Ogres tehnikumā sveic konkursa "EuroSkills 2014" zelta medaļas ieguvēju Simonu Zelču

15.oktobra  pēcpusdienā Ogres tehnikuma zālē pulcējās Ogres tehnikuma kolektīvs, lai ar uzvaru jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2014" sveiktu savu "zelta meiteni" – šā gada apģērbu dizaina programmas absolventi Simonu Zelču.

Apveicot bijušo tehnikuma audzēkni, Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova atzīmēja Simonas neatlaidīgo raksturu un spēju mobilizēties lielu mērķu sasniegšanai. V.Kaļeiņikova pasniedza balvas Simonai Zelčai un viņas skolotājai Lienai Niedrei. 

Neviltots prieks par Simonas panākumiem ir arī viņas pirmajai skolotājai Ilzei Dzirkalei, kura profesionālos priekšmetus audzēknei mācīja pirmajos kursos, un acīmredzot ielika labus pamatus. "Tas jau bija jūtams pirmajā kursā, ka Simona sasniegs vairāk nekā citi audzēkņi. Viņa pat mani dzina uz priekšu," atklāj I.Dzirkale.

Simona Zelča jauno profesionāļu meistarības konkursa "EuroSkills 2014", kas no 2. līdz 4.oktobrim notika Francijā Lillē, modes tehnoloģiju disciplīnā izcīnīja zelta medaļu. 

"Iegūt tiesības piedalīties šāda mēroga konkursā nav nemaz tik vienkārši – Simonai bija jāpierāda sevi ne tikai Latvijas mērogā, kur 2013.gadā konkursā "Jaunais profesionālis" izcīnīta 2.vieta, bet arī jāiztur iekšējais konkurss un papildus jāgatavojas deviņus mēnešus," stāsta Simonas apģērbu dizaina skolotāja Liena Niedre, kura vadīja audzēknes sagatavošanās procesu un atbalstīja arī konkursa laikā. L.Niedre 4.kursā bija arī Simonas diplomdarba vadītāja. Simona Zelča savu kolekciju veltījusi pazīstamajai meksikāņu gleznotājai un vienai no atpazīstamākajām pasaules feminisma ikonām – Frīdai Kalo, un par savas idejas rezlizāciju saņēma augstāko novērtējumu.

"Lai startētu konkursā, jāzina un jāprot daudz vairāk, nekā māca tehnikumā. Konkursam mūs gatavoja četri pasniedzēji no dažādām ar mākslu saistītām izglītības iestādēm,” atklāj Simona. Ar konkursa gatavošanās procesā iegūtajām zināšanām Simona gatava dalīties arī ar tagadējām apģērbu dizaina programmas audzēknēm, piemēram, kā sagatavot tehnisko dokumentāciju un citām profesionālajām niansēm. Lai piedalītos šādā konkursā, jāprot arī profesionālā angļu valoda, kas arī nav viegls uzdevums.

Latvijas pārstāvji modes tehnoloģiju disciplīnā konkursā EuroSkills piedalījās pirmo reizi, un tās ir pirmās medaļas. 

Simona startēja kopā ar Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas absolventi Anniju Kalnbirzi. Tā kā jaunietes strādāja komandā, katrai tika pasniegta zelta medaļa. Simona un Annija izpelnījās pat divas zelta medaļas – vienu kā labākā Latvijas komanda, jo ieguva vislielāko punktu skaitu, bet otru – kā labākās dalībnieces savā kategorijā.

Nākotnē Simona plāno izveidot savu apģērbu dizaina uzņēmumu, un aicināja  tajā strādāt arī pašreizējās Ogres tehnikuma audzēknes.


Vairāk bildes šeit

Karjeras dienā Ogres tehnikuma audzēkņi dodas uz LLU Meža fakultāti

Karjeras dienā Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) apmeklēja vairāk nekā 100 interesentu, tajā skaitā arī 40 Ogres tehnikuma 3.kursa audzēkņi, kuri apgūst mežsaimniecības jomas specialitātes.

