Ogres tehnikuma jubilejas nedēļas pasākumi

2016.gada 10.maijs  – 12.maijs

Laiks

Pasākums

Norises vieta

10.05.2016.

12:45 – 15:45

Ogres tehnikuma Gada balva Mākslā un Dizainā Lāpsta 2016

MK Konferenču zāle

20:00-20:45

Ogres tehnikuma jubilejas nedēļas pasākumu atklāšana

Saieta laukums pie centrālās ieejas MK

11.05.016.

09:00-12:00

Meža stafete

52.Baltijas valstu mežu nozares profesionālās spēles

Ķeguma pagasts, Ķeguma novads

09:30-17:00

Koku gāšanas sacensības

Sacensības - ķēdes maiņa, kombinētā zāģēšana, precīzā garumošana un atzarošana

52.Baltijas valstu mežu nozares profesionālās spēles

OT sporta laukums

13:00-15:00

Modes skate

Baltijas jūras valstu Modes dienas

MK 4.stāvs

17:30-20:00

A.Pumpura muzeja apskate

Lielvārde

12.05.2016.

08:30-12:00

Sacensības ar meža mašīnu simulatoriem un pievedējtraktoru

52.Baltijas valstu mežu nozares profesionālās spēles

MA / OT sporta laukums

14:00-15:45

Jubilejas pasākums

Ogres novada Kultūras centrs

16:00-23:00

Jubilejas pasākuma saviesīgā daļa

OT

* OT – Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

MK – mācību korpuss

MA – mācību angārs

Ogres tehnikumā viesojas augstāko izglītības iestāžu pārstāvji

Lai tehnikuma 3. un 4. kursu audzēkņiem, kuru mācību laiks tuvojas noslēgumam, būtu skaidra izpratne par to, kurā augstākās izglītības iestādē turpināt mācības, uz tikšanos tika uzaicināti vairāku augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kuri iepazīstināja ar studiju iespējām un dalījās personīgajā pieredzē.

30.martā OT viesojās Biznesa augstskolas “Turība” pārstāvji. Uz tikšanos bija ieradušies multimediju dizaina , viesmīlības, tūrisma un grāmatvežu 3.kursa un 4. kursa audzēkņi.

11.aprīlī multimediju dizaina 3. kursa grupas audzēkņi sev interesējošos jautājumus varēja uzdot Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāvjiem.

Savukārt 25. aprīlī ar OT audzēkņiem tikās Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji. Par šo augstāko izglītības iestādi interesi izrāda topošie grāmatveži, meža mašīnu operatori un mehāniķi, miltu un konditorejas izstrādājumu speciālisti, kā arī kokizstrādājumu izgatavošanas izglītības programmas audzēkņi.

26.aprīlī tehnikuma audzēkņiem par studiju iespējām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) stāstīja RTU Mārketinga projektu nodaļas projektu vadītāja Laura Mestere. Šajā tikšanās reizē sev interesējošos jautājumus uzdeva datorzinātnes , elektronikas un kokizstrādājumu izgatavošanas izglītības programmu audzēkņi.

RTU ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža izglītības iestāde - vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā, norāda RTU pārstāve.

Vadmotīvs augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem - atnāc, ieraugi, iztaujā, aptausti un sajūti kā savējo, vienīgo īsto!

Projektu vadītāja: A.Stikute

Ogres tehnikuma jaunieši palīdz Jelgavas un Ozolnieku novada skolēniem “Izgaršot profesijas”

2016.gada 19.aprīlī 15 Ogres tehnikuma jaunieši devās uz Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru, kur notika jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” organizētais karjeras pasākums “Izgaršo profesiju”.

Pasākumā Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolu 9. klašu skolēnus Ogres tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Jelgavas tehnikuma un Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi iepazīstināja ar 17 dažādām profesijām, palīdzēja apzināties tālākās izglītības un karjeras iespējas atbilstoši savām interesēm.

Ogres tehnikuma 2MO1 grupas audzēkņi Atis Kauliņš, Jānis Dubjuks, 2MT grupas audzēknis Ralfs Grīnvalds un skolotājs Klāvs Miezis radošo aktivitāšu stendos piedāvāja iespēju veikt dažādus ikdienas darbus, kā to dara mežsaimniecības tehniķis, meža mašīnu mehāniķis vai meža mašīnu operators – skolēni varēja mainīt ķēdi motorzāģim, veikt koku taksāciju vai ar simulatora palīdzību strādāt ar meža mašīnām.

Lai skolēni vairāk uzzinātu par elektronikas tehniķa profesiju, ikviens varēja vērot paraugdemonstrējumus ar sumo un līniju sekotāju robotiem, kā arī praktiski izmēģināt saslēgt dažādas shēmas uz maketplatēm. Elektronikas tehniķa profesiju palīdzēja izprast 2 ET grupas audzēkņi – Edijs Gavriļenko, Silvestrs Kukuls un skolotāja Inga Ieraga.

Īpaša interese Jelgavas novada skolēniem bija par 3D printeri, animācijas, video uzņemšanas, montāžas un apstrādes iespējām, ko labprāt aplūkot piedāvāja dizaina un mākslas nodaļas 2MD2 grupas audzēknes Madara Jēkabsone, Linda Geida, 2VO grupas audzēkņi – Eduards Kusins, Roberts Jeste, skolotājs Armands Pučs un Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova. Vairāki skolēni izmēģināja darboties interjera iekārtošanā, apģērbu kolāžas un logotipu veidošanā, šajā jomā darboties palīdzēja 2AD audzēkne Linda Jaunīte.

Kopumā pasākumā piedalījās 131 Jelgavas novada skolēns. Skolēni atzina, ka iepazinuši jaunas profesijas, un pozitīvi vērtēja gan piedāvāto profesiju klāstu, gan tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto profesionālās izglītības iestādes.

Patīkami, ka skolēni atzina - iepazīstoties gan ar mācību norisi, gan pārrunājot sev aktuālos jautājumus, tehnikumu izvēlētos par nākamo izglītības ieguves vietu, šādi pasākumi ļauj saprast, ko turpmāk vēlos dzīvē sasniegt.

Pasākuma vērtējuma anketās daudzi jaunieši ļoti pozitīvi vērtēja Ogres tehnikumu un to, ka mācību procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas – arī 3D printeri. Anketās atklājās, ka skolēni mainījuši viedokli par tehnikumu un profesionālo izglītību, uzsverot, ka nekad otrreiz nemācītos vidusskolā, bet ietu uz tehnikumu apgūt profesionālo izglītību – un tas jau ir augsts novērtējums gan tehnikumam, gan profesionālajai izglītībai kopumā.

Projekta vadītāja: A.Stikute

Baltā galdauta svētki pie lielā karoga 4. maijā

Untitled-1

Notiek grupu komplektēšana kursiem

F kategorijas traktortehnikas vadītājs un C kategorijas transportlīdzekļa vadītājs
Afisha 2016-page-001

Ogres tehnikuma JDK „Solis” I pakāpe novadu skatē

22.aprīlī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate, kurā Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs „Solis” vadītājas Dairas Dāles vadībā ieguva I pakāpes diplomu.

Skatē kolektīvi dejoja divas dejas, pirmā no tām bija „Saulīte bagāta”. Daudzi kolektīvi varēja gatavot divas dejas visa gada garumā, bet daudziem kolektīviem obligātā otrā deja „Klaus mīļā meitiņa” bija jāiestudē divu mēnešu laikā, starp tiem bija arī Ogres tehnikuma kolektīvs „Solis”. Iluta Mistre teica  paldies visiem kolektīvu vadītājiem, kuri ļoti veiksmīgi tika galā ar šo grūto uzdevumu.

Dejotāju sniegumu vērtēja Ogres, Ikšķiles, Ķeguma novadu programmas "Latvju bērni danci veda" iestudējuma autore, horeogrāfe Iluta Mistre, horeogrāfe Indra Ozoliņa un horegrāfe Marta Dargiene.

Pēc skatē gūtajiem panākumiem Ogres tehnikuma JDK „Solis” gatavojās pavasarim bagātiem sadancošanās pasākumiem, kā viens no lielākajiem ir Zemgales profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums 2016.gada 11.maijā „Radi.Rādi.Raidi” Jelgavā, bet vēl pirms tam uz kopīgu sadancošanos uzaicinājis deju kolektīvs Kāre koncertā „Kāres satuvinātie” 2016.gada 7.maijā, Vecbebros. Maija beigās notiks arī tautisko deju kolektīvu festivāls „Latvju bērni danci veda” Ludzā.

Novēlam spēkus un priekpilnu pavasari kolektīvam „Solis” un enerģiskajai vadītājai Dairai Dālei.

Armanda Auziņa

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā.

Informātikas skolotāji rīko semināru Ogres tehnikumā

22.aprīlī Ogres tehnikumā (OT) pieredzes apmaiņas seminārā tikās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu informātikas skolotāji.

OT Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka iepazīstināja kolēģus no vispārizglītojošām mācību iestādēm ar Ogres tehnikumu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu izglītības programmu apguvē. Padziļināti šīs tehnoloģijas tiek izmantotas datorzinātnes un elektronikas zinību apguvē.

"No uzņēmumiem ir ļoti liela interese par topošajiem elektronikas tehniķiem, kurus aicina praksēs un darbā, bet nespējam šīs vajadzības nodrošināt. Salīdzinoši nelielā vispārizglītojošo mācību iestāžu absolventu interese par šo profesiju skaidrojama ar to, ka elektronika ir diezgan sarežģīta zinātne, ko apgūt bez pamazināšanām matemātikā un fizikā nav iespējams," norāda  A.Lukašenoka.

Ogres un apkārtējo novadu skolu absolventu sagatavotība informātikā ir pietiekami labā līmenī, taču fizikā un matemātikā varētu vēlēties labākas zināšanas, atklāj A.Lukašenoka.

"Problēma nav pedagogos, ka jaunieši, kuru zināšanas novērtētas ar četrām vai piecām ballēm, tehnikumā jāmāca no jauna, lai viņi varētu sekot mācību procesam, bet gan izglītības metodikā. Kad šie jaunieši, kuri tagad beidz pamatskolu, mācījās sākumskolā, viņu zināšanas vērtēja ar alternatīvām metodēm -"saulītēm", "mākonīšiem" -, un viņiem tagad ir grūtības apgūt eksaktos priekšmetus," norāda A.Lukašenoka.

OT datorsistēmu tehniķa un elektronikas tehniķa profesiju tehnikumā var apgūt jaunieši gan ar pamata, gan vidējo izglītību, saņemot stipendiju un iespēju dzīvo dienesta viesnīcā.

Lai uzlabotu sadarbību ar vispārizglītojošajām skolām un ieinteresētu jauniešus par informācijas tehnoloģijām, Ogres tehnikums plāno organizēt skolēniem lietišķās informātikas olimpiādi.

"Mums ir moderni, labiekārtoti kabineti, kur ir visi nosacījumi informātikas olimpiādes rīkošanai. Kāpēc lai mēs nedotu iespēju talantīgiem skolēniem pilnveidot zināšanas informātikā? Vēl tikai jāvienojas ar pedagogiem, kādā veidā mēs šo ideju īstenosim," klāsta A.Lukašenoka.

Vispārizglītojošo skolu informātikas skolotāji atbalstīja OT ideju rīkot olimpiādi. Izskanēja dažādi viedokļi, tostarp, ka olimpiādes uzdevumos vajadzētu ietvert arī programmēšanas uzdevumus. Izraisījās diskusija, vai olimpiādes dalībnieki tiktu vērtēti individuāli vai kā komandas darbs.

"Atbalstu Ogres tehnikums ideju rīkot informātikas olimpiādi, bet neesmu vienisprātis, ka varētu tikt vērtēts komandas darbs, jo olimpiāde parāda katra skolēna individuālās zināšanas. Olimpiādi ieteicams rīkot lietišķajā informātikā, jo programmēšanā jau ir valsts olimpiāde," norāda Ķeguma komercnovirziena vidusskolas informātikas skolotāja Oksana Grimaļuka-Nazarova.

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu informātikas skolotāji iepazinās ar laboratorijām un kabinetiem, kur OT audzēkņi apgūst elektroniku un datorzinātnes.

 

Ogres tehnikumā profesionālo skolu pedagogi apgūst jaunākās tendences pavārmākslā

21.aprīlī Ogrē norisinājās seminārs "Mūsdienu jaunākās tendences pavārmākslā", ko organizēja biedrība "Siera klubs" sadarbībā ar Ogres tehnikumu.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 30 topošo ēdienu gatavotāju skolotāju no Dagdas, Vecbebru, Aizkraukles, Ventspils, Liepājas, Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Rīgas un Ogres profesionālās izglītības iestādēm.

"Ogres tehnikumu par semināra norises vietu izvēlējāmies tāpēc, ka šeit ir moderni aprīkotas ēdienu gatavošanas laboratorijas, te ir arī pietiekamā daudzumā atbilstoši  trauki, lai šefpavārs sagatavotās uzkodas varētu pasniegt katru atsevišķi savā trauciņā. Venecuēlas pavārs demonstrēja uzkodas, ar kādām mēs Latvijā sastopamies pirmoreiz. Viņam ir ļoti neparastas mērces, īpašs noformējums, un ļoti laba garšas izjūta, ko novērtē arī ēdienu baudītāji," informē biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova. 

Praktiskajās nodarbības semināra dalībnieki varēja iepazīt jaunas un modernas tendences uzkodu pagatavošanā un pasniegšanā. Meistarklasi vadīja OT šefpavārs no Venecuēlas Germans Andres Cuotto Silva.

Eksotisko uzkodu gatavošanā piedalījās ne tikai profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, bet arī OT 2.kursa audzēkņi, kurus šefpavārs izvēlējās sev par palīgiem.

"Gatavojām uzkodas no dažādiem eksotiskiem produktiem. Iemācījos daudz ko jaunu, un tas man palīdzēs pilnveidot savu profesionālo meistarību," atzīst OT Ēdināšanas  pakalpojumu izglītības programmu nodaļas 2.kursa audzēknis Gatis Štulbergs.

Savukārt teorētiskajā daļā semināra dalībnieki noklausījās žurnāla "Četras sezonas" izdevējas Signes Meirānes lekciju "Uztura kultūra un mode".


S.Meirāne, kura ir septiņu kulinārijas grāmatu autore, trīs no saviem izdevumiem dāvināja arī OT bibliotēkai, kur ar tiem varēs iepazīties audzēkņi un pedagogi.


Ne mazāk interesanta tikšanās semināra dalībniekus gaidīja ar AS "Interbaltija AG" mārketinga vadītāju, vīnu pazinēju Solvitu Meļņikovu. SIA „Malevss” īpašnieks Māris Legzdiņš stāstīja par „SierŠtelles” sieriem, kas tiek gatavoti  tepat Ogrē.

 

Semināra noslēgumā notika arī vīnu un dažādu siera šķirņu degustācija.

 

Biedrība "Siera klubs" profesionālo skolu pedagogiem šogad organizējusi jau trīs izglītojošus seminārus. "Šis, ceturtais, seminārs, ir kā dāvana iepriekšējo semināru dalībniekiem. Mēs esam ļoti pateicīgi Ogres tehnikumam par viesmīlīgo uzņemšanu, un, ja vēl tehnikuma direktore Ilze Brante ir kopā ar semināra dalībniekiem, tas mums ir liels gods," uzsver V.Davidanova.

Atvērto durvju dienā Ogres tehnikumā ierodas jaunieši no visas Latvijas

20.aprīlī Ogres tehnikumā (OT) norisinājās Atvērto durvju diena, kuras laikā skolēni, vecāki un pedagogi varēja iepazīties ar tehnikumu un tajā apgūstamajām izglītības programmām.

Kopumā bija reģistrējušies 99 Atvērto durvju dienas dalībnieki no Ogres, Rīgas, Jelgavas, Ikšķiles, Lielvārdes, Aizkraukles, Pļaviņām, Gulbenes, Bauskas, Stendes, Ērgļiem un citām pilsētām un novadiem.

"Nāku iepazīties ar tehnikumu un  gatavojos te mācīties, jo uzskatu, ka vidējā izglītība bez profesijas ir mazvērtīga. Pabeidzot vidējo profesionālo izglītības iestādi, paveras iespējas gan atrast darbu, gan arī turpināt studijas augstskolā," atklāj Bauskas 2. vidusskolas 9. klases skolniece Veronika Podeļska, kura savu nākotni saista ar kino industriju un  tehnikumā plāno apgūt video operatora profesiju.

Jaunieši izrādīja interesi par visām izglītības programmām, ko var apgūt tehnikumā, – mežsaimniecību, meža tehniku, kokapstrādi, administratīvo darbu, datorzinātnēm, elektroniku, pārtikas ražošanu, viesmīlību, dizainu. Šobrīd profesionālās izglītības kompetences centrā "Ogres tehnikums" tiek piedāvātas 19 licencētas un akreditētas izglītības programmas.

2016./2017.mācību gadā pirmoreiz audzēkņus uzņems programmā Vides dizains ar iegūstamo kvalifikāciju Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists. "Citās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā šāda programma netiek piedāvāta, bet arvien vairāk, attīstoties pilsētvidei, ir vērojama nepieciešamība pēc šāda veida speciālistiem," norāda OT Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.


Kā atklāj V.Kaļeiņikova, praksēs uzņēmumos vides dizaina speciālista pienākumus nereti  uztic topošajiem interjera dizaina noformētājiem. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka interjera dizaina speciālisti aizstāj vides dizaina speciālistus arī profesionālajos konkursos.


Pagājušajā mācību gadā OT topošā interjera dizainere Zane Stūrīte veiksmīgi startēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā Skatlogu noformētāju profesijā un tika iekļauta komandā, kas gatavojās WorldSkilss konkursam Brazīlijā. Šogad OT 4. kursa audzēkne, topošā interjera dizainere Daniela Proškina Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā skatlogu noformētāja profesijā ieguva visaugstāko vērtējumu un pirmo vietu.


Atvērto durvju dienas dalībnieki, kuri bija izvēlējušies iepazīt tuvāk dizaina profesijas, varēja tikties ar Danielu un ieklausīties viņas stāstītajā par tehnikumu no audzēkņa skatījuma.


" Dizaina nodaļā jūs iegūsit pamatus, ko pēc tam varēsit izmanto jebkurā ar mākslu saistītā jomā," jauniešiem teica Daniela. Ar savu personisko piemēru viņa atklāja, ko dod mācības tehnikumā. Daniela kopā ar audzēkņu grupu piedalījās Kultūras kanona konkursā, un viņu veidotā performance tika novērtēta ar I pakāpi. Šī gada sākumā Daniela Erasmus+ programmas ietvaros divus mēnešus strādāja praksē Austrijas uzņēmumā, kur guva neatsveramu pieredzi, pilnveidojot profesionālās un svešvalodu zināšanas.


Atvērto durvju dienas dalībnieki iepazinās ar tehnikumu, kabinetiem, laboratorijām, piedalījās Radošajās darbnīcās, kā arī tikās ar mākslinieku Alvi Misjunu, kurš sniedza  "Motion capture" – fiziskas personas kustības pārnešana digitālā vidē – paraugdemonstrējumus.

 

Ekskursija uz PricewaterhouseCoopers (PwC)

14. aprīlī mēs, trešā un ceturtā kursa grāmatvedības specialitātes audzēkņi, devāmies uz pasaulē slavenu auditorkompāniju, kuras filiāles atrodas dažādās valstīs, tai skaitā arī Rīgā. Tajā strādā 157 darbinieki, kur katram ir sava darbības joma, bet visi šie cilvēki nav tikai noteiktas profesijas pārstāvji, bet gan ir atvērti, pozitīvi un katrs ar savu personību. Jau pirmajā brīdī, ienākot viņu kompānijas birojā, jutāmies brīvi un gaidīti, atmosfēra bija ļoti mājīga un patīkama, mūs sagaidīja kā draugus vai pazīstamus cilvēkus, un lika visiem justies atvērtiem, kas bija ļoti labi. Jau pašā sākumā visi komunicēja ar vadītājiem, mūs iepazīstināja ar dažādu profesiju pārstāvjiem – zvērinātu advokātu, revidentu, kompānijas vadītāju, audita darbinieku, kurš ir ieradies no Moldovas, konsultantu audita un nodokļa jautājumos, kas ļāva mums radīt mazu ieskatu tajā, kā norit kompānijas darbība. Darbs ir grūts un laikietilpīgs, no janvāra līdz aprīlim, ja vēlies strādāt par revidentu, ir jāpārskata visi grāmatvedības dokumenti, gada pārskati un jāveic to analīze, kas nav viegla, prasa zināšanas un pacietību. Pats galvenais, ko es ieguvu no šī brauciena bija tas, ka ir jānostāda savs mērķis, uz kuru virzīties un darīt to, kaut arī kļūdāmies, vai ir grūti, bet ir uz to jāvirzās. Lai kaut ko sasniegtu, ir arī kaut kas jāiegulda! Katrā brīdī savu darbību var mainīt, jo dzīve var pavērst daudz iespēju. Vislabākais ir tas, ka šajā ekskursijā mēs smēlāmies daļu no pozitīvisma, daļu drošuma un spēku iet uz saviem mērķiem nebaidoties. Bija labi tas, ka mums bija iespēja darboties praktiski un redzēt savas spējas, jo skolā iegūtās zināšanas ir vērtīgas! Varēji droši uzdot jautājumos un dzirdēt atbildes, smaidīt un justies labi. Šī ekskursija bija labākā, kas bijusi, iedvesma un spēks ir iegūts, lai turpinātu savu ceļu.

Ieva Strika

3GR Līgas Kuļikovas atziņa pēc ekskursijas: pateicoties PwC darbinieku stāstījumiem guvu iedvesmu un pārliecību neapstāties pie saviem sasniegumiem-turpināt mācīties arī pēc šīs profesijas apguves. Jau laiku atpakaļ biju izlēmusi, ka pēc šīs skolas pabeigšanas, došos mācīties uz Banku augstskolu par finansistu, lai varētu pēc tam veikt auditu uzņēmumos, varbūt pat atvērt savu uzņēmumu, taču šaubījos. Tagad, pateicoties šai ekskursijai, mani nākotnes plāni ir kļuvuši daudz skaidrāki un vairs nešaubos par savu izvēli, kā arī saprotu, ka mācoties savā specialitātē, esmu sevi jau sākusi virzīt ceļā uz šo darbu. Ekskursija bija kā lielisks atspēriens manai pārliecībai par sevi, kā arī kā motivācija sniegties pēc panākumiem un cītīgāk apgūt savu profesiju.