Ogres tehnikums izstādē „Riga Food 2014”

No 4.līdz 7.septembrim Ķīpsalā notiek Baltijas nozīmīgākā pārtikas nozares izstāde „Rīga Food 2014”, kurā piedalās arī Ogres tehnikums.

„Izstādē „Rīga Food 2014” pārtikas ražošanas uzņēmumi piedāvā savu produkciju. Uz jautājumu, ko ražo Ogres tehnikums, mēs atbildam - izglītotus, augsti kvalificētus speciālistus. Ņemot vērā izstādes specifiku, akcents tiek likts uz pārtikas ražošanas un viesmīlības specialitāšu audzēkņiem. Tajā pašā laikā mēs ikvienu interesentu iepazīstinām ar visām tehnikumā apgūstamajām profesijām,” norāda Pārtikas ražošanas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu izglītības programmu nodaļas vadītāja Lilita Meldere.

Ogres tehnikuma stendā izstādes apmeklētājus laipni sagaida Viesmīlības pakalpojumu specialitātes 3.kursa audzēkņi Evita Dapševica un Gustavs Daniels  Vilde. Viņi ne tikai iepazīstina interesentus ar tehnikumu, bet arī pasniedz kūkas, ko praktiskajās nodarbībās izcepuši Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu programmas 4.kursa audzēkņi. Apmeklētāji var ne tikai nogaršot pagatavotos kārumus, bet arī sekot līdzi procesam, piemēram, kā fondī traukā tiek gatavoti augļi un dārzeņi, tostarp tomāti un burkāni, šokolādē. Šodien savu prasmi demonstrēja  Maizes un miltu konditorejas programmas 2.kursa audzēkne Reina Gorkija.

Visaizraujošākā pirmā izstādes diena bija Ēdināšanas pakalpojumu programmas 2.kursa audzēknim Emīlam Skalbergam, kuram bija iespēja praktizēties Itālijas firmas „Unione Nazionale Alimenti Surgelati” stendā. Firma nodarbojas ar saldētu produktu izplatīšanu un gatavojas iekarot Latvijas tirgu. Emīlam izstādē uzticēts sagatavot šos produktus un pārliecināt apmeklētājus par to kvalitāti. Emīlu sastapām brīdī, kad viņš gatavoja garneles. Vēl ēdienkartē bija ietverta arī lazaņja un sēņu ēdieni. „Latviešu un itāļu virtuves ir atšķirīgas, tāpēc jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā dzīve, lai piepildītu savu mērķi – labi apgūt pavārmākslu,” atklāj Emīls Skalbergs.

Paralēli audzēkņu aktivitātēm tehnikuma stendā tiek demonstrēta interjera dizaina programmas absolventa Elva Lāča uzņemtā video filma par pagājušajā mācību gadā notikušo Siera kluba pasākumu tehnikumā.

„ Esam saņēmuši arī komplimentus no citiem izstādes dalībniekiem par stenda iekārtojumu un dizainu, kas ir moderns, bet tajā pašā laikā vienkāršs un gaumīgs. Par to jāpateicas Dizaina nodaļas skolotājai Zanei Ūpei. Līdzdalība izstādē ir iespējama tikai kopsadarbībā starp pārtikas ražošanas, viesmīlības un dizaina programmu audzēkņiem un pedagogiem. Paldies arī Ogres tehnikuma vadībai par atbalstu un sapratni par šā pasākuma lietderību, jo izstādē piedalās tikai dažas izglītības iestādes, kas saistītas ar pārtikas ražošanu. Mums izdevās arī iesaistīties bārmeņu šovā (šoreiz gan atbalstītāju vidū) un tā laikā reklamēt Ogres tehnikumu,” stāsta L.Meldere.


 Vairāk bildes šeit

Ogres tehnikums turpina audzēkņu uzņemšanu

Arī šogad Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi papildus audzēkņu uzņemšanu ministrijas pakļautībā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs.

Jaunieši, kuri vēlas turpināt mācības profesionālajās izglītības iestādēs, tostarp Ogres tehnikumā, var iesniegt dokumentus līdz 30.septembrim.

