Darba kārtība pedagogiem 2014.gada 26.-29.augustā

darba kartiba 2014

PIKC „Ogres tehnikums” 1.septembra „ Zinību dienas” norises kārtība

9:30-10:45

Tiekas  Ogres tehnikuma visu izglītības programmu 1. kursu audzēkņi ar Ogres tehnikuma direktori  Ilzi Branti, nodaļas vadītājiem  un pedagogu  kolektīvu. Iepazīšanās pasākums Ogres tehnikuma zālē Upes prospektā 16


11:00-11:50

1., 2., 3., un 4. kursu audzēkņu un pedagogu tikšanās nodaļās.

Dizaina un Tūrisma nodaļa - Aktu zālē Meža prospektā 13. Nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova. (mb.29112474)

Viesmīlības un pārtikas nodaļaKonditoru darbnīcas Jaunatnes iela 3 , Nodaļas vadītāja  Lilita Meldere (m.b.28603673) 

Mežsaimniecības un meža tehnikas nodaļa -laukumā pie dienesta viesnīcas Jaunatnes iela 3, vai lietus gadījumā sporta zālē Meža prospektā 13. Nodaļas vadītājs  Artūrs Cīrulis (m.b.25451133)

Datorikas, elektronikas nodaļa Aktu zālē Upes prospektā 16, Nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka (m.b.29102923)

Administratīvā darba nodaļa Aktu zālē Upes prospektā 16. Nodaļas  vadītāja Aļona Lukašenoka(m.b.29102923)

Kokizstrādājumu izgatavošanas nodaļa 1. kabinetā Upes prospektā 16. Nodaļas

vadītājs  Oļegs Vovčenko (m.b.25432213)

Tālākizglītības nodaļa Izstāžu zālē, Meža prospektā 13.Noda’’las vadītāja Baiba Liepiņa( m. b. 29996675)

 

11:50 -12:25

 Pusdienas pārtraukums. Būs atvērtas Tehnikuma kafejnīcas.

 

12:25 – 13:50

Atklātās mācību stundas  2., 3., 4. kursa audzēkņiem „Radošā iniciatīva”. Sekot stundu sarakstam un kabinetam tehnikuma mājas lapā un tehnikumā pie ziņojuma dēļa.

1.kursi pedagogu pavadībā, iepazīstas ar stundu norisēm , pedagogiem, telpām.

 

14:00-15:00

Ogres Kultūras centra Lielajā zālē

Direktores uzruna un Koncerts

Visiem tehnikuma pedagogiem, darbiniekiem  un audzēkņiem

 

15:30 –

Audzēkņi, kuri dzīvo dienesta viesnīcās dodas uz tikšanos ar dienesta viesnīcas vadību un dienesta viesnīcas skolotājiem.

 

Kontaktinformācija

direktores vietniece Kultūrizglītības un audzināšanas jomā Astra Rubene mb 26130729

direktores vietniece  mācību darbā Ilze Dzirkale mb 26512668

Interešu izglītības nodaļas vadītāja Armandas Auziņa mb 22011292

Dienesta viesnīca  Aina Murāne mb 26571943

Dizaina un tūrisma nodaļa atskatās paveiktajā un domā par nākotni

Kad esam viduspunktā starp diviem mācību gadiem, ar radošām domām un jauniem plāniem raugāmies nākotnē, un ar vērtējošu skatu nesenajā pagātnē. Ir aizskrējis atbildīgais kvalifikācijas eksāmenu laiks. Dizaina un tūrisma nodaļu šogad absolvēja 58 jaunie speciālisti. Šobrīd viņi ir atraduši vai vēl ir tālākā ceļa meklējumos. Bet mēs jau gaidām tikšanos ar mūsu jaunajiem audzēkņiem. Šogad jau pie esošajām izglītības programmām atveram jaunu- Video operatoru izglītības programmu. Viņu uzdevums būs savienot attēlu, skaņu un gaismu, veidojot aizraujošu stāstu. Ir prieks, ka Dizaina nodaļa kļūst vēl pilnīgāka, jo video operatora prasmes lieliski iekļaujas un papildina mūsu kopīgo, bagāto mākslas un dizaina lauku. Lūk, ieskats mūsu veiksmēs un īpašajos notikumos.