Tāpēc tehnikuma audzēkņiem, atšķirībā no vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēniem, apmeklējot LLU, bija noteikts mērķis – iepazīties ar Meža fakultāti un tās studiju programmām.

Vispirms tehnikuma audzēkņi devās uz Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MeKA), kur MeKA laboratorijas inženieris Andris Dekšnis iepazīstināja ar institūta darbību. Institūts atrodas vienā ēkā ar LLU Kokapstrādes katedru, un audzēkņiem bija iespēja uzklausīt arī MeKA direktora vietnieku zinātniskajā darbā un LLU Kokapstrādes katedras vadītāju Uldi Spulli, kurš jauniešiem sniedza daudz vērtīgu padomu un ierosmju gatavojoties studijām LLU Meža fakultātē.

"Meža nozare ir viena no spēcīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, tāpēc interese par studijām tieši šajā fakultātē, ir pareizā izvēle," jauniešiem norādīja U.Spulle.

Topošajiem Meža fakultātes studentiem bija jāparāda zināšanas koku, dzīvnieku un putnu sugu noteikšanā. Jāteic, ka Ogres tehnikuma audzēkņi ar uzdevumiem tika galā bez grūtībām, kas apliecina, ka trīs gadi, apgūstot mežsaimniecības programmas, nav aizvadīti veltīgi.
Gandrīz visi Ogres tehnikuma topošo meža speciālistu pasniedzēji ir arī LLU Meža fakultātes absolventi. Savu bijušo Alma Mater šodien kopā ar audzēkņiem apmeklēja arī OT dendroloģijas un dabas aizsardzības skolotāja Ingrīda Barisa. 

Savukārt  Kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmu nodaļas vadītājs Oļegs Vovčenko, kurš arī pavadīja audzēkņus Karjeras dienas pasākumos, ir LLU Tehniskās  fakultātes absolvents. Kā viens no spilgtākajiem piemēriem, uz ko tiekties jauniešiem, ir Ogres tehnikuma (Ogres Meža tehnikuma) absolvents Dagnis Dubrovskis, kurš šobrīd ir LLU Meža fakultātes dekāns.

Apmeklējot LLU rektorāta sēžu zāli, jauniešiem bija iespēja izmēģināt arī augstskolas vadības krēslus. Mežsaimniecības tehniķu 3.kursa audzēknis Roberts Puriņš ieņēma rektora vietu, bet viņa kursa biedrs Ilgvars Briedis izvēlējās Meža fakultātes dekāna krēslu. Kā atklāja Roberts, rektora krēslā viņš esot juties ļoti labi. 

Atceļā uz mājām OT audzēkņi apsprieda, kurā Meža fakultātes programmā studēt pēc tehnikuma beigšanas.


Vairāk bildes šeit

Mazsalacas vidusskolas skolēni apgūst profesiju Ogres tehnikumā

Mācību gada sākumā trīs nedēļas kopā ar Ogres tehnikuma topošajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem profesijas pamatus apguva arī divas Mazsalacas vidusskolas skolnieces.

Lana Tokaļčika un Laura Everte mācās Mazsalacas vidusskolas 10.klasē un piedalās pilotprojektā, kas paredz, ka vispārējās vidējās izglītības priekšmetus jaunieši apgūst sava novada vidusskolā, bet profesionālos – Ogres tehnikumā. 

Abas jaunietes mācās pēc speciāla profesijas apguvei sastādīta grafika. Piemēram, mācību gada sākumā divas nedēļas skolnieces apguva zināšanas vidusskolā, tad trīs nedēļas tehnikumā, kam sekos trīs nedēļas vidusskolā un divas nedēļas Ogrē. Transporta izdevumus uz Ogres tehnikumu un prakses vietu sedz Mazsalacas novada pašvaldība. Abas jaunietes mācību laikā saņems arī stipendiju.

Kopā ar citiem tehnikuma audzēkņiem jaunietes mācīsies gatavot ēdienus, klāt galdus, uzkopt telpas – visas prasmes, kas nepieciešamas viesmīlības pakalpojumu speciālistam, bet praksi izies Mazsalacā, SIA "MIX", kurā ietilpst kafejnīca, konditoreja un viesnīca. Abu meiteņu izvēli atbalsta arī vecāki. Šogad viņas ir tikai divas, bet par iespēju šādā veidā iegūt profesionālo vidējo izglītību, esot ieinteresējušies arī jaunāko klašu skolēni, atklāj Laura un Lana.

"Slodze šim jaunietēm ir lielāka nekā citiem Mazsalacas vidusskolas 10.klases skolēniem, jo viņām papildus jāapgūst 10 profesionālā bloka priekšmeti. Arī mācības ilgs par gadu vairāk, nekā viņu klasesbiedriem. Vispārējo vidējo  izglītību jaunietes iegūs Mazsalacas vidusskolā, un tad vēl vienu gadu mācīsies tehnikumā, kur kārtos kvalifikācijas eksāmenus profesionālajās zinībās un iegūs diplomu viesmīlības pakalpojumu specialitātē. Taču viņu priekšrocība ir tā, ka pēc mācību beigām jaunietēm būs profesija un nodrošināts darbs. Viņas  var strādāt ēdināšanas uzņēmumos, viesu apkalpošanā vai veidot savu uzņēmumu Mazsalacā, Valmierā vai citviet," skaidro grupu audzinātāja viesmīlības pakalpojumu speciālistu grupām Ineta Rumpētere. 
"Profesionālā vidējā izglītība paver arī iespējas turpināt studijas izvēlētajā specialitātē. Tehnikuma audzēkņiem visas durvis vaļā – augstskola, darbs, ārzemes,” norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
Mazsalacas vidusskolai, tāpat kā daudzām vispārējās vidējās izglītības mācību iestādēm valstī, ir aktuāla problēma par vidusskolas saglabāšanu, tāpēc, meklējot risinājumus, radās ideja sadarbībā ar Ogres tehnikumu par profesionālās izglītības programmu atvēršanu Mazsalacā. Praktiskās iemaņas audzēkņi apgūs pie Mazsalacas novada uzņēmējiem.
Jau ziņots, ka 19.maijā Izglītības un zinātnes ministrijā Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Mazsalacas novada  pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis un Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana parakstīja līgumu par sadarbību profesionālās izglītības programmu īstenošanā, tādējādi paplašinot profesionālās izglītības pieejamību reģionos.


Vairāk bildes šeit

Ogres tehnikuma futbola komandai 1.vieta Skolēnu sporta spēļu sacensībās futbolā

8.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas sporta laukumā norisinājās Skolēnu sporta spēļu sacensības futbolā, kurā piedalījās Ogres, Jaunogres,  Lielvārdes, Madlienas, Suntažu  izglītības iestāžu A vecuma (10.-12.kl) grupas komandas.

Mūsu skolas futbola izlasei 1.vieta

Komandas sastāvs:

Zigmunds Šteins    3.kurss MG grupa

Mārcis Kazakovs    3.kurss BG grupa

Roberts Puriņš       3.kurss MT1 grupa

Dāvis Janovskis      3.kurssDT grupa

Dāvis Vaivods         3.kurss MO grupa

Genādijs Novikovs 2.kurss VP grupa

Ojārs Siliņš               2.kurss DT grupa

Edgars Liepiņš         1.kurss MO grupa

Kalvis Liepiņš           3.kurss BG grupa

 

Apsveicam!

OT absolvente Simona Zelča izcīna zelta medaļu profesionālās meistarības konkursā Francijā

No 2.līdz 4.oktobrim Francijā, Lillē, norisinājās Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkurss EuroSkills 2014, kurā piedalījās arī 11 jaunie profesionāļi no Latvijas. Tiesības pārstāvēt Latviju šajā konkursā ieguva arī Ogres tehikuma absolvente Simona Zelča.

