Apģērbu dizains Ogres tehnikumā

Ja Tu vēlies iekļūt modes industrijā, pats piedalīties un redzēt kā no tavām skicēm top tērpu kolekcija – nāc mācīties uz Ogres tehnikumu par Apģērbu modelētāju! 27.jūnijā Ogres tehnikumā norisinājās Modes diena, kurā ne tikai 4.kursu audzēknes nodeva savas kolekcijas komisijas un skatītāju vērtējumam modes skatē, bet arī notika sarunas ar Latvijā atzītiem modes ekspertiem un dizaineriem. Ogres tehnikumā viesojās apģērbu dizainere Elita Patmalniece, Ievas pārvērtību vadītājs un dizaineris Aleksandrs Pavlovs, Ievas pārvērtību vadītāja un daudzu Latvijā un ārvalstīts atzītu modes pasākumu un organizatore Kristīne Rudzinska un tērpu māksliniece Beatrise Dunska. Mazu ieskatu Ogres tehnikuma Modes dienā sniedz Elvja Lāča videomateriāls. 

 

 

 

 

Vairāk bildes šeitOgres tehnikums jaunajā veidolā līdz rudenim jau būs zem jumta

9.jūlijā notika Ogres tehnikuma padomes sēde, kurā sprieda par Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projekta "Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija" darbu norises gaitu.

"Ogres tehnikuma rekonstrukcijas darbu norises gaitai rūpīgi seko arī Ogres tehnikuma padome, kurā ir deleģēti visu tehnikumā apgūstamo izglītības programmu nozaru pārstāvji. Kopīgi izstrādājam arī tehniskās specifikācijas aprīkojuma iegādei," norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Par paveikto būvobjektā padomes locekļus informēja būvnieku pārstāvis – SIA "Skonto būve" projektu vadītājs Andris Pureklis.

""C" korpusam un angāram jau ir izbūvēti pamati un veikti citi darbi, vēl atlicis izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu dienesta viesnīcai, kas, visticamāk, tiks izdarīts šā mēneša laikā. "A" korpusā uzsāktie mūrēšanas un metāla konstrukciju montāžas darbi tiek veikti ar mērķi, ka līdz septembra beigām abām ēkām jābūt zem jumta, lai rudens un ziemas apstākļos mēs varētu turpināt būvniecības darbus normālos apstākļos," norāda A.Pureklis. 

Septembrī rekonstruējamā ēkā plānots ieguldīt kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. "Šajā notikumā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas un projektā iesaistīto aģentūru pārstāvji, būvnieki, būvuzraugi, projektētāji un, protams, tehnikuma padomes locekļi, kuri arī parakstīs vēstījumu," atklāj I.Brante.

Par ERAF piešķirto finansējumu (projekta kopējās izmaksas 12,5 miljoni eiro, no kuriem 2,5 miljoni eiro paredzēti aprīkojuma iegādei) šā gada 17.februārī uzsākti būvdarbi, kuru rezultātā tiks rekonstruēta tehnikuma galvenā ēka (bijušais Ogres Meža tehnikums), bet blakus uzcelts jauns angārs mežsaimniecības tehnikas, kokapstrādes un namdaru profesiju apguvei.
"Tehnikuma, kā vienota kompleksa skatījums, ir mācību korpuss, angārs un divas dienesta viesnīcas. Šajā ERAF finansējuma kārtā nav iekļautas divas dienesta viesnīcas - Aizupēs un Jaunatnes ielā 3, bet mēs jau šobrīd meklējam iespējas, lai tās pilnveidotu. Esam arī saņēmuši apliecinājumu no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka nākamajā ERAF finansējuma kārtā tiks piešķirti līdzekļi dienesta viesnīcu sakārtošanai, lai audzēkņiem būtu nodrošināta ne tikai labvēlīga mācību vide, bet arī sadzīves apstākļi," uzsver I.Brante.
Dienesta viesnīcai Aizupēs un sporta/pasākumu zāles siltināšanai tiks izstrādāts un pieteikts projekts Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta 5.projektu pieteikumu kārtai (viesnīcā Jaunatnes ielā 3 šāds projekts jau realizēts).
Savukārt par pašu līdzekļiem Ogres tehnikums plāno izbūvēt jaunu, neatkarīgu katlu māju dienesta viesnīcas Aizupēs apkurināšanai, jo atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam esošo siltumtrasi līdz dienesta viesnīcai Aizupēs plānots atvienot no mācību korpusa katlu mājas, kā arī iespēju robežās veikt dienesta viesnīcas Jaunatnes ielā 3 pirmā stāva remontdarbus.


