Aicinām jauniešus piedalīties foto, video un stāstu konkursā “Tu esi Latvija”

Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus visā Latvijā piedalīties video, foto un stāstu konkursā “Tu esi Latvija”, lai izstāstītu vai parādītu savu stāstu par savu Latviju. Konkurss līdz 19.novembrim norisinās interneta vietnē www.draugiem.lv/TUESILV.

“Mēs katrs nākam no dažādām vietām, un ikvienam no mums ir savs stāsts par savu tuvējo apkārtni un cilvēkiem. Vienlaikus mūs visus vieno mūsu valsts vēsture, valoda, karogs un vērtības. Ar konkursu “Tu esi Latvija”, vēlamies turpināt portāla “Tuesi.lv” aizsāktos pozitīvos iedvesmu stāstus par jauniem cilvēkiem dažādos Latvijas reģionos. Tādēļ aicinām ikvienu stāstīt savus stāstus un dalīties ar savu redzējumu fotogrāfijās un video par to, kāda ir mūsu Latvija,” stāsta Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā.

Konkurss noritēs divās kārtās, un konkursa žūrija noteiks, kuri darbi tiks virzīti konkursa finālam, kurā decembra sākumā uzvarētāju noteiks portāla “Draugiem.lv” lietotāju balsojumā.

Konkursa uzvarētājs iegūs galveno balvu - Latvijā ražotu “Blue Shock Bike” elektrovelosipēdu. Papildus tiks piešķirtas trīs konkursa žūrijas simpātijas balvas katrā no kategorijām (video, foto, stāsts) – “Blue Shock Bike” elektrovelosipēda noma viena mēneša garumā bez maksas. Savukārt ikviens konkursa dalībnieks saņems dāvanā “Blue Shock Bike” elektrovelosipēda nomu vienai stundai bez maksas.

Konkursa “Tu esi Latvija” mērķis ir veicināt jauniešos piederības sajūtu Latvijai un motivēt aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē. Konkursu “Tu esi Latvija” ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu rīko biedrība “NEXT” sadarbībā ar portālu “Draugiem.lv”, radio “Pieci.lv” un Latvijas elektrovelosipēdu ražotājs “Blue Shock Bike”.

tu esi latvija

Papildu informācija:

Biedrība “NEXT”

tālr.22382139

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

67047893, 26689592

www.izm.gov.lv

Ogres tehnikumu absolvē 23 Eiropas Sociālā fonda finansēto izglītības programmu audzēkņi

24.oktobrī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante izsniedza diplomus par profesionālo vidējo izglītību Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto programmu absolventiem.

