Ogres tehnikums īstenos pieaugušo izglītības projektu

Ogres tehnikuma (OT) konventa paplašinātajā konventa sēdē diskutēja par pieaugušo izglītības iespējām profesionālās izglītības kompetences centros, t.sk., ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanu sadarbībā ar pašvaldībām.

Sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas, nozaru asociāciju pārstāvji, profesionālo izglītības kompetences centru vadība, kā arī pašvaldību vadītāji.

Ogres tehnikumam izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Ogres un Ikšķiles novada pašvaldībām, kuru pārstāvji darbojas arī OT konventā. 17.maija sēdē OT konventa sastāvā iekļauts arī Kokneses novada pašvaldības deleģētais pārstāvis – Kokneses novada pašvaldības izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, kura atrodas Kokneses novadā, pēc reorganizācijas jauno mācību gadu uzsāks kā Ogres tehnikuma struktūrvienība.


Mācību iestāde piedāvā ēdināšanas pakalpojumu, biškopības un lauku īpašuma apsaimniekotāja profesionālās izglītības programmas. Nepietiekamā audzēkņu skaita dēļ jāmeklē jaunas tradīcijām bagātās profesionālās mācību iestādes saglabāšanas un attīstības iespējas.

95 gadu mācību iestādes pastāvēšanas laikā Vecbebros izveidota laba mācību un materiālā bāze, te strādā pieredzējuši un profesionāli pedagogi.

"Pašvaldība šīs pārmainās vērtē pozitīvi. Slēgt mācību iestādi nav prāta darbs, tāpēc kopīgi domāsim, kā to piepildīt. Mācību programmu īstenošanu pārņem Ogres tehnikums, un jau tuvākajā laikā tiks noslēgts sadarbības līgums par mūsu mācību bāzes izmantošanu. Pagaidām esošās izglītības programmas saglabāsies – skatīsimies, kuras programmas ir pieprasītas, kuras – nē," atklāj I. Klaužs.

Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci, savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu no šī gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim Latvijā tiks īstenots projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kurā iesaistījies arī Ogres tehnikums.

"Pieaugušo izglītības īstenošanai Ogres tehnikumā piedāvāsim gan visas esošās, gan nozares vajadzībām mūsu iespēju robežās arī jaunas izglītības programmas. Vienu daļu pieaugušo izglītības programmu īstenosim Vecbebros. Savukārt labiekārtotās mācību klases Vecbebros izmantosim tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu speciālistu praktisko mācību organizēšanai," informē OT direktore Ilze Brante.

Kokneses pašvaldības izpilddirektors pauž atbalstu pieaugušo izglītības īstenošanai Vecbebros, jo laika gaitā ir pierādījies, ka jaunieši pēc pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nav gatavi apgūt biškopja profesiju. Ar biškopību pārsvarā vēlas nodarboties pieauguši cilvēki ar augstāko lauksaimniecisko izglītību, kam ir vēlme paplašināt savas zināšanas.

Pieaugušo izglītības īstenošanai Vecbebros jau ir iestrādes, un šobrīd mācību dravā praktizējas grupas, kas biškopības programmu apgūst sestdienās un svētdienās. Šādas pašas grupas izveidotas arī lauku īpašumu apsaimniekotāja izglītības programmā. Arī tuvāko zemnieku saimniecību īpašnieki labprātāk sadarbojas ar pieaugušiem cilvēkiem, piebilst I. Klaužs.


"Profesionālās kompetences centros ir ieguldīti apjomīgi finanšu līdzekļi, modernizēta infrastruktūra, iegādātas modernas tehnoloģijas, mūsdienīgs aprīkojums, un esam gatavi īstenot pieaugušo izglītības programmas," apliecina I. Brante.

Jau drīzumā arī OT uzsāks pieaugušo izglītību atbalsta projekta ietvaros, lai mācības tiktu nodrošinātas tuvāk dzīves vietai un saistībā ar darba tirgus vajadzībām. OT vadība jau tikusies ar Ikšķiles novada un Ogres pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, lai apzinātu vēlmes un vajadzības.

"Ikšķiles novadā, kur aprīlī reģistrētais bezdarba līmenis ir tikai 3,2%, salīdzinot valstī kopumā – 7,8%, Pierīgā – 5,1%, šī projekta īstenošanas gadījumā nebūtu nepieciešams risināt bezdarba situāciju, bet nodarbināto profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas," norāda Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Vislielākais bezdarbnieku skaits Ikšķiles novadā ir iedzīvotāji ar augstāko izglītību, līdz ar to būtu nepieciešamas profesionālās izglītības programmas darbinieku pārkvalifikācijai, ko varētu nodrošināt pieaugušo izglītība. Veicot uzņēmēju aptauju, noskaidrots, ka tajā pašā laikā ir pieprasījums pēc mazāk kvalificētiem darbiniekiem – dažādu darbu strādniekiem, istabenēm, auklītēm. Ikšķiles novada uzņēmēji izrāda interesei arī par grāmatvedības, klientu apkalpošanas kursiem.

Ogres tehnikumam ir jau uzkrāta pieredze pieaugušo izglītības organizēšanā, piedāvājot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, novērtējot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences.

OT saņem Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Gada balvu

Šogad pirmo reizi "Vācijas-Latvijas uzņēmējdarbības balvas" un Vācijas - Baltijas Tirdzniecības kameras VETnet projekta ietvaros pasniegta balva nominācijā "Uzņēmīgākā profesionālās izglītības iestāde". Īpašā profesionālās izglītības balva "MĒS MĀCĀMies" iedibināta 2016.gadā, bet šogad pirmo reizi tā piešķirta izglītības iestādēm. Par pirmo prestižās balvas ieguvēju kļuvis PIKC "Ogres tehnikums" (OT). Atzīstot Ogres tehnikumu par vislabāko profesionālo izglītības iestādi, žūrija uzsver augstos kvalitātes standartus, kas ir ieviesti un arī regulāri tiek kontrolēti profesionālo izglītības iestāžu sadarbības uzņēmumos. Svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās OT direktore Ilze Brante, direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka. Profesionālās izglītības balvu pasniedza Latvijas Republikas ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. "Mēs jūtamies novērtēti," par piešķirto balvu saka I.Brante. OT direktore atklāj, ka vislielāko ieguldījumu tik augsta apbalvojuma saņemšanai devusi direktora vietniece mācību jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere un Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. I.Brante saka paldies ari portālam "OgreNet.lv" par informatīvo atbalstu un darba vidē balstītu mācību īstenošanas atspoguļošanu Ogres tehnikumā. Pieteikties balvai varēja profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno darba vidē balstītas mācības. Finālā iekļuva trīs profesionālās izglītības iestādes – PIKC "Rīgas Valsts tehnikums", PIKC "Valmieras tehnikums" un PIKC "Ogres tehnikums". Pēc pieteikumu saņemšanas OT ieradās žūrijas pārstāvji, lai pārliecināto, kā tiek īstenotas darba vidē balstītas mācības. Šogad tehnikumā būs pirmais izlaidums audzēkņiem, kuri pirmajā kursā 2013.gadā uzsāka darba vidē balstītas mācības. OT bija pirmo sešu profesionālo izglītības iestāžu skaitā, kas iesaistījās šī projekta īstenošanā. "Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālā izglītības iestāde, kurā darba vidē balstītās mācībās ir iesaistīti audzēkņi, kuri mācās četrgadīgajās izglītības programmās. Kopumā šajā mācību gadā tehnikumā darba vidē balstītās mācības apgūst 281 audzēknis," norāda I.Dzirkale. Žūrijas pārstāvjiem bija iespēja uzdot jautājumus audzēkņiem, kuri uzstājās ar prezentācijām par savu pieredzi darba vidē balstītās mācībās. Ar žūriju tikās arī topošais viesmīlības pakalpojumu speciālists audzēknis Nils Pumpuriņš. Nils mācās vēl tikai 2.kursā, bet jau paralēli mācībām strādā "Radisson Blu Hotel & Resorts" tīkla viesnīcā "Rīdzene" par uzņemšanas dienesta speciālistu. "Pirmajā kursā Nils uzsāka praksi viesnīcas "Rīdzene" saimnieciskajā dienestā, bet jau ieguvis pastāvīgu darbu, un ir gandarīts par sasniegto. Viesnīcā ir elastīgs darba grafiks, kas ļauj savienot darbu ar mācībām," stāsta I.Rumpētere. "Nils nav vienīgais, mums ir daudz tādu pozitīvu piemēru. Audzēkņi, kas šogad gatavojas absolvēt tehnikumu ar iegūstamo kvalifikāciju "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists", strādā ļoti prestižos restorānos un dažādos ēdināšanas uzņēmumos. Darba vidē balstītās mācības, jau no 1.kursa praktizējoties uzņēmumos, veicina jauniešu profesionālo izaugsmi un ļauj ātrāk un veiksmīgāk atrast savu vietu darba tirgū." Žūrijas pārstāvji uzklausīja arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus no Spānijas. No 4.aprīļa līdz 15.jūnijam Ogres tehnikums koordinē darba vidē balstītas mācības deviņiem jauniešiem no Spānijas. "Pirmo reizi Ogres tehnikumā tiek nodrošināta darba vidē balstītas mācības ne tikai mūsu audzēkņiem, bet arī Spānijas profesionālo izglītības iestāžu jauniešiem. Tā ir mūsu pirmā pieredze, bet mēs noteikti turpināsim koordinēt darba vidē balstītas mācības citu valstu jauniešiem. Tas mums ietverts arī tehnikuma internacionalizācijas stratēģijā," norāda S.Jasinska. Kopā ar spāņu jauniešiem prezentācijā piedalījās arī uzņēmēji, pie kuriem Spānijas audzēkņi iziet praksi. Šie uzņēmēji vēlas dibināt kontaktus un iziet starptautiskā tirgū. "Mums ir ļoti laba sadarbība ar Ogres un Ikšķiles novada pašvaldībām un šajos novados strādājošiem uzņēmējiem. Viens no mūsu sadarbības partneriem – AS "HansaMatrix" pagājušajā gadā par darba vidē balstītām mācībām elektroniķiem ieguva Profesionālās izglītības balvu "MĒS MĀCĀMies" nominācijā "Atsaucīgākais uzņēmums". Šogad šai nominācijai bija pieteikts vēl viens mūsu sadarbības partneris – SIA "Malevss" -, kurš iekļuva finālā. Savukārt AS "HansaMatrix" iekļuva finālistu vidū, kas pretendēja uz Vācijas-Latvijas Uzņēmējdarbības balvu, kuras moto šogad ir "Industrija 4.0 - gatavs jaunās paaudzes tehnoloģijām", un ieguva Simpātiju balvu – iespēju uz laiku lietot jaunu Porsche markas automašīnu," informē I.Brante. OT saņēma piemiņas balvu un apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju diviem pārstāvjiem.

Ogres tehnikuma audzēkņi piedalās biznesa plānu konkursā Malnavā

21. aprīlī ar biznesa plānu prezentācijām noslēdzās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu biznesa plānu konkurss ,,Esi aktuāls arī rīt!”. Konkursu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Malnavas koledžu. Konkursa 1. kārtā tika iesūtīti 24 biznesa plāni no 16 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, bet tikai 15 labākie biznesa plāni tika uz konkursa 2. kārtu.

Ogres tehnikums regulāri piedalās šāda veida biznesa plānu konkursos. Lai piedalītos šāda veida konkursā, katram audzēknim bija jāsagatavo un jāiesūta biznesa plāns, kuru vērtēja žūrija. Audzēkņu biznesa plānus vērtēja:

  • Inga Bolmane, Junior Achievement -Young Enterprise Latvija, Programmu direktore;
  • Valdis Mitenbergs, Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) Komercdarbības konsultants;
  • Vita Pučka, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja AS "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Tehnikuma audzēkņi Sabīne Dzirkale ar biznesa plānu SIA ,,FEMI” un Ādams Larionovs ar biznesa plānu SIA „GLOW WOOD”, ieguva tiesības pārstāvēt Ogres tehnikumu biznesa plānu konkursa 2. kārtā. Konkursa 2. kārtā audzēkņiem bija jāsagatavo biznesa idejas prezentācijas un jāatbild uz žūrijas āķīgajiem jautājumiem.

Tā kā konkurss norisinājās 2 dienas no 20. līdz 21. aprīlim, konkursa organizatori, dalībniekiem un viņu pedagogiem, bija sarūpējuši ļoti interesantu programmu - sākumā audzēkņi apmeklēja Latvijas robežkontroles punktu, lai iepazītos ar ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem pierobežā. Pēc tam sekoja radošās darbnīcas Malnavas muižas korpusā un Nūmernes skatu torņa apmeklējums. Otrā diena norisinājās biznesa ideju prezentācija. Sīvas konkurences rezultātā

1.vietu izcīnīja Malnavas koledžas audzēknes Lenora Visocka un Mairita Laurane ar biznesa plānu SIA “Sulu bode” par sulu spiešanas pakalpojumu sniegšanu.

2.vieta tika piešķirta PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” audzēknim Jānim Vāverei ar biznesa plānu SIA „MOBILE WASH” ,kura uzņēmums nodarbosies ar mašīnu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu.

3.vietu ieguva Krista Celma no PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma”, kura rakstīja biznesa plānu par zīdkoku audzēšanu Latvijā.

4.vietu ieguva Ogres tehnikuma audzēknis Ādams Larionovs ar biznesa plānu SIA „GLOW WOOD”, kura biznesa ideja ir saistīta ar epoksīda sveķu un neona pigmenta izmantošanu koka izstrādājumos.

Links uz video: http://karsava.lv/videos/profesionala-izglitibas-iestazu-studenti-malnavas-koledza-prezente-biznesa-planus/

OT audzēknis izcīna trešo vietu kokgāzēju sacensībās Igaunijā

21. un 22.aprīlī Igaunijā norisinājās starptautiskās kokgāzēju sacensības "Xtreem CUP", kurās startēja arī Ogres tehnikuma (OT) komanda.

Sacensībās piedalījās 39 kokgāzēji no Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Latvijas. Mūsu valsti šajās sacensībās pārstāvēja Latvijas profesionālo kokgāzēju izlase un trīs OT Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi – Matīss Mūrnieks (3MT), Dagnis Daņiļevičs (2MT) un Rūdolfs Mahts (1MT).

Vislabāk sacensībās veicās OT komandas pārstāvim Matīsam Mūrniekam, kurš Junioru grupā precīzajā garumošanā izcīnīja 3.vietu. Kopvērtējumā Matīss ierindojās 4.vietā Junioru grupā (U24) un 17.vietā starp visiem 39 dalībniekiem.

Matīss šajās pašās sacensībās "Xtreem CUP" piedalījās arī pirms gada, kur kopvērtējumā izcīnīja 860 punktus, bet šogad - 1470 punktus, kas liecina par mērķtiecīgu un vērā ņemamu profesionālo izaugsmi. Matīsam ir visi priekšnoteikumi, lai viņš nākotnē tiktu iekļauts Latvijas profesionālo kokgāzēju izlasē.

"Lai sasniegtu augstus rezultātus, katru dienu jātrenējas. Divu mēnešu laikā mūsu audzēkņi piedalījušies četrās sacensībās pēc kārtas. Salīdzinot sacensībās gūtos punktus, Matīsam rezultāts ir tikai audzis. Sacensībās Rāmavā Matīss ieguva 1354 punktus, Luua Meža skolas profesionālajās sacensībās – 1453, bet starptautiskajās sacensībās "Xtreem CUP" – 1470 punktus," norāda OT profesionālo priekšmetu skolotājs, Kokgāzēju pulciņa konsultants Armands Lapinš.

A.Lapiņš uzsver, ka viens no svarīgākajiem nosacījumiem, kas ļauj pretendēt uz augstu vietu, ir uzdevuma kvalitatīva izpilde sacensībās: "Pirms tam notika Luua Meža skolas profesionālās sacensības, kurās Igaunijas pārstāvis Pēteris Mita bija priekšā Matīsam, bet starptautiskajās sacensībās Matīss aizgāja viņam garām, jo bija ņēmis vērā manus norādījumus."

Piedalīties starptautiskās sacensībās varēja tikai tie dalībnieki, kas zemāka ranga sacensībās bija savākuši 1250 punktus. Matīsam Mūrniekam (3MT) un Dagnim Daņilevičam (2MT) tas izdevās Kokgāzēju sacensībās, kas aprīļa sākumā notika Rāmavā, 25.starptautiskās lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības, komunālās saimniecības un mežizstrādes izstādes "Pavasaris 2017" laikā.


Pēc 18. un 19.aprīlī notikušajām Luua Meža skolas (Igaunija) profesionālajām sacensībām, kurās piedalījās seši OT audzēkņi: Matīss Mūrnieks (3MT), Dagnis Daņiļevičs (2MT), Jevgēnijs Semjonovs (2MT), Gints Kārlis Bernšteins (1 MT), Rūdolfs Mahts (1MT) un Dāvis Kristers Ločs (1 MT), tiesības piedalīties starptautiskajās sacensībās ieguva Rūdolfs Mahts.

Jevgēnijs Semjonovs (2MT) un Gints Kārlis Bernšteins (1MT) šoreiz nekvalificējās starptautiskajām sacensībām, taču guva vērtīgu pieredzi, piedaloties Luaa Meža skolas profesionālajās sacensībās.

"Tas bija ļoti noderīgi, lai gūtu pieredzi meža sportā, jo pirmo reizi piedalījos meža stafetē," atklāj Jevgēnijs. "Tā ir jauna pieredze, arī starptautiska, jo sacentāmies ar audzēkņiem no Igaunijas. No viņiem var daudz ko mācīties, un varējām daudz iegūt profesionālās izaugsmes ziņā," piebilst Gints Kārlis.

13.maijā OT komanda dosies uz Latvijas atklāto čempionātu kokgāzējiem, kas notiks Kuldīgā, pasākuma "Meža ABC" ietvaros.

Šīs sacensībās būs labs treniņš OT kokgāzēju komandai, kura gatavojas 16.Eiropas mežsaimniecības studentu čempionātam, kas maijā nogalē notiks Šveicē.

Ogres tehnikumā viesojas mājturības skolotāji no Jelgavas novada

Ogres tehnikums (OT) kļuvis par iecienītu vietu, kur skolēniem turpināt apgūt izglītību. Iepazīties ar tehnikuma piedāvātajām iespējām ieradās 16 Jelgavas novada mājturības skolotāji.

Sigita Jasinska, OT Projektu nodaļas vadītāja, atzīst, ka pedagogu iepazīstināšana ar izglītības iestādēm Latvijā ir vajadzīgs un vērtīgs pasākums. Atbraucot uz Ogres tehnikumu, var savām acīm redzēt, kādas iekārtas, kādas iespējas šeit ir.

"Mēs neesam vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, bet domāju, ka šobrīd esam viena no labākajām, ņemot vērā veiktos ieguldījumus gan infrastruktūrā, gan aprīkojumā," uzskata S.Jasinska.

