Meitenes! Vēlieties iejusties modeles lomā?

Ogres tehnikuma audzēknis iegūst 1.vietu Starptautiskā debašu turnīrā

19.-20.martā Iecavas vidusskolā norisinājās 2. Starptautiskais debašu turnīrs „RigaGo’2015”, kurā piedalījās vairāk nekā 30 komandas (150 debatētāji!) no visas Latvijas un kaimiņvalstīm (Baltkrievijas un Krievijas).
Turnīra galvenā tēma bija “Vārda un preses brīvības ierobežošana masu medijos ir/ nav pieļaujama sabiedrības drošības nolūkos”. Jauniešiem bija jādebatē arī par iepriekš nesagatavotām tēmām – katra komanda tematu uzzināja tikai 45 minūtes pirms starta. Turnīra laikā jaunieši piedalījās seminārā-diskusijā, ko vadīja Kārlis Streips, kā arī saliedēšanas un draudzības aktivitātēs.
Ogres tehnikumu šajā turnīrā pārstāvēja OT debašu kluba komanda trīs cilvēku sastāvā: Ričards Gariņš 2MD-2, Reinis Jakobsons 1DTv un Ansis Buiķis 1ETv. Komanda startēja ar ļoti labiem rezultātiem, uzvarot divos debašu riņķos. Tomēr pusfinālā komandas dalībnieks Reinis Jakobsons, kā labākais runātājs (ar ļoti augstu punktu skaitu) tika izvirzīts palīgos Rīgas 1.ģimnāzijas komandai. Apvienotā Ogres tehnikuma un Rīgas 1.ģimnāzijas komanda pārliecinoši trimfēja arī finālā iegūstot 1.vietu starp 20 angļu valodā debatējošām komandām un atnesot Reinim un Ogres tehnikuma zelta medaļu. Liels paldies izsakām arī Lainei Kjazjai 2MD-1 par morālu un tehnisku atbalstu.

Karjeras dienas Jēkabpilī.

Pavasaris ir laiks, kad jaunieši atkal ir izvēles priekšā – ko darīt pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Daudzi jau zina, par ko vēlas kļūt nākotnē, tomēr ir labi, ja pirms galīgās izvēles izdarīšanas iepazītas vairākas profesijas un izglītības iestādes.

12. martā Jēkabpilī notika pasākums „Karjeras diena 2015”, kurā ikvienam jaunietim bija iespēja iepazīties ar izglītības iespējām 14 profesionālās izglītības iestādēs: Ogres tehnikumā, Ērgļu Profesionālajā vidusskolā, Barkavas Profesionālajā vidusskolā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Stila un Modes profesionālajā vidusskolā, Rīgas Celtniecības koledžā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Malnavas koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Rēzeknes tehnikumā un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi jau trešo gadu pēc kārtas dodas uz šo pasākumu un Jēkabpils, kā arī tuvāko novadu 8.,9.,12. klašu skolēnus un viņu vecākus iepazīstina ar tehnikumā apgūstamajām profesijām. Lai klātesošajiem ne tikai pastāstītu, bet arī prezentētu tehnikumā apgūstamās profesijas un iespējas attīstīt savus talantus interešu izglītībā, ar izrādi „Tavas iespējas OT” uzstājās improvizācijas teātra jaunieši- D.L. Dzelme, A. Konyashkina, J.A. Zvaigzne, A. Niedra, D. Vaska, K. Zēna, A. Pudža, L.G Kozlovska un P.Medinskis.

Pēc skolu prezentācijām jauniešiem un viņu vecākiem katras skolas stendā bija iespēja tuvāk iepazīties ar interesējošo profesiju, uzklausīt skolas pārstāvju stāstījumu un saņemt materiālus. Ogres tehnikuma stendā ikviens interesents saņēma prezentācijas materiālu, uzklausīja gan jauniešu, gan pedagogu viedokli par izvēlēto profesiju, apgūstamajiem mācību priekšmetiem, interešu izglītības pulciņiem, kā arī iespējām nākotnē kļūt par Ogres tehnikuma audzēkni.

Lai arī Ogres tehnikumā uzņemšana nākamajam mācību gadam sāksies tikai 8. jūnijā, bet līdz tam katram nākamajam audzēknim jāizdara izvēle – par ko vēlos kļūt un kura profesija man būs piemērotākā. Savukārt tehnikuma kolektīvs laipni aicina iepazīties ar tehnikumu klātienē atvērto durvju dienās 18. martā , 15 aprīlī un arī ikdienā.

Projektu vadītāja Anita Stikute

Karjeras atbalsta pasākumi Ogres tehnikumā

Sadarbībā ar grupu audzinātājiem kopš decembra mēneša Ogres tehnikuma grupās notiek informatīvās audzināšanas stundas par tēmu „Karjeras atbalsta iespējas Ogres tehnikumā”, kuru ietvaros audzēkņi iegūst informāciju par iespējām pilnveidot sevi mācību procesa laikā, iesaistoties ārpusstundu aktivitātēs, starptautiskos projektos un tālākizglītības kursos, kā sagatavot un noformēt darba devēju uzrunājošu CV un motivācijas vēstuli.

Audzināšanas stundās liels uzsvars tiek likts uz darbu un sasniegumu mapes – PORTFOLIO - veidošanu, kura atspoguļo ikviena izaugsmes rādītāju. Ogres tehnikuma audzēkņi (II kursa KL grupas audzēknes Iluta Tauriņa un Sintija Spandega, II kursa KL grupas audzēkne Zanda Burve, I kursa KL grupas audzēkne Sabīne Dzirkale, I kursa RDv grupas audzēkne Alīna Liepiņa) jau ir uzsākuši veidot savus PORTFOLIO un dalās pieredzē tā sagatavošanā, kas nenoliedzami rosina interesi arī citos audzēkņos.

Ogres tehnikuma audzēkņi ir izvēlējušies, par ko kļūt, bet tagad galvenais - apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras un dzīves plānošanā.

Bibliotēkā atrodas informatīvā mape „Karjeras atbalsta iespējas Ogres tehnikumā”, ar kuru lūdzam iepazīties un izmantot gan pilnveidojot sevi, gan mūžizglītības iespēju un darba meklējumos.

Gaidīšu Jūsu priekšlikumus un idejas mapes papildināšanai un pilnveidošanai, un pateicos grupu audzinātājiem par atsaucību un kopsadarbību!

 

projektu vadītāja A.Stikute

Atvērto durvju dienā jaunieši iepazīstas ar Ogres tehnikumu

18.martā Ogres tehnikumā uz Atvērto durvju dienu ieradās ap 100 jauniešu, lai iepazītos ar mācību iestādes piedāvātajām iespējām izvēlētās profesijas apguvē.

Interesi par tehnikumu izrādīja jaunieši ne tikai no Ogres un apkārtējiem novadiem, bet arī krietni attālākām vietām, tajā skaitā Tukuma, Jelgavas, Madonas, Liepājas, Ugāles, Ludzas un Daugavpils.

Vairums no viņiem jau ir pārliecināti par savu izvēli. "Dēls stingri izlēmis, ka mācīsies Ogres tehnikumā par mežsaimniecības tehniķi. Ir jau pieredze šajā jomā – iepazīta nozare, pats arī piedalījies meža stādīšanā,” atklāj Slampes vidusskolas 9.klases skolnieka Audra tētis Andris Blūms.

Rebeka Bumbiere no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas izvēlējusies Ogres tehnikumā apgūt grāmatvedību. 

"Pirmie iespaidi ir ļoti pozitīvi. Man patīk viss – tehnikums, skolotāji, pilsēta. Tāpēc mācīšos tieši šeit,” atklāj Rebeka.


Kā visiem Atvērto durvju dienas apmeklētājiem, arī Rebekai bija iespēja piedalīties Profesionālo prasmju darbnīcā un iegūt Diplomu, kas dos priekšrocības, iestājoties tehnikumā. Grāmatvedības pasniedzēja Inguna Šnokāne, kura vērtēja topošās grāmatvedes zināšanas, par Rebekas uzrādīto līmeni bija ļoti iepriecināta.


Gan Rebeka, gan pārējie skolēnii ar interesei uzņēma Ogres tehnikuma direktores Ilzes Brantes prezentāciju par tehnikuma  attīstību. Tie jaunieši, kuri uzsāks mācības tehnikumā 2015./2016.gadā,varēs apgūt zinības rekonstruētājā mācību ēkā "Aizupēs", kur būs ar vismodernākajām iekārtām tehnoloģijām aprīkoti mācību kabineti.