"Kopš 2011.gada rudens mēs izlaidumu svinam divreiz gadā – jūnijā un oktobrī, jo piedāvājam arī jauniešiem pēc vidusskolas iegūt profesionālo kvalifikāciju. Iegūtā kvalifikācija dod iespējas absolventiem izpausties visdažādākajās jomās – uzsākt darba gaitas, turpināt izglītoties vai kļūt par pedagogiem,” novēlot neapstāties pie sasniegtā, absolventus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. 
Šogad ESF profesionālās izglītības programmā "Datorsistēmas" 7 audzēkņiem piešķirta kvalifikācija "datorsistēmu tehniķis", bet programmā "Mežsaimniecības tehnika" kvalifikācija "meža mašīnu operators"- 16 audzēkņiem.
Kopā ar absolventiem šajā svinīgajā brīdī bija ne tikai viņu pedagogi, audzinātājas, vecāki un draugi, bet arī darba devēju pārstāvji -  SIA "R Grupa" personāla vadītāja Laura Keraite un SIA "NT piedzīvojumi" direktors Andis Plakans. 
Ogres tehnikuma sadarbības partneri – uzņēmumi -, kuru darbība cieši saistīta ar tehnikumā apgūstamajām programmām, aktīvi iesaistās jauno speciālistu sagatavošanā, piedaloties kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā un prakses organizēšanā. 
"Jāatzīst, ka jaunieši, kuri datorsistēmu programmu apguvuši Ogres tehnikumā, ir daudz labāk sagatavoti, nekā augstskolu studenti. No sešiem datorspeciālistiem, kuri nodarbināti mūsu uzņēmumā, divi ir tehnikuma absolventi. Labprāt būtu ņēmuši darbā arī šī gada praktikantu Pēteri Skabu, bet diemžēl šobrīd nav vakances. Tiklīdz tāda radīsies, iespējams, tiks izteikts darba piedāvājums,” atklāj SIA "NT piedzīvojumi" direktors A.Plakans.
"Augstskolas orientējas uz akadēmisko izglītību, un studenti galvenokārt apgūst teoriju, savukārt tehnikumā jaunieši saņem līdzsvarotas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Visu to, ko mācījušies teorētiskajās nodarbībās, jaunieši izmēģina trīs mēnešus ilgā kvalifikācijas praksē un ir gatavi darbam. Ne velti vairums no absolventiem saņēma darba piedāvājumus no uzņēmumiem, kuros bija praksē," norāda Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.
Un turpina: "Tieši pēc darba devēju ierosinājuma šogad meža mašīnu operatoru kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošanas laikā tika radīti reālai darba videi pietuvināti apstākļi. Tas, protams, padarīja veicamo uzdevumu sarežģītāku, bet tajā pašā laikā bija iespējams objektīvāk novērtēt audzēkņu profesionālo sagatavotību," uzsver B. Liepiņa.

Visi absolventi, kuri nule saņēmuši diplomus, Ogres tehnikumā mācījās 1,5 gadus, un pirms tam ir ieguvuši vidējo izglītību. 

"Audzēkņi, kuri tehnikumā iestājas pēc vidusskolas, profesiju apgūst koncentrētākā veidā un varbūt arī temps ir nedaudz straujāks, bet būtībā programma salīdzinājumā ar četrgadīgajām grupām neatšķiras. Mūsu galvenais uzdevums ir audzēkņiem iemācīt mācīties, jo šajā nozarē citādāk nevar. Lielākā daļa no absolventiem saprot, ka tā ir viņu profesija un plāno turpināt izglītību,” saka Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka.

Kā atklāj datorsistēmu tehniķis Pēteris Skabs un meža mašīnu operatore Vineta Jonaste, abi tehnikuma absolventi gatavojas tuvākajos gados turpināt izglītību augstākajā mācību iestādē savā specialitātē. 


      viaaesf

Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.

 

Vairāk bildes šeit

OT audzēkņi kvalifikācijas eksāmenu kārto mežā

21.oktobrī Ogres tehnikuma pārvaldījumā esošajā mežā Birzgales pagastā ieradās 18 topošie meža mašīnu operatori, lai nokārtotu kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu.

Topošajiem speciālistiem bija jāuzrāda vispusīgas zināšanas – jānosaka koksnes paraugi, jāizzīmē krājas kopšanas cirte, jāizmēra audzes šķērslaukums un jāveic citi uzdevumi. Audzēkņiem bija sagatavota arī cirsma, kurā viņiem bija jāprot atpazīt koksnes sortimentu, pareizi iekraut un izkraut sazāģētos kokus un vadīt pievedējtraktoru. 

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, SIA "Intrac Latvija", tehniskais direktors, Sergejs Sudarevs sekoja, vai meža mašīnu operatori spēj novērtēt meža mašīnu tehnisko stāvokli un veikt ikdienas apkopi, īpašu uzmanību pievēršot "sīkumiem", kas pēc tam varētu izraisīt nopietnus tehnikas bojājumus un nodarīt darba devējam materiālos zaudējumus.

Jaunieši neizskatījās īpaši satraukušies, jo pusotra gada laikā, kas Eiropas Sociālā fonda sponsorētājā 1,5 gadu apmācības grupā aizvadīts tehnikumā, apgūti gan teorētiskie priekšmeti, gan pietiekams laiks atvēlēts arī praktiskajām nodarbībām. No 30. jūnija līdz 3.oktobrim (560 darba stundas) topošie meža mašīnu operatori atradās praksē mežistrādes uzņēmumos.