Vienpadsmit gadus Ogres tehnikumā strādā Baiba Astra, profesionālo priekšmetu skolotāja, kura māca arī krāsu mācību Dizaina un mākslas nodaļā. Pedagoģe novērojusi, ka ļoti smalka, niansēta krāsu izjūta cilvēkam pārsvarā ir no dabas dota, bet to iespējams arī mērķtiecīgi attīstīt. Ne visi audzēkņi, kas pārsteidz ar savu varēšanu, savulaik mācījušies kādā no mākslas skolām.

"Pie mums atbraukušos Jelgavas novada skolotājus šodien iepazīstinām ar tehnikumu un, lai viņiem tas brauciens nebūtu par vienkāršu, tad ir dots darbiņš," ar smaidu saka B.Astra.

Ogrēnieši ciemiņiem sarūpējuši uzdevumu – jāizveido savu sapņu istaba. Šajā nodarbē parādās autora tonālā izjūta, sapratne par stiliem, detaļām, krāsām…

Jelgavas novada Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja Sarmīte Tauriņa, iepazīstinot ar mērķi, kāpēc mērots ceļš uz Ogri, atklāj, ka vēlas savām acīm pārliecināties par to, ko varētu ieteikt sava novada skolēniem, kur mācīties tālāk, jo ne vienmēr Atvērto durvju dienās visi potenciālie audzēkņi, kas konkrētajā vietā labprāt mācītos, līdz turienei aizbrauc, tāpēc papildus informācija pedagogiem lieti noder. Par Ogres tehnikumu dzirdētas labas atsauksmes.

Ar redzēto apmierināta ir arī Iluta Aleksīna, Ozolnieku novada Salgales pamatskolas mājturības tehnoloģiju skolotāja, informātikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā, jo valstī profesionālās izglītības attīstībai šobrīd ir labvēlīga augsne.

OT jaunieši svin Eiropas dienu!

Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvalde un aktīvie jaunieši 2017.gada 9.maijā svinēja Eiropas dienu piedaloties “Atvērto durvju dienā” interaktīvās un izzinošās aktivitātēs jauniešiem, ko piedāvāja Eiropas Savienības māja, Ārlietu ministrija, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs, Latvijas Republikas Saeima, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Europe Direct informācijas centri Valmierā un Liepājā.

Ogres tehnikumam apmeklēja Gruzijas vēstniecību, kas ir Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecība, kurā jaunieši iepazinās ar diplomātu darbu Latvijā, uzzināja par Gruzijas vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, tūrisma iespējām un degustējām Gruzijas limonādes.

Prieks un lepnums mums bija par iespēju apmeklēt MÁDARA Cosmetic jaunajās mājās, un iepazīst ražošanas procesu no formulu izstrādes līdz kosmētikas pildīšanai pudelītēs, kad tās visbeidzot apzīmogo trīs īpašākie vārdi pasaulē – MADE IN LATVIA. Viesošanās laboratorijā (stāsts par produktu izstrādes procesu, izejvielām, produktu kvalitātes kontroli), ražošanas zonā (stāsts par ražošanas iekārtām, ražošanas procesiem), pildīšanas zonā (stāsts par pildīšanas iekārtām, iepakojumu), produktu izmēģināšana ražotnes veikalā.

Audzēkņu pašpārvalde jau Labo darbu nedēļas ietvaros bija kļuvuši par brīvprātīgajiem palīgiem biedrībai „Dzīvnieku pansija „Ulubele””. Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” 2012./2013. gadā īstenoja ESF projektu Dzīvnieku policijas kustības izveidei, kā rezultātā ir izveidota vienota tīmekļa vietne www.dzivniekupolicija.lv. Dzīvnieku patversmes darbībā ļoti būtiska ir gan atrasto dzīvnieku informācijas ātra ievietošana internetā, gan sludinājumu lapu sistēma, tās darbība un pozitīvā ietekme – pateicoties savlaicīgi izvietotai informācijai, kā arī izlīmētām sludinājumu lapām, dzīvnieki atgriežas mājās pie saimniekiem.

Sagatavoja: Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

Projekts "Ikšķiles novads kadrā" noslēdzas ar izstādi

Ogres tehnikumā (OT) šodien atklātajā izstādē varēs apskatīt praktiskajā foto seminārā "Ikšķiles novads kadrā" tapušās fotogrāfijas.

Pagājušajā gadā no 24. līdz 26.novembrim 15 jaunieši piedalījās OT organizētajā praktiskajā foto seminārā "Ikšķiles novads kadrā", kura laikā tehnikuma pasniedzēju vadībā apguva teorētiskos un praktiskos pamatus fotogrāfijas radīšanā un apstrādē, kā arī veica radošus uzdevumus.

Izstādē apskatāmi projekta dalībnieku darbi gan no plenēra Ikšķiles novadā, gan praktiskā darba OT foto studijā.

OT audzēkņu pašpārvalde piedalījās Ikšķiles novada pašvaldības izsludinātajā jauniešu projektu konkursā, kurā ieguva 500 eiro finansiālu atbalstu savam projektam.

