Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi palīdz skolēniem izprast mežā notiekošos procesus

15.septembrī Ogres Zilajos kalnos norisinājās vides izglītības pasākums “Meža zinības Zilajos kalnos", kurā piedalījās 1.-4.klašu skolēni no Ogres un Ikšķiles novada izglītības iestādēm.

Vides izglītības pasākumu organizēja Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” sadarbībā ar SIA “Rīgas meži”, Ogres tehnikumu un citiem sadarbības partneriem.

Pasākums „Meža zinības Zilajos kalnos” notiek jau trešo gadu, un kopš pirmsākumiem tajā aktīvi piedalījies Ogres tehnikums, kas ir Latvijā vienīgā profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, kurā var apgūt mežsaimniecības izglītības programmas.

Pasākuma laikā skolēni piedalījās dažādās laboratorijās, tādās kā dižkoku, koksnes struktūras, pēddziņu, dabas bagātību, ķērpju un sūnu, meža augļu, koku mērīšanas, koku kopšanas, ugunsdrošības, medību un citās laboratorijās.

Meža zinības skolēniem palīdzēja apgūt arī Ogres tehnikuma Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas pedagogi un audzēkņi.

"Mēs esam sagatavojuši trīs meža laboratorijas. "Meža oga", kurā var uzzināt visu par augiem, kas sastopami mežā, tajā skaitā sūnām, ķērpjiem. Bērniem, piemēram, svarīgi zināt, kuras ogas ir lietojamas pārtikā, bet kuras – nē. Motorinstrumentu laboratorijā iepazīstinām ar instrumentiem, ar kuriem strādā mežā, kā arī veicam paraugdemonstrējumus. Trešā laboratorija - "Koku mērīšana", kurā skolēni var uzzināt, kā var noteikt koka diametru, augstumu un vecumu, tajā pašā laikā nenozāģējot koku," informē Ogres tehnikuma Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Ar skolēniem aktīvi darbojās tehnikuma audzēkņi, daloties ar savām zināšanām mežsaimniecības un mežistrādes jomā. "Īpaši puikām interesē viss par motorzāģiem un citiem instrumentiem, kādus izmantojam mežā. Viņi vēlas arī padarboties ar baļķu šķērēm un āķiem. Tiklīdz iedarbina motorzāģi, garlaicība pazūd kā nebijusi un visi skrien skatīties," novērojis topošais mežsaimniecības tehniķis, 2.kursa audzēknis Gints Kārlis Bernšteins.

OT laboratorijās pirmo pieredzi darbā ar bērniem guva Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas 1.kursa audzēkņi.

Savukārt 4.kursa audzēkņi, kuri šobrīd iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumos, pasākuma laikā darbojās SIA „Rīgas meži” laboratorijās. OT audzēknis iejutās arī Zīļuka lomā un fotografējās kopā ar bērniem.

OT Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas pedagogi piešķir lielu nozīmi darbam ar skolēniem.

„Bērni par mežu jāieinteresē jau agrīnā vecumā, jo pamatskolas beigu posmā var jau būt par vēlu. Ja viņus iegūtās zināšanas piesaistīs, iespējams, kāds no šodienas pasākuma dalībniekiem izvēlēsies mācīties arī Ogres tehnikumā un apgūt kādu ar mežsaimniecību saistītu profesiju,” norāda K.Miezis. Un piebilst: „Es pats izvēli par labu mežiem izdarīju jau sākumskolā”.

Pasākums "Meža zinības Zilajos kalnos" ir ļoti populārs skolēnu vidū, un skolas piesakās jau gadu iepriekš. Pat īpaši nepopularizējot, arī šogad pieteikušies 20 klašu kolektīvi, bet diemžēl visus gribētājus uzņemt nav iespējams. Šajā pasākumā piedalījās 17 klases no Ogres un Ikšķiles novadu skolām.

Ogres tehnikums turpina Vecbebru biškopības tradīcijas

Ogres tehnikuma (OT) izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros 16.septembrī mācības pieaugušo tālākizglītības programmā uzsāka biškopji.

OT direktore Ilze Brante, uzrunājot audzēkņus, sacīja: "Esmu pārliecināta, ka mums šis kopsadarbības gads būs ļoti jauks, jo mēs turpinām Vecbebru tradīcijas, un mēs kopā mācīsimies."