17.oktobrī meža mašīnu operatoriem bija pirmais pārbaudījums - kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, kurā piedalījās ne tikai skolotāji, jaunāko kursu audzēkņi prakses vadītāji – Solvita Krodziniece, Klāvs Miezis un Aigars Strūbergs -, bet arī darba devēji - SIA "R grupa" personāla vadītāja Laura Keraite un SIA "Ekomežs" valdes loceklis Ronalds Kaminskis. 

"Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana reizē ir arī pieredzes apmaiņa meža izstrādes un kopšanas profesionālo prasmju attīstīšanā sadarbībā ar nozares darba devējiem. Uzklausot darba devēju viedokli, uzzinām, kas jāievēro organizējot izglītības procesu, lai sasniegtu iespējami augstākus rezultātus jauno speciālistu sagatavošanā," norāda Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

Darba devēji, kuru uzņēmumos tehnikuma audzēkņi apguva praktiskās iemaņas, uzteica audzēkņu zināšanas un prasmi strādāt ar meža tehniku, kā arī bija pamanījuši un novērtējuši topošo speciālistu cilvēciskās īpašības, kas, strādājot mežā, nebūt nav mazsvarīgas.

"Visaugstāk es vērtēju godprātīgu attieksmi pret darbu. Iemācīties skrūvēt dzelžus vai atšķirt koksni pēc sortimenta var jebkurš, svarīga ir attieksme. Ja darbojas ar interesi, vēlmi un degsmi, tad ir viss kārtībā," atklāj darba devēju pārstāvis R.Kaminskis.

        viaaesf

Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.

Vairāk bildes šeit


Atskats uz Tālākizglītības nodaļas lietvežu grupas viesošanos Latvijas Republikas finanšu institūcijā “Altum”

2014. gada 10. oktobrī tika organizēta kārtējā Valsts pārvaldes Atvērto durvju diena. Savas durvis interesentiem vēra arī Latvijas Republikas finanšu institūcija “Altum”. To apmeklējām Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekta (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) un  mācību priekšmeta “Dokumentu pārvaldība” ietvaros.

Ar iestādes vēsturi un darba specifiku iepazīstināja Rīgas filiāles vadītāja Agrita Vagoliņa. Viņa atgādināja, ka finanšu institūcijas vēsture aizsākās 1920. gadā, atverot Latvijas Hipotēku Banku. Pēc neatkarības atgūšanas tā tika atjaunota kā Latvijas Hipotēku un zemes banka. 2012. gadā banku pārveidoja par pašreizējo finanšu institūciju. Tās darbības mērķis - Latvijas tautsaimniecības attīstīšana un pievienotās vērtības radīšana, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmējiem.

Agrita Vagoliņa iepazīstināja mūs arī ar “Altum” lietvedību – svarīgākajiem dokumentu veidiem, to elektroniskās aprites īpatnībām, darbu ar slepenajiem dokumentiem un glabāšanu. Interesanti, ka darbinieku savstarpējai saskarsmei un saskarsmei ar klientiem, ārējā izskata etiķetei izstrādāta speciāla instrukcija, kas darbiniekiem precīzi jāizpilda. Viņa pastāstīja būtiskāko par tās saturu, paskaidroja praktiskos apsvērumus, kādēļ ietverti dažādi lietišķās etiķetes noteikumi.

Klausoties vadītājas stāstījumu, sapratām, cik liela atbildība ir profesionālam lietvedim uzņēmumā – vienlīdz atbildīgi jāveic tiešais darbs un jāievēro lietišķā etiķete. Iespaidu paspilgtināja vadītājas personīgā pieredze, piemēri no bankas darba ikdienas.