"Tā bija Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes iniciatīva – palīdzēt Ikšķiles novada jauniešiem apgūt praktiskas iemaņas fotomākslā. Lai to īstenotu, organizējām trīs dienas ilgu praktisku foto semināru. Izrādījās, ka rudenīgie laika apstākļi bija tikai ieguvums radošajā procesā savdabīgu foto efektu radīšanā. Paldies visiem jauniešiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam un piedalījās šajā projektā. Ceru, ka tas visiem dalībniekiem bija grandiozs piedzīvojums, un pedagoga Laura Kalniņa vadītās nodarbības dos ierosmi turpmākajām radošajām izpausmēm," izstādes atklāšanā teica projekta vadītāja, OT direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

Uz izstādes atklāšanu bija ieradusies Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Dace Kļaviņa un Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Ikšķiles novada pašvaldība pirms vairākiem gadiem uzsāka aktīvu darbu jaunatnes jomas attīstībā. Jau trešo gadu pašvaldība pēc Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītājas Agneses Jankunas iniciatīvas organizē Jauniešu projektu konkursu, par kuru jaunieši izrāda arvien lielāku interesi.

"Pašvaldību priecē un rada gandarījumu jauniešu izpratne, ka viņi var kaut ko darīt ne tikai savā, bet arī sabiedrības labā. Projekts "Ikšķiles novads kadrā" pierāda, ka jauniešiem ir lokālpatriotisma jūtas un viņi vēlas popularizēt savu novadu. Jauniešiem savos darbos izdevies niansēti parādīt lietas pavisam citā gaismā, kā mēs to ikdienā esam pieraduši redzēt. Tā ir mākslas iespēja likt cilvēkam paraudzīties uz lietām citādāk. Paldies Ogres tehnikumam par radīto iespēju mūsu novada jauniešiem ļaut izmantot tehnoloģijas un pedagogu profesionālās zināšanas, gūt vērtīgu pieredzi un prasmes, kas noderēs gan profesionālajā, gan hobija līmenī," sacīja D.Kļaviņa.

Projekta dalībnieki saņēma Ikšķiles novada pašvaldības Pateicības par dalību Ikšķiles novada jauniešu projekta konkursa ietvaros īstenotajā projektā "Karjeras atbalsta seminārs "Ikšķiles novads kadrā"", kā arī piemiņas veltes.

D.Kļaviņa pasniedza Pateicību arī OT direktorei Ilzei Brantei, OT direktores vietniecei kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandai Auziņai un Dizaina un mākslas nodaļas pedagogam Laurim Kalniņam.

Tā nav nejaušība, ka izstādes atklāšana notika vienā dienā ar OT Gada balvas mākslā un dizainā "Lāpsta 2017" ceremoniju, jo projekta dalībnieki saņēma balvu "Čaklā lāpstiņa" nominācijā "Ikšķiles foto kadra meistari".

Par "Čaklās lāpstiņas" balvas ieguvējiem kļuva: Agnese Ločmele, Haralds Rūsiņš, Estere Terēze Valtere, Ralfs Meilerts, Krista Evita Damkevica, Krista Undīne Skutele, Annija Debesniece, Kristina Vjatera, Sabīne Reinfelde, Mairis Balodis, Jūlija Guļbinska, Lote Kivilande.

Pašlaik izstāde apskatāma Ogres tehnikums II stāva vestibilā, bet tā ir ceļojošā izstāde un ar to varēs iepazīties arī citviet Ikšķiles novadā.

OT skatāma mākslinieka Pētera Justoviča piemiņai veltīta izstāde

No 11.maija līdz 11.jūnijam Ogres tehnikuma (OT) Izstāžu zālē ikviens interesents var apmeklēt Pētera Justoviča izstādi "Klusais spēks".

"Pētera Justoviča ģimene mums uzticēja viņa darbus. Tie ir skaisti, oriģināli, rūpīgi glabāti un tagad izlikti Izstāžu zālē 4.stāvā. Darbi ir ļoti neparasti, ar dziļu saturu un prasa rūpīgu iedziļināšanos. Izstādē redzami arī darbarīki, ar kuriem strādājis mākslinieks. Izstāžu telpā iekārtota maza darbnīciņa. Tā ir liela ģimenes uzticēšanās, ka darbarīkus var brīvi aplūkot, aptaustīt un saprast, kā tapuši šie neparasti smalkie darbi," stāsta OT Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja V.Kaļeiņikova.

Daudzi OT pedagogi, audzēkņi un absolventi pazīst Pēteri Justoviču, jo viņš bija ilggadējs Dizaina un mākslas nodaļas vizuālās reklāmas skolotājs.

"Ļoti zinošs, prasīgs vairāk pret sevi nekā saviem audzēkņiem. Ar savu piemēru, vēlmi perfekti izdarīt darbu rosināja tāpat rīkoties arī jauniešus. Izcils kompozīcijas pazinējs, bet viņam nešķita, ka visu labi izdarījis, uzzinājis un iemācījies. Pēteris nemitīgi pētīja, meklēja un uzlaboja," tā par savu bijušo kolēģi saka V.Kaļeiņikova.

Par Pētera Justoviča pedagoga talantu liecina viņa audzēkņu panākumi dažādos profesionālajos konkursos.

Pagājušajā gadā P.Justoviča audzēkne Renāte Balode saņēma Dizaina un mākslas nodaļas Gada balvu "Lāpsta". Šogad Gada balvu "Lāpsta" izpelnījās vēl viena Pētera Justoviča audzēkne – Estere Terēze Valtere. Tas lielā mērā ir arī skolotāja nopelns. Šogad Gada balva tika piešķirta arī pašam Pēterim Justovičam, un to saņēma viņa dzīvesbiedre Jautrīte Glaudiņa.

Gada balvu "Lāpsta 2017" pasniedza P.Justoviča bijusī audzēkne un kolēģe Līva Graudumniece: "Es iepazinu Pēteri, kā ļoti prasīgu pasniedzēju, ļoti jūtīgu cilvēku, arī kā ļoti smalku mākslinieku. Es gribētu teikt, ka mākslinieks patiesībā ir nemirstīgs, jo viņš vienmēr dzīvo savos darbos. Tāpēc es aicinu jūs visus vēlreiz ar Pēteri satikties izstādē."

P. Justovičs aizgāja mūžībā pagājušā gada septembrī. Viņa dzīvesbiedre J.Glaudiņa piedalījās izstādes atklāšanā un pateicās OT vadībai, pedagogiem un audzēkņiem par izstādes izveidošanu un mākslinieka piemiņas saglabāšanu, novēlot viņa darba turpinātājiem veiksmi, radošo dzirksti un iedvesmu.

Pētera Justoviča izstādi "Klusais spēks" var apskatīt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 19.00.

OT pasniedz Gada balvu mākslā un dizainā "Lāpsta 2017"

Ogres tehnikumā (OT) norisinājās Gada balvas dizainā un mākslā "Lāpsta 2017" svinīgā ceremonija, kurā godināja aizvadītā mācību gada talantīgākos un radošākos audzēkņus un pedagogus.

OT direktore Ilze Brante, sveicot Gada balvas ieguvējus, uzsvēra, ka šis ir ļoti nozīmīgs notikums Dizaina un mākslas nodaļas dzīvē, jo Gada balva ir apliecinājums talantam un attīstības iespējām.

"Šajā mākslu un dizainu slavinošajā pasākumā mēs atskatīsimies uz to, ko esam paveikuši mācību gada garumā, cik dziļi ar šo simbolisko "lāpstu" esam "rakuši". Saskaitot visus Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņus, kurus šajā ceremonijā jāgodina, to ir nedaudz pāri simtam. Tas nozīmē, ka mēs sveicam gandrīz katru otro mūsu nodaļas audzēkni. Par to man ir loti liels prieks, jo jūs visi esat aktīvi, darbīgi un vēlaties kaut ko darīt šajā jomā. Kad Gada balva "Lāpsta" pirms četriem gadiem tika iedibināta, galvenais mērķis bija parādīt, ka jūs esat nākuši mācīties mākslu un dizainu, kur ir ļoti daudz ko "rakt" un "izrakt"," sacīja Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.

 

Balvu pasniegšanas ceremoniju vadīja Dizaina un mākslas nodaļas Interjera dizaina programmas 4.kursa audzēkne Marta Ivane un Multimediju dizaina programmas 4.kursa audzēknis Ričards Gariņš.

Ar Gada balvu mākslā un dizainā "Lāpsta 2017" novērtēts Reklāmas dizaina programmas 3.kursa audzēknes Esteres Terēzes Valteres un Interjera dizaina 3.kursa audzēknes Kristiānas Berģes sasniegtais šajā mācību gadā.

 

Estere Terēze Valtere izcīnīja sudraba medaļu jauno profesionāļu meistarības konkursā "Skills Latvija 2017". Viņa izturējusi atlasi un gatavojas dalībai ievērojamākajam profesionālās meistarības konkursam "WorldSkills 2017", kas notiks Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, no 14. līdz 19.oktobrim.

Savukārt Kristiāna Berģe Gada balvu izpelnījās par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības iestāžu audzēkņu valsts konkursā.

Kristiāna par savu konkursa mājas uzdevumu "Funkcionāli dizaina objekti – dzīvnieki" žūrijas vērtējumā ieguva 3.vietu un izpelnījās neviltotus komplimentus par spēju izveidot estētisku, šodienīgu, formās tīru un funkcionālu dizaina priekšmetu no vienas, nesadalītas kartona loksnes. Konkursā (vecākajā grupā) - trauka konstruēšanā un maketēšanā trim apelsīniem - Kristiāna ieguva Atzinību.

Gada balvu Mākslā un dizainā "Lāpsta 2017" saņēmējas ir daudz strādājušas un spoži pierādījušas savu talantu, bet audzēkņu panākumi nebūtu iespējami bez pedagogu padoma un atbalsta.

