Mācību procesa norise 27.novembrī

Ļ. cien. audzēkņi, pedagogi un vecāki!

2015.gada 27.novembrī Ogres tehnikumā mācības notiks atbilstoši stundu sarakstam.

Ogres tehnikumā streikos atsevišķi pedagogi, kas neietekmēs mācību procesa norisi tehnikumā.

Ogres tehnikums ir īstenojis Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētu un valsts budžeta līdzfinansētu projektu «Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija» EUR 12 632 826.51 apmērā, rekonstruējot mācību korpusu un no jauna uzceļot mācību angāru Ogres tehnikuma juridiskajā adresē „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām. Ir sakārtota tehnikuma infrastruktūra un audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem nodrošināti mūsdienīgi sadzīves un darba apstākļi. Mācības modernizētajās telpās tiks uzsāktas 2016.gada 11.janvārī.

Uzskatu, ka atlīdzība pedagogam par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, ievērojot augsto atbildības pakāpi, ir nesamērīgi zema. Latvijas valstī steidzami ir jārisina jautājums par jaunu pedagogu darba samaksas modeli vai, saglabājot esošo pedagogu darba samaksas modeli, palielinot minimālo darba algu, nepieciešams palielināt arī pedagogu darba samaksu par vienu likmi.

Ar cieņu,

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Ogres tehnikuma Robotikas pulciņš iesaistās starptautiskā projektā

Ogres tehnikuma Robotikas pulciņš ir kļuvis par Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe”, līguma numurs – 2015-1-DE03-KA219-013574_3, partneri. Šajā projektā ir iesaistījušās četras vidējās izglītības iestādes: Walter-Gropius-Berufskolleg (Vācija), kas ir projekta iniciators, ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (Turcija), IES Macià Abela (Spānija) un Ogres tehnikums (Latvija).

Projekta mērķis ir veidot un programmēt Lego robotus, kas palīdzētu cilvēkiem dažādās problēmsituācijās, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēkiem un invalīdiem sadzīvē, cilvēkiem pēc plūdiem vai citām katastrofām.

Šobrīd projektā ir iesaistījušies astoņi Robotikas pulciņa dalībnieki: 3ET Sandis Mālnieks, 3ET Ulvis Jaunzems, 3ET Toms Jonikāns, 3DT-2 Ritvars Makarovs, 2ET Artis Linītis, 1ET Evija Ziedone, 1ET Dāvids Jānis Baltris, 1ET Dagnis Linītis, kā arī Robotikas pulciņa skolotājs Kārlis Berkolds.

Projekta darbības laiks no 2015. gada 23.oktobra līdz 2017. gada 1. septembrim.

Līdz 2015.gada 30. novembrim visi iesaistītie partneri savās skolās veic balsojumu, lai izvēlētos atbilstošu projekta logo.

Lūdzam visus Ogres tehnikuma darbiniekus un audzēkņus izvēlēties sev tīkamāko logo, nobalsojot projekta interneta vietnē:

http://iesmaciaabela.edu.gva.es/erasmusrobot/.

A. Lukašenoka

Ogres tehnikumā viesojas skolēni no Jelgavas

20.novembrī Ogrē ieradās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.klases skolēni, lai iepazītos ar Ogres tehnikumu (OT) un tajā apgūstamajām profesijām.

Skolēnus tehnikumā sagaidīja OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, projektu vadītāja tālākizglītības jomā Anita Stikute un Mežsaimniecības programmu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Savukārt praktiskās nodarbības mežā Birzgales pagastā vadīja Meža un medību saimniecības nodaļas vadītājs Kārlis Ranga un pedagogs Artūrs Cīrulis.

B.Liepiņa iepazīstināja skolēnus ar Ogres tehnikuma veidošanās vēsturi un perspektīvām, kā arī norādīja, kur meklējama informācija par izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem.

Turpinājumā skolēni noklausījās K.Mieža atraktīvo un interesanto stāstījumu par mežsaimniecības nozīmi tautsaimniecībā un tehnikuma piedāvātajām iespējām ar mežsaimniecību saistīto izglītības programmu apguvē.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.klasē mācās skolēni, no kuriem daļa apgūst komerczinību programmu un daļa - vides programmu, ar ko skaidrojama izteiktā interese par mežsaimniecības specialitātēm.

"Brauciens uz Ogres tehnikumu ir saistīts gan ar vides mācību programmas apguvi, gan ar karjeras izglītību, jo daudzi skolēni vēl nav izlēmuši, kur turpināt mācīties pēc 9.klases. Mūsu klasē mācās 19 puiši, un, iespējams, ka kāda no tehnikumā piedāvātajām profesijām viņus varētu ieinteresēt," atklāja 9.klases audzinātāja Daiga Dzērve.

Jaunieši iepazinās ar rekonstruēto tehnikuma ēku un jaunuzcelto angāru, kur izvietotas modernas iekārtas mežsaimniecības un kokapstrādes programmu apguvei. Aktīvākie varēja izmēģināt darbu ar simulatoriem - virtuāli zāģēt, kraut un izvest no meža kokus.

"Interesanti, ka pēc iespējas padarboties ar simulatoriem angārā varējām doties uz mežu, kur vērojām, kā šie procesi notiek reālā vidē. Iepazīstoties ar tehnikumu pārliecinājos, ka te jāmācās daudz vairāk un nopietnāk, nekā biju līdz šim domājis,” atzīst Haralds Kreilis.


Kopā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem tehnikumu apmeklēja arī Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts: "Mums kā organizācijai vienmēr ir bijis mērķis stāstīt jauniešiem gan par izglītības iespējām, gan par meža nozari. Ogres tehnikums ir tā vieta, kur šīs abas jomas sastopas. Arī mēs esam ieinteresēti zinošu un prasmīgu jauno speciālistu sagatavošanā”.

Kā norāda A.Stikute, Ogres tehnikumam izveidojusies laba sadarbība ar izglītības iestādēm visā Latvijā.

Oktobrī notikušajā Karjeras nedēļā tehnikumā viesojās Ķeipenes pamatskolas un Ogresgala pamatskolas skolēni, savukārt Ogres tehnikuma audzēkņi devās ciemos pie Jelgavas 2.pamatskolas un Alūksnes Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas skolēniem, kā arī piedalījās Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā.

Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba programmu nodaļas skolotāji nozares pasākumos

Šajā mācību gadā Ogres tehnikuma Datorzinātnes nodaļas skolotāji turpina aktīvi piedalīties dažādos nozares pasākumos, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci un būtu informēti par jaunāko IT nozarē.

Skolotājs Viktors Ceiruls un Aivars Laganovskis š.g. 3. oktobrī piedalījās kārtējā uzņēmuma DPA rīkotajā meistarklasē, kurā pilnveidoja savas prasmes darbā ar Microsoft Office 365 un Power BI.

Iepriekšējās DPA meistarklases nodarbības šie skolotāji apmeklēja pagājušajā mācību gadā.

Šā gada 7. oktobrī Ogres tehnikuma Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba programmu nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un skolotājs Aivars Laganovskis piedalījās uzņēmuma Tilde (vadošā tehnoloģiju lokalizācijas uzņēmuma Baltijā) rīkotajā Tildes Biroja 2016 iznākšanas pasākumā. Tas notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas vienpadsmitajā stāvā. Sarīkojumā piedalījās arī LNB direktors Andris Vilks un Saeimas ģenerālsekretāre Karīna Pētersone.

Svinību laikā Tildes vadītājs Andrejs Vasiļjevs pasniedza dāsnu dāvanu – 150 Tildes Biroja 2016 programmas licences visiem Nacionālās bibliotēkas datoriem.

Pasākumā siltā, draudzīgā atmosfērā tika runāts par latviešu valodu, tās izdzīvošanu un attīstību. Simpātisks un trāpīgs šķiet izskanējušais teiciens valodas ekoloģija, par kuru turpina rūpēties Tildes Biroja jaunā versija.

Šā gada 23. oktobrī skolotājs Viktors Ceiruls piedalījās apspriedē ar darba devējiem IT jomā. Galvenie diskutējamie jautājumi bija par jaunāko IT jomā un datorsistēmu tehniķu apmācības programmu aktualizēšanu atbilstoši pašreizējam datortehnikas un IT attīstības līmenim.

Savukārt 4. novembrī Aļona Lukašenoka un Viktors Ceiruls ņēma dalību Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotajā sanāksmē par Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena (CPKE) saturu un norises kārtību. Apspriedes laikā notika diskusijas par eksāmena satura aktualizāciju un ar to saistītajām problēmām. Ogres tehnikuma pārstāvji izteica virkni CPKE satura un norises kārtības uzlabošanas un pārveides priekšlikumu, kurus atzinīgi novērtēja vairums pārējo sanāksmes dalībnieku.

Arī citu nodaļas kvalifikāciju pedagogi ar nodaļas vadītāju piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotajās sanāksmēs. Grāmatvedības programmā Inguna Šnokāne un Aļona Lukašenoka, Klientu apkalpošanas speciālistiem Daiga Zvirbule un Aļona Lukašenoka, Elektronikas izglītības programmā Inga Ieraga un Aļona Lukašenoka.

Elektronikas programmas skolotāji un audzēkņi gatavojas dalībai Elektronikas dienām 2015, kā arī ikgadējam profesionālās meistarības konkursam Elektroniķis 2015. Abi pasākumi notiks 3. decembrī Rīgas tehniskajā koledžā. Gaidīsim atsauksmes un labus rezultātus!

Nodaļas pedagogs Aivars Laganovskis

Ogres tehnikumā jubilejas gads

OT mēbeļu galdnieki un namdari profesiju apgūs uzņēmumā

19.novembrī Ogres tehnikumā tika noslēgts trīspusējs līgums starp audzēkņiem, uzņēmējiem un mācību iestādi par izglītojamo iesaistīšanu darba vidē balstītā izglītībā.

No 23. novembra līdz 26.februārim 12 Kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmu nodaļas audzēkņi profesijas noslēpumus apgūs uzņēmumos. 

Trīs topošie namdari – Dāvis Līcis, Sandris Brečs un Aleksis Jankovskis - dosies uz zemnieku saimniecību "Saliņas", 2.kursa mēbeļu galdnieks Gatis Fišers  sevi pierādīs SIA "Kvist", bet divi šīs specialitātes audzēkņi – Norberts Janiševs un Ralfs Neimanis izvēlējušies sadarboties ar SIA "Magrens".

Vislielākā 2.kursa mēbeļu galdnieku grupa – Lauris Beķers, Maksims Bogadanovs, Arkādijs Koļesnikovs, Ādams Larionovs, Dāvis Miežubrālis un Miks Mūrnieks dosies uz SIA "Dižozols Plus".

Šodien uz līguma parakstīšanu ar audzēkņiem un Ogres tehnikumu bija ieradies SIA "Dižozols Plus" īpašnieks un direktors Ģirts Plakans.

"Iesaistīties šajā projektā mani pamudināja situācija, ka ražošanos uzņēmumos, tajā skaitā arī mūsējā, trūkst jaunu un zinošu speciālistu. Tāpēc nolēmām uzsākt sadarbību ar profesionālajām mācību iestādēm. Esmu ikšķilietis, un vistuvāk manai dzīvesvietai ir Ogres tehnikums, kur sagatavo kokapstrādes speciālistus, kas mums nepieciešami. Tā arī izveidojās sadarbība ar šo mācību iestādi. Plānojam, ka jaunieši, ar kuriem šodien noslēgts sadarbības līgums par darba vidē balstītu izglītību, varētu apgūt praktiskās iemaņas arī nākamajos gados, ieskaitot kvalifikācijas praksi. Veiksmīgas sadarbības gadījumā labākos audzēkņus aicināsim pastāvīgā darbā".

"Uzņēmēju atsaucībai un ieinteresētībai darba vidē balstītas izglītības īstenošanā ir ļoti liela nozīme,” uzsver Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. "Un vēl, ļoti būtiski ir tas, kā audzēkņi parādīs sevi, cik lielā mērā uzņēmējs būs apmierināts ar audzēkņa veikumu."

Ogres tehnikums darba vidē balstītu izglītību uzsāka īstenot 2013.gadā. Tas nozīmē, ka jau no 1.kursa audzēkņi dodas praksē pie uzņēmēja, iepazīstas ar profesionālajām prasībām. Darbojoties reālajā darba vidē, jauniešiem rodas arī padziļināts priekšstats par izglītības programmu, kuru viņi apgūst. 

Pagājušajā mācību gadā darba vidē balstītas izglītības programmā bija iesaistīti 102 audzēkņi septiņās profesionālajās kvalifikācijas. Ogres tehnikums darba vidē balstītas izglītības īstenošanā pērn sadarbojās ar 39 uzņēmumiem, kam šogad piepulcējušies vēl citi.

 

Ogres tehnikumā Valsts svētkos pateicas labākajiem audzēkņiem

 

16.novembrī Ogres Kultūras centrā uz Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltīto pasākumu pulcējās Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki.
Pasākuma ieskaņā klātesošie ar klusuma brīdi godināja bojāgājušos teroraktos Francijā.
"Valsts svētku priekšvakarā mēs katrs izvērtējam, kāds ir mūsu devums un ieguldījums tehnikuma un Latvijas valsts attīstībā. Mēs to uztveram kā atbildību – par mācīšanos no audzēkņu puses, par mācīšanu no pedagogu puses, - lai saglabātu to, ko esam sasnieguši - profesionālās izglītības kompetences centra statusu, un lai tālāk attīstītu un pilnveidotu tehnikumu. Tā ir aktīva mūsu līdzdalība tehnikuma, novada, valsts un starptautiskos pasākumos. Tā mēs izrādām savu attieksmi un ar savu līdzdalību slavinām Latvijas valsti. Piedaloties šādos pasākumos, mēs paužam un veidojam savu patriotismu. Un šobrīd tas mums vajadzīgs vairāk, kā jebkad,” uzrunājot tehnikuma kolektīvu, uzsvēra Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
Kā atzīmēja I.Brante, Ogres tehnikumā ir ļoti skaista tradīcija, ka Valsts svētkos tiek godināti tie audzēkņi, kuriem ir ļoti augsti rādītāji mācībās, un tas ir viņu veltījums Latvijai.
Svinīgajā pasākumā 35 audzēkņi saņēma Ogres tehnikuma Pateicības par augstiem sasniegumiem mācībās un mērķtiecīgu profesionālās izglītības iegūšanu.
"Visi šie jaunieši, kuriem vidējais vērtējums pirmajos divos mācību gada mēnešos ir bijis "8" un augstāk, saņems brīnišķīgu dāvanu no tehnikuma – ekskursiju uz AHHAA zinātnes centru Tartu, Igaunijā," atklāj Ogres tehnikuma direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.
Video tika demonstrēti sešu audzēkņu vēlējumi Latvijai, kuros viņi atklāja savas domas un sajūtas par valsti, kurā dzīvo un mācās.
Jauniešiem svētku priekšvakarā tika dots uzdevums sagatavot uzstāšanos "Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā".
Pasākuma dalībnieki noskatījās tehnikuma audzēkņu sagatavoto koncertu.

 

Pateicība audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās

Pateicības rakstu saņēma audzēkņi, kuru vidējais vērtējums septembra un oktobra mēnesī ir 8 balles un augstāk. Šogad audzēkņi saņem arī brīnišķīgu mācību ekskursiju uz AHHAA zinātnes centru Tartu, Igaunijā.

Paldies audzēkņiem, pedagogiem un grupu audzinātājiem par ieguldīto darbu!

*Audzēkņu saraksts, kuri saņēma Pateicību par augstiem sasniegumiem mācībās 2015.gada 16.novembrī.

 

1.

Andris Ratnieks

3MO

2.

Andra Maļinovska

4KL

3.

Evita Birziņa

4KL

4.

Iluta Tauriņa

3KL

5.

Samanta Čerikova

4GR

6.

Līga Kuļikova

3GR

7.

Ieva Strika

3GR

8.

Sintija Salmina

3GR

9.

Evija Ziedone

1ET

10.

Mairis Balodis

1MD-1

11.

Krišs Kupruks

4MD

12.

Alens Līdaks

2MD-2

13.

Kristaps Cerminieks

3DT-1

14.

Ritvars Makarovs

3DT-2

15.

Kristiāns Pika

4DT

16.

Edgars Putka

4DT

17.

Reinis Jānis Silavs

4DT

18.

Kristiāna Vilcāne

1RD

19.

Anastasija Briloviča

3MD-1

20.

Dace Līga Dzelme

3MD-2

21.

Anzhelika Konyashkina

3MD-2

22.

Daniela Proškina

4ID

23.

Nikola Rodionova

4ID

24.

Lelde Kurka

3MD-1

25.

Viktorija Belozorčika

3MD-2

26.

Ildze Krūkliņa

4ID

27.

Mārtiņš Putniņš

4BG

28.

Simona Cielava

3VP

29.

Una Turka

3VP

30.

Laura Zvejniece

4TK

31.

Mārīte Līga Griķe

2MT

32.

Mārtiņš Grīnbergs

2MT

33.

Leonīds Pizičs

2MT

34.

Matīss Mūrnieks

2MT

35.

Aigars Strelēvics

2MT

36.

Līna Laima Endele

3KL

37.

Vineta Krivāne

4AD

38.

Aivars Valgers

3MD-1

39.

Paula Grīnberga

3ID

Ogres tehnikuma audzēkņu video par godu Latvijas Republikas 97.gadadienai

Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai Ogres tehnikuma audzēkņi tika aicināti rakstīt savu novēlējumu – „Mana kā prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. Kopumā tika iesniegti 100 darbi, no kuriem tika izvēlēti 6 labākie, lai veidotu video apsveikumu Latvijas Republikas 97.gadadienas koncertam Ogres kultūras centrā.

Audzēkņu uzrunās un vēlējumos Latvijai ir jūtams patriotisms un mīlestība pret savu zemi, spēja novērtēt svarīgāko un izcelt mūsu valsts skaistāko. Lepnums, ka jaunieši izprot savas tēvzemes brīvības vēsturiskos notikumus un apzinās, ka katrs no mums ir Latvija.

Paldies uzrunu autoriem par personiskiem stāstiem un video aktieriem par sadarbību svētku radīšanā!

 

Uzruna nr.1

„Vēlos Jums visiem novēlēt laimi, saticību, laimīgu ģimenes dzīvi, bet vairāk par visu es Jums vēlos novēlēt patriotismu… galvenais ko es Jums gribu atgādināt ir tas, ka mēs Latvieši esam šajā zemē valdnieki un NEKAD neviens cits vairs nebūs valdnieks”

Autors: Ronalds Pirtnieks (1MT)

Aktieris: Mairis Balodis (1MD-1)

 

Uzruna Nr.2

„Kur četri gadalaiki satiekas un apvienojas kopā, tur mūsu tautieši par brīvību cīnījās - par mūsu brīnišķīgo Latviju! Ieskaties savā sirdī un ieraugi brīvības skaistumu, pavēro cik skaisti ir mūsu zemē.”

Autors: Ieva Strika (3GR)

Aktieris: Artūrs Hmeļovs (4MD)

 

Uzruna Nr.3

„Mēs apzināmies, ka neesam šeit viesi, bet gan saimnieki pār savu zemi. Mums katram ir jābūt šādai iekšējai pārliecībai un šī apziņa ir jānodod nākamajām paaudzēm, tas ir katra pienākums”

Autors: Sintija Salmina (3GR)

Aktieris: Santa Kļaviņa (4MD)

 

Uzruna Nr.4

„Paldies Jums tauta par izturību, darba sparu un vienotību uzskatos! Mēs esam skaitliski maza tauta, bet ir iespējas augt un augt, lai pierādītu sev, ka neesam viss maza, bet viena no noteicošajām valstīm pasaulē.”

Autors: Aigars Strelēvičs (2MT)

Aktieris: Dagnija Lauska (1MD-1)

 

Uzruna Nr.5

„Mums ir jāaizmirst pagātne, jāizbauda tagadne un katram pašam jāveido tāda nākotne, kādu to vēlamies redzēt. Šajā brīdī mums visiem jāturas kopā, lai pārvarētu visas grūtības, kas mūs gaida šodien un sagaida nākotnē, un mēs kļūsim stiprāki”

Autors: Elvis Ķepītis (2MT)

Aktieris: Ričards Gariņš (3MD-2)

 

 

Uzruna Nr.6

„Mums savā valstī - Latvijā - jābūt tik vienotiem cik vien var. Mums valsts ir jāatbalsta, lai vai kā mums ietu. Mums kā tautai ir jābūt patriotiskai un savos uzskatos vienotai, mēs katrs sevī veidojam goda apziņu pret Tēvzemi.”

Autors: Rūta Viznere (2MT)

Aktieris: Daniela Proškina (4ID)

 

Paldies filmēšanas grupai – Video operatoru 2.kursa audzēkņiem.

Īpaši liels paldies pedagogam Tomam Ezerietim un pašpārvaldes prezidētiem Krišam Kuprukam (4MD) un Alenam Līdakam (2MD-2) par lielisko darbu un kopīgo ieguldījumu svētku radīšanā.

Pirmo kursu audzēkņu vecāki iepazīstas ar Ogres tehnikumu

15.novembrī Ogres tehnikuma pirmo kursu audzēkņu vecāki tika aicināti uz tikšanos ar tehnikuma vadību, pedagogiem un audzinātājiem.

Šajā mācību gadā Ogres tehnikumā uzņemti 302 audzēkņi, no tiem pēc vispārējās pamatizglītības ieguves – 241, pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves, Eiropas Sociālā fonda finansētās programmās – 51. Pavisam Ogres tehnikumā šobrīd mācās 937 jaunieši.

Audzēkņi, kas iestājušies Ogres tehnikumā pēc pamatskolas beigšanas, ir nepilngadīgi, tāpēc par viņu gaitām mācību iestādē tiek informēti vecāki.

Pirmo kursu audzēkņu vecākus uzrunāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Direktore informēja, ka nākamajā pusgadā audzēkņi turpinās mācības rekonstruētajā tehnikuma ēkā un jaunuzceltajā  angārā Tīnūžu pagasta „Aizupēs”.  Ogres tehnikuma rekonstruēto ēku atklās 2016.gadā 6.janvārī plkst.12. I.Brante aicināja vecākus piedalīties šajā nozīmīgajā pasākumā.

Daudzi OT tehnikuma audzēkņi, kuri dzīvo citos novados un pilsētās, izmanto dienesta viesnīcu pakalpojumus, tāpēc vecākiem nav mazsvarīgi viņu atvašu sadzīves apstākļi.

„Tehnikumam  ir trīs dienesta viesnīcas. Nākamajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānošanas periodā no 2015.-20120.gadam plānots veikt dienesta viesnīcu iekštelpu rekonstrukciju. Vispirms rekonstrukcija tiks veikta dienesta viesnīca „Aizupēs”, kas šobrīd ir slēgta. Pēc rekonstrukcijas paredzēts, ka audzēkņi dzīvos divvietīgās istabiņās. Uz katrām divām istabiņām būs kopīga virtuve un sanitārais mezgls. Šo pieredzi esam aizguvuši no kolēģiem Igaunijā,” norāda I.Brante.

Tuvākajā nākotnē ieplānota arī sporta zāles pārbūve un stadiona celtniecība. Šīs visas būves veidos vienotu mācību kompleksu.

I.Brante uzsvēra, ka visu tehnikumam nozīmīgāko lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti audzēkņi, kuri darbojas tehnikuma padomē.

Ogres tehnikumā audzēkņiem ir iespēja ne tikai iegūt vidējo profesionālo vai profesionālo izglītību, bet ar samazinātu maksu vai bez maksas apmeklēt dažādus kursus un neformālās izglītības programmas.

Tehnikuma audzēkņu priekšrocība salīdzinājumā ar vispārizglītojošo skolu skolēniem ir tā, ka viņiem par sekmīgām mācībām tiek piešķirta stipendija, labākie audzēkņi saņem līdz 60 eiro lielu stipendiju. Audzēkņi, kas atbilst izvirzītājiem kritērijiem, saņem VAS „Latvijas Valsts meži” un SIA „R-GRUPA” stipendijas. Tas iespējams jau 1.kursā.

OT direktora vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale iepazīstināja vecākus ar mācību procesa organizāciju tehnikumā un prasībām.

„Paldies, ka esiet uzticējuši mums savus bērnus! Mēs centīsimies šo uzticību attaisnot un sagatavot jauniešus, lai viņi spētu atrast labu darbu, iestāties augstskolā un īstenotu visus savus mērķus!” – sacīja I.Dzirkale.

OT direktora vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā Armanda Auziņa pauda prieku par jauniešiem, kuri, iestājoties  tehnikumā, gatavi ne tikai mācīties, bet arī iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītībā, pilnveidojot sevi, dziedot, dejojot un spēlējot teātri.

Par to, kādas ir iespējas izpausties ārpus mācību procesa, vecāki varēja pārliecināties, noklausoties vokālā ansambļa priekšnesumus. Šajā un citos interešu izglītības kolektīvos jau aktīvi iesaistījusies arī pirmā kursa audzēkņi.

Turpinājumā vecāki tikās ar izglītības programmu nodaļu vadītājiem un audzinātājiem.

OT audzēkņi ceļā uz nākotni izvēlas zināšanas

No 2. līdz 6.novembrim Ogres tehnikumā (OT) pulcējās jaunieši no septiņām valstīm, lai piedalītos Erasmus+ programmas projektā “Choose your future” (”Izvēlies savu nākotni”).

„Choose your future” ir projekts, kas vērsts uz sadarbību, inovācijām un labās prakses apmaiņu starp skolām. Projekts aptver dažādus tematus: darba tirgus, karjera, jauniešu bezdarbs, skolas priekšlaicīga pamešana un uzņēmējdarbības mācīšanās - uzņēmējdarbības izglītība.

Ogres tehnikumā notiekošā pasākuma tēma bija "Mārketings un reklāma". Nedēļas laikā projekta dalībnieki piedalījās mārketinga radošajās darbnīcās, kuru laikā jaunieši apguva mārketinga pamatus un prasmes mārketinga plāna izstrādāšanā.

Projekta dalībnieki viesojās Ogres uzņēmumos SIA "Hanzas Elektronika" SIA "eO", bet Rīgā apmeklēja reklāmas aģentūru SIA "MOOZ!" un AS „Laima”. Paralēli izglītojošām aktivitātēm projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas kultūru.

Kopā ar jauniešiem no citām valstīm projektā piedalās Ogres tehnikuma audzēkņi. OT audzēkņi projekta ietvaros bijuši pie partneriem Bulgārijā, Turcijā, Polijā, Dānijā. Vēl plānots brauciens uz Igauniju un Rumāniju, kur notiks projekta noslēgums.

„Nodarbībās iemācījāmies, kā prezentēt savu produktu, kā to labāk pārdot. Mums bija gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības. Mācāmies par multimediju dizaineriem, un iegūtās zināšanas ļoti noderēs mūsu profesijā. Darbojoties projektā, mēs satikām jauniešus no citām valstīm, un tas palīdzēja arī arī nostiprināt angļu valodas zināšanas,” portālam Ogrenet stāsta Multimediju dizaina programmas 3.kursa audzēknes Dace Līga Dzelme un Anželika Koņaškina.