Ar interesi uzklausījām ieteikumus, kā veidot karjeru, gūt panākumus.  Agrita Vagoliņa uzsvēra, ka ar neatlaidību jātiecas sasniegt augsti mērķi.

Tikšanās notika sirsnīgā, nepiespiestā gaisotnē, atraktīvi diskutējot par lietveža darba specifiku un nākotnes karjeru. Interesējāmies arī par iespējām “Altum” iziet kvalifikācijas praksi.  Vadītāja vaicājumam atsaucās piekrītoši. Kāda no mums iespēju noteikti izmantos!


1LTv audzēkne Madara Zeļenkēviča

Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2


Vairāk bildes šeit

JA-YE Latvija iedvesmas seminārs „Uzdrīksties uzvarēt”

7.oktobrī Junior Achievement Young Enterprise  Latvija (turpmāk tekstā- JA-YE) rīkotajā mārketinga un iedvesmas seminārā „Uzdrīksties uzvarēt!”, kas  notika Rīgā (t/c Riga Plaza-Multikino) piedalījās arī Ogres tehnikuma mācību uzņēmuma dalībnieki Alens Līdaks 1MD, Lāsma Runcīte 2KL, Kristīne Zēna 2 ID, Agnese Vanaga 4 AD un Terēze Seile 4 AD. Jauniešiem bija iespēja iedvesmoties no pieredzējušiem uzņēmējiem klausoties viņu pieredzes stāstus un to, kā viņi virzījuši savu biznesa ideju, kā piesaistījuši investorus, klientus un ko ir sasnieguši ŠODIEN.  Semināra praktiskajā daļā jaunieši attīstīja sadarbošanās un kontaktu veidošanas prasmes.

MĀCĪBU UZŅĒMUMA DALĪBNIEKI AICINA PIEVIENOTIES TEHNIKUMA AUDZĒKŅUS, KURIEM IR SAVAS BIZNESA IDEJAS, LAI KOPĪGIEM SPĒKIEM TĀS REALIZĒTU. TAS BŪS KAUT KAS AIZRAUJOŠS UN NOTEIKTI NODERĪGS! Sīkāka informācija: Meža pr.13, 106.kab. (skolotāja Linda Meņģe) vai Lāsma Runcīte 2 KL.

 

Lāsma Runcīte 2 KL


Vairāk bildes šeit

Nāc un izveido savu mācību uzņēmumu!

internetam1

Spied uz bildes un uzzini vairāk.

Mūsu skolas galda tenisa izlasei 2.vieta Rīgas reģiona AMI sporta kluba 25. Sporta spēļu sacensībās!!!

16.oktobrī Rīgā, Banku augstskolas telpās tika aizvadīts AMI sporta kluba organizētais profesionālās izglītības Rīgas reģiona  grupu turnīrs galda tenisā. Mūsu skolas galda tenisa komanda tika ielozēta ,,B” apakšgrupā ar Rīgas Stila un modes PVS, Rīgas Tirdzniecības PVS un Olaines MTK kurā tika izcīnīta pārliecinoša 1.vieta, kas deva iespēju cīnīties finālā!

22.oktobrī notikušajā AMI sporta kluba 25.sporta spēļu Finālā par 1.vietu sīvā cīņā ar rezultātu 2:3 tika atzīts Rīgas Tehniskās koledžas pārākums. Mūsu skolas izlasei godpilnā 2.vieta un iespēja startēt AMI sporta kluba organizētajā Latvijas Republikas  profesionālās izglītības čempionātā galda tenisā, kurš norisināsies 30.oktobrī Rīgā!

Mūsu skolas 3.kursa MT audzēknis Roberts Puriņš izcīnīja 2.vietu individuālajās sacensībās!

Ogres tehnikuma galda tenisa izlasē spēlēja:

Roberts Puriņš 3.kurss MTgrupa

Oskars Bulats 3.kurss ETgrupa

Kaspars Ārents 3.kurss MHgrupa

Finālā iekļuva un piedalījās Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Stila un modes PVS, Rīgas Pārdaugavas PVS, Rīgas Tirdzniecības un Radošās industrijas tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža un Ogres tehnikums.