Uz 1.septembri Ogres tehnikumā pēc vispārējās pamatizglītības ieguves uzņemti 264 audzēkņi, bet pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves, Eiropas Sociālā fonda finansētās izglītības programmās – 51 audzēknis. Pavisam 1.septembrī Ogres tehnikumā mācības uzsākuši 1052 audzēkņi. 

Pēc sarunām ar pirmā kursa audzēkņiem atklājas, ka pārsvarā jaunieši jau savlaicīgi izvēlējušies profesiju un zinājuši, ka to apgūs tieši Ogres tehnikumā.

Krustpils pamatskolas absolvents Jānis Guģis mācīsies par meža mašīnu mehāniķi, jo arī tēva profesija saistīta ar meža tehniku un Jānis jau uzkrājis pieredzi, remontējot meža mašīnas. Savukārt Aigars Jēkabsons, kurš šogad pabeidza Birzgales pamatskolu, izvēlējies elektronikas tehniķa specialitāti. Arī Aigara tētis Edgars Jēkabsons atbalsta dēla izvēli. 

Protams, ne visi jaunieši ir tik pārliecināti par savu nākotni, dažiem domas par izvēlētās profesijas atbilstību ir mainījušās vai nav izdevies iestāties citās mācību iestādēs, tāpēc jaunus audzēkņus gaidīs arī Ogres tehnikumā.
"Vispārizglītojošo mācību iestāžu absolventi, kuri vēlas apgūt kādu no Ogres tehnikumā piedāvātajām programmām, var nākt un pieteikties. Nav jāraizējas arī par to, ka pieprasītajās programmās audzēkņu skaits pārsniegs plānoto, jo mēs Ogres tehnikumā realizējam darba vidē balstītu izglītību un dosim iespēju mācīties visiem, kas vien to vēlēsies,” norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. 
Šogad  pirmo reizi tehnikumā uzņem audzēkņus video operatora profesijā grupās ar pamatskolas izglītību. Jaunums ir arī tas, ka jauniešiem ar vidējo izglītību būs iespēja apgūt arī mežsaimniecības tehniķa izglītību.
Eiropas Sociālā fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" finansētajā programmā šogad jauniešiem ar vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) Ogres tehnikumā piedāvā iegūt kādu no sešām profesionālajām kvalifikācijām: meža mašīnu operators,  datorsistēmu tehniķis, elektronikas tehniķis, mežsaimniecības tehniķis, vizuālās reklāmas noformētājs, lietvedis.  
Mācību ilgums visās ESF finansētajās programmās, izņemot lietvedību, kur jāmācās viens gads, ir 1,5 gadi. Jāpiebilst, ka, atbilstoši sekmēm, jaunieši mācību laikā  var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

Zinību diena – svētki Ogres tehnikuma audzēkņiem

Pirmās skolas dienas pozitīvās emocijas piedzīvoja arī Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi, audzinātāji un audzēkņu vecāki.

Rīta pusē Ogres tehnikuma mācību korpusā Upes prospektā 16 notika pirmā kursa audzēkņu tikšanās ar Ogres tehnikuma direktori, viņas vietniekiem, nodaļu vadītājiem un audzinātājiem, bet pēcpusdienā viss tehnikuma kolektīvs pulcējās uz svinīgo Zinību dienas pasākumu Ogres Kultūras centrā.

Ogres tehnikums, kā trīs apvienoto profesionālo izglītības iestāžu apvienojums, uzsāk jau ceturto mācību gadu, bet vēl joprojām atrodas pārmaiņu procesā. Galvenajā Ogres tehnikuma administratīvajā un mācību korpusā "Aizupēs" notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Sakarā ar rekonstrukcijas darbiem slēgta arī dienesta viesnīca "Aizupēs".

"Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai nākamo mācību gadu mēs uzsāktu jaunajās telpās. Tāpēc es jūs aicinu būt pacietīgiem, atbalstošiem un ļoti atbildīgiem šajā pārmaiņu procesā. Šo atbildību katram būs iespēja apliecināt ar savu parakstu vēstījumā nākamajām paaudzēm, ko septembra beigās ievietosim rekonstruējamajā ēkā. Mēs arī ļoti priecāsimies, ja audzēkņi, pedagogi un sadarbības partneri izteiks savus priekšlikumus, kas veicinātu tehnikuma pilnveidi un attīstību,” uzrunājot tehnikumu kolektīvu, pašvaldību vadītājus un sadarbības partnerus, sacīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

I.Brante nolasīja Izglītības un zinātnes ministres, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta, Saeimas deputātes Ingas Vanagas un AS "Latvijas Valsts meži" apsveikumus Ogres tehnikumam Zinību dienā.

Audzēkņus un pedagogus sveica Ogres tehnikuma padomes priekšsēdētājs un SIA "Hanzas elektronika" valdes loceklis, Alvis Vagulis. 
"Jūs esat izvēlējušies pareizo mācību iestādi, jo profesionālā izglītība kļūst arvien prestižāka. Mēs veidojam vismodernāko skolu ar tādām mācībām programmām un aprīkojumu, lai jūs spētu konkurēt darba tirgū. Mums, darba devējiem, jāsaprot, ka skola viena pati labu darbinieku neizaudzinās. To varam izdarīt tikai kopā – mums jāinvestē savs laiks, enerģija un jāpiesaista kompetentākie speciālisti, kas palīdz sagatavot programmas," norādīja A.Vagulis.
Zinību dienas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, jo Ogres tehnikums ir piederīgs abiem novadiem. Pēc rekonstrukcijas tehnikuma galvenais korpuss būs Ikšķiles novada teritorijā, Ogres novadā saglabājot dienesta viesnīcu Ogrē, Jaunatnes ielā 3.

"Ikšķile ir ļoti lepna, ka tehnikums atrodas mūsu novada teritorijā. Mūsuprāt, Ogres tehnikumam ir nākotne, jo Ikšķiles novadā, kas nebūt nav no lielākajiem novadiem, šogad mācības 1.klasē uzsāka 153 bērni, un tas nozīmē, ka būs visas iespējas nodrošināt audzēkņus arī tehnikumam, kas sniedz iespēju iegūt gan vidējo, gan profesionālo izglītību,” atklāja I.Trapiņš.

Piebilstot, ka Ogres novads tehnikumu vienmēr uzskatīs par savējiem un turpinās tikpat veiksmīgu sadarbību kā līdz šim, Ogres novada Doms priekšsēdētājs Artūrs Mangulis vēlēja audzēkņiem atrast nepieciešamo līdzsvaru starp mācībām, sportu un atpūtu un pilnvērtīgi aizvadīt mācību laiku Ogres tehnikumā.

Vairāk bildes šeit

 

Piesakies kursiem „Mednieks”!

mednieks

Piesakies „B” kategorijas autovadītāju kursiem!

b kat kursi

Ogres tehnikuma vieglatlētiem lieliski starti Ogres sporta centra atklātajās sacensībās vieglatlētikā ,,Metēju diena 2014,,

3.septembrī  Ogrē, Ogres sporta centra  stadionā norisinājās ,,Metēju diena 2014,, vieglatlētikā, kur mūsu skolas audzēkņi uzrādija lieliskus rezultātus.

APSVEICAM!

Jaunietes:

Laila Kalvāne 1AD – 1.v. šķēpa mešanā

Liliāna Bernāne  4GR– 3.v. lodes grūšanā

Jaunieši:

Eduards Bogdānovs 3DT – 4.v. šķēpa mešanā

Zigurds Šteins 3MG – 7.v. šķēpa mešanā

Treneris Zigurds Kincis

MĀCIES OGRES TEHNIKUMĀ AR MEŽU STIPENDIJU!

meza stipendija 2014

 

Stipendiju nolikums

 

Stipendiju pieteikums

PIKC „Ogres tehnikums” 1.septembra „ Zinību dienas” norises kārtība

9:30-10:45

Tiekas  Ogres tehnikuma visu izglītības programmu 1. kursu audzēkņi ar Ogres tehnikuma direktori  Ilzi Branti, nodaļas vadītājiem  un pedagogu  kolektīvu. Iepazīšanās pasākums Ogres tehnikuma zālē Upes prospektā 16


11:00-11:50

1., 2., 3., un 4. kursu audzēkņu un pedagogu tikšanās nodaļās.

Dizaina un Tūrisma nodaļa - Aktu zālē Meža prospektā 13. Nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova. (mb.29112474)

Viesmīlības un pārtikas nodaļaKonditoru darbnīcas Jaunatnes iela 3 , Nodaļas vadītāja  Lilita Meldere (m.b.28603673) 

Mežsaimniecības un meža tehnikas nodaļa -laukumā pie dienesta viesnīcas Jaunatnes iela 3, vai lietus gadījumā sporta zālē Meža prospektā 13. Nodaļas vadītājs  Artūrs Cīrulis (m.b.25451133)

Datorikas, elektronikas nodaļa Aktu zālē Upes prospektā 16, Nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka (m.b.29102923)

Administratīvā darba nodaļa Aktu zālē Upes prospektā 16. Nodaļas  vadītāja Aļona Lukašenoka(m.b.29102923)

Kokizstrādājumu izgatavošanas nodaļa 1. kabinetā Upes prospektā 16. Nodaļas

vadītājs  Oļegs Vovčenko (m.b.25432213)

Tālākizglītības nodaļa Izstāžu zālē, Meža prospektā 13.Noda’’las vadītāja Baiba Liepiņa( m. b. 29996675)

 

11:50 -12:25

 Pusdienas pārtraukums. Būs atvērtas Tehnikuma kafejnīcas.

 

12:25 – 13:50

Atklātās mācību stundas  2., 3., 4. kursa audzēkņiem „Radošā iniciatīva”. Sekot stundu sarakstam un kabinetam tehnikuma mājas lapā un tehnikumā pie ziņojuma dēļa.

1.kursi pedagogu pavadībā, iepazīstas ar stundu norisēm , pedagogiem, telpām.

 

14:00-15:00

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē

Direktores uzruna un Koncerts

Visiem tehnikuma pedagogiem, darbiniekiem  un audzēkņiem

 

15:30 –

Audzēkņi, kuri dzīvo dienesta viesnīcās dodas uz tikšanos ar dienesta viesnīcas vadību un dienesta viesnīcas skolotājiem.

 

Kontaktinformācija

direktores vietniece Kultūrizglītības un audzināšanas jomā Astra Rubene mb 26130729

direktores vietniece  mācību darbā Ilze Dzirkale mb 26512668

Interešu izglītības nodaļas vadītāja Armandas Auziņa mb 22011292

Dienesta viesnīca  Aina Murāne mb 26571943

Dizaina un tūrisma nodaļa atskatās paveiktajā un domā par nākotni

Kad esam viduspunktā starp diviem mācību gadiem, ar radošām domām un jauniem plāniem raugāmies nākotnē, un ar vērtējošu skatu nesenajā pagātnē. Ir aizskrējis atbildīgais kvalifikācijas eksāmenu laiks. Dizaina un tūrisma nodaļu šogad absolvēja 58 jaunie speciālisti. Šobrīd viņi ir atraduši vai vēl ir tālākā ceļa meklējumos. Bet mēs jau gaidām tikšanos ar mūsu jaunajiem audzēkņiem. Šogad jau pie esošajām izglītības programmām atveram jaunu- Video operatoru izglītības programmu. Viņu uzdevums būs savienot attēlu, skaņu un gaismu, veidojot aizraujošu stāstu. Ir prieks, ka Dizaina nodaļa kļūst vēl pilnīgāka, jo video operatora prasmes lieliski iekļaujas un papildina mūsu kopīgo, bagāto mākslas un dizaina lauku. Lūk, ieskats mūsu veiksmēs un īpašajos notikumos.