Latvijas jaunieši no prestižākā Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursa EuroSkills 2014 atgriežas ar astoņām godalgām. Zelta medaļas un nomināciju Best of the Nation ir ieguvušas Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas absolvente Annija Kalnbirze un Ogres tehnikuma absolvente Simona Zelča, kas startēja modes tehnoloģiju disciplīnā, informēwww.viaa.gov.lv 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), nozaru ekspertu un uzņēmumu meistaru gatavotajai nacionālajai komandai trīs dienu laikā bija jātiek galā ar daudziem profesionāliem izaicinājumiem. Piemēram, Annijai un Simonai 18 stundās, iedvesmojoties no franču dizainera Yves Saint Laurent, pēc augstās modes prasībām bija jāuzmodelē un jāuzšuj zīda kleita oficiālām vakariņām. 

Abas laureātes - Annija un Simona - atzīst: "Mēs katru vakaru pēc konkursa vēl vairākas stundas mācījāmies un plānojām nākamās dienas uzdevumus. Arī līdz olimpiādei mērots deviņu mēnešu ilgs darba process. Protams, ļoti vēlējāmies būt starp labākajiem un cerējām, ka izdosies. Tajā pašā laikā, dzirdot savus vārdus starp laureātiem, tas bija milzīgs pārsteigums."

Dita Traidās, Latvijas komandas vadītāja, WorldSkills Europe valdes locekle un VIAA direktore:"Latvijas sniegums ir vērtējams kā ļoti augsts un atzīstams. Tas pierāda, ka mūsu profesionālā izglītība Eiropas līmenī ir ne tikai līdzvērtīga, bet atsevišķās jomās pat pārāka. 9. labākais komandas sniegums 25 Eiropas valstu konkurencē apliecina to, ka Latvijā apgūstamā profesionālā izglītība ir uz pareizā attīstības ceļa."

Vēlā  vakara stundā  6.oktobrī Simonu lidostā ar ziediem sagaidīja direktore Ilze Brante un direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.


Vairāk bildes šeit

Ogres tehnikuma topošie dizaineri gūst pieredzi izstādē "Design Isle 2014"

No 2.līdz 5.oktobrim izstāžu zālē Ķīpsala  norisinājās starptautiska izstāde "Design Isle”, kurā līdzās profesionāliem dizaineriem savu māku demonstrēja arī dizaina un mākslas skolu, tostarp Ogres tehnikuma, audzēkņi.

Ogres tehnikuma  ekspozīcijā bija aplūkojami multimediju, vizuālās reklāmas, apģērbu un interjera dizaina izglītības programmu audzēkņu darbi.

Ievērojot Ogres tehnikuma lielākās vērtības - radošu domāšanu un inovācijas, izstādē bija apskatāmas gan modernas video instalācijas un projekcijas, gan mūsdienīgi grafiskie darbi, kā arī idejiski krāšņi interjera projekti un apģērbu kolekcijas.

Izstāde ir viens no gada lielākajiem notikumiem, jo tās laikā tiek pasniegta Gada balva dizainā, izstādīti redzamākie dizaineru darbi un norisinās dizaina un mākslas skolu parāde. Jāatzīmē, ka tikai atsevišķas mācību iestādes izpelnās godu piedalīties izstādē, un šogad to skaitā bija arī Ogres tehnikums.

"Izstādē pirmo reizi piedalījāmies ar savu stendu, kuru atbilstoši izstādes nosaukumam "Design Isle" ("Dizaina Sala")  veidojām kā salu ar noslēpumainiem krastiem, kas skatītājiem paver  arvien jaunus horizontus. Šis stends raksturo arī Ogres tehnikuma topošos dizainerus, jo mēs paši esam daudzšķautnaini,” norāda Ogres tehnikuma Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.

