Ogres tehnikuma JDK „Solis” I pakāpe novadu skatē - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma JDK „Solis” I pakāpe novadu skatē

22.aprīlī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate, kurā Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs „Solis” vadītājas Dairas Dāles vadībā ieguva I pakāpes diplomu.

Skatē kolektīvi dejoja divas dejas, pirmā no tām bija „Saulīte bagāta”. Daudzi kolektīvi varēja gatavot divas dejas visa gada garumā, bet daudziem kolektīviem obligātā otrā deja „Klaus mīļā meitiņa” bija jāiestudē divu mēnešu laikā, starp tiem bija arī Ogres tehnikuma kolektīvs „Solis”. Iluta Mistre teica  paldies visiem kolektīvu vadītājiem, kuri ļoti veiksmīgi tika galā ar šo grūto uzdevumu.

Dejotāju sniegumu vērtēja Ogres, Ikšķiles, Ķeguma novadu programmas "Latvju bērni danci veda" iestudējuma autore, horeogrāfe Iluta Mistre, horeogrāfe Indra Ozoliņa un horegrāfe Marta Dargiene.

Pēc skatē gūtajiem panākumiem Ogres tehnikuma JDK „Solis” gatavojās pavasarim bagātiem sadancošanās pasākumiem, kā viens no lielākajiem ir Zemgales profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums 2016.gada 11.maijā „Radi.Rādi.Raidi” Jelgavā, bet vēl pirms tam uz kopīgu sadancošanos uzaicinājis deju kolektīvs Kāre koncertā „Kāres satuvinātie” 2016.gada 7.maijā, Vecbebros. Maija beigās notiks arī tautisko deju kolektīvu festivāls „Latvju bērni danci veda” Ludzā.

Novēlam spēkus un priekpilnu pavasari kolektīvam „Solis” un enerģiskajai vadītājai Dairai Dālei.

Armanda Auziņa

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā.