Ogres tehnikumā nosvinēts izlaidums

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē norisinājās svinīgais izlaiduma pasākums, kurā tika sumināti šī gada Ogres tehnikuma (OT) absolventi.

Šajā nozīmīgajā dienā, kad audzēkņi saņēma profesionālo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu izglītības dokumentu, absolventus, pedagogus, vecākus un sadarbības partnerus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante:

"Paldies, visiem par mūsu kopīgās sadarbības rezultātu! Ogres tehnikumā katra diena ir bijusi kā izaicinājums un pārbaudījums, un pārpilna dažādām aktivitātēm. Īpaši pēdējos divos gados, kad norisinājās Ogres tehnikuma mācību korpusa rekonstrukcija un mācību angāra būvniecība, kur profesijas pamatus apgūst mežsaimniecības, kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmu audzēkņi. Pirmoreiz Ogres tehnikumu absolvē kokvedēja automobiļa vadītāji, kas apguva profesiju pēc vispārējās vidējās izglītības. Arī tas bija jauns izaicinājums. Mēs varam lepoties, ka mūsu audzēkņi sekmīgi iekļāvušies darba vidē balstītās mācībās, iziet praksi Eiropas valstīs, saņem uzņēmumu stipendijas. Lai kaut ko sasniegtu, viss ir atkarīgs no mums pašiem, cik mēs esam aktīvi un iesaistāmies šajās aktivitātēs. Tāpēc novēlu katram izvirzīt savu mērķi un sasniegt to," vēlēja I.Brante.

Ikšķiles novada pašvaldības vārdā OT absolventus sveica Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Juris Rudens: "Izlaidums ir nozīmīgs brīdis, kad visi ar lepnumu var novērtēt līdz šim paveikto. Ir radīts stabils pamats, kas ļauj jums droši skatīties nākotnē, lai īstenotu savas ieceres un sapņus."

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē izlaidums notika trīs plūsmās. Kopumā tika sveikti 209 mežsaimniecības, kokizstrādājumu izgatavošanas, būvdarbu, datorzinātnes, elektronikas, administratīvā darba, dizaina, tūrisma, pārtikas ražošanas un viesmīlības pakalpojumu izglītības programmu absolventi.

Šogad diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 195 audzēkņi, bet 14 audzēkņi, kuri mācījās Eiropas Sociālā fonda finansētajās Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, ieguva apliecības par profesionālo kvalifikāciju.

Visvairāk absolventu – 93 – šogad ir Mežsaimniecības, kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmās.


"Mežiniekus" bija ieradies sveikt arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis, kurš pirms 24 gadiem absolvējis kādreizējo Ogres Meža tehnikumu, kas tagad iekļauts Profesionālās izglītības kompetences centra "Ogres tehnikums" sastāvā.


D.Dubrovskis absolventiem atgādināja, ka tehnikumā iegūtais diploms nav mērķis, bet līdzeklis ceļā uz savu mērķi.


Meža fakultātes dekāns arī svinīgi paziņoja, ka pēc 24 gadiem atkal tiek atjaunota tradīcija, ka labākie Ogres tehnikuma Mežsaimniecības izglītības programmu audzēkņi iegūst tiesības studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes budžeta grupā. No šī gada absolventiem uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studiju programmām izvēlēti pieci vislabākie audzēkņi, kas uzrādījuši augstus rezultātus mācībās, bijuši aktīvi profesionālo konkursu dalībnieki un godalgotu vietu ieguvēji. Apliecinājumus studijām Meža fakultātes budžeta grupā saņēma: Ilgvars Briedis, Toms Apša, Emīls Alksnītis, Vadims Vītiņš un Oskars Pavārs.

"Ogres tehnikuma absolventi ir īpaši cilvēki, jo viņi zina, kāpēc ir izvēlējušies šo profesiju," uzsvēra D.Dubrovskis.

OT absolvē pirmie profesionālie kokvedēja automobiļa vadītāji

Ogres tehnikumā (OT) pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē profesionālās kvalifikācijas apliecības ieguvuši kokvedēja automobiļa vadītāji.

"Tas ir pirmais izlaidums, jo izglītības programmu "Mežsaimniecības tehnika" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju kokvedēja automobiļa vadītājs mēs īstenojam pirmo gadu. Programma ir izstrādāta pēc darba devēja pieprasījuma. Programma tika izstrādāta sadarbībā ar Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociāciju, un tās izveidē neatsverams ir Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektora Artūra Bukonta ieguldījums, kurš šajā projektā bija klāt no idejas līdz rezultātam. Tas ir izcils izglītības iestādes un darba devēju sadarbības piemērs," norāda OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

A.Bukonts vadīja arī profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisiju un kopā ar pārstāvjiem no nozares uzņēmumiem vērtēja jauno speciālistu zināšanas un prasmes.

Kā atklāj A.Bukonts, Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācija bija šīs programmas iniciators, savukārt Ogres tehnikums sniedza metodisko atbalstu. Programmas izstrādes gaitā notika sasvstarpējas konsultācijas, kurās asociācijas pārstāvji piedalījās ar savu profesionālo skatījumu uz lietām un saturu, kas jāiekļauj programmā, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus.

"Katrā ziņā esam ieguvēji, jo jau pirmo programmu īstenojām pietiekami augstā līmenī. Darba tirgū iekļausies astoņi speciālisti. Daudziem jau ir nodrošināta darba vieta. Projekts ir izrādījies dzīvotspējīgs, tāpēc turpināsim to īstenot. Viss atkarīgs no tā, vai jauniešiem būs interese apgūt šo profesiju," norāda A.Bukonts.

Ar asociācijas atbalstu tehnikumam uz mācību laiku tika nodrošināts kokvedēja automobilis, kā arī instruktors – praktiķis, kurš audzēkņus sagatavoja darbam ar kokvedēju un manipulatoru. "Tā ir ļoti laba pieredze, ka audzēkņus māca praktiķis. Asociācija piedāvāja arī audzēkņiem iespējamās kvalifikācijas prakses vietas,” uzsver B.Liepiņa.

Vairāki no audzēkņiem kvalifikācijas prakses laikā tika atzinīgi novērtēti un uzaicināti strādāt uzņēmumos. Roberts Prūsis strādās SIA "Grantiņi-1", Mārcis Lapiņš – SIA "R-Grupa", arī Kristaps Ziemelis uzaicināts pastāvīgā darbā uzņēmumā SIA "ELAIN".

Praktisko mācību instruktors- SIA "R-Grupa" kokvedēja automobiļa vadītājs Gunārs Siņavskis, kuram ir piecpadsmit gadu praktiskā darba pieredze, uz jaunajiem kokvedēju automobiļu vadītājiem raugās cerīgi.

"Neviens nav piedzimis uz manipulatora, bet viss būs labi. Jaunieši ir pieauguši, nopietni attiecas pret praktiskajām apmācībām. Izveidotā programma ir izdevusies un ļoti noderīga. Ja būs nepieciešams, arī nākamgad esmu ar mieru strādāt kopā ar tehnikuma audzēkņiem," atklāj G.Siņavskis.

Gan M.Lapiņš, gan H.Priede, gan pārēji audzēkņi kā vislielāko ieguvumu no mācībām šajā programmā min CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja, 95 koda un manipulatora operatora apliecības iegūšanu, kas paver plašas darba iespējas ne tikai mežistrādē.

Līdz mācību uzsākšanai jauniešiem bija tikai B kategorijas autovadītāja tiesības, kas ir obligāta prasība iestājoties šajā izglītības programmā. Audzēkņi ļoti pozitīvi vērtē iespēju gada laikā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju bez maksas.

"Šī programma tiek īstenota Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Tas nozīmē, ka audzēkņi tiek pilnībā nodrošināti ar visu nepieciešamo – mācību līdzekļiem, darba apģērbu. No viņiem netiek prasīts nekāds finansiālais ieguldījums. Audzēkņi saņem arī Eiropas Sociālā fonda stipendiju, kas vidēji ir 115 eiro mēnesī," skaidro B.Liepiņa.

Šogad Eiropas Sociālā fonda finansēto izglītības programmu "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" ar kvalifikāciju "Lietvedis" absolvēja sešas audzēknes, kuras ar ļoti labiem rezultātiem nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Savukārt izglītības programmas "Datorsistēmas" audzēkņi, kuri datorsistēmu tehniķa profesiju apgūst 1,5 gadus, nokārtoja teorētisko daļu, pēc tam no 15.jūlija dosies trīs mēnešu ilgā kvalifikācijas praksē, bet rudenī kārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu.

Kā informē B.Liepiņa, no 6.jūnija sākusies uzņemšana Jauniešu garantijas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.

Ogres tehnikumā uzņems jauniešus ar vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem: kokvedēja automobiļa vadītājus (uzņem no 21 gada vecuma), lietvežus (mācību laiks – 1 gads), meža mašīnu operatorus, mežsaimniecības tehniķus, datorsistēmu tehniķus, elektronikas tehniķus, (mācību laiks – 1,5 gadi). Pirmoreiz šogad uzņems klientu apkalpošanas speciālistus (mācību laiks – 1,5 gadi).

Ogres tehnikums turpina audzēkņu uzņemšanu

Ogres tehnikumā (OT) tikko nosvinēts izlaidums, bet jau pilnā sparā rit jaunu audzēkņu uzņemšana.

"Šobrīd Ogres tehnikumā iesnieguši dokumentus vairāk nekā 170 pretendenti. Uzņemšanas plāns 2015./2016.gadā ir 200 audzēkņi ar pamatizglītību un 64 ar vidējo izglītību. Aktīvākie šobrīd ir jaunieši ar pamatizglītību, jo vidusskolu absolventi tikai 30.jūnijā saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus un izvērtē savas iespējas iestāties augstākajās mācību iestādēs. Jaunieši ar vidējo izglītību iesniedz dokumentus tehnikumā jūlija beigās un augustā. Uzņemšanas komisija strādās līdz 26.augustam," informē OT Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Vidēji ik dienas OT Uzņemšanas komisijas durvis ver 15-20 jauniešu, kuri izteikuši vēlēšanos iegūt profesionālo vidējo izglītību.

Tomass Onckulis šogad beidzis Krimuldas vidusskolas 9.klasi un izvēlējies apgūt meža mašīnu operatora profesiju. "Interesanta profesija. Arī pašam ir neliela pieredze darbā mežā – palīdzēju ģimenei sagādāt malku. Mājās iznācis padarboties arī ar tehniku," par savu izvēli stāsta Tomass.

Jaunieša izvēli mācīties Ogres tehnikumā atbalsta arī vecāki. "Atvērto durvju dienā iepazināmies ar tehnikumu. Kā jau vecākiem ir mazliet bažas, ka būs prom no mājām, bet mēs Tomasam uzticamies, un viss būs kārtībā. Būs labs speciālists," atzīst Līga Juškeviča- Onckule.

Jau otro gadu OT Uzņemšanas komisijas telpā pie sienas ir novietota Latvijas karte, kurā jaunieši paši atzīmē, no kura novada ieradušies. Par karti izrāda interesi arī esošie OT audzēkņi, jo vēlas uzzināt par novadniekiem, kuri nāks mācīties.

"Lai iestātos tehnikumā, jaunieši ierodas no pat visattālākajiem novadiem un pilsētām – Gulbenes, Naukšēniem, Kuldīgas, Ventspils -, jo Ogres tehnikums ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo mežsaimniecības speciālistus," norāda Uzņemšanas komisijas locekle Anita Stikute.

"Mežsaimniecības un kokizstrādājumu izgatavošanas profesijas ir ļoti pieprasītas darba tirgū. Tāpēc aicinām jauniešus nākt un mācīties," saka Mežsaimniecības izglītības programmu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Šogad pirmo reizi OT uzņem vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālistus (ar pamatskolas izglītību), klientu apkalpošanas speciālistus (ar vidējo izglītību; mācību laiks 1,5 gadi), vizuālās reklāmas noformētāju un multimediju dizaina speciālistus (ar vidējo izglītību; mācību laiks – 2 gadi). Klientu apkalpošanas speciālistu, vizuālās reklāmas noformētāju un multimediju dizaina profesijas var apgūt arī pēc pamatskolas.

Jaunieši ar vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) var iegūt profesionālo vidējo izglītību 1 vai 1,5 gadu laikā Jauniešu garantijas projekta ietvaros, saņemot stipendiju līdz 115 EUR mēnesī. Jauniešu garantijas projekta ietvaros var apgūt datorsistēmu tehniķa, elektronikas tehniķa, mežsaimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora (mācību ilgums – 1,5 gadi), kokvedēja automobiļa vadītāja un lietveža profesijas. (mācību ilgums – 1 gads).

Uzņemšanas komisijas pārstāvji atgādina, ka iesniedzot dokumentus, jābūt līdzi pases kopijai (jāuzrāda arī oriģināls), izglītības dokumenta kopijai (jāuzrāda arī oriģināls), sekmju izraksta kopijai (jāuzrāda arī oriģināls), 4 fotogrāfijām, medicīniskajai izziņai (veidlapa Nr. 027/u) par jaunieša veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai.


Ogres tehnikums noslēdz sadarbības līgumu ar KNAB

21.jūnijā Ogres tehnikumu (OT) apmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks, lai parakstītu sadarbības līgumu par kopīgu projektu realizēšanu, turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību.

Līguma ietvaros paredzēts iesaistīt audzēkņus un pedagogus kopīgos projektos, abpusēji padziļinot profesionālo kvalifikāciju un praktiskās iemaņas - veidot audio-video vizuālus reklāmas materiālus, īstenot tehnikuma audzēkņu prakses un darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kā arī nodrošināt tehnikuma darbiniekiem un audzēkņiem izglītojošus un informatīvus seminārus, lekcijas, mācību līdzekļus un informatīvos materiālus par interešu konflikta situācijām, sabiedrības tiesībām, korupcijas attīstības tendencēm un negatīvajām sekām.

Sadarbības līgumu parakstīja KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks un OT direktore Ilze Brante.

"Tas ir ļoti labs piemērs, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Ogres tehnikums apvienojas, lai izglītotu sabiedrību. Mēs varam izveidot konstruktīvu, profesionālu sadarbību un izvērst to vēl plašāku, ko veicinās arī parakstītais līgums," uzsvēra J.Streļčenoks.

"Pagājušajā gadā tehnikuma audzēkņu pašpārvalde nolēma piedalīties KNAB korupcijas novēršanas tēmai veltītā zibakcijas ideju konkursā, kur kļuvām par laureātiem un ieguvām 3.vietu. 29.decembrī OT audzēkņu pašpārvaldi uzaicināja uz KNAB, kur akcijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstus un naudas balvu. Tā aizsākās mūsu sadarbība ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Nu jau pēc KNAB ierosinājuma ir tapis video klips, kas pilnībā ir Ogres tehnikuma audzēkņu un pedagogu darbs. Tehnikumā ir izveidota darba grupa, kas izstrādā turpmākās sadarbības attīstības virzienus. Mēs varam no savas puses piedāvāt audio-video vizuālos materiālus, savukārt mēs vēlētos, lai KNAB organizē lekcijas un izglīto jauniešus, jo sabiedrībai nereti ir ļoti šaurs priekšstats par korupciju. Profesionāļi varētu mūsu audzēkņiem izskaidrot, kas ir katra indivīda un sabiedrības pilsoniskā atbildība,” norāda OT direktora vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

KNAB priekšnieks pasniedza Pateicības rakstus Ogres tehnikuma audzēkņiem, skolotājam Tomam Ezerietim un direktorei Ilzei Brantei par ieguldīto darbu KNAB sociālās kampaņas "Ar korupciju nav nākotnes" video veidošanā.

Video klipu izveidoja OT Dizaina un mākslas nodaļas 2.kursa audzēkņi, kuri apgūst video operatora profesiju. "Grupā esam deviņi audzēkņi, un tas ir mūsu kopīgais darbs, uz ko mūs motivēja un sagatavoja skolotājs Toms Ezerietis. Tas mūsu kursam bija tāds pirmais nopietnais uzdevums, filmēšanas un montāžas process bija gana sarežģīts un darbietilpīgs, tāpēc nemitīgi bija nepieciešams skolotāja padoms. Jāatzīst, ka pusotra gada laikā skolotājs Toms Ezerietis mūs ir pietiekami labi sagatavojis, lai mēs varētu ar tik labiem panākumiem piedalīties konkursā," atklāj viens no video klipa autoriem - Sandis Zembergs.

"Video klipa veidošanā izmantojām tikai savas mācību iestādes resursus. Tehnikumā varam veikt pilnu video izgatavošanas ciklu,” norāda skolotājs Toms Ezerietis. Un piebilst: "Darbošanās ar konkrētu un sabiedrībai nozīmīgu pasūtījumu audzēkņiem paplašina redzesloku un rada papildu interesi par savu profesiju un tās darba rezultātu."

Lai varētu uzņemt video klipu, bija nepieciešami galveno lomu tēlotāji. Policista loma tika uzticēta OT projektu vadītājam Sandim Krapānam, bet auto vadītāju tēloja OT absolvents Elīss Salcevičs. Kā atzīst S.Krapāns, kurš uz filmēšanas laiku kļuva par policistu, būt par aktieri nav nemaz tik vienkārši, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.


Kopš OT audzēkņu veidotā video klipa ievietošanas KNAB Tvitter kontā un KNAB Facebook lapā https://www.facebook.com/KNAB.LV no jūnija sākuma to noskatījušies jau vairāk nekā 120 000 skatītāju.

Video klips būs redzams arī korupcijas riskam īpaši pakļauto institūciju video ekrānos, kuras identificētas KNAB pārbaužu un sociālo aptauju rezultātā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī citās publisku personu institūcijās.

Ogres tehnikums – konkursa "Gada labākais ekonomikā 2016" laureāts

Ar biedrības "Junior Achievement Latvija" Goda rakstu apbalvots Ogres tehnikums (OT) un OT skolēnu mācību uzņēmuma koordinatore Linda Meņģe.

Praktiskās biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement Latvija" noslēdza mācību gadu ar konkursa "Gada labākais ekonomikā 2016" uzvarētāju — skolotāju, skolēnu un izglītības iestāžu vadītāju — sumināšanu.

Gada labāko skolu grupā bija nominētas piecas izglītības iestādes, tostarp arī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ogres tehnikums", bet piecu "Gada labāko skolotāju ekonomikā" - OT skolēnu mācību uzņēmuma koordinatore Linda Meņģe.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, kas norisinājās 16.jūnijā Latvijas Bankas Zelta zālē, tika godināta OT direktore Ilze Brante un skolēnu mācību uzņēmuma koordinatore Linda Meņģe. L.Meņģe kā balvu no Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres saņēma braucienu uz Eiroparlamenta mītni Briselē.

"Ogres tehnikumā kopš tā dibināšanas 2011.gadā darbojas skolēnu mācību uzņēmums. Skolēnu mācību uzņēmums Lindas Meņģes vadībā katru gadu piedalās skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos, kā arī Ogres novada rīkotajos gadatirgos un tehnikuma labdarības tirdziņos. Pagājušajā gadā "Erasmus+" programmas projekta "Inovatīvu ideju meklējumos" ietvaros skolēnu mācību uzņēmuma dalībnieki guva pieredzi mācību uzņēmumu darbībā Maltā," informē OT direktore I.Brante.

"Viens no Junior Achievemet Latvija darbības virzieniem ir Ēnu dienas organizēšana, ko rīkojam arī tehnikumā. Pagājušajā gadā pie mums notika reģionālais seminārs "Biznesa idejas radīšana no teorijas līdz praksei”, kurā uzņēmēji un skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki dalījās pieredzē ar jauniešiem no vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības iestādēm," piebilst L.Meņģe.

Konkursa komisija, izvērtējot nominantu devumu, īpaši uzsvēra L.Meņģes organizatorisko ieguldījumu skolēnu mācību uzņēmuma organizēšanā.

"Tas ir sasniegums, ka mūsu tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums ir pamanīts, novērtēts un tā koordinatore Linda Meņģe iekļuvusi Gada labāko skolotāju vidū," norāda I.Brante.

L.Meņģe skolēnu mācību uzņēmuma darbu koordinē jau trīs gadus, un ar katru gadu pieaug tehnikuma audzēkņu aktivitāte un interese par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.

Lielu popularitāti 2014./2015.mācību gadā bija izpelnījušies OT skolēnu mācību uzņēmuma "Access Stories" darinātie tekstilizstrādājumi ar dažādu šķirņu suņu un kaķu siluetiem.

Šo biznesa ideju skolēnu mācību uzņēmuma dalībnieki Alens Līdaks, Linda Jaunīte un Lāsma Runcīte prezentēja Latvijas Darba devēju konfederācijas un partneru – EUROPEA, Profesionālās izglītības biedrības un Valsts izglītības satura centra – rīkotajā starptautiskajā konferencē "Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi", kas notika 2015.gadā maijā Rīgā.

Šajā mācību gadā OT darbojās jau trīs skolēnu mācību uzņēmumi: "ART Wall" (sienu apgleznošana), "Fruit- honey treats" (saldumu ražošana no žāvētiem augļiem un riekstiem) un "Access stories for dogs" (šūtie apģērbi suņiem).

Dokumentu par profesionālo kvalifikāciju iegūst nepārtraucot darbu

28.jūnijā notiks Ogres tehnikuma (OT) Mežsaimniecības, kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmu nodaļas absolventu izlaidums.

Kopā ar OT audzēkņiem, kas apguvuši profesiju skolas solā, izglītības dokumentu par iegūto profesionālo kvalifikāciju saņems arī divi mežsaimniecības tehniķi, kuri profesionālo izglītību apguvuši ārpus formālās izglītības sistēmā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests un Ogres tehnikums ir noslēdzis 18 deleģēšanas līgumus, kas paredz OT veikt ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā.

"Ārpus formālo izglītību piedāvājam apgūt jau no tehnikuma izveidošanas 2011.gadā, un esam priecīgi, ka cilvēki izmanto iespēju apliecināt savu profesionalitāti mācoties patstāvīgi. Tie ir cilvēki, kuri zina, ko viņi vēlas dzīvē sasniegt, kāds ir viņu mērķis, un tas dod drošu pārliecību, ka viņi nokārtos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus," informē OT direktore Ilze Brante.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā OT kā novērotāji piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents Māris Stinkulis un vecākā referente Līva Šmaukstele.

"Cilvēki, kuri savā jomā nostrādājuši ilgus gadus un ieguvuši profesionālās kompetences dažādās jomās, bieži vien neapzinās savu vērtību, un šī ir tā iespēja. Interesentiem vien atliek izvēlēties mācību iestādi, kur to var izdarīt. Ogres tehnikumā ir ļoti laba izglītības kvalitāte, mācību vide un materiālā bāze, ko novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas interesenti un brauc kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus arī no attāliem Latvijas novadiem," norāda M.Stinkulis.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus mežsaimniecības tehniķa profesijā šogad nokārtojis Vladimirs Uļjanovskis, kurš Zilupē strādā par mežsaimniecības tehniķi un nodarbojas ar uzņēmējdarbību.

"Līdz šim man bija tikai praktiskās zināšanas mežsaimniecībā, tagad pievienojušās arī teorētiskās. Mācību procesa laikā vairākas reizes tikāmies ar konsultantu, bet pārējā laikā visi kontakti un materiālu nosūtīšana norisinājās elektroniski. Šādu izglītības formu vērtēju ļoti pozitīvi, jo pieaugušam cilvēkam nav iespēju katru dienu apmeklēt izglītības iestādi. Esmu ieteicis arī paziņām šādā veidā iegūt izglītību," saka V.Uļjanovskis.

Ja V.Uļjanovskis praktiskajā darbā aizvadījis piecus gadus, tad SIA "Rīgas meži” mežsarga Armanda Čauna pieredze meža nozarē pārsniedz divus gadu desmitus. Tas A.Čaunam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam ļāva sagatavoties dažu mēnešu laikā.

Ārpus formālās izglītības sistēmas priekšrocība ir tā, ka pieteikties mācībām var jebkurā laikā, neatkarīgi no mācību gada sākuma. Arī programmas apguves laiks ir individuāls.

"Interesentus iepazīstina ar mācību saturu, kas jāapgūst, profesionālās kvalifikācijas eksāmena prasībām, piesaista konsultantu. Eksāmenu ārpus formālās izglītības sistēmas audzēkņi kārto kopā ar tehnikuma audzēkņiem," informē OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

Pirmās divas konsultācijas ir par brīvu, tehnikums organizē arī praktiskās nodarbības. "Piemēram, mežsaimniecības izglītības programmu apguvēji dodas praksē uz mežu. Lai labāk sagatavotos profesionālās kvalifikācijas eksāmenam iespējams praktizēties arī mežsaimniecības tehnikas vadīšanā. Šis pakalpojums gan ir par maksu," skaidro metodiķe tālākizglītības jomas satura jautājumos Linda Meņģe.

Vairāk informācijas par ārpus formālās izglītības apguves iespējām Ogres tehnikuma mājas lapā:http://www.ovt.lv/muzizglitiba/arpus-formala-izglitiba

Tālr.29454995; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Robotikas pulciņa panākumi RTU robotikas čempionātā

Šī gada 28. maijā PIKC Ogres tehnikuma Robotikas pulciņš piedalījās robotikas sacensībās RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē. Robotikas pulciņu sacensībās pārstāvēja: Ritvars Makarovs 3DT-2, Artis Linītis 2ET, Dāvids Jānis Baltris 1ET, Evija Ziedone 1ET.

Robotikas pulciņa dalībnieki piedalījās piecās sacensību kategorijās: Līnijsekotāju un Minisumo, Folkrace, LEGO Līnijsekotāju, LEGO Sumo. No šīm kategorijām vislielākās konkurences bija LEGO Sumo robotu un brīvās konstrukcijas minisumo disciplīnās.

Arī šajās sacensībās tika izmantotas LETERA ERAF projekta “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” - Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu atbalsts – rezultātā iegūtas Minisumo robotu platformas, ar kurām arī tika veiksmīgi uzvarētas vairākas cīņas. Robotikas pulciņa dalībniekiem vajadzēja sacensties gan pret tādas pašas platformas robotiem, gan pret robotiem, kurus atveda robotikas pulciņi no ārzemēm, gan pret paštaisītiem Minisumo disciplīnas robotiem. Brīvās konstrukcijas Minisumo disciplīnā gandrīz iekļuvām pusfinālā. Jaunajā sacensību disciplīnā Folkrace, kura Latvijā tika ieviesta pirms gada, ieguvām godpilno 3. vietu, robotu veidoja Artis Linītis 2ET.

Tika izmantoti arī partnerības projekta „ROBOT - rescue, offer help, be a friend, open doors, take on Europe”, iegūtie LEGO komplekti, ar kuriem sīvā konkurencē arī tika uzvarētas vairākas cīņas.

Sacensību laikā bija arī novērojama papildus disciplīna Freestyle, kurā varēja novērot vairākus interesantus robotus, kuri ir gan dzīvē noderīgi, gan arī paplašina izklaides iespējas. Bija iespēja apskatīt unikālas idejas, kā, piemēram, robotu, kurš tīra caurules vai arī tādu robotu, kurš spēj izvēlēties pareizo maizes šķēli priekš tostera. Arī šajā disciplīnā robotikas pulciņš piedalījas ar Quaddra kopteru, jeb dronu, kuru mūsdienās bieži izmanto priekš fotogrāfēšanas vai filmēšanas no putna lidojuma skata punkta.

Pasākumu organizēja RTU Robotikas klubs, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (RTU ETF) sadarbībā ar LETERA un tajā piedalījās 62 komandas, kurās ar 194 robotiem pārstāvēja 189 dalībnieki no visas Baltijas, kas to padara par vislielākajām sacensībām Latvijā.

Raksta autors: Ritvars Makarovs 3DT-2

KNAB sociālās kampaņas “Ar korupciju nav nākotnes” ietvaros sadarbībā ar Ogres tehnikumu tapis video

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sociālās kampaņas “Ar korupciju nav nākotnes” ietvaros izveidots video klips.

Video klipa autori ir profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikums audzēkņi, kuri sadarbībā ar video režisoru Tomu Ezerieti un Valsts policijas atbalstu realizēja KNAB sociālās kampaņas ideju video materiālā.

Video klips jau skatāms KNAB twitter kontā @KNABinforme un KNAB Facebook lapā https://www.facebook.com/KNAB.LV .

Video klipa idejas pamats balstīts uz KNAB sociālās kampaņas “Ar korupciju nav nākotnes” vēstījumu, kas redzams izveidotajos plakātos. Luksofora sarkanā krāsa simbolizē prettiesisko jeb nepareizo izvēli, zaļā krāsa − likumīgo un taisnīgo izvēli, savukārt dzeltenā krāsa − izšķiršanos starp nepareizo un pareizo izvēli.

Video klips būs redzams korupcijas riskam īpaši pakļauto institūciju video ekrānos, kuras identificētas KNAB pārbaužu un sociālo aptauju rezultātā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī citās publisku personu institūcijās.

Sociālās kampaņas “Ar korupciju nav nākotnes” mērķis ir aicināt sabiedrību nepieļaut koruptīvas darbības un koruptīvu lēmumu pieņemšanu ikvienā dzīves jomā. Ikviena valsts vai pašvaldības apmaksāta darbinieka pienākums ir kvalitatīvi un efektīvi veikt savu darbu, nepieprasot un nepieņemot par to papildu maksājumu, prettiesisku labumu vai „kukuli”.

KNAB aicina iedzīvotājus un uzņēmējus, kuru rīcībā ir ziņas par prettiesiskas labumu pieprasīšanas gadījumiem, sniegt šo informāciju KNAB Ziņojumu centrā Brīvības ielā 104, Rīgā (bezmaksas uzticības tālrunis: 80002070), Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Anonimitāte garantēta.

Materiāls no KNAB mājas lapas www.knab.gov.lv

15. Eiropas jauniešu meža sacensības Austrijā

Untitled-1

Esiet gaidīti modes skatē

Šogad Ogres Tehnikumu gatavojas absolvēt 7 jaunās apģērbu dizaineres. Skolotājas Lienas Niedres vadībā jaunietes izlolojušas un izgatavojušas kvalifikācijas darba apģērbu kolekcijas, kas Ogres Tehnikuma 4. stāvā tiks demonstrētas modes skatē 21. jūnijā plkst. 14.00. Apģērbu kolekcijas un topošo dizaineru zināšanas, prasmes un spējas vērtēs eksperti- Aleksandrs Pavlovs, Natālija Jansone, Česlija Čable-Zibene.
Atnāciet, baudiet un novērtējiet arī jūs, būsiet ļoti mīļi gaidīti!

Topošās Apģērbu dizaineres, kolekciju autores:
Solvita
Sabīne
Vineta
Santa
Monta
Diāna
Sintija