 

Apsveicam!!!

 

Sporta darba organizatore

Ilze Ose - Hlebovicka


Vairāk bildes šeit

Ogres tehnikuma Vecāku sapulce 1.kursu audzēkņiem 2014.gada 31.oktobrī plkst.14:00 Upes pr.16, Zāle, Ogre

Sapulces norises kārtība:

  • Sveiciens vecākiem no Ogres tehnikuma interešu izglītības pulciņiem
  • Informācija par tehnikumu – attīstības perspektīva un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
  • Mācību procesa organizācija un stipendiju saņemšanas kārtība. Direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale.
  • Dienesta viesnīcu darba organizācija. Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja Aina Murāne.
  • Jauniešu iespējas projektos. Projektu vadītājs Sandis Krapāns.

 

Pēc sapulces kopīgās daļas vecāki tiek laipni aicināti tikties individuāli ar nodaļu vadītājiem un grupu audzinātājiem

  • Individuālā tikšanās ar nodaļu vadītājiem un grupu audzinātājiem.

 

Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

Adrese

Aļona Lukašenoka - datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja

Upes pr.16., 35.kabinets

Gunta Āmane - grupu audzinātāja (datorsistēmu tehniķu kursa grupām)

 

Upes pr.16., 19.kabinets

Inga Ieraga - grupu audzinātāja (elektronikas tehniķis)

 

Upes pr.16., 8.kabinets

Tatjana Skābarde - grupu audzinātāja (Grāmatvedības, klientu apkalpošanas speciālistu grupām)

Upes pr.16., 9.kabinets

 

Mežsaimniecības nodaļa

Adrese

Solvita Krodziniece mežsaimniecības programmu nodaļas vadītāja

Upes pr.16., 31.kabinets

Vija Vīksna - grupu audzinātāja (Mežsaimniecības tehniķu grupām)

Upes pr.16., 29.kabinets

Antra Rišē - grupu audzinātāja (Meža mašīnu operatoru, meža mašīnu mehāniķu grupām)

Upes pr.16., 28.kabinets

 

Kokapstrādes nodaļa

Adrese

Oļegs Vovčenko - metodiķis kokapstrādes un namdaru izglītības programmu satura jautājumos

Upes pr.16., U1.kabinets

Ramona Polmane - grupu audzinātāja (Būvizstrādājumu galdnieku, mēbeļu galdnieku, namdaru grupām)

Upes pr.16., U1.kabinets

 

Dizaina nodaļa

Adrese

Ginta Volka - grupu audzinātāja (apģērbu dizaina grupām)

Meža pr.13., 218.kabinets

Violeta Ozola - grupu audzinātāja (vizuālās reklāmas noformētāju grupām un interjera noformētājs)

Meža pr.13., 215.kabinets

Ilze Dzirkale – grupu audzinātāja (multimediju dizaina speciālists)

Meža pr.13., 302.kabinets

 

Pārtikas ražošanas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu izglītības programmu nodaļa

Adrese

Ineta Rumpētere - grupu audzinātāja (Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku, viesmīlības pakalpojumu speciālistu, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu, ēdināšanas pakalpojumu speciālists grupām)

 

Jaunatnes iela 3., 2.stāvs, K3.kabinets

 

 

 

Kontaktinformācija:

Lietvede Guna Sarksņa

T:65024254

Mob:29218772

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

www.ovt.lv

Ogres tehnikumā sveic konkursa "EuroSkills 2014" zelta medaļas ieguvēju Simonu Zelču

15.oktobra  pēcpusdienā Ogres tehnikuma zālē pulcējās Ogres tehnikuma kolektīvs, lai ar uzvaru jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2014" sveiktu savu "zelta meiteni" – šā gada apģērbu dizaina programmas absolventi Simonu Zelču.

