Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide - Ogres tehnikums

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa"' Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5.kārtas kārtas ietvaros Ogres tehnikums īstenos:

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums, profesionālā kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 5% EUR*

IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots mežsaimniecības tehniķis, kurš plāno, veic, organizē un uzrauga mežkopības darbus (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, līdz tā realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu, izprot un spēj uzraudzīt mežizstrādes procesus, pārzina veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulāciju, meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību, atbild par sava darba rezultātu un kvalitāti. Kvalifikācijas prakse - 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1622,60

81.13

IP” Biškopība”, biškopis

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts biškopis, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbus bišu dravā, organizē primāro ražošanu, iegūst biškopības produkciju, veic tās pārstrādi un ralizāciju. Galvenās tēmas: bišu saimes bioloģija, biškopības inventārs, dravošana, bišu slimības un kaitēkļi, biškopības produkt ražošana, bišu barības bāze, plānošana un uzskaite dravā, ciltsdarbs biškopībā. Klātienes kontaktstundas- 160 stundas, e-vidē- 293 stundas, klātienes praktiskās mācības- 274 stundas, kvalifikācijas prakse- 231 stunda.

Ogre

Ranka

Vecbebri

e-vides programma,

klātienē 1reizi mēnesī

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1622,60

81,13

IP “ Būvdarbi”, namdaris

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots speciālists, kuram ir prasmes veikt koksnes mehānisko apstrādi, pārzināt koka būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi, koka grīdas ierīkošanu, jumtu konstrukciju izbūvi, koka ēku montāžas darbus un remontdarbus, kā ar tradicionālajiem elementu sasaistīšanas paņēmieniem, tā arī izmantojot modernos risinājumus, pārzina citu būvdarbu tehnoloģiju - veidņu izgatavošanu un uzstādīšanu, betonēšanu, siltumizolācijas ierīkošanu, jumtu segumu ierīkošanu. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1549,40

77,47

IP”Būvdarbi”,

būvkonstrukciju montētājs

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots specialists, kurš pārzina moduļu māju ražošanas un montāžas darbus, tehnisko zīmējumu un skiču izstrādi un lasīšanu, būvdarbu dokumentācijas sagatavošanu un plānošanu. Veic ģeodēzisko darbu izpildi., ēkas pamatu izbūvi un zemes darbus, sienu un pārsegumu konstrukciju montāžu, grīdas izbūvi un montāžu, jumta konstrukciju montāžu.. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1549,40

77,47

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”,

mēbeļu galdnieks

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots kokapstrādes speciālists, kas izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1744,60

87,23

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”,

datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, kurš veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1744,60

87,23

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”,

Pavārs

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts pavārs, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, prot novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt pirmapstrādi, gatavot un noformēt ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; stādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus, uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Ranka

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1451,80

72,59

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”,

Konditors

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts konditors, kurš veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā, prot sagatavot izejvielas darbam, prot sagatavot rauga un bezrauga mīklas, smilšu, biskvīta, plaucētās mīklas, to izstrādājumus, pildījumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformēt konditorejas izstrādājumus. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1451,80

72,59

IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,

datorsistēmu tehniķis

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots kvalificēts speciālists, kurš patstāvīgi spēj uzstādīt, konfigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā, brīvi pārvaldīt lietojumprogrammas, sagatavot un uzturēt vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1561,60

78,08

IP” Dārzu un parku kopšana”,

kokopis (arborists)

 

Piesakies tiešsaistē!

640 stundas

32 nedēlas

bez izglītības ierobežojuma, B kategorijas autovadītāja tiesības, motorzāģa vadītāja apliecība

Sagatavots speciālists, kurš ir apguvis prasmes apstādījumu koku un krūmu stādīšanā, kopšanā, vainagu veidošanā, formēšanā un izzāģēšanā, vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanā un bīstamo koku, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus, likvidēšanā. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1064.00

53,20

IP”Būvdarbi”,

Jumiķis

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots speciālists, kurš veic jumtu renovācijas, izbūves, dažādu jumtu segumu materiālu ieklāšanas un fasādes atjaunošanas, papildaprīkojuma un detaļu montēšanas un jumta apkopes darbus, kā arī sastatņu montēšanu, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un darba kvalitātes prasībām. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1549,40

77,47

IP”Piena produktu ražošana”,

piena un piena produktu ražošanas tehniķis

 

Piesakies tiešsaistē!

960 stundas

48 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Sagatavots Piena un piena produktu ražošanas tehniķis, kurš ražo dažādus piena produktus, strādājot ar mehanizētām un automatizētām plūsmas līnijām, ievērojot pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus. Kvalifikācijas prakse- 240 stundas.

Ranka

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

1451,80

72,59

 


Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Saturs

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

 

Piesakies tiešsaistē!

160 stundas

8 nedēļas

vidējā izglītība

Iegūtas prasmes veidot dažādus grafikas dizaina darbus gan drukai, gan digitālai videi, izmantojot „Adobe InDesign” programmu.

Pilnvērtīgai pogrammas apguvei ir nepieciešama spēja brīvi strādāt ar datoru.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

936.00

93,60

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

 

Piesakies tiešsaistē!