Dalība konkursos

 • 15.01.2014 un 7.02.2014. Multimediju dizaina programmas audzēkņi Krišs Kupruks, Kristīne Ziņģe, Karīna Kasiņeca, skolotājas Ievas Ozolas vadībā veiksmīgi piedalījās Rīgas reģiona un Valsts konkursā „Jaunais kultūras kanons” (1991-2013), iegūstot 2.vietu Rīgas reģiona pusfinālā un 4. vietu konkursa finālā Valstī.
 • 28.02. 2014. Krišs Kupruks izstādes „Skola 2014” ietvaros tika uzaicināts un piedalījās publiskā diskusijā par konkursa „Jaunais kultūras kanons” ieguvumiem. Atbildīgā skolotāja Ieva Ozola.
 • 2014.gada februārī Multimediju dizaina programmas 4.kursa audzēknis Artūrs Pučeks veiksmīgi piedalījās Valsts mēroga grafiskā dizaina konkursā un tika iekļauts kandidātu grupā, kas gatavojas „EiroSkills 2014” Francijā, Lillē. Konkursam gatavoties palīdz skolotājs Lauris Kalniņš. Latvijas komandas kandidātu grupā apģērbu dizaina specialitātē ir iekļauta un nopietni gatavojas Simona Zelča. Atbildīgā skolotāja Liena Niedre.
 • 2014.gada janvārī un februārī Ogres tehnikumā norisinājās Dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa „Vide.Transformācija.Tēls” 1. un 2.kārta. Iespēja piedalīties konkursā tika dota visiem dizaina nodaļas audzēkņiem. 2.kārtā iekļuvušie audzēkņi cīnījās par iespēju piedalīties Valsts konkursā. Tie bija Agnese Vanaga (apģērbu dizains), Zane Stūrīte (interjera dizains), Zaiga Kupče (multimediju dizains), Sandra Eglīte (interjera dizains), Artūrs Jeršovs (reklāmas dizains), Alise Tomiņa (reklāmas dizains), Vineta Krīvāne (apģērbu dizains), Einārs Lauris (multimediju dizains), Valts Putniņš (multimediju dizains), Kristīne Zēna (interjera dizains), Paula Grīnberga (interjera dizains), Kristiāna Berģe (interjera dizains). Audzēkņus konsultēja zīmēšanas un gleznošanas skolotāji Vineta Oboznaja, Rasa Šulca, Aldis Reicis.
 • 27., 28.03.2014. Valmierā notika Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss „Vide.Transformācija.Tēls”. Konkursā piedalījās OT konkursa 2.kārtas uzvarētāji Zaiga Kupče, Artūrs Jeršovs, Paula Grīnberga. Paula Grīnberga Valsts konkursā par mājas darbu „Kubs pilsētā” Latvijas Dizaina un mākslas skolu konkurencē izcīnīja 3 vietu, bet Artūrs Jeršovs ieguva pat divas godalgas, 3.vietu par mājas darbu un 3.vietu par konkursa darbu „Zilonis pilsētā”. Audzēkņus konkursam gatavoja skolotāji Zane Ūpe, Lauris Kalniņš, Velga Kaļeiņikova.
 • Tūrisma komercdarbinieku grupu audzēkņi Laura Zvejniece, Nika Nikolajeva, Maija Orlova, Santa Zvirgzdiņa, Jeļena Zvorikina un Diāna Krasavceva piedalījās OT organizētā konkursā un ieguva iespēju strādāt praksi Turcijā tūrisma aģentūrā un viesnīcā, ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas mobilitātes projekta „Efektīva prakse stabilai nākotnei” ietvaros.
 • 10.04.2014. Latvijas jauno tūrisma profesionāļu konkursā piedalījās un 2. vietu Valstī ieguva 2.kursa Tūrisma komercdarbības programmas audzēknis Nils Soms. Sagatavoties Nilam palīdzēja skolotāja Solvita Šmite.

 

Dalība pasākumos

 • 14.10. 2013. „Commenius” projekta ietvaros čehu jaunieši tika iepazīstināti ar OT multimediju nodaļas darbu. Projektā piedalījās Multimediju dizaina programmas 2.-4.kursu audzēkņi. Meistardarbnīcas vadīja skolotāji Gundega Strautmane, Lauris Kalniņš, Armands Pučs, Pēteris Justovičs.
 • 17.10.-18.10.2013. Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojumā Astra Rubene, Zane Ūpe un Reklāmas dizaina programmas audzēkņi demonstrēja telpas dekorēšanas iespējas kā arī vadīja radošās darbnīcas.
 • 06.-08.12.2013. Pasākuma „Baltā laipa” ietvaros, sadarbībā ar Ogres Kultūras centra veidoto projektu amata dienām, tika izveidota Dizaina nodaļas audzēkņu darinātu gaismas objektu izstāde, notika Apģērbu dizaina audzēkņu veidotu tērpu skate un organizētas radošās darbnīcas.
 • 11.01.2014. Jauno mūzikas grupu konkursa „Zaļais knābis” multimediālo skatuves noformējumu Ogres Kultūras centrā veidoja skolotājs Armands Pučs sadarbībā ar Multimediju dizaina programmas 3. kursa audzēkni Eināru Lauri.
 • 28.02. - 02.03.2014. Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās izstāde „Skola 2014.” OT izstāžu stenda dizainu izstrādāja skolotāja Zane Ūpe, realizēja Zane Ūpe, Velga Kaļeiņikova un Interjera dizaina programmas 3.kursa audzēknes Sanita Cibuļska un Beate Fišere. Multimediju dizaina specifiku praktiski demonstrēja un par dizaina nodaļas darbu stāstīja Multimediju dizaina un Interjera dizaina programmu audzēkņi Krišs Kupruks, Ritvars Štarks, Einārs Lauris, Elvis Lācis, Artūrs Pučeks.
 • 06.03.2014. Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 ietvaros Siguldas mākslas skolā notika mākslas festivāls „Sochi Sigulda”. Apģērbu dizaina programmas audzēknes Astras Rubenes vadībā izveidoja sapņu kamanas par ko ieguva pateicību ar nomināciju „Romantiskākās kamanas”.
 • Reklāmas dizaina 3.kursa audzēknis Artūrs Jeršovs skolotāja Pētera Justoviča vadībā izveidoja reklāmas komplektu Baltijas valstu profesionālās izglītības 22.sporta spēlēm. Par paveikto darbu gan skolotājs, gan audzēknis saņēma organizatoru pateicības rakstus un balvas.
 • 5.04.-11.05.2014. Madonas mākslas un novadpētniecības muzeja telpās bija skatāma OT Dizaina nodaļas audzēkņu darbu izstāde. 11.04. notika skolas audzēkņu no Madonas un Lubānas novadiem tikšanās ar izstādes apmeklētājiem.
 • No 15.05.2014. OT telpās izveidota Multimediju dizaina programmas 4.kursa audzēkņu Ritvara Štarka un Artūra Pučeka foto darbu izstāde.
 • 15.05.2014. Notika Ogres tehnikuma gada balvas Mākslā un Dizainā LĀPSTA iedibināšanas un pasniegšanas ceremonija. Balva tika pasniegta par īpaši augstiem profesionāliem sasniegumiem. Balvu saņēma 6 audzēkņi: Artūrs Jeršovs (reklāmas dizains), Paula Grīnberga (interjera dizains), Simona Zelča (apģērba dizains), Artūrs Pučeks (multimediju dizains), Krišs Kupruks (multimediju dizains), Ritvars Štarks (multimediju dizains) un 5 skolotāji: Zane Ūpe, Lauris Kalniņš, Rasa Šulca, Gundega Strautmane, Oskars Herliņš.
 • 17.05.2014. Mākslas dienu pasākumā Ogrē „Mākslas pumpuri” instalāciju „Sapumpurotais zars” veidoja Interjera dizaina 1.kursa audzēkņi skolotājas Baibas Astras vadībā. Multimediju dizaina prezentācijas materiālu sagatavoja Multimediju dizains programmas audzēkņi skolotāja Armanda Puča vadībā.
 • Praktisko mācību laikā, Apgūstot tēmas „Virsmas apstrāde” un „Telpas remonts”, Interjera dizaina programmas 1. un 2.kursu audzēkņi skolotājas Baibas Astras vadībā veica 2.stāva gaiteņa, Apģērbu dizaina telpas un kāpņu telpu kosmētisko remontu, uzlabojot skolas telpu estētiku.
 • 27.06.2014. Ogres tehnikumā, modes dienas ietvaros notika seminārs “Aktualitātes modes industrijā Latvijā”. Par aktualitātēm modes dizainā ar semināra apmeklētājiem sarunājās Elita Patmalniece, Aleksandrs Pavlovs, Kristīne Rudzinska un Beatrise Dunska. Modes dienas turpinājumā bija iespēja redzēt Apģērba dizaina 2014.gada kvalifikācijas darbu kolekciju skati.
 • 09.07.-19.07.2014. Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē bija skatāma Dizaina nodaļas kvalifikācijas darbu un projektu izstāde.
 • 2013./2014.m.g. notikusi mācību ekskursija uz Ķīpsalas izstāžu halli „BalticFurniture 2013”, mācību priekšmeta „Mūzikas teorija un kompozīcija” nodrošināšanai apmeklēta Latvijas Nacionālās operas multimediālā izrāde „RIENCI. Triumfs un sakāve”, mācību priekšmeta „Interjera kompozīcija”, tēmu „Asociācijas un nosacītība mākslā, analīze un sintēze mākslas tēla veidošanā, scenogrāfiskā domāšana, supertēlainā pasaules uztvere” labākai apguvei apmeklēta Latvijas Nacionālās operas izrāde „Mīla uz trim apelsīniem”, mācību ekskursija, praktiskās nodarbības, seminārs TIKURILLA mācību centrā, Krūzes iela 3 mācību priekšmetā „Praktiskās mācības” tēmas par interjerā pielietojamiem apdares materiāliem labākai apguvei, mācību ekskursijas uz mākslas centru KIM?, Arsenālu, Kino muzeju, Ogres Mākslas skolu, Rēzekne JBC „Zeimuļš”, Latgales vēstniecība „Gors”, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, mācību ekskursija uz „RigaFood”, mācību ekskursija uz BA „Turība” un „Draugiem.lv”.
 • Audzēkņi regulāri piedalās vizuālo materiālu dizaina izstrādē. Tiek izstrādāti plakāti, baneri, ID kartes, pateicības u.t.t.. Dizaina un tūrisma nodaļas audzēkņi aktīvi iesaistās kā pasākumu vadītāji un fotogrāfi.
 • Dizaina nodaļas audzēkņi skolotāju vadībā regulāri piedalās radošo darbnīcu realizēšanā gan tehnikumā, gan novadā, gan valstī.

 

 

Materiālu sagatavoja

               Dizaina un tūrisma nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova

Apģērbu dizains Ogres tehnikumā

Ja Tu vēlies iekļūt modes industrijā, pats piedalīties un redzēt kā no tavām skicēm top tērpu kolekcija – nāc mācīties uz Ogres tehnikumu par Apģērbu modelētāju! 27.jūnijā Ogres tehnikumā norisinājās Modes diena, kurā ne tikai 4.kursu audzēknes nodeva savas kolekcijas komisijas un skatītāju vērtējumam modes skatē, bet arī notika sarunas ar Latvijā atzītiem modes ekspertiem un dizaineriem. Ogres tehnikumā viesojās apģērbu dizainere Elita Patmalniece, Ievas pārvērtību vadītājs un dizaineris Aleksandrs Pavlovs, Ievas pārvērtību vadītāja un daudzu Latvijā un ārvalstīts atzītu modes pasākumu un organizatore Kristīne Rudzinska un tērpu māksliniece Beatrise Dunska. Mazu ieskatu Ogres tehnikuma Modes dienā sniedz Elvja Lāča videomateriāls. 

 

 

 

 

Vairāk bildes šeitOgres tehnikums jaunajā veidolā līdz rudenim jau būs zem jumta

9.jūlijā notika Ogres tehnikuma padomes sēde, kurā sprieda par Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projekta "Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija" darbu norises gaitu.

"Ogres tehnikuma rekonstrukcijas darbu norises gaitai rūpīgi seko arī Ogres tehnikuma padome, kurā ir deleģēti visu tehnikumā apgūstamo izglītības programmu nozaru pārstāvji. Kopīgi izstrādājam arī tehniskās specifikācijas aprīkojuma iegādei," norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Par paveikto būvobjektā padomes locekļus informēja būvnieku pārstāvis – SIA "Skonto būve" projektu vadītājs Andris Pureklis.

""C" korpusam un angāram jau ir izbūvēti pamati un veikti citi darbi, vēl atlicis izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu dienesta viesnīcai, kas, visticamāk, tiks izdarīts šā mēneša laikā. "A" korpusā uzsāktie mūrēšanas un metāla konstrukciju montāžas darbi tiek veikti ar mērķi, ka līdz septembra beigām abām ēkām jābūt zem jumta, lai rudens un ziemas apstākļos mēs varētu turpināt būvniecības darbus normālos apstākļos," norāda A.Pureklis. 

Septembrī rekonstruējamā ēkā plānots ieguldīt kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. "Šajā notikumā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas un projektā iesaistīto aģentūru pārstāvji, būvnieki, būvuzraugi, projektētāji un, protams, tehnikuma padomes locekļi, kuri arī parakstīs vēstījumu," atklāj I.Brante.

Par ERAF piešķirto finansējumu (projekta kopējās izmaksas 12,5 miljoni eiro, no kuriem 2,5 miljoni eiro paredzēti aprīkojuma iegādei) šā gada 17.februārī uzsākti būvdarbi, kuru rezultātā tiks rekonstruēta tehnikuma galvenā ēka (bijušais Ogres Meža tehnikums), bet blakus uzcelts jauns angārs mežsaimniecības tehnikas, kokapstrādes un namdaru profesiju apguvei.
"Tehnikuma, kā vienota kompleksa skatījums, ir mācību korpuss, angārs un divas dienesta viesnīcas. Šajā ERAF finansējuma kārtā nav iekļautas divas dienesta viesnīcas - Aizupēs un Jaunatnes ielā 3, bet mēs jau šobrīd meklējam iespējas, lai tās pilnveidotu. Esam arī saņēmuši apliecinājumu no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka nākamajā ERAF finansējuma kārtā tiks piešķirti līdzekļi dienesta viesnīcu sakārtošanai, lai audzēkņiem būtu nodrošināta ne tikai labvēlīga mācību vide, bet arī sadzīves apstākļi," uzsver I.Brante.
Dienesta viesnīcai Aizupēs un sporta/pasākumu zāles siltināšanai tiks izstrādāts un pieteikts projekts Klimata Pārmaiņu Finanšu instrumenta 5.projektu pieteikumu kārtai (viesnīcā Jaunatnes ielā 3 šāds projekts jau realizēts).
Savukārt par pašu līdzekļiem Ogres tehnikums plāno izbūvēt jaunu, neatkarīgu katlu māju dienesta viesnīcas Aizupēs apkurināšanai, jo atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam esošo siltumtrasi līdz dienesta viesnīcai Aizupēs plānots atvienot no mācību korpusa katlu mājas, kā arī iespēju robežās veikt dienesta viesnīcas Jaunatnes ielā 3 pirmā stāva remontdarbus.