Vairāk bildes šeit

OT viesmīlības pakalpojumu speciālisti eksāmenu kārto viesnīcā

26.jūnijā 12 Ogres tehnikuma šā gada absolventiem – topošajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem – profesionālās kvalifikācijas eksāmens norisinājās viesnīcā "Hotel Club 1934".

"Līdz šim Ogres tehnikuma audzēkņi nav kārtojuši eksāmenu reālā darba vidē, bet, sadarbojoties ar tehnikuma pedagogiem, kas ir ļoti progresīvi un atvērti visam jaunajam, radījām iespēju audzēkņiem pierādīt sevi šeit viesnīcā. Pie mums jau daži audzēkņi gājuši praksē, un ceram, ka labi uzsāktā sadarbība ar tehnikumu turpināsies," norāda viesnīcas "Hotel Club 1934” direktore Sandra Upeniece, kura kopā ar kafejnīcas "Ilze" īpašnieci Anitu Kušķi un viesnīcas "Ērgļi" direktori Antu Velci (žūrijas priekšsēdētāja) vērtēja topošos viesmīlības pakalpojumu speciālistus.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no vairākām daļām: teorijas (ekonomikā, komercdarbībā, saskarsmē, viesu uzņemšanā un apkalpošanā) un praktiskajiem uzdevumiem.

Vispirms audzēkņiem bija jādemonstrē sava prasme viesu uzņemšanā viesnīcā - numuru rezervācija, 20 cilvēku lielas grupas izmitināšana, kā arī aprēķinu veikšana, ņemot vērā PVN atšķirību viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem (attiecīgi 12 un 21%).

Viesu uzņemšanas un apkalpošanas praktiskajā daļā kafejnīcā audzēkņiem bija jāprot uzklāt brokastu galdu divām personām – pagatavot vairāku veidu salātus, tostarp augļu salātus, kā arī pasniegt viesiem tēju ar dažādām piedevām, piemēram, citroniem, mandarīniem, laimu, medu un granātāboliem, ko bija jākomplektē pēc viesu pasūtījuma.

"Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir universāla profesija. Izvēloties šo izglītības programmu, audzēkņi apgūst gan ēdienu gatavošanas, gan ēdienu pasniegšanas, gan arī viesnīcu darba specifiku. Tas ir pirmais izlaidums tehnikumā šajā profesijā,”  informē OT Pārtikas ražošanas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu izglītības programmu nodaļas  vadītāja Lilita Meldere.

"Šāda programma, kur audzēkņi iegūst vispārējo vidējo izglītību un profesiju ar vispusīgām prasmēm, tika izveidota tāpēc, lai jaunieši varētu iegūt plašākas iespējas apliecināt sevi darba tirgū," uzsver OT direktore Ilze Brante.

Arī šā gada absolventiem problēmu ar darba atrašanu nebūs. Divas jaunietes – Lelde Konušonoka un Jeļena Zvorikina - jau pēc kvalifikācijas prakses beigām uzaicinātas turpināt darbu viesnīca "Radisson Blu Hotel Latvija" restorānā, bet citas jaunās speciālistes savas nākamās darba vietas līdz diploma saņemšanai atklāt vēl nevēlējās.

Ogres tehnikumā var apgūt modernu un pieprasītu profesiju

Šogad Ogres tehnikuma Dizaina un tūrisma nodaļu absolvēja 10 jaunie vizuālās reklāmas noformētāji, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūstot ļoti augstu vidējo atzīmi – 8,1.

Visi absolventi savus profesionālās kvalifikācijas darbos izstrādājuši dizainu reklāmas materiālu komplektam konkrētam uzņēmumam.

Kristaps Jurševics SIA "Dream sleep" izstrādāja logotipu spilventiņam, kas tiek lietots ceļojumos, kā arī dizainu bukletam, svecēm un pat firmas pulkstenim.