160 stundas

8 nedēļas

Pamatizglītība,

motorzāģa vadītāja apliecība

Mācības notiek tālmācības formā ar 3 dienām klātienes mācībām izglītības iesādē. Apgūst zināšanas un prasmes meža apsaimniekošanas darbos: meža atajunošanā un jaunaudžu kopšanā, darba un vides aizsardzībā, sava darba plānošanas principus. Klātienes kontaktstundas- 6 stundas, e-vides stundas- 37 stundas, klātienes praktiskās mācības- 115 stundas, praktiskās mācības e-vidē- 2 stundas.

Ogre

Ranka

e-vides programma, klātienē nodarbības 2 reizes, sestdienā.

532.00

53,20

Kontrolleru,mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

 

Piesakies tiešsaistē!

280 stundas

14 nedēļas

vidējā izglītība

Sagatavot speciālistu, kurš veic mikrokontrollera programmēšanu un lietošanu un spēj radīt priekšstatu par dažādu ražotāju mikrokontrolleru atšķirībām un to pielietošanas sfērām.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

484.00

48,40

Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana

 

Piesakies tiešsaistē!

256 stundas

13 nedēļas

vidējā izglītība

Ainavu dizains, ainavu projektēšana, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības.

Ogre

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

596.00

59,60

 

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas modulis

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

(moduļa ieejas nosacījumi)

Moduļa/ moduļu saturs

Norises vieta, laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdz-finansējums 10% EUR*

IP “Meža darbi un tehnika”, modulis

Mežizstrāde

 

Piesakies tiešsaistē!

 

121 stunda

6 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Apgūst prasmes koku gāšanā un koksnes produktu sagatavošanā ar motorzāģi, ķēdes motorzāģa apkopi un vienkāršu remontu., mežaudzes rādītāju nomērīšanu pēc koku ciršanas.

Ogre

Ranka

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

360.00

36,00

IP “Meža darbi un tehnika”, modulis Mežsaimniecības pamati

 

Piesakies tiešsaistē!

 

121 stunda

6 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Apgūstamās tēmas: Mežaudzes struktūra. Koku vispārīgs raksturojums. Meža uzbūves elementi. Koku klasifikācija mežaudzēs. Meža tipi. Meža augsne. Meža tipoloģija. Meža augšanas apstākļi. Meža tipi. Meža dalījums pēc apsaimniekošanas mērķa. Latvijas mežu rakstuorjums. Meža apsaimniekošanas mērķa nozīme valsts attīstībā. Meža apsaimniekošana dabas aizsargājamās, rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. Meža apsaimniekošanas cikls. Meža apsaimniekošanas cikla raksturojums. Meža atjaunošana. Meža kopšana. Meža ražas novākšana. Meža kartes. Kartes meža darbiem. Aizsargājamā dabas teritoriju karte. Meža infrastruktūra. Meža ceļi, to elementi. Meža meliorācijas sistēma, tās funkcijas.

Ogre

Ranka

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

360.00

36,00

IP “Meža darbi un tehnika”,

Mežizstrāde un mežsaimniecības pamati

 

Piesakies tiešsaistē!

242 stundas

12 nedēļas

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Apgūstamās tēmas (Mežizstrāde): Koku gāšana un koksnes produktu sagatavošana ar motorzāģi. Ķēdes motorzāģa apkope un vienkāršs remonts.Mežaudzes rādītāju nomērīšana pēc koku ciršanas. Apgūstamās tēmas (Mežsaimiecības pamati): Mežaudzes struktūra. Koku vispārīgs raksturojums. Meža uzbūves elementi. Koku klasifikācija mežaudzēs. Meža tipi. Meža augsne. Meža tipoloģija. Meža augšanas apstākļi. Meža tipi. Meža dalījums pēc apsaimniekošanas mērķa. Latvijas mežu rakstuorjums. Meža apsaimniekošanas mērķa nozīme valsts attīstībā. Meža apsaimniekošana dabas aizsargājamās, rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. Meža apsaimniekošanas cikls. Meža apsaimniekošanas cikla raksturojums. Meža atjaunošana. Meža kopšana. Meža ražas novākšana. Meža kartes. Kartes meža darbiem. Aizsargājamā dabas teritoriju karte. Meža infrastruktūra. Meža ceļi, to elementi. Meža meliorācijas sistēma, tās funkcijas.

Ogre

Ranka

Piektdienās 8.45-16.55

Sestdienās 8.45-16.55

720.00

72,00

 

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

160 stundas

Vidējā izglītība

Pirmdiena 17:30-21:00

Otrdiena 17.30-21.00

Trešdiena 17.30-21.00

Ceturtdiena 17:30-21:00

Sestdiena 8.45-16.55

936.00

93.60

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas moduļis

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

 

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Koku stādu audzēšana

30 stundas

Vidējā izglītība

Sestdiena 8:45-16:55

135.00

 

13.50

Mežsaimniecības pamati

120 stundas

Vidējā izglītība

Piektdiena 8:45-16:55

Sestdiena 8:45-16:55

360.00

36.00

 

 

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana