Nobalso par projekta "Choose your future" logo

No 2014. līdz 2016. gadam Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas īstenos Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu "Choose your future" Nr. 2014-1-BG01-KA201-001435 4

 

No 2014. gada 16. novembra līdz 2014. gada 22. novembrim norisinājās pirmā "Choose your future" projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika izstrādāti pieci projekta logo varianti.

 

Šobrīd un līdz 2014. gada 30. novembrim notiek balsošana par to kurš būs projekta logo, tāpēc aicinām visus piedalīties balsojumā un noteikt kādam ir jābūt projekta logotipam.

 

Balsošanu var veikt projekta mājaslapā – klikšķini šeit

Lai veiktu balsošanu lūdzu piereģistrējis (tas aizņems tikai dažas minūtes) – klikšķini šeit

 

Vēlies uzzināt vairāk par projektu? Klikšķini šeit


Logo kopā 2

Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti apbalvo ar WorldSkills Europe Atzinības rakstu

24.novembrī  Izglītības un zinātnes ministrijā tika sumināta jauno profesionāļu meistarības konkursa EuroSkills 2014 Latvijas nacionālo komanda, kuras sastāvā zelta medaļu modes tehnoloģiju disciplīnā ieguva arī Ogres tehnikuma absolvente Simona Zelča.

Jauno profesionāļu meistarības konkursa EuroSkills 2014Latvijas nacionālo komandu, ko sadarbībā ar pedagogiem un nozaru speciālistiem izcilam sniegumam gatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūra, sveica Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Zelta medaļas ieguvējas -  Annija Kalnbirze un Simona Zelča - saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus, bet pārējie laureāti –  Pateicības. 

Apliecinot gandarījumu par Latvijas jauno profesionāļu sasniegumu Eiropas lielākajā un prestižākajā prasmju konkursā, šogad pirmo reizi EuroSkills konkursanti ir aicināti iegūt augstāko izglītību bez maksas vai saņemt ievērojamu studiju atlaidi. Šādu piedāvājumu izteikusi Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. S.Zelčai un A.Kalnbirzei piešķirtas bezmaksas studijas šajā augstskolā, bet pārējiem laureātiem, atbilstoši konkursā uzrādītājiem rezultātiem, piedāvātas studiju maksas atlaides.

Pasākuma laikā īpaša atzinība tika izteikta Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei  par ieguldījumu  organizācijas WorldSkills Europe izveidē un attīstībā, panākot Latvijas iestāšanos šajā organizācijā un esot mūsu valsts pirmajai oficiālajai delegātei. WorldSkills Europe valdes locekle un Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās  pasniedza  I.Brantei WorldSkills Europe  Atzinības rakstu Certificate of Merit. 

"Eiropas un pasaules meistarības konkursi ir profesionālās izglītības prestižs, kvalitāte un Latvijas atpazīstamība pasaulē,"  saņemot apbalvojumu, uzsvēra I.Brante.

Vairāk bildes šeit

Tehnikuma jaunieši piedalās „Pūču naktis”

Lai atvairītu rudens panīkumu un padarītu šo laiku interesantāku, jautrāku un veselīgāku, Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centrs „Burziņš” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un tās institūcijām 22. novembrī no pulksten 17.00 līdz 23.00 rīkoja piedzīvojumu sacensības „Pūču nakts” ar moto: ”Ko piedzīvosi šodien, būs spēks, kuru tu jutīsi rīt!”

Dalībniekiem, 5 civēku komandā, tika dota iespēja pavadīt aizraujošu novakari un cīnīties par balvām, piedaloties dažādās aktivitātēs Ogres pilsētas teritorijā izvietotos kontrolpunktos, kā arī iepazīt Ogres pilsētā esošo institūciju darba specifiku.

Šajā pasākumā piedalījās arī Ogres tehnikuma jaunieši. Meiteņu komanda „Čeminieki”, 1. kursa audzēkne Kristīne Moroza, Diāna Vaska, Amanda Linde, Ina Mihļeņova un 4. kursa audzēkne Gunta Ieva Dzelme un puišu komanda „Ašie pecīši”, 3. kursa audzēknis Rihards Pelcis un 1. kursa audzēkņi Ralfs Grīnvalds, Leonīds Pizičs un Jurģis Toms Žagars.

Pasākums bija izdevies un deva iespēju uzzināt vairāk par Ogri un tās institūcijām.

„Šis pasākums bija ļoti interesants, bija auksti un daudz jāskrien. Man ļoti patika pie ugunsdzēsējiem, jo ko tādu nevar piedzīvot ikdienā. Ne pārāk patika „Aklais braucējs”, jo tas bija par sarežģītu un par ilgu.” Saka „Čeminieku” komandas kapteine Diāna Vaska. „Es domāju, ka šāds pasākums ir vajadzīgs, jo es patiešām iepazinu savu komandu labāk.”

Savukārt puišu komadas kapteinis Ralfs Grīnvalds stāsta: „Patika pasākums, jo varēju paskriet kopā ar draugiem. Šajā pasākumā sapratu, ka ir jābūt lielai izturībai un pacietībai, meklējot punktus. Varētu šādus pasākumus rīkot biežāk.”

 

Gunta Ieva Dzelme

Vairāk bildes šeit

Aicinām pedagoģiskos darbiniekus piedalīties Erasmus+ projektā "INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS"

2014./2015. mācību gadā Ogres tehnikumā tiks īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Inovatīvu ideju meklējumos" Nr. 2014-1-LV01-KA102-000172.


Aicinām Ogres tehnikuma pedagoģiskoas darbiniekus līdz 2015.gada 05.janvārim pieteikt dalību atlases konkursā un izmantot iespēju piedalīties projektā "Inovatīvu ideju meklējumos", projekta norises vieta - Malta.


Vairāk informāciju meklē šeit.

Ogres tehnikuma pedagogi gūst jaunu pieredzi Vācijā

No 2014. gada 12. novembra līdz 15. novembrim Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Ineta Rumpētere un Mežsaimniecības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Vija Vīksna devās interesantā komandējumā uz Vācijas pilsētām Vismāru ( atrodas Ziemeļvācijā, Baltijas jūras krastā, apmēram 150 km no Hamburgas) un Šverīni

( Meklenburgas – Priekšpomerānijas federālās zemes administratīvais centrs) ar mērķi iesaistīties un piedalīties Eiropas struktūrfondu finansētā Erasmus+ projektā INVOLT (Integration into vocacional training, employment and social partaking in European context ) kā partnerskolai un sadarbības partnerim.

   Ogres tehnikums iesaistās šajā projektā kā sadarbības partneris, projekts ir apstiprināts uz diviem gadiem ( 01. 09. 2014. – 31. 08. 2016.), Ogres tehnikuma direktore un pedagogi ir uzaicināti piedalīties darba grupā un iesaistīties projekta aktivitātēs. Projektā uzaicināti piedalīties 5 partnervalstu ( Vācijas, Austrijas, Čehijas, Rumānijas un Latvijas izglītības iestādes un organizācijas, kuras realizē sociālos projektus saistībā ar riska grupas jauniešu profesionālo apmācību un integrāciju sabiedrībā) dalībnieki, kā arī Vācijas kokapstrādes uzņēmums EGGER Europawerke Wismar, kurā augsta līmeņa tehnoloģisko procesu rezultātā tiek ražots lamināts, saplāksnis un mēbeļu apdares materiāli, un uzņēmums ir arī viens no projekta partneriem.

  Pirmajā darba dienā Vācijas pilsētā Vismārā notika projekta dalībnieku pirmā tikšanās, kurā tika prezentēts projekts, tā menedžmenta plāns, apzināti projekta mērķi un uzdevumi, iepazināmies ar Vācijas pieredzi sociālā riska grupas jauniešu integrēšanā sabiedrībā un darba vidē balstītu mācību realizācijā, notika savstarpēja projekta dalībnieku iepazīšanās, partneru prezentācijas, ekskursija EGGER Europawerke Wismar uzņēmumā, kā arī Vismāras pilsētas apskate.

Projekta dalībnieku tikšanās otrajā dienā notika Šverīnes Produkcijas skolā,kurā mācās jaunieši no 14 līdz 17,5 gadu vecumam, apgūstot profesionālās iemaņas un paralēli iegūstot pamatizglītību, pēc, t.s., produktīvā mācīšanās metodes ( Productive Lerner), šī mācību metode saistīta ar citu pieeju mācībām un audzināšanas darbam, lai jaunieši pēc iespējas veiksmīgāk integrētos sabiedrībā un darba vidē. Šverīnē tika prezentēts arī projekta menedžmenta plāns, sadarbības partneri vienojās par tālākajām aktivitātēm, nākamā tikšanās plānota Austrijas pilsētā Klāgenfurtē 2015. gada aprīlī, Ogres tehnikumā projekta partneri viesosies 2015. gada decembrī.

 Mēs iepazināmies ar Šverīnes Produkcijas skolas pedagogu pieredzi un vērojām skolas audzēkņus praktisko mācību laikā. Otrās dienas noslēgumā bija paredzēta Šverīnes pilsētas apskate.

   Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir izstrādāt 3 pakāpju izglītojoši pedagoģisko modeli ar mērķi motivēt riska grupas audzēkņus darba vidē balstītas izglītības iegūšanai un palīdzēt viņiem integrēties sabiedrībā, izstrādāt mācību metodiskos materiālus un realizēt dažādas aktivitātes saistībā ar projekta mērķiem un uzdevumiem, saistot tos ar savu pedagoģisko pieredzi, apzinot Latvijas riska grupas jauniešu vēlmes un vajadzības, iepazīties un iegūt pieredzi, kā šīs problēmas tiek risinātas Eiropas kontekstā, kā arī nodrošināt projekta materiālu pieejamību un publicitāti gan Latvijas, gan Eiropas interneta vietnēs.

 

Ineta Rumpētere

Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu

grupu audzinātāja

Vairāk bildes šeit

OT audzēkņi Lāčplēša dienā ciemojas pie zemessargiem

Ogres tehnikumā (OT) tiek ierādīta nozīmīga loma jauniešu patriotiskajai audzināšanai, tāpēc tehnikuma audzēkņi aktīvi iesaistās Lāčplēša dienas pasākumos.

Priekšpusdienā audzēkņi kopā ar grupu audzinātājiem devās pie Zemessardzes 54.inzeniertehniskā bataljona karavīriem, lai iepazītos ar viņu ikdienu, ekipējumu un arī izmēģinātu izbraucienu ar tehniku. 

Pēcpusdienā OT dienesta viesnīcā Upes prospektā 18 paredzēts latviešu spēlfilmas "Sapņu komanda" seanss un tikšanās ar filmas galvenās lomas atveidotāju aktieri Jāni Āmani.

OT audzēkņi piedalījās arī Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā un atceres brīdī Brāļu kapos.

Vairāk bildes šeit


Mācību ekskursija draugiem.lv birojā

2014.gada 11.novembrī Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekta (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)  iesaistītie lietvežu grupas audzēkņi mācību priekšmeta “Biroja darba organizācija” ietvaros devās mācību ekskursijā uz draugiem.lv biroju, lai iepazītos ar modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu biroju telpu iekārtojumu un biroja tehniku.

Mūs laipni uzņēma Draugiem.lv grupas runasvīrs Jānis Palkavnieks, kurš izrādīja biroja telpas, aicināja virtuvē pagatavot sev kafiju un, malkojot to, rādīja prezentāciju par uzņēmumu draugiem.lv, tā darbības sfērām, mērķiem, darbinieku ērtībām birojā un aktivitātēm ārpus biroja.

Uzņēmumā kopā strādā 120 darbinieki. Viņu ērtībām iekārtota virtuve, kur var baudīt bezmaksas pusdienas, ir arī gaumīgi iekārtotas atpūtas telpas un sanāksmju vietas, kā arī pašiem sava bibliotēka. Interesanti, ka biroja interjers ir bagātīgi papildināts ar zaļiem telpaugiem, kas ar datortehniku noslogoto darba vidi padara mājīgāku un veselībai saudzīgāku.

Bijām patīkami pārsteigti, kā uzņēmumā tiek domāts par darbinieku labsajūtu un darba apstākļiem, lai, veicot savus pienākumus, viņi justos maksimāli labi, kas savukārt produktīvi ietekmē darba rezultātus un uzņēmuma sasniegumus kopumā.

No stāstītā secinājām, ka lielā mērā katra panākumi atkarīgi no paša, no tā, kādas ir personīgas īpašības un prasmes, cik motivēts un strādāt gribošs ir darbinieks, jo no Darba devēja puses viss nepieciešamais ir maksimāli nodrošināts. Esot uzņēmumā, pārliecinājāmies, ka darbinieki ir apmierināti ar darba vidi un apstākļiem un uz darbu katru dienu nāk ar prieku.

Biroja apmeklējums lika katram no mums aizdomāties par to, kādu darba vietu un kolektīvu izvēlēties nākotnē, kā arī izvērtēt sevi gan profesionālā ziņā, gan vērtību sistēmu.

Dienas otrajā pusē apmeklējām Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, sauktu arī par Gaismas pili, kur izbaudījām tās mierīgo un nesteidzīgo, tikai bibliotēkai piemītošo auru.

Mācību ekskursija mums deva iedvesmu gan turpmākām mācībām, gan sevis pilnveidošanai un jaunu, daudz augstāku mērķu izvirzīšanai.

Vairāk bildes šeit

Ogres tehnikuma Mežsaimniecības un kokizstrādājumu nodaļas vecāku sapulce

Tiek laipni aicināti 2, 3 un 4 kursu audzēkņu vecāki.

2014.gada 28.novembrī

plkst.13.00, Meža pr.13, Izstāžu zālē.

Sapulces norises kārtība

  • Informācija par tehnikumu – attīstības perspektīva un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
  • Mežsaimniecības un kokizstrādājumu nodaļas darbs, profesionālās orientācijas konkursi. Mežsaimniecības un kokizstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.
  • Mācību procesa organizācija un centralizēto eksāmenu norises kārtība. Direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale.

Pēc sapulces kopīgās daļas vecāki tiek laipni aicināti tikties individuāli ar grupu audzinātājiem.

 

  • Mežsaimniecības tehniķis grupas audzinātāja Vija Vīksna
  • Meža mašīnu operators un Meža mašīnu mehāniķis grupas audzinātāja Antra Rišē.
  • Būvizstrādājumu galdnieks, Namdaris un Mēbeļu galdnieks grupas audzinātāja Ramona Polmane

 

Kontaktinformācija:

Mežsaimniecības un kokizstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis

Tel.nr. 22819919

e-pats: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

R GRUPA stipendiju konkurss „Meža mašīnu operators” profesijā studējošiem audzēkņiem!

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums ar vairāk kā 10 gadu pieredzi, izsludina stipendiju piešķiršanas konkursu Ogres tehnikuma „Mežsaimniecība un meža tehnika” profesijā studējošiem audzēkņiem.

Piesakies!

Stipendijas piešķiram Ogres tehnikuma diviem izcilākajiem audzēkņiem (1 stipendija 4gadīgā programma, 1 stipendija 1.5gadīgā programma), kuri studē izglītības programmā „Mežsaimniecība un meža tehnika” profesionālajā kvalifikācijā:

 „ Meža mašīnu operators”

No Tevis gaidām:

  • CV
  • aizpildītu pieteikuma veidlapu
  • Ogres tehnikuma apstiprinātu iepriekšējā semestrī iegūto vērtējumu apliecinošu dokumentu, ar norādītu vidējo vērtējumu
  • Ogres tehnikuma Mežsaimniecība izglītības programmu nodaļas vadītāja rakstisku rekomendāciju

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama SIA „R Grupa” mājas lapā www.rgrupa.lv!

Dokumentus lūdzam iesūtīt līdz š.g. 1. decembrim uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. "> Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi „Pieteikums stipendijai”.

Uz otro atlases kārtu tiks virzīti tie kandidāti, kuri būs sagatavojuši un iesnieguši, visus nolikumā noteiktos dokumentus. 

Ogres tehnikuma pašpārvalde iesaistās Ikšķiles jauniešu domes rīkotajā „Kafija ar politiķiem” diskusijā.

13. novembrī plkst. 18:00 Ikšķiles jaunajā Veselības veicināšanas centrā, Daugavas prospektā 34, jau trešo reizi tika organizēta jauniešu un pašvaldības pārstāvju neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākumā piedalījās arī Ogres tehnikuma pašpārvaldes pārstāvji – Gunta Ieva Dzelme, Ričards Gariņš, Diāna Vaska un Dženeta Tropa.

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju, speciālistu) savstarpējo dialogu. Pārdomātā un patīkamā vidē pie kafijas tases visām iesaistītajām pusēm ir iespēju satikties, lai pārrunātu jauniešiem aktuālos jautājumus, savstarpēji apmainītos ar idejām par novada attīstības iespējām un iepazītos ar lēmumu pieņēmēju darbu.

Pasākums bija vērst uz Ikšķiles jauniešu domes jau paveiktajiem darbiem un jaunu pasākumu un sabiedriskās dzīves uzlabošanas plānu apspriešanu ar, augstāk minētajiem, lēmumu pieņēmējiem. Visas iesaistītās puses saprotoši pieņēma jaunus ierosinājumus, kā arī visi diskusijas dalībniekiem bija iespēja izteikties par pašas Ikšķiles jauniešu domes stiprajām pusēm, iekšējiem izaicinājumiem, izaugsmes iespējām un izaicinājumiem.

„Manuprāt, šī bija lieliska iespēja mūsu skolas pašpārvaldei pavērot un ieklausīties Ikšķiles jauniešu domes veiksmes stāstos. Kā arī paanalizēt visus faktorus, kas var kavēt cilvēkus aktīvi iesaistīties neformālajā interešu izglītībā. Tas, ka mēs tur bijām deva mums iespējas izprast struktūru un mērķus uz ko mums kā pašpārvaldei būtu jātiecas.”

 

Pašpārvaldes pārstāve

Gunta Ieva Dzelme.

Vairāk bildes šeit