Ritvars Leimanis SIA "Anko", kas nodarbojas ar atslēgu izgatavošanu un servisu, izstrādājis dizainu kalendāram, bukletam, veidlapām, aploksnēm, T-kreklam, krūzītei, atslēgu piekariņiem un konfekšu ietinamajam papīram ar uzņēmuma logo. Viņa kredo – panākt rezultātu iespējami vienkāršiem līdzekļiem, nepārspīlējot ar formām un krāsām.

"Katram uzņēmums ir sava specifika, kas jāņem vērā. Ogres tehnikumā (protams, ar skolotāju palīdzību!) esmu iemācījies saprast, kas ir reklāma, kā notiek tās izgatavošanas process un kas vajadzīgs klientam. Esmu apguvis daudzas līdz tam nezināmas lietas,” atklāj R.Leimanis. 

Šā gada absolventi izstrādājuši reklāmas dizainu gan ārzemju tirgum – reklāmas materiālu paketi viesu mājai Anglijā, gan arī vietējiem uzņēmumiem – piemēram, IU "Laura', kas sniedz apavu labošanas un friziera pakalpojumus, un Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centram.

Šobrīd tiek komplektētas jaunas vizuālo reklāmas noformētāju grupas. Šajā specialitātē uzņem jauniešus ar pamatskolas izglītību. Pēc tehnikuma absolvēšanas audzēkņi iegūst kvalifikāciju – grafiskās reklāmas noformētājs.

"Tas nozīmē, ka jaunais speciālists var veikt jebkurus darbus, kas ir saistīti ar uzņēmuma reklamēšanu. Turīgākas firmām reklāmas produktu klāsts būs plašāks, bet mūsu valstī pārsvarā ir nelieli uzņēmumi, kas, piemēram, sniedz dažādus pakalpojumus, kam arī nepieciešama reklāma. Jaunieši, kas absolvē Ogres tehnikumu, spēj ar šiem uzdevumiem tikt galā,” norāda kvalifikācijas darbu vadītāja D.Asarīte.

Jaunieši, nākot iestāties Ogres tehnikumā, nereti uzdod jautājumu, ar ko vizuālās reklāmas noformētājs atšķiras no interjera dizaina noformētāja vai multimediju dizaina speciālista. 


"Vizuālās reklāmas noformētāji, salīdzinājumā ar radniecīgajām specialitātēm, ko var apgūt Dizaina un tūrisma nodaļā, atšķiras ar to, ka mūsu absolventi spēj strādāt ar materiālu, ar apjomu un vizuāli to parādīt – izgatavot dažādus reklāmas priekšmetus, bet multimediju speciālisti izgatavo un demonstrē reklāmu digitālā veidā. Savukārt interjera noformētāji vairāk strādā ar telpu,” skaidro D.Asarīte.


Tehnikumā audzēkņi ir sagatavoti ne tikai radošam, bet arī praktiskam darbam – uz to viņi tiek virzīti visu četru gadu garumā. Audzēkņi apgūst prasmi veidot logotipus, dažādus iepakojuma veidus, mācās arī heraldikas pamatus. 


Pirmajā un otrajā kursā audzēkņi mācās zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, tāpēc vieglāk apgūt profesijas pamatus ir tiem audzēkņiem, kuri papildus mācījušies zīmēšanu.


"Ja jaunieši apzinās, ka viņiem patīk zīmēt, radīt, veltījot tam visam daudz laika un pacietības, viņi var droši nākt uz Ogres tehnikumu un mācīties par vizuālās reklāmas noformētāju,” teic D.Asarīte.


"Radošums un ieinteresētība – tas ir pats galvenais. Ne vienmēr reklāmas noformētajam jāizpilda tikai pasūtītāja dotie uzdevumi, bieži vien jārada arī pašam,” piebilst skolotājs Pēteris Justovičs, kurš vizuālās reklāmas noformētājiem pasniedz kompozīciju, praktiskās mācības un burtu mācību.

OT lielākā interese par multimedijiem un meža mašīnām

Vēl tikai nepilnas divas nedēļas atlikušas līdz 18.jūlijam, kad noslēgsies Ogres tehnikuma Uzņemšanas komisijas pirmais darba posms.

"Tajās izglītības programmās, kurās līdz šim datumam būs jau nokomplektētas audzēkņu grupas, pārtrauksim uzņemšanu, bet izglītības programmās ar nepietiekamu audzēkņu skaitu, - turpināsim pieņemt pieteikumus līdz 28.augustam,” informē OT Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Kā atklāja Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja, jau pagājušajā nedēļā divās izglītības programmās – multimediju speciālisti un meža mašīnu operatori – grupas ir nokomplektētas. 

"Lai apmierinātu visu audzēkņu vēlmi apgūt izvēlētās profesijas, apsvērsim iespēju atvērt katrā programmā divas grupas. Līdzīgi rīkojāmies pagājušajā mācību gadā, kad uz multimediju specialitāti pieteicās necerēti liels pretendentu skaits. Jebkurā gadījumā katram audzēknim, kurš būs izvēlējies mācīties tehnikumā, atradīsim vietu un dosim iespēju mācīties," norāda B.Liepiņa. 

Jauniešiem ir iespēja pietiekties uz vairākām specialitātēm. Ja neizdodas izturēt konkursu vienā no tām, var izmēģināt startēt citā programmā.


"Darba tirgū ļoti pieprasīta ir arī meža mašīnu mehāniķa profesija, uz kuru vēl ir brīvas vietas. Šogad tehnikumu absolvēja 15 mehāniķi, no kuriem daudziem jau ir noslēgti darba līgumi ar nākamo darba devēju. Absolventi vēl nebija saņēmuši diplomus, kad zvanīja vismaz pieci darba devēji un interesējās par jaunajiem speciālistiem. Tāpat liels pieprasījums ir pēc mežsaimniecības tehniķiem. Par mežsaimniecības programmu absolventiem  interesējas ne tikai valsts un privātie uzņēmumi, bet arī privātie mežu īpašnieki. Lai saņemtu Eiropas finansējumu lauksaimniecības atbalstam, cilvēkiem, kuru īpašumā ir meži, vajadzīgi sertificēti meža apsaimniekotāji," informē Mežsaimniecības programmu nodaļas vadītājs Artūrs Cīrulis. 


B.Liepiņa aicina skolu absolventus nekavēties ar dokumentu iesniegšanu, lai savlaicīgi iegūtu pārliecību, ka jaunietis ir uzņemts Ogres tehnikumā.


Ogres tehnikums gaida jauniešus, kuri skaidri zina, ka viņi vēlas apgūt konkrēto profesiju un ir motivēti mācīties. Mācības tehnikumā var būt arī starpposms ceļā uz augstāko izglītību. Iegūtā vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija tikai sekmēs iekļūšanu kādā no augstākajām mācību iestādēm.


Arī vairāki šā gada tehnikuma absolventi gatavojas studēt. Roberts Pētersons pieteicies studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē un gatavojas kļūt par vides un ūdenssaimniecības inženieri, Ņikita Beluško šajā pašā augstskolā vēlas mācīties par kokapstrādes inženieri, Baiba Driksna Rīgas Celtniecības koledžā apgūs mēbeļu restauratora profesiju, Jānis Čapa gatavojas apgūt pārtikas tehnologa specialitāti kādā no augstākajām mācību iestādēm, bet Elīna Rudņeva, kura visus mācību gadus spodrinājusi tehnikuma sportiskos sasniegumus, izvēlējusies studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tie ir tikai daži no jauniešiem, kuru nākotnes plānus izdevās uzzināt.


Vairāk informācijas par uzņemšanas noteikumiem Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv

Ogrēnieši dalās pieredzē par jauno speciālistu skološanu darba vidē

1.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika darba vidē balstītām mācībām veltīta preses konference, kurā bija aicināti piedalīties arī Ogres novada uzņēmēji, Ogres tehnikuma vadība un audzēkņi.

"Darba vidē balstītu mācību pilotprojektā kopumā iesaistījās sešas profesionālās izglītības iestādes, un Ogres tehnikums ir viens no aktīvākajiem šī projekta dalībniekiem, kas izveidojis labu sadarbību ar uzņēmumiem. Tas arī noteica mūsu izvēli aicināt šo profesionālās izglītības iestādi dalīties pieredzē ar citiem projekta dalībniekiem,” atklāja IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Ogres novadu preses konferencē pārstāvēja ne tikai Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un projekta dalībnieks – Elektronikas tehniķu  programmas nu jau 2.kursa audzēknis Toms Jonikāns -, bet arī uzņēmēji - SIA "Hanzas elektronika" valdes loceklis Alvis Vagulis un z/s "Saliņas" īpašnieks, Amatniecības kameras meistars Tālis Sala. Abi minētie uzņēmēji vieni no pirmajiem atsaucās aicinājumam nodrošināt ar prakses iespējām tehnikuma audzēkņus.