Dalība konkursos

 • 15.01.2014 un 7.02.2014. Multimediju dizaina programmas audzēkņi Krišs Kupruks, Kristīne Ziņģe, Karīna Kasiņeca, skolotājas Ievas Ozolas vadībā veiksmīgi piedalījās Rīgas reģiona un Valsts konkursā „Jaunais kultūras kanons” (1991-2013), iegūstot 2.vietu Rīgas reģiona pusfinālā un 4. vietu konkursa finālā Valstī.
 • 28.02. 2014. Krišs Kupruks izstādes „Skola 2014” ietvaros tika uzaicināts un piedalījās publiskā diskusijā par konkursa „Jaunais kultūras kanons” ieguvumiem. Atbildīgā skolotāja Ieva Ozola.
 • 2014.gada februārī Multimediju dizaina programmas 4.kursa audzēknis Artūrs Pučeks veiksmīgi piedalījās Valsts mēroga grafiskā dizaina konkursā un tika iekļauts kandidātu grupā, kas gatavojas „EiroSkills 2014” Francijā, Lillē. Konkursam gatavoties palīdz skolotājs Lauris Kalniņš. Latvijas komandas kandidātu grupā apģērbu dizaina specialitātē ir iekļauta un nopietni gatavojas Simona Zelča. Atbildīgā skolotāja Liena Niedre.
 • 2014.gada janvārī un februārī Ogres tehnikumā norisinājās Dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa „Vide.Transformācija.Tēls” 1. un 2.kārta. Iespēja piedalīties konkursā tika dota visiem dizaina nodaļas audzēkņiem. 2.kārtā iekļuvušie audzēkņi cīnījās par iespēju piedalīties Valsts konkursā. Tie bija Agnese Vanaga (apģērbu dizains), Zane Stūrīte (interjera dizains), Zaiga Kupče (multimediju dizains), Sandra Eglīte (interjera dizains), Artūrs Jeršovs (reklāmas dizains), Alise Tomiņa (reklāmas dizains), Vineta Krīvāne (apģērbu dizains), Einārs Lauris (multimediju dizains), Valts Putniņš (multimediju dizains), Kristīne Zēna (interjera dizains), Paula Grīnberga (interjera dizains), Kristiāna Berģe (interjera dizains). Audzēkņus konsultēja zīmēšanas un gleznošanas skolotāji Vineta Oboznaja, Rasa Šulca, Aldis Reicis.
 • 27., 28.03.2014. Valmierā notika Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss „Vide.Transformācija.Tēls”. Konkursā piedalījās OT konkursa 2.kārtas uzvarētāji Zaiga Kupče, Artūrs Jeršovs, Paula Grīnberga. Paula Grīnberga Valsts konkursā par mājas darbu „Kubs pilsētā” Latvijas Dizaina un mākslas skolu konkurencē izcīnīja 3 vietu, bet Artūrs Jeršovs ieguva pat divas godalgas, 3.vietu par mājas darbu un 3.vietu par konkursa darbu „Zilonis pilsētā”. Audzēkņus konkursam gatavoja skolotāji Zane Ūpe, Lauris Kalniņš, Velga Kaļeiņikova.
 • Tūrisma komercdarbinieku grupu audzēkņi Laura Zvejniece, Nika Nikolajeva, Maija Orlova, Santa Zvirgzdiņa, Jeļena Zvorikina un Diāna Krasavceva piedalījās OT organizētā konkursā un ieguva iespēju strādāt praksi Turcijā tūrisma aģentūrā un viesnīcā, ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas mobilitātes projekta „Efektīva prakse stabilai nākotnei” ietvaros.
 • 10.04.2014. Latvijas jauno tūrisma profesionāļu konkursā piedalījās un 2. vietu Valstī ieguva 2.kursa Tūrisma komercdarbības programmas audzēknis Nils Soms. Sagatavoties Nilam palīdzēja skolotāja Solvita Šmite.

 

Dalība pasākumos

 • 14.10. 2013. „Commenius” projekta ietvaros čehu jaunieši tika iepazīstināti ar OT multimediju nodaļas darbu. Projektā piedalījās Multimediju dizaina programmas 2.-4.kursu audzēkņi. Meistardarbnīcas vadīja skolotāji Gundega Strautmane, Lauris Kalniņš, Armands Pučs, Pēteris Justovičs.
 • 17.10.-18.10.2013. Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojumā Astra Rubene, Zane Ūpe un Reklāmas dizaina programmas audzēkņi demonstrēja telpas dekorēšanas iespējas kā arī vadīja radošās darbnīcas.
 • 06.-08.12.2013. Pasākuma „Baltā laipa” ietvaros, sadarbībā ar Ogres Kultūras centra veidoto projektu amata dienām, tika izveidota Dizaina nodaļas audzēkņu darinātu gaismas objektu izstāde, notika Apģērbu dizaina audzēkņu veidotu tērpu skate un organizētas radošās darbnīcas.
 • 11.01.2014. Jauno mūzikas grupu konkursa „Zaļais knābis” multimediālo skatuves noformējumu Ogres Kultūras centrā veidoja skolotājs Armands Pučs sadarbībā ar Multimediju dizaina programmas 3. kursa audzēkni Eināru Lauri.
 • 28.02. - 02.03.2014. Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās izstāde „Skola 2014.” OT izstāžu stenda dizainu izstrādāja skolotāja Zane Ūpe, realizēja Zane Ūpe, Velga Kaļeiņikova un Interjera dizaina programmas 3.kursa audzēknes Sanita Cibuļska un Beate Fišere. Multimediju dizaina specifiku praktiski demonstrēja un par dizaina nodaļas darbu stāstīja Multimediju dizaina un Interjera dizaina programmu audzēkņi Krišs Kupruks, Ritvars Štarks, Einārs Lauris, Elvis Lācis, Artūrs Pučeks.
 • 06.03.2014. Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 ietvaros Siguldas mākslas skolā notika mākslas festivāls „Sochi Sigulda”. Apģērbu dizaina programmas audzēknes Astras Rubenes vadībā izveidoja sapņu kamanas par ko ieguva pateicību ar nomināciju „Romantiskākās kamanas”.
 • Reklāmas dizaina 3.kursa audzēknis Artūrs Jeršovs skolotāja Pētera Justoviča vadībā izveidoja reklāmas komplektu Baltijas valstu profesionālās izglītības 22.sporta spēlēm. Par paveikto darbu gan skolotājs, gan audzēknis saņēma organizatoru pateicības rakstus un balvas.
 • 5.04.-11.05.2014. Madonas mākslas un novadpētniecības muzeja telpās bija skatāma OT Dizaina nodaļas audzēkņu darbu izstāde. 11.04. notika skolas audzēkņu no Madonas un Lubānas novadiem tikšanās ar izstādes apmeklētājiem.
 • No 15.05.2014. OT telpās izveidota Multimediju dizaina programmas 4.kursa audzēkņu Ritvara Štarka un Artūra Pučeka foto darbu izstāde.
 • 15.05.2014. Notika Ogres tehnikuma gada balvas Mākslā un Dizainā LĀPSTA iedibināšanas un pasniegšanas ceremonija. Balva tika pasniegta par īpaši augstiem profesionāliem sasniegumiem. Balvu saņēma 6 audzēkņi: Artūrs Jeršovs (reklāmas dizains), Paula Grīnberga (interjera dizains), Simona Zelča (apģērba dizains), Artūrs Pučeks (multimediju dizains), Krišs Kupruks (multimediju dizains), Ritvars Štarks (multimediju dizains) un 5 skolotāji: Zane Ūpe, Lauris Kalniņš, Rasa Šulca, Gundega Strautmane, Oskars Herliņš.
 • 17.05.2014. Mākslas dienu pasākumā Ogrē „Mākslas pumpuri” instalāciju „Sapumpurotais zars” veidoja Interjera dizaina 1.kursa audzēkņi skolotājas Baibas Astras vadībā. Multimediju dizaina prezentācijas materiālu sagatavoja Multimediju dizains programmas audzēkņi skolotāja Armanda Puča vadībā.