 

Jaunieši ļoti daudz par mācību iestādi uzzināja arī no tehnikuma audzēkņiem, kuri ar labiem panākumiem piedalās konkursos, olimpiādēs, dažādās interešu izglītības aktivitātēs un ir apmierināti ar izvēlēto mācību iestādi – Ogres tehnikumu.

Uzņemšana Ogres tehnikumā sāksies 8.jūnijā. Vairāk par uzņemšanas noteikumiem var uzzināt tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv sadaļā "Uzņemšana".

 

OT apģērbu dizaineru veikumu vērtē modes mākslinieki

16.martā Ogres tehnikumā (OT) ar topošajiem apģērbu dizaineriem tikās modes mākslinieki Aleksandrs Pavlovs un Šeila.

Jau otro gadu OT Dizaina un tūrisma nodaļas izglītības programmas "Apģērbu dizains" 4.kursa audzēkņus pirms kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas, kas notiks jūnija beigās, visu punktu salikšanai uz "i" uz tehnikumu tiek aicināti modes profesionāļi.

Modes mākslinieki palīdz audzēkņiem sagatavoties kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai – ieteikt pareizos virzienus, norādīt uz veiksmēm un neveiksmēm. Tā ir pēdējā lielā prezentācija pirms kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas.

"Šis ir ļoti svarīgs moments pirms kvalifikācijas darbu izstrādes konkrētajā materiālā, kad topošajām apģērbu dizainerēm ir iespēja uzklausīt ieteikumus, ņemt vērā darba devēja vēlmes un prasības, un, ja nepieciešams, arī ko mainīt. Tā ir profesionāla saruna par un ap modi,” uzsvēra OT pedagoģe Liena Niedre.

OT Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeinikova aicināja audzēknes uztvert prezentāciju kā profesionālās kvalifikācijas eksāmena sastāvdaļu, īpaši ieklausoties kritiskajās piezīmēs un ieteikumos.

Lai pārliecinātos par apģērba dizaina ideju dzīvotspēju, modes mākslinieki ieteica topošajām speciālistēm atbildēt uz vienkāršu jautājumu, vai viņas pašas vai viņu draudzenes labprāt valkātu šos apģērbus.

Ogres tehnikuma lietišķās informātikas olimpiāde “Mazais Paskāla ritenis 2015”

12. martā notika Vispārizglītojošo mācību priekšmetu un Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba programmu nodaļu organizētā lietišķās informātikas olimpiāde “Mazais Paskāla ritenis 2015”. Šī olimpiāde tika organizēta, lai noteiktu Ogres tehnikuma labākos informātiķus un izveidotu komandu dalībai Daugavpils Universitātes organizētajai olimpiādei “Paskāla ritenis 2015”, kas norisināsies 26. martā. Tehnikuma olimpiādes uzdevumi un vērtēšanas sistēma tika veidota atbilstoši republikas olimpiādes kritērijiem. Dalībniekiem trīs astronomisko stundu laikā bija jāveic pieci uzdevumi: tests par aktualitātēm Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē, praktiskie uzdevumi četrās Microsoft Office programmās. Uzdevumus sagatavoja informātikas skolotāja Maruta Dreimane un izglītības programmas Datorsistēmas profesionālo priekšmetu skolotāji Aivars Laganovskis, Arturs Bičols, Jevgenijs Kondratjuks un Viktors Ceiruls. Vērtēšanas procesā iesaistījās arī nodaļu vadītājas Daiga Zvirbule un Aļona Lukašenoka.

Olimpiādei pieteicās 28 dalībnieki, priecē tas, ka tika pārstāvētas visas Ogres tehnikuma nodaļas. Pārliecinošs punktu pārsvars ir diviem audzēkņiem, kas savā starpā dala pirmo vietu.

  1. vieta Edgars Putka 3DT
  2. vieta Kristaps Cerminieks 2DT-1
  3. vieta Kristiāns Pika 3DT

Valsts olimpiādē “Paskāla ritenis 2015” Ogres tehnikumu pārstāvēs Edgars Putka, Kristaps Cerminieks un Kristiāns Pika. Vēlam viņiem veiksmi un izturību!

Pārējie dalībnieki par saviem sasniegumiem var interesēties pie priekšmetu skolotājiem vai nodaļu vadītājiem.

Apsveicam uzvarētājus, un priecājamies par visu dalībnieku sasniegumiem! Kopējais noslēguma pasākums notiks 2015. gada 24. martā plkst. 15.30 Ogres tehnikuma Upes prospekta Aktu zālē. Visi dalībnieki un iesaistītie skolotāji tiek laipni aicināti!

Nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka

Skolēnu mācību uzņēmumu pavasara gadatirgus.

7. martā norisinājās Junior Achievement Latvija Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Pavasara gadatirgus, kurā piedalījās arī Ogres tehnikuma SMU „Access Stories” dalībnieki Linda Jaunīte 1AD un Lāsma Runcīte 2KL. Gadatirgus pulcēja 329 jauniešus no 50 mācību iestādēm un 33 Latvijas vietām. Ogres tehnikuma SMU produkcija, individualizētie tekstila izstrādājumi ar suņu un kaķu šķirnes siluetiem, tika minēta kā sīvākais konkurents nominācijā „videi draudzīgākais produkts”.

Pēc šī gadatirgus Ogres tehnikuma SMU dalībniekiem ir radušās jaunas idejas, ko varētu realizēt, līdz ar to aicinām interesentus pievienoties skolēnu mācību uzņēmumam. Kas zina, varbūt tieši Tu, būsi autors kam iespaidīgam!

Uz Ogri brauc mācīties, kā sagatavot jaunos speciālistus

13.martā Ogrē ieradās profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji un uzņēmēji no visas Latvijas, lai apgūtu Ogres tehnikuma pieredzi, īstenojot darba vidē balstītu izglītību sadarbībā ar uzņēmējiem.

"Esam atbraukuši, lai iepazītos ar ogrēniešu sasniegto, kā īstenot darba vidē balstītas mācības. Jau noslēgti sadarbības līgumi ar vairākiem uzņēmējiem, un jaunajā mācību gadā vēlamies ieviest šo modeli arī savā tehnikumā,” semināra apmeklējuma mērķi atklāj Liepājas Valsts tehnikuma direktora vietnieks Valdis Avotiņš.

Kopā ar Liepājas Valsts tehnikuma vadību seminārā piedalījās arī uzņēmēju pārstāve – SIA "Pica Service" direktore Baiba Gineite, kura pozitīvi vērtē darba vidē balstītas mācības.

"Sadarbība ar mācību iestādi ļauj uzņēmējiem izteikt savas vēlmes, kādus speciālistus mēs vēlētos redzēt savā uzņēmumā, tādējādi uzlabojot audzēkņu profesionālo sagatavotību, no kuras visi ir ieguvēji,” norāda B.Gineite.

Pieredzes apmaiņas semināru organizēja Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera, kas Vācijas Federatīvās Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā Latvijā īsteno VETnet projektu. Projekta mērķis ir ieviest duālās sistēmas (darba vidē balstītas mācības) elementus arodizglītībā 11 valstīs, tostarp Latvijā.

Šis seminārs bija kā loģisks turpinājums Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameras rīkotajam forumam "Paplašini savas izredzes! Gūsti darba pieredzi darba vidē balstītās mācībās!”, kas notika 27. un 28. februārī izstādē "Skola 2015" un kurā piedalījās arī Ogres tehnikuma audzēkņi un uzņēmumu pārstāvji. 

Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras VETnet projekta vadītāja Ramona Neuse, uzrunājot semināra dalībniekus, pauda īpašu prieku par projektā iesaistīto Ogres tehnikuma audzēkņu piedalīšanos seminārā, kuri iepazīstināja ar saviem ieguvumiem, apgūstot darba vidē balstītas mācības. 

Darba vidē balstītas mācības SIA "Hansa elektronika" apgūst 1., 2.kursa un vidusskolas grupu audzēkņi. 1.kursa audzēknis Edijs Gavriļenko jau pēc pirmajām divām praksē aizvadītajām nedēļām, kurām drīz sekos vēl tikpat ilgs praktizēšanās posms, izteicis vēlēšanos vasarā strādāt algotā darbā šajā uzņēmumā.

"Iesaistoties darba vidē balstītās mācībās, audzēkņi paaugstina konkurētspēju darba tirgū. Izglītības programmas "Elektronikas tehniķis" 2.kursa audzēknis Sandis Mālnieks, kurš profesiju apgūst tieši šādā veidā, valsts profesionālās meistarības konkursā "Elektroniķis 2014" pērnā gada decembrī  izcīnīja 2.vietu. Šajā konkursā sekmīgi startēja vēl trīs 2.kursa audzēkņi,” uzsver Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Ogres tehnikums ir viena no pirmajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas 2013.gadā uzsāka šo projektu. Tā paša gada 3.oktobrī Ogres tehnikumā tika parakstīti  sadarbības līgumi starp mācību iestādi, 22 pirmā kursa audzēkņiem un astoņiem uzņēmumiem. Patlaban darba vidē balstītās mācībās ir iesaistīti 102 Ogres tehnikuma audzēkņi pie 39 uzņēmējiem.