"Protams, apmācīt audzēkņus uzņēmumā ir liels izaicinājums, jo ne katrs labs sava aroda meistars ir arī labs skolotājs. Tās ir arī izmaksas, sākot no darbavietu iekārtošanas un materiālu nodrošināšanas, kas elektronikā ir dārgs prieks, tāpēc būtu nepieciešams arī valsts atbalsts. Taču mēs esam šo atbildību uzņēmušies, un mēs to turpināsim,” norādīja A.Vagulis.

Toms Jonikāns bija to desmit Ogres tehnikuma 1.kursa audzēkņu vidū, kuri šajā mācību gadā strādāja praksē (divreiz pa divām nedēļām) SIA "Hanzas elektronika”. "Praksē pavadītais laiks bija ļoti pozitīvs, jo mēs saskārāmies ar to, kas būs jādara turpmākajā darba dzīvē. Pilnībā atbalstu šādu projektu, jo tas dod iespēju pārliecināties, vai izvēlētā profesija ir īstā. Tagad saprotu, ka tas ir tas, ko vēlos darīt. "Hanzas elektronika" kā uzņēmums šķita pievilcīgs, arī darbinieki atsaucīgi,” stāstīja Toms.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante uzsvēra, ka ieguvums no darba vidē balstītām mācībām ir visām projektā iesaistītajām pusēm, jo profesionālajām izglītības iestādēm notiek cieša sadarbība ar uzņēmējiem un tiek pārkārtotas izglītības un prakses programmas atbilstoši nozares vajadzībām.
"Ja līdz šim praktiskās mācības notika atsevišķās dienās, tad tagad tās notiek uzņēmumā vairāku nedēļu garumā. Prakses programma, kas tiek realizēta darba vidē, ir plašāka un jaunieši iegūst vairāk zināšanu, kā arī pārliecinās par savu profesijas izvēli. Ieguvēji ir arī uzņēmēji, jo kopsadarbība novērš pārmetumus, ka profesionālā izglītība sagatavo neatbilstošus speciālistus darba tirgum,” norādīja I.Brante.

Darba vidē balstītās mācības gūst aizvien lielāku popularitāti un atbalstu gan profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju, gan arī jauniešu vidū. 2014./2015.mācību gadā šāda veida mācības gatavas ir piedāvāt jau 22 skolas, liecina IZM veiktās profesionālo izglītības iestāžu aptaujas dati, kurus šodien, 1.jūlijā, preses konferencē prezentēja IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Preses konferencē piedalījās izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.


Vairāk bildes šeit

 

Ogres tehnikuma trīs izlaidumos sveic 240 absolventus

28.jūnijā  Ogres Kultūras centrā norisinājās Profesionālās izglītības kompetences centra "Ogres tehnikums ” izlaidumi, kuros diplomus par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu un arī piešķirtās kvalifikācijas apliecinājumu saņēma 240 absolventi.

Kā salīdzināja Ogres tehnikuma absolvente Mārīte Ahundova: "Tas ir mūsu Oskars!"

Šā gada absolventi mācības sāka katrs savā izglītības iestādē – Ogres Profesionālajā vidusskolā, Ogres Amatniecības vidusskolā un Ogres Meža tehnikumā. "Visi kopā mēs veidojām Ogres tehnikumu, un  esam ieguvuši savai mācību iestādei godpilno statusu – Profesionālās izglītības kompetences centrs. Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā, un esam šo pārmaiņu līdzdalībnieki. Izmantojiet jums piedāvātās iespējas un izaicinājumus!" sveicot absolventus, no kuriem ikviens sekmējis tehnikuma attīstību, vēlēja tehnikuma direktore Ilze Brante.