Par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus valsts mēroga profesionāliem konkursiem, Diplomu "Lāpstu meistars" saņēma skolotāji: Dace Runča, Zane Ūpe, Armands Pučs, Lauris Kalniņš, Linda Neško, Rasa Šulca, Rūta Dimdiņa, Vineta Oboznaja, Toms Ezerietis, Baiba Astra un Līva Graudumniece.

Par augstu profesionalitāti un aktīvu darbību Gada balvu "Lāpsta 2017" izpelnījies skolotājs Armands Pučs. Šāds pats apbalvojums piešķirts arī nu jau aizsaulē aizgājušajam skolotājam, māksliniekam Pēterim Justovičam, un viņa vietā balvu saņēma dzīvesbiedre Jautrīte Glaudiņa. Simboliski, ka balvu pasniedza P.Justoviča kādreizējā skolniece, tagad pedagoģe un viņa darba turpinātāja Līva Graudumniece. Daļa no P.Justoviča mūža ieguldījuma skatāma arī izstādē "Klusais spēks", ko ikviens interesents var aplūkot OT IV stāvā.

Dizaina un mākslas nodaļā šajā mācību gadā ir notikuši vēl citi vērā ņemami un interesi raisoši pasākumi, kuru dalībnieki novērtēti ar balvu "Čaklā lāpstiņa".

Nominācijā "Ikšķiles foto kadra meistari" balva "Čaklā lāpstiņa" pasniegta 15 Ikšķiles novada jauniešiem, tajā skaitā OT Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņiem, kuri piedalījās Ogres tehnikuma rosinātajā un Ikšķiles novada pašvaldības atbalstītajā projektā – praktiskajā foto seminārā "Ikšķiles novads kadrā". Jauniešu paveikto var aplūkot izstādē OT II stāva vestibilā.

Balvas pasniegšanas ceremonijas norises vietā bija iespēja iepazīties ar OT audzēkņu darbiem, kas gleznoti konkursam "Jāņu siera ceļš". Konkursu organizē biedrība "Siera klubs" sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru "Ogres tehnikums" . Arī šī konkursa dalībnieki saņēma "Čaklās lāpstiņas".

Darbojoties reālā vidē un sagādājot svētku noskaņu Svitenes pagasta iedzīvotājiem, sevi pieteikuši Vides dizaina programmas 1.kursa audzēkņi, kuri piedalījās Rundāles novada pašvaldības Kultūras nodaļas organizētajā projektā "Lieldienu vides objekti".

Jāpiebilst, ka Vides dizaina programmas īstenošana Ogres tehnikumā uzsākta tikai šajā mācību gadā, bet izraisījusi lielu interesi jauniešu vidū. 1.kursā šo programmu apgūst 22 audzēkņi. Programma ir akreditēta, un rudenī gaida jaunus audzēkņus.

Ar daudz un dažādām aktivitātēm jau tradicionāli sevi pierādījuši Apģērbu dizaina programmas audzēkņi. Pavisam nesen viņi atgriezās no Somijas, kur piedalījās "Baltijas Jūras valstu modes dienās 2017" . Arī Gada balvas ceremonijas dalībnieki un skatītāji varēja novērtēt kolekcijas, par kurām pirms pāris nedēļām priecājās citu Eiropas valstu pārstāvji.

Apģērbu dizaina programmas audzēkņi ar panākumiem piedalījušies arī konkursa "Dizaina balss" Madonā un starptautiskās izstādes "Baltic Fashion and Textile Riga2017" modes skatē.

Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies valsts mēroga profesionālajos konkursos, izstādēs, reklamējuši savu mācību iestādi plašsaziņas līdzekļos un paši veidojuši reklāmas materiālus, filmējuši un fotografējuši, aktīvi līdzdarbojoties tehnikuma un nodaļas dzīves atspoguļošanā.

Gada balvas ceremonijas noslēgumā pirmo reizi tika pasniegts apbalvojums "Lāpstas atbalstītājs", ko šoreiz par sniegto atbalstu Dizaina un mākslas nodaļai saņēma OT direktore Ilze Brante.

Absolventu izlaidums 29.jūnijā

Aicinām uz Ogres tehnikuma absolventu izlaidumu

2017.gada 29.jūnijā,

Ogres novada kultūras centra, Lielā zāle

  • 11.00 - Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas izlaidums (4MT, 4MO, 4MH, 4MG, 4ND).

  • 14.00 - Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas un tālākizglītības nodaļas izlaidums (4DT-1, 4DT-2, 4ET, 4KL, 4GR, 1LTv, NVA-LT).

  • 17.00 – Dizaina un mākslas nodaļas, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas izlaidums (4MD-1, 4MD-2, 4ID, 4RD, 4AD, 4MI, 4EP, 4VP).

Jūsu 4.kursu absolventi

2016./2017.m.g.