Pedagogu tālākizglītība - Ogres tehnikums

Pedagogu tālākizglītība

Profesionālās pilnveides seminārs OT pedagogiem ,,Karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas mācību priekšmetu apguves procesā" Ogres tehnikumā 26. septembrī notika seminārs pedagogiem ,,Karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas mācību priekšmetu apguves procesā". Semināra mērķis: sniegt praktisku atbalstu pedagogiem izpratnes veidošanā par karjeras vadības prasmēm un to saistību ar mācību priekšmetiem. Pašvērtējums un pašcieņa kā atalgojuma lieluma ... Lasīt tālāk
OT audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās starptautiskos projektos 28.j anvārī Ogres tehnikumā (OT) notika seminārs par iespējām piedalīties starptautiskos projektos. Lai arī tehnikumā kopš tā izveidošanās 2011.gadā pavisam ārvalstu mobilitātēs ir piedalījušies 85 audzēkņi un 29 pedagoģiskie darbinieki, šāda sanāksme, uz kuru tiek aicināti visi interesenti, notika pirmo reizi. Līdz šim dalībai ... Lasīt tālāk
OT izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde - pedagogu profesionālās pilnveides seminārs. 10.janvārī notika Ogres tehnikuma (OT) izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde – pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Audzēkņu darba vidē balstītu mācību nodrošinājums Vidzemes pašvaldību ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos". OT pedagogi devās uz piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību (PKS) "Straupe" un SIA "... Lasīt tālāk
Aicinām pedagoģiskos darbiniekus piedalīties Erasmus+ projektā "INOVATĪVU IDEJU MEKLĒJUMOS" 2014./2015. mācību gadā Ogres tehnikumā tiks īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības sektora projekts "Inovatīvu ideju meklējumos" Nr. 2014-1-LV01-KA102-000172. Aicinām Ogres tehnikuma pedagoģiskoas darbiniekus līdz 2015.gada 05.janvārim pieteikt dalību atlases konkursā un izmantot ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma pedagogi gūst jaunu pieredzi Vācijā No 2014. gada 12. novembra līdz 15. novembrim Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Pārtikas ražošanas un viesmīlības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Ineta Rumpētere un Mežsaimniecības izglītības programmu nodaļas audzinātāja Vija Vīksna devās interesantā komandējumā uz Vācijas pilsētām Vismāru ( atrodas Ziemeļvācij... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma pedagogi gūst pieredzi Austrijā Sestdien, 10.maijā, Ogres tehnikuma izstāžu zālē notika Eiropas Savienības Mūžiglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas mobilitātes projekta "Inovatīva pieredze – kompetents pedagogs!" prezentācija. "Projekta pamatā ir ideja uzlabot tūrisma attīstību Latvijā, ko varētu veicināt profesionālās izglītības kvalitātes ... Lasīt tālāk