 • Praktisko mācību laikā, Apgūstot tēmas „Virsmas apstrāde” un „Telpas remonts”, Interjera dizaina programmas 1. un 2.kursu audzēkņi skolotājas Baibas Astras vadībā veica 2.stāva gaiteņa, Apģērbu dizaina telpas un kāpņu telpu kosmētisko remontu, uzlabojot skolas telpu estētiku.
 • 27.06.2014. Ogres tehnikumā, modes dienas ietvaros notika seminārs “Aktualitātes modes industrijā Latvijā”. Par aktualitātēm modes dizainā ar semināra apmeklētājiem sarunājās Elita Patmalniece, Aleksandrs Pavlovs, Kristīne Rudzinska un Beatrise Dunska. Modes dienas turpinājumā bija iespēja redzēt Apģērba dizaina 2014.gada kvalifikācijas darbu kolekciju skati.
 • 09.07.-19.07.2014. Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē bija skatāma Dizaina nodaļas kvalifikācijas darbu un projektu izstāde.
 • 2013./2014.m.g. notikusi mācību ekskursija uz Ķīpsalas izstāžu halli „BalticFurniture 2013”, mācību priekšmeta „Mūzikas teorija un kompozīcija” nodrošināšanai apmeklēta Latvijas Nacionālās operas multimediālā izrāde „RIENCI. Triumfs un sakāve”, mācību priekšmeta „Interjera kompozīcija”, tēmu „Asociācijas un nosacītība mākslā, analīze un sintēze mākslas tēla veidošanā, scenogrāfiskā domāšana, supertēlainā pasaules uztvere” labākai apguvei apmeklēta Latvijas Nacionālās operas izrāde „Mīla uz trim apelsīniem”, mācību ekskursija, praktiskās nodarbības, seminārs TIKURILLA mācību centrā, Krūzes iela 3 mācību priekšmetā „Praktiskās mācības” tēmas par interjerā pielietojamiem apdares materiāliem labākai apguvei, mācību ekskursijas uz mākslas centru KIM?, Arsenālu, Kino muzeju, Ogres Mākslas skolu, Rēzekne JBC „Zeimuļš”, Latgales vēstniecība „Gors”, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, mācību ekskursija uz „RigaFood”, mācību ekskursija uz BA „Turība” un „Draugiem.lv”.
 • Audzēkņi regulāri piedalās vizuālo materiālu dizaina izstrādē. Tiek izstrādāti plakāti, baneri, ID kartes, pateicības u.t.t.. Dizaina un tūrisma nodaļas audzēkņi aktīvi iesaistās kā pasākumu vadītāji un fotogrāfi.
 • Dizaina nodaļas audzēkņi skolotāju vadībā regulāri piedalās radošo darbnīcu realizēšanā gan tehnikumā, gan novadā, gan valstī.

 

 

Materiālu sagatavoja

               Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova

Apģērbu dizains Ogres tehnikumā

Ja Tu vēlies iekļūt modes industrijā, pats piedalīties un redzēt kā no tavām skicēm top tērpu kolekcija – nāc mācīties uz Ogres tehnikumu par Apģērbu modelētāju! 27.jūnijā Ogres tehnikumā norisinājās Modes diena, kurā ne tikai 4.kursu audzēknes nodeva savas kolekcijas komisijas un skatītāju vērtējumam modes skatē, bet arī notika sarunas ar Latvijā atzītiem modes ekspertiem un dizaineriem. Ogres tehnikumā viesojās apģērbu dizainere Elita Patmalniece, Ievas pārvērtību vadītājs un dizaineris Aleksandrs Pavlovs, Ievas pārvērtību vadītāja un daudzu Latvijā un ārvalstīts atzītu modes pasākumu un organizatore Kristīne Rudzinska un tērpu māksliniece Beatrise Dunska. Mazu ieskatu Ogres tehnikuma Modes dienā sniedz Elvja Lāča videomateriāls. 

 

 

 

 

Vairāk bildes šeit