Jauniešu garantija - Ogres tehnikums

Jauniešu garantija

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) Ogres tehnikums piedāvā apgūt:

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programma

Plānotais mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Programmas apraksts

IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana, 250 stundas.

Piesakies tiešsaistē!

 

01.09.2020.- 22.10.2020

Vidējā izglītība

Pilnveidotas izglītojamo prasmes:

· par Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) vietu, daudzveidīgajām iespējām un inovatīvo potenciālu tautsaimniecības izaugsmē;

· veidot prasmes uzstādīt, konfigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru;

· novērst kļūmes to darbībā;

· nodrošināt IKT sistēmas drošību, ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāja darba efektivitāti.

 

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem, 160 stundas.

Piesakies tiešsaistē!

 

01.09.2020.-01.10.2020

Vidējā izglītība

Pilnveidotas izglītojamā prasmes:

· mutvārdos komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;

· lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;

· sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;

· lietot elektroniskās datu bāzes.

Projektu vadības pamati, 160 stundas.

Piesakies tiešsaistē!

 

01.09.2020.-01.10.2020

Vidējā izglītība

Pilnveidotas izglītojamo prasmes projektu vadībā:

· projektu plānošanā, izstrādē, īstenošanā;

· menedžmenta funkciju pielietošanā praksē;

· par starptautiskiem un nacionāliem projektu vadības standartiem;

· risku plānošanā un vadībā;

· projekta izmaksu plānošanā un budžeta sastādīšanā;

· risināt projekta īstenošanas problēmas un pieņemt lēmumus;

· publicitātes pasākumu izvēlē un analizē;

· prezentēt savu projektu.

Praktiskais mārketings. 160 stundas.

Piesakies tiešsaistē!

 

01.09.2020.-01.10.2020

Vidējā izglītība

Pilnveidotas izglītojamo zināšanas un prasmes:

· par mārketinga jēdzienu, un galveno elementu mijiedarbību;

· plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus,

· izveidot reklāmu masu informācijas līdzekļos,

· par tiešo mārketingu, patēriņa stimulēšanu,

· mārketinga darbības pasākumu organizēšanā.

· par dažādu klientu tipiem.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās var iesaistīties jaunieši:

  1. vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
  2. kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās);
  3. ir nenodarbināti..

Stipendijas apmērs vienam izglītojamam 5 euro par vienu mācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

 

Pieteikšanās mācībām:

  1. Elektroniski tiešsaistē.
  2. Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29996675.

 


 

 

 

 Mēŗķstipendiju nolikums

Ceļa izdevumu atmaksas kārtība

 

 

 

Aktualitātes

Ogres tehnikumu absolvē Jauniešu garantijas projekta audzēkņi 26.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) izlaidumu svinēja izglītības programmu "Mežsaimniecības tehnika" un "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" absolventi, kuri profesionālo izglītību ieguva pusotra gada laikā. Diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 11 datorsistēmu tehniķi un 13 meža mašīnu operatori. Divi audzēkņi lī... Lasīt tālāk
Ogres tehnikumā tālākizglītības seminārā apgūst jaunākās meža mašīnas 24.novembrī Ogres tehnikumā (OT) viesojās Zviedrijas meža tehnikas ražotāju firmas "EcoLog" pārstāvji, lai informētu topošos meža mašīnu operatorus par jaunākajiem ražojumiem. "Vēlamies iepazīstināt Ogres tehnikuma audzēkņus ar firmas "EcoLog" mežistrādes tehniku, kas līdz šim nav bijusi izplatīta Latvijas tirgū. Arī simulators, ... Lasīt tālāk
Lekcija “Darbs mūsdienu mežizstrādes uzņēmumā ” 06.novembrī projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikumā notika pasākums-lekcija. SIA „MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS" lektors Egils Sausserdis meža mašīnu operatoru mācību centra instruktors, 1MT, 2 MT, 3MT, 1MH, 1MO, 2MH un ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma ESF finansēto programmu audzēkņi saņem diplomus 27.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētas Jauniešu garantiju projekta programmu – Mežsaimniecības tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators un Datorsistēmas, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis – audzēkņi. Absolventi un ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi izglītojas starptautiskā seminārā 25.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) konferenču zālē notika starptautisks seminārs par profesionalitātes pilnveidi "Jaunākās mežistrādes tehnoloģijas – Komatsu meža mašīnas". Semināru vadīja SIA "Haitek Latvia" izpilddirektors Sergejs Sudarevs. SIA "Haitek Latvija" ir oficiālais meža tehnikas zīmola "KOMATSU" pārstāvis Latvijā. Uz seminā... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma audzēkņi iepazīstas ar jaunāko mežistrādes tehniku 20.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi kopā ar uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un citiem meža izstrādātājiem piedalījās tālākizglītības seminārā. Seminārs "Jaunākās mežistrādes tehnoloģijas "Ponsse" meža mašīnas" notika OT pārvaldījumā esošajā mežā ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikums piedāvā daudzveidīgas izglītības iespējas 202 šī gada Ogres tehnikuma absolventu skaitā ir arī 14 Tālākizglītības nodaļas audzēkņi, kuri bija izvēlējušies atšķirīgu profesionālās izglītības ieguves veidu. Tradicionāli tehnikumā jaunieši iestājas pēc pamatskolas beigšanas un mācās četrus gadus, diendienā apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības. Ogres ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikumā svin rudens izlaidumu 28.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēmuši 26 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ... Lasīt tālāk