Profesionālajai izglītībai ir sava specifika – tās saturs tiek veidots sadarbībā ar nozaru speciālistiem, kas arī piešķir profesionālo kvalifikāciju. "Šonedēļ tehnikumā notika profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kas noritējuši ar ļoti labiem rezultātiem. Tas ir pedagogu nopelns, ka mūsu absolventus aicina darbā, piedāvā budžeta vietas augstākajās izglītības iestādes un vēlas iegādāties mūsu audzēkņu  izgatavoto  izstrādājumu patentus. Piemēram, piektdien Burda Moden Rīga pārstāvji, noskatoties apģērba dizaina specilitātes audzēkņu veidoto modes skati, izvēlējās trīs patentus – nevis apģērbus, bet tehnoloģijas, kā šie darbi ir veidoti, un kā tos tālāk varētu attīstīt. Jebkurā no tehnikumā apgūstamajām jomām ir ļoti talantīgi audzēkņi un viņu radošos darbus jau gaida Latvijā," savā uzrunā atklāja I. Brante.

Ikšķiles pašvaldības, kuras teritorijā atrodas tehnikums, vārdā absolventus sveica Ikšķiles novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Māra Niedra. Viņa arī pasniedza piemiņas veltes tiem absolventiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles novada teritorijā. 

Absolventi šajā nozīmīgajā dienā saņēma apsveikumus arī no vecākiem, radiem draugiem un, protams, no nodaļu vadītājiem, pedagogiem un grupu audzinātājiem.

"Jūs vairs neesat atbildīgi par tām zināšanām, ko jums devuši skolotāji, bet par to, ko jūs ar tām iesāksiet tālāk," uz pārdomām pirms došanās lielajā dzīvē  absolventus vedināja Būvizstrādājumu galdnieku, mēbeļu galdnieku, namdaru, koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāju grupu audzinātāja Ramona Polmane.


Vairāk bildes šeit

Karlsona sapnis Ogres tehnikumā pārvēršas īstenībā

Par klasiku kļuvušais Astrīdas Lindgrēnas grāmatas varoņa Karlsona teiciens: "Labāk astoņas tortes un viena svecīte!" Ogres tehnikumā  27.jūnijā  īstenojās gandrīz dubultā – te bija 15 tortes un nevienas svecītes.

"Melnais mežs", "Vasaras zieds", "Paradīzes ābolītis", "Rīdziniece", "Dzērvenīte", "Rita" (tās autore Rita Skubiņa torti nosauca savā vārdā) un citas maizes un miltu konditorejas izstrādājumu topošo speciālistu gatavotās tortes un maizes izstrādājumi šodien ieņēma goda vietu uz profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijas galda. 

Šajā eksāmenā daiļrunāšanas spējas nevienu audzēkni glābt nevarēja, jo komisija – SIA "Fazer maiznīca Latvija" produktu attīstības speciāliste Kristīne Leimane, SIA "Malevss" konditoru brigadiere Aina Groza, SIA "Meduslācis" valdes locekle Inguna Kronberga - katru izstrādājumu arī nogaršoja. 

Visi šā gada absolventi saņēma tikai labu un teicamu novērtējumu, bet vienīgais izcilnieks – Jānis Čapa. Viņam veiksmi atnesa paša gatavotā Švarcvaldes ķiršu torte, kuras recepte nāk no Vācijas. Jānis portālam Ogrenet atklāja, ka nevēlas apstāties pie sasniegtā, bet turpinās attīstīt profesionālās prasmes pārtikas ražošanas tehnoloģijā kādā no augstākajām mācību iestādēm. 
Par veiksmīgi nokārtotajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem audzēkņi var pateikties arī konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas skolotājai Litai Līnei, kura viņus amata prasmē ievadījusi visus četrus mācību gadus tehnikumā.
"Audzēkņi mācību laikā ir izmēģinājuši daudzas receptes, jo šajā programmā katru nedēļu četras stundas ir atvēlētas praktiskajām nodarbībām. Viņi apguva visu maizes un konditorejas izstrādājumu izgatavošanu. Darbojoties kopā - audzēkņiem un pedagogiem -, esam nonākuši pie kopsaucēja, ka mums visiem labāk garšo izstrādājumi no dabīgām izejvielām, kas ir arī veselīgāki. Ar to arī izskaidrojams, ka daudzi audzēkņi savu kvalifikācijas darbu veikšanai bija izmantojuši dabīgās izejvielas,” atklāj L.Līne.
Jaunieši pirms kvalifikācijas eksāmena pusgadu strādāja praksē  gan vietējos – SIA "Ogres prestižs", SIA "Karsta maize", SIA "Malevss" -,  gan arī citu novadu konditorejas uzņēmumos. Laima Kajalovičas kvalifikācijas prakses vieta bija SIA "Ozoliņa konditoreja" Ikšķilē, kur viņa strādās pēc Ogres tehnikuma absolvēšanas. Kā zināja teikt Lāsma, viņas pienākums Ozoliņa konditorejā būs cept smalkmaizītes. Starp citu, Lāsma eksāmena darbam bija izvēlējusies Ozoliņu dzimtas slavenā konditora Jāņa Ozoliņa recepti ne mazāk populārajai tortei "Rīdziniece". Viņas veikums tika novērtēts ar atzīmi "deviņi".
Jaunieši, kuri vēlas piepildīt Karlsona sapni par tortēm un iemācīties izgatavot tās paši, vēl līdz 18.jūlijam var pieteikties mācībām Ogres tehnikumā un kļūt par maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistiem.


Vairāk bildes šeit

Ģimnāzisti sēdēs uz tehnikuma audzēkņu gatavotajiem soliem

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnus 1.septembrī skolas gaiteņos sagaidīs Ogres tehnikuma audzēkņu no priedes koka darinātie 50 soli, kuri paredzēti skolēnu atpūtai starpbrīžos.

"Ieejot vestibilā, vispirms izjutu fantastisko koka smaržu, un lietaskokos pārvērstās priedes ir vislabākā reklāma Ogres tehnikumam, kas liecina, ka arī šīs mācību iestādes audzēkņi dzīvē būs lietaskoki," atklāj Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane.

Sadarbojoties Ogres Valsts ģimnāzijai, Ogres tehnikumam un Ogres novada domei, pēc ģimnāzijas vecāku padomes ierosinājuma, radās ideja izgatavot solus.

Pagājušā gada 18.aprīlī Ogres novada dome nolēma nodot Ogres tehnikuma īpašumā Ogres novada pašvaldībai piederošo cirsmu 1.27 hektāru platībā Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta "Smiltājos", kur tagad ir ierīkoti kapi, mācību prakses nodrošināšanai. No cirsmā nozāģētajām priedēm izgatavoti 50 koka soli.

"Mūsu tehnikumā visas izglītības programmas ir savstarpēji saistītas. Šie soli arī līdzīgi tapa - meža mašīnu operatori pašvaldības atvēlētos kokus nozāģēja un sagatavoja kokmateriālus, savukārt būvizstrādājumu galdnieki priedes pārvērta solos. Galvenais darbu veicējs (kopā ar saviem audzēkņiem) un arī solu dizaina autors ir Ogres tehnikuma pedagogs Ģirts Lapsa," par projekta vēsturi un gaitu informē Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

"Neviens no līdz šim sastaptajiem variantiem neatbilda skolas vajadzībām, tāpēc paši izstrādājām dizainu un konstrukciju, lai soli būtu stabili un nepieciešamības gadījumā arī viegli montējami un remontējami," atklāj Ģ.Lapsa.

Solus prakses laikā, kas ilga piecas nedēļas, izgatavojuši Ogres tehnikuma (OT) Kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmas 3.kursa būvgaldnieku specialitātes audzēkņi: Dāvis Stikāns, Jānis Vrubļevskis, Mareks Volodkevičs, Dāvis Katkūns, Maksims Kazakovs un Mārtiņš Bokta. Jāprecizē, ka solu izgatavošanai nākamie būvgaldnieki patērēja vien četras nedēļas.

"Galvenais uzdevums ir izpildīts, un, lai soli ilgi kalpo!" jaunajiem solu īpašniekiem vēlēja OT Kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmas nodaļas vadītāja Oļegs Vovčenko.

Par veiksmīgo sadarbības rezultātu gandarīta ne tikai Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce, bet arī skolēni.

"Man ir liels prieks, ka beidzot šie soli sasnieguši mūsu skolu, un jaunais mācību gads iesāksies ar to, ka skolēniem būs kur ērti apsēsties, nevis starpbrīžos meklēt palodzes vai citas sēdēšanai tikpat nepiemērotas vietas. Es ceru, ka mūsu skolas skolēni novērtēs meistaru veikumu un saudzēs solus," saka Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Simona Pāviška.


Vairāk bildes šeit

Pirmoreiz Ogres tehnikumu absolvē koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji

Jūnija pēdējā nedēļā Ogres tehnikumā (OT) valdīja patīkams satraukums, jo ceturto kursu audzēkņiem pienācis mācību laika atbildīgākais brīdis - kvalifikācijas eksāmeni.

25.jūnijā kvalifikācijas eksāmenu kārtoja topošie koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji, būvgaldnieki, elektroniķi, mežsaimniecības tehniķi, meža mašīnu operatori un mehāniķi, elektroniķi, grāmatveži un lietveži. 

Pirmoreiz kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšā savus darbus prezentēja seši topošie koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji. Jau pirms tam OT tehnikuma ēkā Upes prospektā 16 bija apskatāma audzēkņu darbu parāde, kas vairāk gan līdzinājās izstādei.

Helmūts Bērziņš izgatavojis Bīdermeijera stila kumodi, kas paredzēta vērstpapīru vai sīklietu glabāšanai, un krēslu. Arī Mārtiņš Krūmiņš savu kumodi veidojis Bīdermeijera stilā. Savukārt Deniss Krasovskis izgatavojis rakstāmgaldu klasiskajā stilā, kas raksturīgs 18.gadsimta Anglijai. Visas minētās mēbeles ceļos uz to izgatavotāju mājām.

Vairāku valsts mēroga kokapstrādes konkursu dalībnieks un laureāts Salvis Balcers izgatavojis ozolkoka servējamo galdu, kas gan palikšot tehnikuma īpašumā. Arī kvalifikācijas eksāmenā Salvim augstākais novērtējums – desmit balles. Audzēkņi profesionālās kvalifikācijas eksāmenam izgatavotās mēbeles var paturēt savā īpašumā tikai tad, ja ir seguši materiālu izdevumus, bet šāda mēbele ir ļoti dārgs prieks – tās izgatavošanai patērētie materiāli ir teju 700 eiro vērtībā. 
Mārcis Nazarovs izgatavojis bufeti rokoko stilā (vērtējums – desmit balles), kas arī paliks tehnikuma īpašumā. "Tās izgatavošana prasīja 40 garas darba dienas,” atklāj Mārcis.
Diplomu pēc dažām dienām saņems arī vienīgā grupas meitene – Baiba Driksna, kura savam kvalifikācijas darbam bija izgatavojusi kumodi rokoko stilā, ko komisija novērtējusi ar desmit ballēm.
"Kumodi izvēlējos tāpēc, ka tā funkcionāla mēbele, kas, manuprāt, veiksmīgi iekļausies manas istabas interjerā. Tā nav pirmā mēbele, ko esmu izgatavojusi. Man jau ir galdiņš un lāde," stāsta Baiba. Interese par kokapstrādi Baibai jau ir kopš bērnības, savu talantu izkopusi Baldones vidusskolas kokapstrādes pulciņā, likumsakarīgi tālāk ceļš virzījies uz Ogres tehnikumu. Lai arī absolvente atzīst, ka tehnikumā ir ielikti pietiekami labi pamati, lai uzsāktu darbu specialitātē, viņa gatavojas papildināt zināšanas Rīgas Celtniecības koledžā, lai kļūtu par mēbeļu restauratoru. 

"Malači! Jāatzīst, ka audzēkņu praktiskais veikums pārspēj viņu teorētiskās zināšanas,” par savējiem priecājas tehnoloģijas priekšmetu pedagogs Bruno Braunšteins.

"Koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji, kas izgatavo stila mēbeles, bija izmēģinājuma projekts. Līdz ar to viņi apguva daudzus priekšmetus, kas deva zināšanas dažādu mākslas stilu, tostarp rokoko un Bīdermeijera, mēbeļu izgatavošanā,”  norāda Kokizstrādājumu izgatavošanas un būvdarbu izglītības programmu nodaļas vadītājs Oļegs Vovčenko. 

"Ja būs pieprasījums, turpināsim uzņemt audzēkņus šajā specialitātē. Šie audzēkņi var sekmīgi strādāt arī ražošanā, jo apguvuši to pašu programmu, ko jebkurš mēbeļu galdnieks, bet viņiem ir papildu zināšanu bagāža, kas dod pievienoto vērtību,” uzsver OT pedagogs Ainārs Logins.


Vairāk bildes šeit