Lai iespējami vairāk audzēkņu iepazītos ar jaunākajām dizaina vēsmām pasaulē, no Ogres tehnikuma tika organizēts autobuss, ar kuru kolektīvi uz izstādi devās ap pussimts dizaina un mākslas programmu audzēkņu.

Izstādi apmeklēja arī 1.kursa audzēkne Zane Mankopa, kura tehnikumā mācās par vizuālās reklāmas noformētāju. "Par vienu no izstādes apmeklējuma ieguvumiem uzskatu iespēju aplūkot citu dizaina skolu audzēkņu darbus, un salīdzināt ar mūsu skolas veikumu. Izstādē guvu iedvesmu arī saviem darbiem. Ļoti ieinteresēja iepakojuma dizaina risinājumi, jo pēc Ogres tehnikuma beigšanas plānoju sevi realizēt tieši šajā jomā. Ir pat doma par sava biznesa veidošanu,” atklāj Zane.

Izstādē gūtie iespaidi tiek apkopoti un pārrunāti nodarbībās, un tas ļauj jauniešiem gūt plašāku skatījumu uz programmā apgūstamajiem priekšmetiem.


Vairāk bildes šeit

PIKC OGRES TEHNIKUMĀ

iesvetibu poster a3 14-10 15-10

AMI 25. jubilejas gada un Latvijas Republikas čempionāta "Rudens kross" sacensībās Ogres tehnikuma audzēknis Lauris Gailums prata ielauzties olimpiskajā sešiniekā, izcīnot piekto vietu – 10:23

2.oktobrī Ogres Zilajos kalnos notikušajā Arodizglītības mācību iestāžu (AMI) kluba 25. jubilejas gada un Latvijas Republikas čempionāta "Rudens kross" sacensības, pulcinot vairākus simtus jauniešu no 26 profesionālās izglītības iestādēm.

Sportistus uzrunāja AMI vadītāja Irēna Bukovska, kura uzsvēra, ka tik plaša mēroga pasākums, kurā piedalās profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, tiek organizēts pirmo reizi. Vērienīgā pasākuma rīkošana tika uzticēta Ogres tehnikumam, kas ar Ogres novada un Ikšķiles pašvaldību atbalstu lieliski ar to tika galā. Par teicamu Latvijas Republikas profesionālās izglītības krosa sarīkošanu audzēkņiem I.Bukovska pasniedza Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei piemiņas balvu.

Dalībniekus sveica arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietnieks Edgars Severs, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš un Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis.

Sacensības atklāja OT direktore Ilze Brante. Jaunietes sacentās 1000 metru, bet jaunieši – 3000 metru skrējienā.

Sacensībās piedalījās arī Ogres tehnikuma audzēkņu komanda – 16 dalībnieki.

 

Nauris Bondars

3.kurss MO grupa

Didzis Malderis

2.kurss MD2 grupa

Monvīds Stahovskis

2.kurss MG grupa

Rinalds Kamms

2.kursss MD1 grupa

Lauris Krūmiņš

4.kurss DT grupa

Andris Strelčs

4.kurss DT grupa

Lauris Gailums

3.kurss ND grupa

Edgars Indrāns

1.kurss DT grupa

Agnese Ločmele

1.kurss RD grupa

Agrita Vore

1.kurss AD grupa

Karīna Ašmane

4.kurss TK grupa

Sintija Salmina

2.kurss GR grupa

Alīna Beļakova

1.kurss KL grupa

Rasma Kuriņa

1.kurss KL grupa

Viktorija Šabolta

1.kurss KL grupa

Šarlote Radziņa

1.kurss MD2 grupa

 

Individuālā vērtējumā meitenēm 1000 metru distancē uzvarēja Valērija Linkeviča (Daugavpils Profesionālā vidusskola) – 03:04.7, aiz sevis atstājot skolas biedreni Olgu Svirsku – 03:15.2 un Maritu Kiļupu (Valmieras Profesionālā vidusskola) – 03:20.8. Labāko rezultātu no Ogres tehnikuma audzēknēm uzrādīja Agnese Ločmele  – 03:53.3. Kopvērtējumā, summējot piecu labāko audzēkņu rezultātus, uzvaru pārliecinoši izcīnīja Daugavpils Profesionālā vidusskola, otrajā vietā ierindojās Saldus Profesionālā vidusskola, bet goda pjedestāla trešo bluķi aizņēma Smiltenes tehnikums, savukārt Ogres tehnikums (Agnese Ločmele, Alīna Beļakova, Rasma Kuriņa, Viktorija Šabolta, Sintija Salmiņa un Alise Bergšteine) 20 komandu konkurencē ieguva 9. vietu.

Trīs reizes garākā distancē jeb 3 kilometru skrējienā zēniem gana augstvērtīgu rezultātu uzrādīja Gvido Bērziņš no Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma – 10:06.4. Atzīstamu skrējienu nodemonstrēja arīdzan otrās un trešās vietas īpašnieki, proti, Artūrs Stūris (Smiltenes tehnikums) – 10:13.5 un Aleksandrs Zorins (Rēzeknes tehnikums) – 10:15.4. Ogres tehnikuma audzēknis Lauris Gailums prata ielauzties olimpiskajā sešiniekā, izcīnot piekto vietu – 10:23.6. Komandu vērtējumā par pusminūti ātrāki izrādījās Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi, aiz sevis atstājot Rīgas tehnisko koledžu un Smiltenes tehnikumu. Arīdzan zēnu konkurencē (22 skolas) Ogres tehnikums (Lauris Gailums, Nauris Bondars, Edgars Indrāns, Andris Strelčs, Monvīds Stahovskis un Rinalds Kamms) ierindojās 9. pozīcijā.

 

Info: ogrenet.lv

Vairāk bildes šeit

Skolotāju dienā apbalvo Ogres tehnikuma pedagogus

Sagaidot Skolotāju dienu, 3.oktobrī Ogres tehnikumā godināja pedagogus un darbiniekus.

Skolotāju dienas svinības Ogres tehnikumā šogad sasaucās ar vēstījuma ievietošanu nākamajām paaudzēm rekonstruējamā mācību korpusa pamatos. 

Šajā sakarā mācību iestādē viesojās prominenti viesi – izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu izglītības iestāžu arodorganizāciju vadītāja Airisa Lepere, kuri sveica profesionālajos svētkos Ogres tehnikuma pedagogus.

"Gribu teikt lielu paldies katram pedagogam. Tas, ko esam izdarījuši šajos trīs gados, kopš izveidots tehnikums, varam paveikt tikai kopīgi un cītīgi strādājot,” sveicot kolēģus, teica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. Direktore pateicās arī tehnikuma audzēkņu pašpārvaldei, kas bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu visiem tehnikuma pedagogiem un darbiniekiem.

Sveicot svētkos un dāvinot tehnikumam izdevumu "Simts Latvijas personības", izglītības un zinātnes ministre I.Druviete izteica ierosinājumu par godu Latvijas simtgadei izdot grāmatu, kurā būtu apkopotas ziņas par 1000 vai 10000 Latvijas labākajiem skolotājiem, tostarp arī izcilākajiem Ogres tehnikuma pedagogiem.

I.Druviete ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu apbalvoja Ogres tehnikuma profesionālo mācību priekšmetu skolotāju Irēnu Slesarenoku, skolotāju Leontīni Poču un bibliotekāri Moniku Pivari. 
Ogres novada pašvaldības vārdā Ogres tehnikuma skolotājus sumināja domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane. Ar Ogres novada domes Atzinības rakstu apbalvoti skolotāji: Lauris Kalniņš, Aļona Lukašenoka, Ģirts Lapsa, Rihards Tontegode.
Sveicot Ogres tehnikuma pedagogus Skolotāju dienā, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš uzsvēra, ka ne katrs spēj būt skolotājs, bet vēl lielāks talants nepieciešams, lai prasmīgi vadītu izglītības iestādi.
"Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante ir pierādījusi, ka prot ne tikai veidot savas vadītās mācību iestādes saikni ar sabiedrību, bet arī sadarboties ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldībām un tās tuvināt, veicinot dažādu kopīgu projektu attīstību," norādīja I.Trapiņš, pasniedzot I.Brantei Ikšķiles novada domes Atzinības rakstu.
Ar Ikšķiles novada domes Atzinības rakstu apbalvoti arī skolotāji: Marija Putna, Arturs Cīrulis, Zane Ūpe, Daiga Zvirbule, kā arī ēku un teritorijas uzraudze Marianna Lukašenoka.
Ar muzikāliem sveicieniem pedagogiem par viņu ieguldījumu pateicās Ogres tehnikuma vokālais ansamblis.


Vairāk bildes šeit

Par Ogres tehnikumu atstāj liecību nākamajām paaudzēm

3.oktobrī, klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību pārstāvjiem, būvniekiem, arhitektiem un tehnikuma kolektīvam profesionālās izglītības kompetences centra "Ogres tehnikums" rekonstruējamajā mācību korpusa grīdā tika ievietota laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Laika kapsulā, ko ielika Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un SIA "Skonto Būve" projektu vadītājs Andis Pureklis, tika ievietots vēstījums, viena eiro monēta ar Latvijas veidolu un divu eiro monēta ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas simbolu, Ogres Valsts tehnikuma un Ogres tehnikuma žetoni, kā arī laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 3.oktobra numurs, kurā atrodama informācija par šo notikumu.

"Šodien ir vēsturisks brīdis. Katrs audzēknis, pedagogs un darbinieks rakstīja vēlējumu Ogres tehnikumam, un izkristalizējās trīs galvenie virzieni – lai jaunā ēka būtu moderna, lai tai būtu stipri pamati un lai tā būtu vērsta uz attīstību un sasniegumiem. Audzēkņi sev vēlēja gribasspēku, lai viņiem patiktu mācīties un lai viņi vienmēr sasniegtu izvirzīto mērķi,” sacīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. 

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete savā uzrunā uzsvēra, ka mūsdienu  Latvijas profesionālās izglītības iestādes, tajā skaitā arī Ogres tehnikums,  ir izveidojušās par intelektuālās un profesionālās dzīves centriem – tās ir skaistas no ārpuses un bagātas savā saturā. 

"Paldies visiem, kas veicinājuši Ogres Gaismas pils tapšanu, kā gribētos nosaukt Ogres tehnikumu. Šī laika kapsula liecina par saikni starp pagātni, tagadni un nākotni. Iemūrējot kapsulu, mēs dodam solījumu nākotnei, ka mēs darīsim visu, lai mūsu zināšanas būtu noderīgas ne tikai  mums pašiem un mūsu ģimenēm, bet arī visai Latvijas valstij, un šis solījums noteikti tiks izpildīts. Man ir pamatota pārliecība, ka Ogres tehnikumam ir liela nākotne,” teica I.Druviete.

Vēsturiskajā kapsulas ielikšanas brīdī Ogres tehnikuma kolektīvu sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, SIA "Ozols&Bula arhitektu birojs", SIA "Skonto Būve" un  SIA "Būves un būvsistēmas" pārstāvji.

Kā norādīja arhitekte Andra Bula, katras ēkas tapšanas procesa ir trīs svarīgi notikumi – kapsulas ielikšana pamatos, kam seko spāru svētki un visbeidzot ēkas nodošana ekspluatācijā. Plānots, ka 2015./2016. mācību gadu Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki uzsāks rekonstruētajā mācību ēkā.


Vairāk bildes šeit