Mācību programma ir plaša un daudzveidīga. Audzēkņi apgūs teorētiskās un praktiskās zinības. Piemēram, bišu saimes bioloģija, biškopības inventārs, dravošana, bišu slimības un kaitēkļi, biškopības produktu ražošana un pārstrāde, barības bāze, plānošana un uzskaite dravā, uzņēmējdarbības pamati – tas viss tiks vispusīgi izskatīts.

Mācību dravas vadītājs ir Ēriks Mozga. Tas ir jauns amats OT štatu sarakstā. Mācību dravas vadītāja pārziņā jau nākamajā pavasarī būs 70 bišu saimes.

Anita Svoka kļuvusi par OT muzejpedagogu Vecbebru Biškopības muzejā. I.Brante plāno, ka izdosies muzeju attīstīt tālāk, lai tas kļūtu par valsts atzītu jeb akreditētu muzeju, kuram būtu lielākas iespējas piesaistīt finansējumu.

Šis gads lauksaimniekiem nav viegls, jo laika apstākļi rada daudz problēmu un, iespējams, tālākizglītībai nav kad pievērsties. Ja nu kāds potenciālais biškopības programmas audzēknis vēlas uzsākt mācības vēl šajā gadā, tad līdz nākamajai tikšanās reizei, kura būs oktobrī, to vēl var izdarīt, piesakoties OT.

Ogres tehnikums organizē starptautiskās kokgāzēju sacensības

Pārbūvēs Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu „Aizupēs”

6.septembrī Ogres tehnikums (OT) noslēdzis būvdarbu līgumu ar  SIA "Torensberg", kas rekonstruēs OT dienesta viesnīcu "Aizupēs".

"Tas ir svinīgs brīdis, jo mēs turpinām īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, lai izveidotu Ogres tehnikumu par vienotu mācību kompleksu. Tā kā mums trūkst modernas dienesta viesnīcas, tad ar šo līgumu mēs uzsāksim dienesta viesnīcas rekonstrukciju. Viesnīca "Aizupēs" ir slēgta kopš 2014.gada 19.maija, gaidot to brīdi, kad tā pārvērtīsies skaistā, modernā ēkā. Pamatojoties uz izsludināto iepirkumu, konkursā uzvarējusi SIA "Torensberg", ar kuru šodien parakstām būvniecības līgumu," sacīja OT direktore Ilze Brante. 

Līgumu parakstīja OT direktore Ilze Brante un SIA "Torensberg" valdes loceklis Aleksandrs Kreicers. 

"Paldies par uzticēto iespēju pārbūvēt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu. Mūsu uzņēmumam ir liela pieredze dažādu izglītības iestāžu būvniecībā, un mēs šos darbus veiksim kvalitatīvi," pēc līguma parakstīšanas solīja A.Kreicers. 

Līgums noslēgts starp Ogres tehnikumu un SIA "Torensberg" par dienesta viesnīcas pārbūvi projekta "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", līguma Nr.8.1.3. 0/16/1/005. 

Pārbūve tiks īstenota divu projektu, finansējuma avotu ietvaros: 

1.posms attiecināms uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" līdzfinansēto projektu 456 967,98 EUR bez PVN; 

2.posms attiecināms uz projektu "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", līguma Nr.8.1.3.0/16/I/005 - 1 720 724,21 EUR bez PVN. 

Pārbūves darbu izpildes termiņš ir 10 mēneši kopš līguma noslēgšanas.  

"Veikto darbu rezultātā esošā dienesta viesnīca tiks pārbūvēta par modernu dienesta viesnīcu. Vienā istabiņā dzīvos divi audzēkņi, abām istabiņām būs kopīgs sanitārais mezgls, duša un virtuvīte, kas atbildīs mūsdienu prasībām. Ja ne gluži nākamā mācību gada sākumā, tad sākot ar 2019.gada 1.janvāri audzēkņi varēs ievākties jaunajā dienesta viesnīcā," informē OT Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. 

Kopš slēgta dienesta viesnīca "Aizupēs", audzēkņi  izmitināti dienesta viesnīcās Jaunatnes ielā 3 un Upes prospektā 18. Abās viesnīcās kopā šobrīd dzīvo 523 audzēkņi.  

Jaunajā dienesta viesnīcā paredzēta 281 vieta, tāpēc lai audzēkņiem tiktu nodrošināti komfortabli sadzīves apstākļi, tehnikumam nepieciešamas visas trīs viesnīcas. 

Pēc jaunās dienesta viesnīcas nodošanas ekspluatācijā, paredzēts saglabāt un, ieguldot Ogres tehnikuma līdzekļus, izremontēt arī divas esošās dienesta viesnīcas, kur šobrīd dzīvo četri audzēkņi vienā istabiņā.

"Pieprasījums pēc vietām dienesta viesnīcā tikai pieaug. To veicinās arī Ogres tehnikuma iesaistīšanās pieaugušo izglītības projektā. Plānots, ka kopumā būs nepieciešamas ap 600 vietām," norāda S.Jasinska. 

Paralēli dienesta viesnīcas pārbūvei notiek OT multifunkcionālās halles projektēšana, kurā audzēkņi varēs ne tikai sportot un pulcēties svinīgos pasākumos, bet arī aktīvi pavadīt brīvo laiku, ko nodrošinās  trenažieru, aerobikas un horeogrāfijas zāle.

 

Interešu izglītības kolektīvi uzsāk jauno sezonu

OT direktore Ilze Brante: Mēs vēlamies saglabāt Vecbebrus

31. augustā Kokneses novada domē noslēgts Sadarbības līgums starp Kokneses novada domi un Ogres tehnikumu (OT) par turpmāko savstarpējo sadarbību, lai iesaistītos kopīgos projektos, īstenotu profesionālās tālākizglītības programmas, sekmējot profesionālās informācijas apmaiņu.

Sadarbības līgums paredz, ka OT un Kokneses novada pašvaldība apņemas apvienot spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumu, biškopības, lauksaimniecības, dizaina un mākslas, datorikas un elektronikas, mežsaimniecības jomās, izmantojot telpas izglītības programmu īstenošanai, izstrādājot zīmola un dizaina projektus, radot mazās arhitektoniskās formas, dizaina priekšmetus telpā un pilsētvidē, īstenojot pieaugušo tālākizglītības programmas, organizēto seminārus un pasākumus.

Līgumu parakstīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, klātesot pašvaldības un Ogres tehnikuma pārstāvjiem. Parakstītais līgums ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Līdztekus Sadarbības līgumam tika noslēgts līgums par Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas ēku un telpu (mācību korpusa, dienesta viesnīcu un Biškopības muzeja) izmantošanu. Šis līgums noslēgts uz pieciem gadiem līdz 2022.gada 31.decembrim.

Abu pušu pārstāvji pauda pārliecību par sadarbības nozīmīgumu, lai nodrošinātu Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas profesionālo izglītības programmu tālāku īstenošanu.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris pateicās OT direktorei Ilzei Brantei par to, ka viņas vadītais tehnikums uzņēmies turpināt profesionālās izglītības tradīcijas Vecbebros. "Pēc Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas reorganizācijas, kas notika šogad, profesionālās izglītības īstenošana mūsu novadā būtu izbeigusies," atzina D.Vingris.

"Tā ir ļoti liela atbildība, bet mēs izjūtam Kokneses novada domes atbalstu un ieinteresētību kopīgā sadarbībā, un tas mūs iedvesmo. Esam izvirzījuši sev mērķi – saglabāt šo vietu Latvijai. Ja mēs sākumā plānojām, ka Vecbebros īstenosim biškopības un lauksaimniecības programmas, tad šobrīd esam pieteikuši jau vairāk nekā 20 pieaugušo tālākizglītības programmas, ko nodrošināsim kopā ar nozaru pārstāvjiem," sacīja I.Brante.

Skolēni, kuri mācījās vispārizglītojošajā internātvidusskolā, turpinās mācības savu novadu izglītības iestādēs. Arī 10 Kokneses novada skolēni mācīsies savas pašvaldības teritorijā esošajās skolās, informē D.Vingris.

Savukārt Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi pēc izvēles varēs turpināt mācības savā specialitātē Ogres tehnikumā vai arī izvēlēties citu mācību iestādi. Pagājušajā mācību gadā Vecbebru profesionālajā skolā mācījās teju 40 audzēkņu.

"18 nu jau bijušie Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi turpinās izglītoties OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas Ēdināšanas pakalpojumu programmā. Audzēkņi mācīsies 2., 3. un 4.kursā. Teorētiskās nodarbības notiks Ogres tehnikumā, praktiskās mācības organizēsim Vecbebros. Šeit praktiskās iemaņas gūs ne tikai bijušie Vecbebru Profesionālās skolas audzēkņi, bet visi OT Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas audzēkņi," uzsver OT direktores vietniece Linda Caune, kura koordinēs izglītības programmu īstenošanas norises Vecbebros.