„Šī paša projekta ietvaros esmu bijis arī Turcijā un Dānijā. Viesojoties citās zemēs var labāk iepazīt citu valstu cilvēkus, tradīcijas, izglītības līmeni. Viens no maniem ieguvumiem šajā projektā bija iespēja salīdzināt, kā jaunieši ar dažādu kultūru un izglītību izprot vienas un tās pašas lietas,” atklāj 3.kursa audzēknis, topošais datorsistēmu tehniķis Kristaps Cerminieks.

Kā informē OT projektu vadītājs Sandis Krapāns, no 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas īstenos Erasmus+ programmas „Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu "Choose your future". Projekta nr. 2014-1-BG01-KA201-001435 4. Projekta ieviešanas laiks: 2014.gada 1. septembris - 2016. gada 31. augusts. Projekta finansējums: EUR 34 523, 00.

 

Projekta prioritātes ir veicināt: praktisko uzņēmējdarbības pieredzes pārnešanu izglītībā, jauniešu apmācības jaunatnes darbā un jauniešu sociālo integrāciju un labklājību.

Projekta mērķis: veidot uzņēmējdarbības prasmes, vairot skolēnu izpratni par to raksturu un spējām,  uzlabotu IT prasmes strādājot pie dažādiem projektiem, iepazīt darba tirgu un paplašināt savu redzesloku par dažādām pieejamām darbavietām, kā arī uzzināt vairāk par darba vietām tuvākajā apkaimē. Projekts ļaus jauniešiem uzlabot zināšanas par dažādu darbu īpatnībām un uzlabot savas prasmes darba intervijās.

Projekta mērķis ir paaugstināt karjeras konsultēšanas kvalitāti, uzlabojot skolēnu pašnovērtēšanas prasmes un to spēju novērtēt savu piemērotību konkrētam darbam, lai palielinātu skolēnu izpratni par prasībām un piedāvājumiem Eiropas darba tirgū, attīstīt angļu valodu un asimilācijas prasmes. Projekts arī palīdz veidot un attīstīt 21.gadsimta prasmes (kritisku domāšanu, problēmu risināšanu, pētniecības praksi, radošumu, mākslinieciskumu, zinātkāri, iztēli, inovācijas, plānošanu, pašdisciplīnu, pielāgošanās spējas, iniciatīvu, vadību, komandas darbu, IKT prasmes, uzņēmējdarbību).

Projekta ieviešanas laiks: 2014.gada 1. septembris līdz 2016. gada 31. augusts.

Projekta finansējums: 34 523,00 EUR

 

Vēlies iziet daļu kvalifikācijas prakses ārzemēs?

Šajā mācību gadā Ogres tehnikuma IV kursa audzēkņiem ir iespēja doties starptautiskā praksē uz tādām Eiropas Savienības dalībvalstīm kā Austriju, Vāciju, Grieķiju, Zviedriju.

Prakse būs daļa no kvalifikācijas prakses Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Laiks maiņizglītībai!” ietvaros.

 

Nāc! Piesakies!

Nolikumu lasi šeit.

  1. pielikums - Aptaujas anketa;
  2. pielikums – Profesionālie mācību priekšmeti, kuru vērtējumus ņems vērā, izvērtējot profesionālās zināšanas un prasmes;
  3. pielikums – Angļu valodas zināšanu vērtēšanas skala;
  4. pielikums – Dalībnieku socializācijas prasmju izvērtēšanas tabula.
Laiks maiņizglītībai!

2015./2016. mācību gadā Ogres tehnikumā tiks īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Laiks maiņizglītībai!" Nr. 2015-1-LV01-KA102-013309. Projekta mērķi:  Nodrošināt Ogres tehnikuma audzēkņiem sekmīgu kvalifikācijas praksi tādā Eiropas Savienības valstī, kurā ir lielāka pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā. Iepazīt Austrijas duālo izglītības moduli, kas palīdzētu Ogres tehnikumam veiksmīgi turpināt uzsākto darbu, kā arī īstenot darba vidē balstītu mācību citās...

Lasīt vairāk