniķi. 

Divu izglītības programmu – mežsaimniecības un reklāmas dizaina – absolventiem ar vidējo izglītību šis bija pirmais izlaidums.

Kā atklāja OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, par mežsaimniecības programmas ieviešanu jauniešiem ar vidējo izglītību var pateikties absolventam Arturam Muceniekam. Pirms pāris gadiem, apmeklējot izstādi "Skola", jaunietis interesējies par iespējām apgūt mežsaimniecības programmu pusotra gada laikā. Interesi par šo programmu izrādījuši arī citi vidusskolu absolventi.

Jaunieši, kuri tehnikumā iestājas pēc vidusskolas beigšanas ir ar augstāku atbildības sajūtu un motivāciju apgūt izvēlēto profesiju.

"Viņi zina, ko vēlas, un pieeja mācībām ir pavisam citādāka. No pieciem mežsaimniecības programmas audzēkņiem, kuri saņēma diplomus, divi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja "izcili", bet  trīs saņēma vērtējumu – "teicami" (grupas vidējā atzīme - 9,4 balles). Savukārt meža mašīnu operatoru grupā seši audzēkņi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņēma desmit balles, septiņi – deviņas balles, kas liecina par augstiem rezultātiem, vidējā atzīme šai grupai – 8,9 balles," norāda B.Liepiņa. 


Savu briedumu profesijas izvēlē apliecinājuši arī reklāmas dizaina programmas audzēkņi, kuru vidējā atzīme profesionālās kvalifikācijas eksāmenos – 8,6 balles.


"Jūs esat īpaši audzēkņi, jo nākat pēc vidusskolas ar iepriekšēju dzīves pieredzi un mūsu pedagogiem ir daudz lielāka atbildība strādāt ar pieaugušiem cilvēkiem. Novēlu neapstāties pie sasniegtā, izmantot to, ko jūs esat ieguvuši, un turpināt attīstīt savas prasmes un zināšanas," absolventiem vēlēja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.


Viena no šādām iespējām ir studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), kur Ogres tehnikuma audzēkņi ir vienmēr gaidīti. Turpināt izglītību šajā augstskolā jauniešus aicināja LLU Meža izmantošanas katedras vadītājs Aleksandrs Saveļjevs, kurš bija ieradies sveikt absolventus.


Absolventus sveica grupu audzinātājas – Baiba Liepiņa, Linda Meņģe un Aļona Lukašenoka -, pedagogi, vecāki radi un draugi.


Īpašus sveicienus izpelnījās nu jau diplomētā mežsaimniecības tehniķe Līga Leiba, kura ne tikai izcili nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet arī pildīja grupas vecākās pienākumus un rūpējās par nupat septembrī dzimušo meitiņu Adelaini.