OT deju kolektīvs „Solis” piedalās „Latvju bērni danci veda” Ludzā - Ogres tehnikums

OT deju kolektīvs „Solis” piedalās „Latvju bērni danci veda” Ludzā

Ogres tehnikuma deju kolektīvs „Solis” vadītājas Dairas Dāles vadībā 2016.gada 28.maijā uzstājās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”’, kurš pirmo reizi notika skaistā un ezeriem bagātā Latvijas pilsētā Ludzā.

Tautas deju festivāls pārsteidza ar savu vērienīgumu, jo Ludzas pilsētā ieradās 4769 dejotāji no visas Latvijas. Svētku programmā piedalījās 253 kolektīvi no 32 novadiem un sešām Latvijas pilsētām. Svētkus atklāja ar grandiozu festivāla deju kolektīvu gājienu no Ludzas pilskalna līdz parka estrādei, kurā norisinājās 3h garais koncerts ar iespēju vērot Latvijas novadu tautas tērpu bagātību un jauniešu dejotprieku.

Festivāla mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un popularizējot Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes, apzināt deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu un deju iestudējumu kvalitāti, kā arī sekmēt festivāla norises vietu – kultūrvides attīstību un vietējās kopienas iesaisti.

Festivālu organizē VISC sadarbībā ar Ludzas novada domi.

 

Armanda Auziņa

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā