Ārpus formālā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un Ogres tehnikums noslēdza 14 Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet Ogres tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

 1. Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists- 2017.gada 13. decembra Deleģēšanas līgums Nr.3-24/98
 2. Mēbeļu galdnieks 2017. gada 13.decembra Deleģēšanas līgums Nr.3-24/99
 3. Namdaris 2017.gada 13.decembra Deleģēšanas līgums Nr.3-24/100
 4. Būvizstrādājumu galdnieks 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/67
 5. Mežsaimniecības tehniķis 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/66
 6. Meža mašīnu operators 2017.gada 13.decembrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/102
 7. Grāmatvedis 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/68
 8. Klientu apkalpošanas speciālists 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/69
 9. Lietvedis 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/70
 10. Datorsistēmu tehniķis 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/71
 11. Elektronikas tehniķis 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/72
 12. Viesmīlības pakalpojumu speciālists 2017.gada 13.decembra Deleģēšanas līgums Nr.3-24/101
 13. Biškopis 2018.gada 15.oktobris Deleģēšanas līgums Nr.3-24/74
 14. Video operators 2018.gada 15.oktobrī Deleģēšanas līgums Nr.3-24/73

 

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Ogres tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā

https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/