Grāmatvedis

Izglītības programma

Grāmatvedība

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 6. septembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Pirmā svešvaloda
 • Otrā svešvaloda
 • Informātika
 • Dabas zinības
 • Ekonomika
 • Latvijas un pasaules vēsture
  • Ētika

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Finanšu grāmatvedība
 • Vadības grāmatvedība
 • Datorgrāmatvedība
 • Mācību birojs
 • Komercdarbība
 • Nodokļi un nodevas
 • Finanses un kredīts
 • Finanšu analīze
 • Audits un iekšējā kontrole
 • Tirgzinības
 • Statistika
 • Darījumu matemātika
 • Darba un saistību tiesības
 • Darba aizsardzība
 • Lietvedība
 • Profesionālā svešvaloda

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

 • veikt grāmatvedības uzskaiti, kontroli un analīzi
 • sastādīt nodokļu deklarācijas
 • sastādīt uzņēmuma bilanci
 • orientēties uzņēmējdarbības likumdošanā
 • izstrādāt biznesa projektu un vadīt to
 • strādāt ar Microsoft Office programmām
 • pielietot grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis,    Zalktis,1C, Daris
 • sagatavot lietvedības dokumentus
 • izprast uzņēmuma darba organizāciju