Apveicot bijušo tehnikuma audzēkni, Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova atzīmēja Simonas neatlaidīgo raksturu un spēju mobilizēties lielu mērķu sasniegšanai. V.Kaļeiņikova pasniedza balvas Simonai Zelčai un viņas skolotājai Lienai Niedrei. 

Neviltots prieks par Simonas panākumiem ir arī viņas pirmajai skolotājai Ilzei Dzirkalei, kura profesionālos priekšmetus audzēknei mācīja pirmajos kursos, un acīmredzot ielika labus pamatus. "Tas jau bija jūtams pirmajā kursā, ka Simona sasniegs vairāk nekā citi audzēkņi. Viņa pat mani dzina uz priekšu," atklāj I.Dzirkale.

Simona Zelča jauno profesionāļu meistarības konkursa "EuroSkills 2014", kas no 2. līdz 4.oktobrim notika Francijā Lillē, modes tehnoloģiju disciplīnā izcīnīja zelta medaļu. 

"Iegūt tiesības piedalīties šāda mēroga konkursā nav nemaz tik vienkārši – Simonai bija jāpierāda sevi ne tikai Latvijas mērogā, kur 2013.gadā konkursā "Jaunais profesionālis" izcīnīta 2.vieta, bet arī jāiztur iekšējais konkurss un papildus jāgatavojas deviņus mēnešus," stāsta Simonas apģērbu dizaina skolotāja Liena Niedre, kura vadīja audzēknes sagatavošanās procesu un atbalstīja arī konkursa laikā. L.Niedre 4.kursā bija arī Simonas diplomdarba vadītāja. Simona Zelča savu kolekciju veltījusi pazīstamajai meksikāņu gleznotājai un vienai no atpazīstamākajām pasaules feminisma ikonām – Frīdai Kalo, un par savas idejas rezlizāciju saņēma augstāko novērtējumu.

"Lai startētu konkursā, jāzina un jāprot daudz vairāk, nekā māca tehnikumā. Konkursam mūs gatavoja četri pasniedzēji no dažādām ar mākslu saistītām izglītības iestādēm,” atklāj Simona. Ar konkursa gatavošanās procesā iegūtajām zināšanām Simona gatava dalīties arī ar tagadējām apģērbu dizaina programmas audzēknēm, piemēram, kā sagatavot tehnisko dokumentāciju un citām profesionālajām niansēm. Lai piedalītos šādā konkursā, jāprot arī profesionālā angļu valoda, kas arī nav viegls uzdevums.

Latvijas pārstāvji modes tehnoloģiju disciplīnā konkursā EuroSkills piedalījās pirmo reizi, un tās ir pirmās medaļas. 

Simona startēja kopā ar Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas absolventi Anniju Kalnbirzi. Tā kā jaunietes strādāja komandā, katrai tika pasniegta zelta medaļa. Simona un Annija izpelnījās pat divas zelta medaļas – vienu kā labākā Latvijas komanda, jo ieguva vislielāko punktu skaitu, bet otru – kā labākās dalībnieces savā kategorijā.

Nākotnē Simona plāno izveidot savu apģērbu dizaina uzņēmumu, un aicināja  tajā strādāt arī pašreizējās Ogres tehnikuma audzēknes.


Vairāk bildes šeit

Karjeras dienā Ogres tehnikuma audzēkņi dodas uz LLU Meža fakultāti

Karjeras dienā Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) apmeklēja vairāk nekā 100 interesentu, tajā skaitā arī 40 Ogres tehnikuma 3.kursa audzēkņi, kuri apgūst mežsaimniecības jomas specialitātes.

Tāpēc tehnikuma audzēkņiem, atšķirībā no vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēniem, apmeklējot LLU, bija noteikts mērķis – iepazīties ar Meža fakultāti un tās studiju programmām.

Vispirms tehnikuma audzēkņi devās uz Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MeKA), kur MeKA laboratorijas inženieris Andris Dekšnis iepazīstināja ar institūta darbību. Institūts atrodas vienā ēkā ar LLU Kokapstrādes katedr