To astoņu uzņēmumu vidū, kuri pirmie atbalstīja darba vidē balstītu izglītību, bija arī SIA "Hanzas elektronika" un SIA "Malevss". Ar abiem uzņēmumiem turpinās veiksmīga sadarbība jauno speciālistu sagatavošanā, tāpēc par semināra norises vietu tika izvēlēti tieši šie uzņēmumi.

Semināra dalībnieki tikās ar SIA "Hanzas elektronika" valdes locekli, viceprezidentu  Alvi Vaguli un SIA "Malevss"  valdes priekšsēdētāju Māri Legzdiņu.

 

"Uz Ogres tehnikumu mēs raugāmies cerīgi - mācību iestādei attīstoties un ieviešot jaunas iekārtas un tehnoloģijas, darba tirgū nonāks vēl labāk sagatavoti speciālisti. Mūsu uzņēmumā strādā arī vairāki tehnikuma absolventi, un mēs ar viņu veikumu esam apmierināti," atklāj M.Legzdiņš, pēc kura iniciatīvas, ievērojot uzņēmēju intereses, tehnikumā izveidota jauna izglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists". 

Semināra dalībnieki iepazinās ar uzņēmumiem, kuri nodrošina ar prakses vietām Ogres tehnikuma audzēkņus, kā arī pārrunāja, kā uzlabot darba vidē balstītu mācību kvalitāti.

OT Madonā prezentē mākslas un dizaina profesijas

25.februārī  Ogres tehnikuma (OT) Dizaina un tūrisma nodaļas audzēkņi un pedagogi piedalījās Dizaina dienā Madonā, lai tiktos ar nākamajiem OT audzēkņiem.

"Dizaina diena Madonā” ir tradicionāls pasākums, kas tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt Madonas un tuvāko novadu profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņus, vecākus ar mākslas un dizaina tālākizglītības iespējām Latvijā. 

Viena no populārākajām mācību iestādēm, kurā jaunieši izvēlas apgūt ar mākslu saistītas profesijas, ir arī Ogres tehnikuma Dizaina un tūrisma nodaļa, kas piedāvā piecas izglītības programmas: "Apģērba modelētājs", "Interjera noformētājs", "Vizuālās reklāmas noformētājs",  "Multimediju dizaina speciālists", "Video operators". 

Dizaina dienas dalībnieki varēja arī pārliecināties, kādas prasmes audzēkņi apgūst, mācoties Ogres tehnikumā. "Multimediju dizaina programmas 1.un 2.kursa audzēkņi  ne tikai piedalījās prezentācijas veidošanā par dizaina un mākslas specialitātēm, kuras var apgūt tehnikumā, bet arī darbojās turpat uz vietas, iemūžinot pasākuma norisi foto un video,” norāda  Dizaina un tūrisma nodaļas pedagogs Toms Ezerietis.

Citu norišu starpā topošie multimediju mākslinieki un video operatori  filmēja un fotografēja  modes skati - konkursu, kurā piedalījās arī Ogres tehnikuma topošās apģērbu dizaineres.

"Modes skatē – konkursā piedalījāmies ar trim apģērbu kolekcijām, kuras veidojušas nu jau mūsu tehnikuma absolventes. Žūrijas un skatītāju vērtējumam piedāvājām  Līgas Čalpas kolekciju "Rakstu zīmes", Gunitas Čipenas "Never ending story" un  Simonas Zelčas "Femma Frīda". Mūsu tehnikums ar savām kolekcijām startēja tērpu grupā "Dizaina tērps", un Gunitas Čipenas kolekcija izpelnījās žūrijas Simpātiju balvu. Atzinīgi tika novērtēti ne tikai tērpi, bet arī to pasniegšanas veids, par ko jāpateicas tērpu demonstrētājām – deju studijas "Teixma" dalībniecēm,” saka Dizaina un tūrisma nodaļas skolotāja Liena Niedre.