Pieaugušo izglītības centra projekti

 

 

OGRES TEHNIKUMS 2018./2019. mācību gadā īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ” (vienošanās Nr. 8.4.1.0./16/I/001) “ ietvaros finansētās izglītības programmas:

Izglītības programmas veids

Izglītības programma

Profesija/ grupas simbols

Mācību ilgums

Izglītības programmas īstenošanas periods

Profesionālās tālākizglītības programma

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis/

 

2MTp

 

 

3MTp

 

 

 

960 stundas

 

 

960 stundas

 

 

28.06.2018.-15.06.2019.

 

23.11.2018.-06.12.2019.

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē

2IDMp

160 stundas

21.11.2018.-14.03.2019.

 

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana

1KMp

280 stundas

22.11.2018.-11.06.2019.

 

Hārvestera operatora darbi

2HOp

320 stundas

22.11.2018.-15.02.2019.

 

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

2MAKp

160 stundas

23.11.2018.-01.03.2019.

Neformālās izglītības programma

TR3

1TR3p

59 stundas

23.11.2018.-21.12.2018.

 

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

2MZp

32 stundas

24.11.2018.-15.12.2018.

 

 Pieaugušo izglītības centra darbības kārtība

Kārtība, kādā notiek izglītojamo stundu apmeklējumu uzskaite un izglītojamo atskaitīšana