Ogres Valsts tehnikumā jau otrais izlaidums meža mašīnu operatoriem

                                                                                                         esf logo es logo

vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

         2012.gada 26. oktobrī noslēdzās mācību posms jauniešiem, kuri pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas apguva meža mašīnu operatora kvalifikāciju. Šogad profesionālo kvalifikāciju ieguva trīsdesmit viens audzēknis.  Lai gan ceļš līdz profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nav ilgs, tomēr ļoti saspringts, jo tikai pusotra gada laikā jāapgūst visas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas meža mašīnu operatoram.

Mācību procesa laikā jaunieši apguva zināšanas gan par koku sugām, gan meža mašīnu uzbūvi un remontu, praktiski mācījās strādāt ar meža mašīnām – forvarderu un harvesteru. Kā jau katrā mācību procesā, ir lietas, ko apgūstam bez īpašas piepūles, taču ir – pie kā jāstrādā ļoti daudz. Tā ikvienam meža mašīnu operatoram jāvingrinās strādāt ar meža mašīnu simulatoriem, tikai pēc tam var sēsties pie īsta traktora stūres.  Nākamie meža mašīnu operatori mācību procesā centīgi gatavojās arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, risinot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, vingrinoties darbā ar meža mašīnām, koku piezaru noteikšanā, šķērslaukumu mērīšanā, kā arī veica daudz citu darbu, jo tie bija kvalifikācijas eksāmena sastāvdaļa. Arī kvalifikācijas praksē pavadītie divi mēneši ir ļoti nozīmīgi nākamā darba dzīvē, jo ikvienam ir iespējas pārliecināties, cik augstā līmenī ir apgūtas zināšanas un prasmes, un, cik smags darbs ir mežā. Vairākiem jauniešiem kvalifikācijas prakses vietas piedāvājušas noslēgt darba līgumu, kas ir augstākais novērtējums tehnikumā apgūtajām prasmēm.

1             2

Sortiments krautuvē jākrautnē ļoti līdzeni, lai nebūtu izvirzīti gali, bet darba nedēļas jāpavada mežā – savās otrās mājās.

Šī gada 23. un 24. oktobris nākamajiem meža mašīnu operatoriem bija noslēguma posms mācību procesam, kad jāpierāda, kādā līmenī apgūtas zināšanas un prasmes skolā. Eksāmena pirmajā daļā ir jāatbild uz testa jautājumiem un jāprot risināt paaugstinātas grūtības jautājumi, ar ko jaunieši veiksmīgi tika galā, jo pirms eksāmena tika ieguldīt ļoti daudz darba, lai tam sagatavotos. Praktiskā daļa šogad notika mežā – reālā darba vidē.  Audzēkņiem bija jāparāda darba devējiem, kādā līmenī apgūtas prasmes strādāt ar forvarderu, bija jāprot noteikt koksnes piezarus, izmērīt šķērslaukumu, veikt tehnisko apkopi harvesteram, aizzīmēt šķērslaukumus un šķirot kokus pēc sortimentiem.

3   4

Darba devēji ar nākamo operatoru sniegumu bija apmierināti, taču vienmēr ir iespēja darīt labāk un zināt vairāk, uz ko arī tieksimies, jo jau nākamajā gadā sadarbībā ar darba devējiem izstrādāsim augstākas grūtības kvalifikācijas eksāmena uzdevumus.

Mācību process meža mašīnu operatoriem noslēdzās 26.oktobrī, kad diplomu par vidējo profesionālo izglītību svinīgā pasākumā ieguva 31 audzēknis.  Taču Ogres Valsts tehnikumā mācību process turpinās, jo šajā mācību gadā ar iepriekš iegūtu vispārējo vidējo izglītību meža mašīnu operatora kvalifikāciju jau apgūst 34 nākamie meža mašīnu operatori, kas savas zināšanas un prasmes darba devējiem rādīs jau 2013.gada oktobrī. Bet līdz tam mums kopā ejams saspringts ceļš, jo jāapgūst ļoti daudz.

Ogres Valsts tehnikuma direktores vietniece izglītības un tālākizglītības jomā Linda Caune