Projekti - Ogres tehnikums

Pieaugušo izglītības centra projekti

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālinātās mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums īstenos:

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa

EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē Piesakies tiešsaistē!

160 stundas, 6 nedēļas

Vidējā izglītība

Trešdiena 17:30-21:00

Ceturtdiena 17:30-21:00

936.00

93.60

 

 

Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

Modulārās izglītības programmas moduļis

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Norises dienas, laiki

Kopējā mācību maksa EUR

Līdzfinansējums 10% EUR*

Koku stādu audzēšana Piesakies tiešsaistē!

30 stundas,3 nedēļas

Vidējā izglītība

Sestdiena 8:45-16:55

135.00

 

13.50

Mežsaimniecības pamati Piesakies tiešsaistē!

120 stundas,6 nedēļas

Vidējā izglītība

Piektdiena 8:45-16:55

Sestdiena 8:45-16:55

360.00

36.00

Servera izvēle un uzstādīšana Piesakies tiešsaistē!

66 stundas,4 nedēlas

Vidējā izglītība

Piektdiena 8:45-16:55

Sestdiena 8:45-16:55

297.00

29.70

 

 

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek mācību dalībnieku mācību stundu apmeklējuma uzskaite un mācību dalībnieku atskaitīšana