Vairāk bildes šeit

OT viesmīlības pakalpojumu speciālisti eksāmenu kārto viesnīcā

26.jūnijā 12 Ogres tehnikuma šā gada absolventiem – topošajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem – profesionālās kvalifikācijas eksāmens norisinājās viesnīcā "Hotel Club 1934".

"Līdz šim Ogres tehnikuma audzēkņi nav kārtojuši eksāmenu reālā darba vidē, bet, sadarbojoties ar tehnikuma pedagogiem, kas ir ļoti progresīvi un atvērti visam jaunajam, radījām iespēju audzēkņiem pierādīt sevi šeit viesnīcā. Pie mums jau daži audzēkņi gājuši praksē, un ceram, ka labi uzsāktā sadarbība ar tehnikumu turpināsies," norāda viesnīcas "Hotel Club 1934” direktore Sandra Upeniece, kura kopā ar kafejnīcas "Ilze" īpašnieci Anitu Kušķi un viesnīcas "Ērgļi" direktori Antu Velci (žūrijas priekšsēdētāja) vērtēja topošos viesmīlības pakalpojumu speciālistus.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no vairākām daļām: teorijas (ekonomikā, komercdarbībā, saskarsmē, viesu uzņemšanā un apkalpošanā) un praktiskajiem uzdevumiem.

Vispirms audzēkņiem bija jādemonstrē sava prasme viesu uzņemšanā viesnīcā - numuru rezervācija, 20 cilvēku lielas grupas izmitināšana, kā arī aprēķinu veikšana, ņemot vērā PVN atšķirību viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem (attiecīgi 12 un 21%).

Viesu uzņemšanas un apkalpošanas praktiskajā daļā kafejnīcā audzēkņiem bija jāprot uzklāt brokastu galdu divām personām – pagatavot vairāku veidu salātus, tostarp augļu salātus, kā arī pasniegt viesiem tēju ar dažādām piedevām, piemēram, citroniem, mandarīniem, laimu, medu un granātāboliem, ko bija jākomplektē pēc viesu pasūtījuma.

"Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir universāla profesija. Izvēloties šo izglītības programmu, audzēkņi apgūst gan ēdienu gatavošanas, gan ēdienu pasniegšanas, gan arī viesnīcu darba specifiku. Tas ir pirmais izlaidums tehnikumā šajā profesijā,”  informē OT Pārtikas ražošanas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu izglītības programmu nodaļas  vadītāja Lilita Meldere.

"Šāda programma, kur audzēkņi iegūst vispārējo vidējo izglītību un profesiju ar vispusīgām prasmēm, tika izveidota tāpēc, lai jaunieši varētu iegūt plašākas iespējas apliecināt sevi darba tirgū," uzsver OT direktore Ilze Brante.

Arī šā gada absolventiem problēmu ar darba atrašanu nebūs. Divas jaunietes – Lelde Konušonoka un Jeļena Zvorikina - jau pēc kvalifikācijas prakses beigām uzaicinātas turpināt darbu viesnīca "Radisson Blu Hotel Latvija" restorānā, bet citas jaunās speciālistes savas nākamās darba vietas līdz diploma saņemšanai atklāt vēl nevēlējās.

Ogres tehnikumā var apgūt modernu un pieprasītu profesiju

Šogad Ogres tehnikuma Dizaina un tūrisma nodaļu absolvēja 10 jaunie vizuālās reklāmas noformētāji, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūstot ļoti augstu vidējo atzīmi – 8,1.

Visi absolventi savus profesionālās kvalifikācijas darbos izstrādājuši dizainu reklāmas materiālu komplektam konkrētam uzņēmumam.

Kristaps Jurševics SIA "Dream sleep" izstrādāja logotipu spilventiņam, kas tiek lietots ceļojumos, kā arī dizainu bukletam, svecēm un pat firmas pulkstenim.

Ritvars Leimanis SIA "Anko", kas nodarbojas ar atslēgu izgatavošanu un servisu, izstrādājis dizainu kalendāram, bukletam, veidlapām, aploksnēm, T-kreklam, krūzītei, atslēgu piekariņiem un konfekšu ietinamajam papīram ar uzņēmuma logo. Viņa kredo – panākt rezultātu iespējami vienkāršiem līdzekļiem, nepārspīlējot ar formām un krāsām.

"Katram uzņēmums ir sava specifika, kas jāņem vērā. Ogres tehnikumā (protams, ar skolotāju palīdzību!) esmu iemācījies saprast, kas ir reklāma, kā notiek tās izgatavošanas process un kas vajadzīgs klientam. Esmu apguvis daudzas līdz tam nezināmas lietas,” atklāj R.Leimanis. 

Šā gada absolventi izstrādājuši reklāmas dizainu gan ārzemju tirgum – reklāmas materiālu paketi viesu mājai Anglijā, gan arī vietējiem uzņēmumiem – piemēram, IU "Laura', kas sniedz apavu labošanas un friziera pakalpojumus, un Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centram.

Šobrīd tiek komplektētas jaunas vizuālo reklāmas noformētāju grupas. Šajā specialitātē uzņem jauniešus ar pamatskolas izglītību. Pēc tehnikuma absolvēšanas audzēkņi iegūst kvalifikāciju – grafiskās reklāmas noformētājs.

"Tas nozīmē, ka jaunais speciālists var veikt jebkurus darbus, kas ir saistīti ar uzņēmuma reklamēšanu. Turīgākas firmām reklāmas produktu klāsts būs plašāks, bet mūsu valstī pārsvarā ir nelieli uzņēmumi, kas, piemēram, sniedz dažādus pakalpojumus, kam arī nepieciešama reklāma. Jaunieši, kas absolvē Ogres tehnikumu, spēj ar šiem uzdevumiem tikt galā,” norāda kvalifikācijas darbu vadītāja D.Asarīte.

Jaunieši, nākot iestāties Ogres tehnikumā, nereti uzdod jautājumu, ar ko vizuālās reklāmas noformētājs atšķiras no interjera dizaina noformētāja vai multimediju dizaina speciālista. 


"Vizuālās reklāmas noformētāji, salīdzinājumā ar radniecīgajām specialitātēm, ko var apgūt Dizaina un tūrisma nodaļā, atšķiras ar to, ka mūsu absolventi spēj strādāt ar materiālu, ar apjomu un vizuāli to parādīt – izgatavot dažādus reklāmas priekšmetus, bet multimediju speciālisti izgatavo un demonstrē reklāmu digitālā veidā. Savukārt interjera noformētāji vairāk strādā ar telpu,” skaidro D.Asarīte.


Tehnikumā audzēkņi ir sagatavoti ne tikai radošam, bet arī praktiskam darbam – uz to viņi tiek virzīti visu četru gadu garumā. Audzēkņi apgūst prasmi veidot logotipus, dažādus iepakojuma veidus, mācās arī heraldikas pamatus. 


Pirmajā un otrajā kursā audzēkņi mācās zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, tāpēc vieglāk apgūt profesijas pamatus ir tiem audzēkņiem, kuri papildus mācījušies zīmēšanu.


"Ja jaunieši apzinās, ka viņiem patīk zīmēt, radīt, veltījot tam visam daudz laika un pacietības, viņi var droši nākt uz Ogres tehnikumu un mācīties par vizuālās reklāmas noformētāju,” teic D.Asarīte.


"Radošums un ieinteresētība – tas ir pats galvenais. Ne vienmēr reklāmas noformētajam jāizpilda tikai pasūtītāja dotie uzdevumi, bieži vien jārada arī pašam,” piebilst skolotājs Pēteris Justovičs, kurš vizuālās reklāmas noformētājiem pasniedz kompozīciju, praktiskās mācības un burtu mācību.

OT lielākā interese par multimedijiem un meža mašīnām

Vēl tikai nepilnas divas nedēļas atlikušas līdz 18.jūlijam, kad noslēgsies Ogres tehnikuma Uzņemšanas komisijas pirmais darba posms.

"Tajās izglītības programmās, kurās līdz šim datumam būs jau nokomplektētas audzēkņu grupas, pārtrauksim uzņemšanu, bet izglītības programmās ar nepietiekamu audzēkņu skaitu, - turpināsim pieņemt pieteikumus līdz 28.augustam,” informē OT Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Kā atklāja Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja, jau pagājušajā nedēļā divās izglītības programmās – multimediju speciālisti un meža mašīnu operatori – grupas ir nokomplektētas. 

"Lai apmierinātu visu audzēkņu vēlmi apgūt izvēlētās profesijas, apsvērsim iespēju atvērt katrā programmā divas grupas. Līdzīgi rīkojāmies pagājušajā mācību gadā, kad uz multimediju specialitāti pieteicās necerēti liels pretendentu skaits. Jebkurā gadījumā katram audzēknim, kurš būs izvēlējies mācīties tehnikumā, atradīsim vietu un dosim iespēju mācīties," norāda B.Liepiņa. 

Jauniešiem ir iespēja pietiekties uz vairākām specialitātēm. Ja neizdodas izturēt konkursu vienā no tām, var izmēģināt startēt citā programmā.


"Darba tirgū ļoti pieprasīta ir arī meža mašīnu mehāniķa profesija, uz kuru vēl ir brīvas vietas. Šogad tehnikumu absolvēja 15 mehāniķi, no kuriem daudziem jau ir noslēgti darba līgumi ar nākamo darba devēju. Absolventi vēl nebija saņēmuši diplomus, kad zvanīja vismaz pieci darba devēji un interesējās par jaunajiem speciālistiem. Tāpat liels pieprasījums ir pēc mežsaimniecības tehniķiem. Par mežsaimniecības programmu absolventiem  interesējas ne tikai valsts un privātie uzņēmumi, bet arī privātie mežu īpašnieki. Lai saņemtu Eiropas finansējumu lauksaimniecības atbalstam, cilvēkiem, kuru īpašumā ir meži, vajadzīgi sertificēti meža apsaimniekotāji," informē Mežsaimniecības programmu nodaļas vadītājs Artūrs Cīrulis. 


B.Liepiņa aicina skolu absolventus nekavēties ar dokumentu iesniegšanu, lai savlaicīgi iegūtu pārliecību, ka jaunietis ir uzņemts Ogres tehnikumā.


Ogres tehnikums gaida jauniešus, kuri skaidri zina, ka viņi vēlas apgūt konkrēto profesiju un ir motivēti mācīties. Mācības tehnikumā var būt arī starpposms ceļā uz augstāko izglītību. Iegūtā vidējā izglītība un profesionālā kvalifikācija tikai sekmēs iekļūšanu kādā no augstākajām mācību iestādēm.


Arī vairāki šā gada tehnikuma absolventi gatavojas studēt. Roberts Pētersons pieteicies studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē un gatavojas kļūt par vides un ūdenssaimniecības inženieri, Ņikita Beluško šajā pašā augstskolā vēlas mācīties par kokapstrādes inženieri, Baiba Driksna Rīgas Celtniecības koledžā apgūs mēbeļu restauratora profesiju, Jānis Čapa gatavojas apgūt pārtikas tehnologa specialitāti kādā no augstākajām mācību iestādēm, bet Elīna Rudņeva, kura visus mācību gadus spodrinājusi tehnikuma sportiskos sasniegumus, izvēlējusies studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tie ir tikai daži no jauniešiem, kuru nākotnes plānus izdevās uzzināt.


Vairāk informācijas par uzņemšanas noteikumiem Ogres tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv

Ogrēnieši dalās pieredzē par jauno speciālistu skološanu darba vidē

1.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notika darba vidē balstītām mācībām veltīta preses konference, kurā bija aicināti piedalīties arī Ogres novada uzņēmēji, Ogres tehnikuma vadība un audzēkņi.

"Darba vidē balstītu mācību pilotprojektā kopumā iesaistījās sešas profesionālās izglītības iestādes, un Ogres tehnikums ir viens no aktīvākajiem šī projekta dalībniekiem, kas izveidojis labu sadarbību ar uzņēmumiem. Tas arī noteica mūsu izvēli aicināt šo profesionālās izglītības iestādi dalīties pieredzē ar citiem projekta dalībniekiem,” atklāja IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Ogres novadu preses konferencē pārstāvēja ne tikai Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un projekta dalībnieks – Elektronikas tehniķu  programmas nu jau 2.kursa audzēknis Toms Jonikāns -, bet arī uzņēmēji - SIA "Hanzas elektronika" valdes loceklis Alvis Vagulis un z/s "Saliņas" īpašnieks, Amatniecības kameras meistars Tālis Sala. Abi minētie uzņēmēji vieni no pirmajiem atsaucās aicinājumam nodrošināt ar prakses iespējām tehnikuma audzēkņus.

"Protams, apmācīt audzēkņus uzņēmumā ir liels izaicinājums, jo ne katrs labs sava aroda meistars ir arī labs skolotājs. Tās ir arī izmaksas, sākot no darbavietu iekārtošanas un materiālu nodrošināšanas, kas elektronikā ir dārgs prieks, tāpēc būtu nepieciešams arī valsts atbalsts. Taču mēs esam šo atbildību uzņēmušies, un mēs to turpināsim,” norādīja A.Vagulis.

Toms Jonikāns bija to desmit Ogres tehnikuma 1.kursa audzēkņu vidū, kuri šajā mācību gadā strādāja praksē (divreiz pa divām nedēļām) SIA "Hanzas elektronika”. "Praksē pavadītais laiks bija ļoti pozitīvs, jo mēs saskārāmies ar to, kas būs jādara turpmākajā darba dzīvē. Pilnībā atbalstu šādu projektu, jo tas dod iespēju pārliecināties, vai izvēlētā profesija ir īstā. Tagad saprotu, ka tas ir tas, ko vēlos darīt. "Hanzas elektronika" kā uzņēmums šķita pievilcīgs, arī darbinieki atsaucīgi,” stāstīja Toms.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante uzsvēra, ka ieguvums no darba vidē balstītām mācībām ir visām projektā iesaistītajām pusēm, jo profesionālajām izglītības iestādēm notiek cieša sadarbība ar uzņēmējiem un tiek pārkārtotas izglītības un prakses programmas atbilstoši nozares vajadzībām.
"Ja līdz šim praktiskās mācības notika atsevišķās dienās, tad tagad tās notiek uzņēmumā vairāku nedēļu garumā. Prakses programma, kas tiek realizēta darba vidē, ir plašāka un jaunieši iegūst vairāk zināšanu, kā arī pārliecinās par savu profesijas izvēli. Ieguvēji ir arī uzņēmēji, jo kopsadarbība novērš pārmetumus, ka profesionālā izglītība sagatavo neatbilstošus speciālistus darba tirgum,” norādīja I.Brante.

Darba vidē balstītās mācības gūst aizvien lielāku popularitāti un atbalstu gan profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju, gan arī jauniešu vidū. 2014./2015.mācību gadā šāda veida mācības gatavas ir piedāvāt jau 22 skolas, liecina IZM veiktās profesionālo izglītības iestāžu aptaujas dati, kurus šodien, 1.jūlijā, preses konferencē prezentēja IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.

Preses konferencē piedalījās izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.


Vairāk bildes šeit

 

Ogres tehnikuma trīs izlaidumos sveic 240 absolventus

28.jūnijā  Ogres Kultūras centrā norisinājās Profesionālās izglītības kompetences centra "Ogres tehnikums ” izlaidumi, kuros diplomus par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu un arī piešķirtās kvalifikācijas apliecinājumu saņēma 240 absolventi.

Kā salīdzināja Ogres tehnikuma absolvente Mārīte Ahundova: "Tas ir mūsu Oskars!"

Šā gada absolventi mācības sāka katrs savā izglītības iestādē – Ogres Profesionālajā vidusskolā, Ogres Amatniecības vidusskolā un Ogres Meža tehnikumā. "Visi kopā mēs veidojām Ogres tehnikumu, un  esam ieguvuši savai mācību iestādei godpilno statusu – Profesionālās izglītības kompetences centrs. Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā, un esam šo pārmaiņu līdzdalībnieki. Izmantojiet jums piedāvātās iespējas un izaicinājumus!" sveicot absolventus, no kuriem ikviens sekmējis tehnikuma attīstību, vēlēja tehnikuma direktore Ilze Brante.

Profesionālajai izglītībai ir sava specifika – tās saturs tiek veidots sadarbībā ar nozaru speciālistiem, kas arī piešķir profesionālo kvalifikāciju. "Šonedēļ tehnikumā notika profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kas noritējuši ar ļoti labiem rezultātiem. Tas ir pedagogu nopelns, ka mūsu absolventus aicina darbā, piedāvā budžeta vietas augstākajās izglītības iestādes un vēlas iegādāties mūsu audzēkņu  izgatavoto  izstrādājumu patentus. Piemēram, piektdien Burda Moden Rīga pārstāvji, noskatoties apģērba dizaina specilitātes audzēkņu veidoto modes skati, izvēlējās trīs patentus – nevis apģērbus, bet tehnoloģijas, kā šie darbi ir veidoti, un kā tos tālāk varētu attīstīt. Jebkurā no tehnikumā apgūstamajām jomām ir ļoti talantīgi audzēkņi un viņu radošos darbus jau gaida Latvijā," savā uzrunā atklāja I. Brante.

Ikšķiles pašvaldības, kuras teritorijā atrodas tehnikums, vārdā absolventus sveica Ikšķiles novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Māra Niedra. Viņa arī pasniedza piemiņas veltes tiem absolventiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles novada teritorijā. 

Absolventi šajā nozīmīgajā dienā saņēma apsveikumus arī no vecākiem, radiem draugiem un, protams, no nodaļu vadītājiem, pedagogiem un grupu audzinātājiem.

"Jūs vairs neesat atbildīgi par tām zināšanām, ko jums devuši skolotāji, bet par to, ko jūs ar tām iesāksiet tālāk," uz pārdomām pirms došanās lielajā dzīvē  absolventus vedināja Būvizstrādājumu galdnieku, mēbeļu galdnieku, namdaru, koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāju grupu audzinātāja Ramona Polmane.


Vairāk bildes šeit