Piemēram, jau 19.septembrī, kad Vecbebros norisināsies Latvijas profesionālo izglītības iestāžu vieglatlētikas sacensības, OT audzēkņi praktizēsies ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā.

No Vecbebriem uz OT pāries strādāt divas pedagoģes, bet Vecbebros darbu turpinās Biškopības muzeja pedagogs, bišu dravas vadītājs un tehniskais darbinieks.

"Vecbebros galvenokārt attīstīsim pieaugušo tālākizglītības programmas. Šobrīd jau uzņemti 24 audzēkņi programmā "Biškopis". Viņi uzsāks mācības 16.septembrī. Aicināsim kopā Kokneses novada uzņēmējus, lai kopīgi aktualizētu programmu "Lauku īpašuma apsaimniekotājs", kā arī plānojam izstrādāt jaunu programmu "Lauksaimniecības tehnika". Šīs programmas tiks īstenotas Vecbebros un prakses notiks pie vietējiem uzņēmējiem.


"Mēs liksim uzsvaru uz pieaugušo izglītību, izglītojot tos speciālistus, kas vajadzīgi uzņēmējiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem. Tas būs liels ieguvums arī Kokneses novadam, jo arī mūsu novadā nepieciešami kvalificēti speciālisti. Tas attīstīs uzņēmējdarbību novadā, jo uzņēmēji nevēlas atvērt ražotnes vietās, kur trūkst darbinieku," pārliecināts Kokneses novada pašvaldības vadītājs.


D.Vingris saskata perspektīvu arī jaunās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" izveidošanā, jo zemnieku saimniecībās tiek izmantota sarežģīta lauksaimniecības tehnika, kuras apkalpošanā nepieciešami kvalificēti speciālisti. Līdzīgi ir ar slaukšanas iekārtu operatoriem. "Uzņēmēji izrāda interesei par dažādu kategoriju autovadītājiem, elektriķiem, metinātājiem, kas ir pieprasīti darba tirgū. Iegūtās amata prasmes novada iedzīvotājiem ļaus atrast darbu un nopelnīt," norāda D.Vingris.

Izglītības un zinātnes ministra, profesora Kārļa Šadurska apsveikums jaunajā 2017./2018. mācību gadā

Simtiem izglītības darbinieki sporto Zilajos kalnos

24.augustā dabas parka "Zilie kalni" teritorijā norisinājās tradicionālās četru novadu – Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes – izglītības iestāžu darbinieku sporta spēles.

Jau 23. reizē pulcējās vairāk nekā 300 pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un administrācijas darbinieki, kā arī kvēlākie atbalstītāji. Gatavību sportot pauda 25 komandas.

Šogad šī tradīcijām apvītā sportiskā pasākuma organizēšana tika uzticēta Ogres tehnikumam, kuri par sacensību norises vietu izvēlējās Zilo kalnu slēpošanas trases starta laukumu, kā arī apkārt esošo mežu.

Dalībniekiem vajadzēja pieveikt ne tikai amizantus un asprātīgus, bet arī fiziski un intelektuāli sarežģītus uzdevumus.

Atklāšanas uzrunā Ogres starpnovadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Airisa Lepere uzreiz gan sacīja, ka uzvarētāji ir visi.

Atklāšanas ceremonijā klātesošos uzrunāja arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Pēc visu uzdevumu veikšanas un punktu saskaitīšanas par uzvarētājiem kļuva Tīnūžu pamatskola, aiz sevis uz goda pjedestāla atstājot Ķeipenes pamatskolu un Ogresgala bērnudārzu "Ābelīte".

Nākamgad sacensības organizēs Ikšķiles vidusskola.

Sacensību dalībnieki

Ogres novads: Ķeipenes pamatskola, Madlienas vidusskola, Ogresgala psk., Ogres Mākslas skola, Ogres 1. vsk., Ogres pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Zelta sietiņš", Taurupes psk., Ogres PII "Cīrulītis", Ogres PII "Riekstiņš", Ogres sākumskola, Ogresgala PII "Ābelīte", Ogres PII "Saulīte", Ogres PII "Dzīpariņš", Meņģeles skola, Mazozolu skola, Ogres novada Sporta centrs, Ogres Valsts ģimnāzija, Suntažu vsk., Ogres PII "Strautiņš", Ogres Mūzikas skola.

Ikšķiles novads: Ikšķiles vsk., Tīnūžu psk., Ikšķiles PII "Urdaviņa".

Lielvārdes novads: Lielvārdes vsk.

Ķeguma novads: Birzgales psk.

Ogres tehnikums stāsta par sevi Jauniešu dienā

Ogres tehnikuma (OT) pedagogi un audzēkņi ar savu mācību iestādi 26.augustā iepazīstināja Jauniešu dienas apmeklētājus Lielvārdē.

Anita Stikute, OT projektu vadītāja Tālākizglītības jomā, Jauniešu dienu uzskata par lielisku iespēju parādīt, ko māca OT, kā tas tiek darīts, kādas mācību programmas šeit var apgūt.

Tradicionāli, ka uz OT mācīties nāk Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles jaunieši, bet netrūkst arī citu Latvijas novadu pārstāvju. Reti ir novadi, no kuriem neviens jaunietis vēl nav apguvis kādu no daudzajām OT piedāvātajām profesijām.

"Arī rīdzinieki brauc pie mums," stāsta A.Stikute, piebilstot, ka šogad pieprasītākās profesijas saistītas ar datoru zinībām un multimediju dizainu. OT var lepoties ar mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, ko Atvērto durvju dienās atzinīgi novērtē arī potenciālo audzēķņu vecāki. Raksturīgi, ka lēmumu mācīties konkrētajā izglītības iestādē, izvēloties savu nākotnes profesiju, jaunieši aizvien biežāk pieņem paši, lai arī dažreiz vecāki savam lolojumam ieplānojuši ko pavisam citu.

OT pedagogi ir atsaucīgi, labprāt iepazīstina ar mācību programmu, iesakot arī, kādās augstākajās mācību iestādēs iespējams Ogrē iegūtās zināšanas un prasmes pilnveidot. Joprojām turpinās jaunu audzēkņu uzņemšana OT.

Lielu interesi Jauniešu dienā izraisīja OT sagatavotā ekspozīcija par galda klāšanas piederumiem.

"Mērces kausiņš, konditorejas standziņas, limonādes karote, salātu karote, zivju dakša, zupas kausiņš, cepešu dakša, tortes lāpstiņa – tie ir koplietošanas galda piederumi," skaidro Ineta Rumpētere, OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja, norādot uz līdzpaņemtajiem rīkiem, un turpina: "Ogres tehnikumā turpinās uzņemšana Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā izglītības programmā "Viesnīcu pakalpojumi". Labprāt gaidām jaunos audzēkņus! Vēl ir brīvas vietas. Ir iespēja mācīties un apgūt ļoti labu darba tirgū pieprasītu profesiju. Izglītības programmā "Viesnīcu pakalpojumi" šogad pirmais kurss uzsāks mācības pēc jaunās modulārās profesionālās izglītības programmas. Tas nozīmē to, ka profesijas apguvē pamatā ir moduļi, kuri jāapgūst secīgi. Tie seko viens otram."


Ina Mārcēna, Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas pedagoģe – karjeras konsultante, dienas beigās, jautāta par pasākuma iecerēm un to īstenošanos, saka: "Ogres tehnikums izskatījās visai pārliecinoši, labi un uzskatāmi. Var just, ka bija sagatavojušies! Ceru, ka tie bērni, kas to redzēja, apskatījās, sev kaut ko ieguva. Tāds ir arī mūsu mērķis šajā projektā – lai bērniem rastos interese un viņi uzzinātu vairāk, kā veidot, virzīt karjeru, kādas ir viņu intereses."

Jau tradicionāli, ka daļa Lielvārdes novada skolēnu pēc 9.klases beigšanas turpina mācības OT, kur iegūst gan vidējo izglītību, gan profesiju.

Lielvārdes novada Jauniešu dienas ietvaros paredzēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Karjeras pasākumi notiek ar ESF projekta finansējumu.

Ogres tehnikums sadarbībā ar Ogres, Ikšķiles un Kokneses novadu pašvaldībām veicina pieaugušo izglītību

Pieaugušo izglītības sistēma ir slēpts resurss, kuru profesionāli izvērtējot un attīstot, iespējams veicināt valsts izaugsmi. Kādiem jābūt izglītības iestāžu piedāvājumiem, lai iedzīvotāji ieinteresētos?

2017.gada 22.augustā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs”, kurā savā pieredzē dalījās arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Ogres tehnikums pieaugušo izglītības jautājumus risina ikdienā, piedāvājot daudzveidīgas iespējas pieaugušo izglītībā.

2017.gada 16.augustā noslēdzās profesionālās izglītības iestāžu pieteikšanās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē pieaugušo izglītības īstenošanā:

  • būvniecības;
  • kokrūpniecības;
  • elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē

Profesionālās izglītības iestādes iesniedza savus pieteikumus, piedāvājot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas augstākminētajās nozarēs. Šo projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra un tas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, tāpēc I.Brante uzsvēra, ka “Jābūt ļoti ciešai saiknei starp profesionālās izglītības iestādi, pašvaldību un nozares uzņēmējiem. Tā ir trīspusēja sadarbība,” viņa norāda. Katrā pašvaldībā tiek deleģēts speciālists, kurš ir atbildīgs par pieaugušo izglītību.

Šogad 2017.gada 17.maijā OT paplašinātajā konventa sēdē Ogres, Ikšķiles un Kokneses novada vadības pārstāvji informēja konventa pārstāvjus un dalībniekus par nepieciešamo nozarē strādājošo profesionalitātes pilnveidi savā novadā.

A.Jankuna pozitīvi vērtē Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kas paver iespējas arī vietējiem uzņēmējiem attīstīties un pilnveidoties.

Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore, uzsvēra, ka aktuāli ir valstī attīstīt pieaugušo izglītību, izmantojot ar Eiropa Reģionālās attīstības fonda finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu modernizētos profesionālās izglītības kompetences centrus, kuri atrodas visos Latvijas reģionos un kuros ir atjaunota infrastruktūra, iegādātas modernas tehnoloģijas, uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums.

Jautājums par pieaugušo izglītības attīstīšanu ir vienlīdz aktuāls Ekonomikas, Labklājības un Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvjiem, jo 2016.gada 8.jūlijā tika nodibināta trīs ministru Nodarbinātības padome, lai nepieciešamās pārmaiņas darba tirgū veiktu saskaņoti sadarbojoties visām trīs ministrijām.

E.Papule aicināja katru sniegts savus priekšlikumus profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības attīstībai. “Mēs šobrīd esam atvērti visādām idejām,” sacīja E.Papule.

Lai Latvijā apmierinātu darbaspēka pieprasījumu visās nozarēs, profesionālajās skolās gadā būtu jāuzņem 22 000 audzēkņu, bet pat dzimstības līmenis valstī ir zemāks par šo skaitli. 2016.gadā Latvijā piedzimuši ap 20 000 bērnu.

“Ar jauniešiem šo te darbaspēka deficīta caurumu aizlāpīt nav iespējams. Tas nozīmē, ka darba tirgus skatam jāvēršas uz pieaugušajiem,” tā seminārā bilda Valsts Izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals, uzsverot arī to, ka jau esošajiem darbiniekiem ir jāiemācās strādāt labāk, paaugstinot darba produktivitāti. Šobrīd Latvijā šis cipars nav iepriecinošs – tie ir 43 procenti no vidējās darbaspēka produktivitātes Eiropā. Ir nozares, kur šis rādītājs ir vēl zemāks! Bez strādājošo kvalifikācijas celšanas situācija nemainīsies.

Pieaugušo iedzīvotāju izglītības jautājums ir ļoti nozīmīgs arī Ekonomikas ministrijai. Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors, runājot par iespējām, ko mainīt valsts ekonomikā, piedāvāja veicināt valsts izaugsmi, vairāk orientējoties uz jaunām tehnoloģijām, inovācijām un ražošanas efektivitāti ar mērķi spēt savus produktus par daudz lielāku cenu tirgot ārzemēs, gūstot lielākus ienākumus un ceļot Latvijas iedzīvotāju labklājību. To nevar paveikt bez izglītotiem darbiniekiem, kas spēj saražot produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Semināra otrajā daļā, strādājot četrās darba grupās, profesionālās izglītības iestāžu administrācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, kuru domu apmaiņai ir būtiska nozīme, lai Latvija nezaudētu konkurētspēju pārējo Eiropas valstu vidū, apkopoja esošās problēmas, meklēja šķēršļus, kuri kavē pieaugušo izglītības programmu īstenošanu, un dalījās savā pozitīvajā pieredzē.